Produse pentru copii
» Acasa » Dictionar englez-roman
Incearca noul TRANSLATOR ONLINE - GRATUIT

Dictionar englez-roman

Traducere din limba engleza in limba romana
Introduceti cuvantul :
Rezultate
Cuvant cautat: «_»
a = o;un;unii
a fortiori = cu atƒt mai mult
aback = Œnapoi;Œndarat
aback,taken aback = deconcertat;luat prin surprindere
abacus = socotitoare
abaft = spre pupa
abandon = a parasi
abandoned = parasit
abandonment = renuntare
abase = a Œnjosi
abase oneself = a se Œnjosi
abash = a rusina
abate = a se linisti;a se potoli
abatement = domolire
abattoir = abator
abbey = manastire
abbot = staret
abbreviate = a prescurta
abbreviation = prescurtare
abc = abecedar;alfabet
abdicate = a renunta la;a abdica
abdication = abdicare
abdomen = abdomen;pƒntece
abduct = a deriva;a rapi
abduction = rapire
aberrant = gresit
aberration = deviere
abet = a stƒrni
abhor = a detesta
abhorrence = oroare;sila
abhorrent = respingator
abide = a ramƒne;a sta
abide by = a se baza pe;a respecta
ability = abilitate;capacitate
abject = mƒrsav;ticalos
abjure = a nega;a retracta
ablaze = abecedar;alfabet
able = capabil
able bodied = apt
ablutions = spalari
abnegate = a-si refuza;a renunta la
abnegation = abnegatie
abnormal = neobisnuit
abnormality = anomalie;anormalitate
aboard = la bord/Œn avion
abode = domiciliu;resedinta
abolish = a anula;a desfiinta
abolition = anulare;desfiintare
abominable = respingator;dezgustator
abomination = josnicie;oroare
aborted fetus = avorton
abortion = avort
abortionist = persoana care produce avort
abortive = nereusit
abound = a fi din belsug
about = de jur Œmprejur;despre
about face = schimbare radicala
about to = pe punctul de a
about turn = stƒnga-Œmprejur
about,bring about = a realiza
about,come about = a se Œntƒmpla
about,get about = a calatori
above = deasupra;sus(de)
above mentioned = susmentionat
abrasion = polizare;rosatura
abreaction = descarcare psihica
abreast = Œn pas cu
abridge = a rezuma;a prescurta
abridgement = prescurtare
abroad = Œn strainatate
abrogate = a revoca
abrogation = revocare
abrupt = brusc;nepoliticos
abscess = buboi
abscond = a se eschiva(de la);a se ascunde
absence = lipsa
absent = absent
absent minded = distrat;neatent
absent mindedness = neatentie
absent oneself = a absenta;a lipsi
absentee = absenteist
absenteeism = absenteism
absinthe = pelin
absolute = absolut;real
absolutely = categoric
absolution = iertare
absolutism = absolutism
absolve = a ierta
absorb = a absorbi;a integra
absorbent = absorbant
absorbing = atragator;captivant
absorption = absorbtie;preocupare
abstain = a se retine
abstainer = abstentionist;abstinent
abstention = abtinere;retinere
abstinence = abstinenta
abstinent = cumpatat;abstinent
abstract = abstract;a separa;rezumat
abstruse = neŒnteles
absurd = absurd;ridicol
absurdity = absurditate
abundance = abundenta
abundant = abundent;bogat
abuse = a abuza de;abuz;insulte/a insulta
abusive = abuziv;injurios
abut = a se sprijini de
abysmal = fara fund
abyss = abis;prapastie
acacia = salcƒm
academic = academic;universitar
academy = academie
accede = a adera;a consimti
accede to the throne = a se urca pe tron
accelerate = a accelera;a iuti
accelerated = accelerat;grabit
acceleration = accelerare;grabire
accelerator = accelerator
accent = accent;subliniere;a accentua
accentuate = a accentua
accept = a accepta;a primi
acceptability = acceptabilitate
acceptable = acceptabil;admisibil
acceptably = acceptabil
acceptance = acceptare;aprobare
acceptance credit = credit de acceptare
accepted = acceptat
acceptor = acceptant
access = acces
accessible = accesibil
accession = avansare;acces
accession to office = promovare
accessories = accesorii
accessory = accesoriu;suplimentar
accident = accident;Œntƒmplare
accidental = Œntƒmplator
accidentally = din Œntƒmplare
acclaim = a aclama;a proclama
acclamation = aclamatie;ovatie
acclimate = a se aclimatiza;a se adapta
acclimatization = aclimatizare;adaptare
acclimatize = a se deprinde;a se aclimatiza
acclimatized(become accl'd to) = a se adapta la
accolade = acolada;aprobare
accommodate = a adapta(la);a adaposti;a gazdui
accommodation = cazare;adaptare
accompaniment = acompaniament;Œnsotire
accompanist = acompaniator
accompanying = Œnsotitor;a Œnsoti
accomplice = complice;partas
accomplish = a Œndeplini;a termina
accomplished = desavƒrsit;Œmplinit
accomplishment = Œndemƒnare;talent
accord = acord(a corespunde);consimtamƒnt
accord,of one's own = accord de buna voie
accordance = conformitate
according = conform
according to = conform cu;Œn conformitate cu
accordingly = prin urmare;Œn consecinta
accordion = acordeon
accost = a intra Œn vorba cu;a acosta
account = cont;rafuiala;socoteala
account for = a justifica
account,frozen account = cont blocat;credit Œnghetat
account,on account of = datorita
accountability = raspundere;responsabilitate
accountable = explicabil;raspunzator
accountancy = contabilitate;evidenta contabila
accountant = contabil
accounting = contabilitate
accounting department = contabilitate
accredit = a acredita
accretion = acumulare
accrue = a spori
accumulate = a se acumula
accumulated = acumulat
accumulation = acumulare
accumulation of capital = acumulare de capital
accuracy = acurateta;precizie
accurate = corect;exact
accursed = blestemat
accusation = acuzatie
accuse = a acuza;a Œnvinovati
accuse of = a acuza de
accuse,accuse falsely = a acuza pe nedrept
accused = acuzat;pƒrƒt
accustom = a (se) obisnui
accustomed = deprins;uzual
ace = as;campion
ache = durere/a durea;a tƒnji
achievable = care poate fi facut;realizabil
achieve = a obtine;a realiza
achievement = Œndeplinire;realizare
aching = dureros
acid = acid;sarcastic
acidify = a acidula
acknowledge = a recunoaste;a marturisi;a confirma
acme = apogeu;culme
acorn = ghinda
acoustic = acustic
acquaint = a informa;a cunoaste;a sti
acquaintance = cunoscut;cunostinta
acquainted(become acquainted) = cunoscut(a face cunostinta)
acquire = a capata;a cƒstiga
acquired = obtinut
acquisition = achizitie
acquit = a achita
acquit oneself well = a se comporta bine
acquittal = achitare
acre = acru;pogon
acrid = Œntepator;sarcastic
acrimonious = muscator
acrimony = asprime;sarcasm
acrobat = acrobat
acrobatic = acrobatic
acronym = acronim
acrophobia = acrofobie
across = dincolo;peste
across the board = general;valabil pentru toti
across,come across = a gasi Œntƒmplator;a Œntƒlni
acrostic = acrostih
acrylic = acrilic
act = act;a actiona;document/a juca;fapta
act in bad faith = a fi de rea-credinta
act in good faith = a fi de buna-credinta
act up = a fi la Œnaltime;a se comporta bine
acting = joc (Œn teatru);temporar
action = actiune;proces
action,out of action = defect;stricat
actionable = pasibil de action. Œn justitie
activate = a activa;a grabi
active = activ;harnic;vioi
activity = activitate;actiune
actor = actor
actress = actrita
actual = existent;real
actuality = actualitate;realitate
actualize = a actualiza;a Œmplini
actually = chiar;de fapt;realmente
actuary = actuar;grefier
acupuncture = acupunctura
acupuncturist = acupunctor
acute = acut;ascutit;patrunzator
acute angle = unghi ascutit
acuteness = ascutime;agerime
acvarium = acvariu
ad = anunt publicitar;reclama
ad hoc = ad hoc;doar Œn acest scop
ad lib = ad libitum;dupa voie;la discretie
ad nauseam = pƒna la a provoca scƒrba;sila
ad valorem = ad valorem;dupa valoare
adage = adagio;maxima
adam's apple = marul lui Adam
adamant = implacabil;tare
adam(first man) = Adam(primul barbat)
adapt = a potrivi;a se adapta
adaptability = acomodare;adaptabilitate
adaptable = acomodabil;adaptabil
adaptation = acomodare;adaptare
add = a adauga;a aduna;a spori
add up to = a rezulta;a adauga
addendum = adaugire;adenda
adder = vipera
addict = drogat;vicios
addicted = prada a;stapƒnit de
addiction = drogare;viciu
addition = adaos;adunare
additional = aditional;suplimentar
addled = smintit;stricat
address = adresa;discurs;Œndemƒnare/a adresa(se)
address,make an address = a tine un discurs
addressee = destinatar
adenoids = polipi;vegetatii
adept = adept;expert;specialist
adequacy = competenta;potrivire
adequate = potrivit;suficient
adhere = a fi de acord;a se lipi;a adera
adherence = aderenta
adherent = aderent
adhesion = aderare;adeziune
adhesive = adeziv;rezistent
adhesive bandage = leucoplast;banda adeziva
adhesive tape = banda adeziva
adjacent = adiacent;Œnvecinat
adjective = adjectiv
adjoin = a se Œnvecina cu
adjourn = a amƒna;a suspenda
adjourne = a amƒna
adjudicate = a adjudeca;a judeca
adjudication = adjudecare;decizie
adjunct = adjunct;auxiliar;suplimentar
adjure = a conjura;a implora
adjust = a aranja;a regla
adjustable = reglabil;adaptabil
adjustancy = adjutantura;asistenta
adjuster = ajustor;montor
adjustment = reglare
adjutant = adjutant;ajutator
administer = a administra;a guverna;a conduce
administration = administratie;conducere;guvern
administrative = administrativ;executiv
administrative prices = preturi de stat
administrator = gestionar
admirable = admirabil;minunat
admiral = amiral
admiration = admiratie
admire = a admira
admirer = admirator
admissible = admisibil
admission = admitere;intrare;recunoastere
admit = a Œngadui;a permite;a recunoaste
admit to = a permite accesul la
admittance = permisiune;admitere
admonish = a avertiza;a mustra
admonition = avertizare;mustrare
ado = zarva;zgomot
adobe = chirpici
adolescence = adolescenta
adolescent = adolescent
adopt = a adopta;a Œnfia
adopted = adoptat
adoption = adoptare;adoptiune
adorable = adorabil;delicios
adoration = adoratie
adore = a adora;a preamari
adorn = a Œmpodobi
adornment = ornament;podoaba
adrenalin = adrenalina
adrift = Œn deriva;la Œntƒmplare;la voia Œntƒmplarii
adroit = Œndemƒnatec
adsorb = a adsoarbe
adsorption = adsorbtie
adulation = adulatie;lingusire
adult = adult
adulterate = a contraface;a falsifica
adulteration = contrafacere;falsificare
adulterer = sot adulter
adulterous = adulter
adultery = adulter
adulthood = maturitate
advance = a Œnainta;Œnaintare;progres;a se dezvolta
advance money = acont;arvuna
advance payment = plata anticipata
advance,in advance = anticipat
advanced = avansat;Œnaintat
advancement = progres;Œnaintare
advantage = avantaj;folos;profit
advantage,take advantage of = a profita de;a Œnsela
advantageous = avantajos;profitabil
advent = aparitie;venire
adventure = aventura;risc;Œntƒmplare
adventurer = aventurier;cutezator
adventuresomeness = Œndrazneala
adventurous = aventuros;Œndraznet;riscant
adventurousness = periculozitate
adverb = adverb
adversary = adversar;oponent
adverse = contrar;nefavorabil;opus
adversity = adversitate;nenorocire
advertise = a face reclama;a publica
advertisement = anunt publicitar;reclama
advertising = publicitate
advertising agent = agent publicitar
advice = sfat;sfaturi
advisable = recomandabil
advise = a informa;a sfatui
adviser = sfatuitor
advisory = consultativ
advocacy = pledoarie;propaganda;sprijinire
advocate = aparator;avocat;a sprijini
adze = cioplitor;a fasona;teslas
aeon = eon;vesnicie
aerate = a aerisi;a ventila
aeration = aerisire;ventilatie
aerial = aerian;antena
aerialist = echilibrist;trapezist;acrobat
aerobia = bacterii aerobe
aerobic = aerob
aerodrome = aerodrom
aeronautics = aeronautica
aeroplane = aeroplan;avion
aerosol = aerosol
aesthetic = estetic
aesthetics = estetica
afar = departe;Œn departare
affable = amabil;politicos
affair = afacere;treaba
affect = a afecta;a impresiona;a pretinde
affectation = afectare;artificialitate
affected = afectat;atins;miscat
affectionate = iubitor;tandru
afferent = aferent
affiliate = a se afilia;a se asocia;a Œnfia
affiliation = afiliere;Œnfiere
affinity = afinitate;potrivire
affirm = a afirma;a sustine
affirmation = afirmatie;confirmare
affirmative = afirmativ
affix = adaugire;afix(gram.)
afflict = a Œndurera;a Œntrista
afflicted = Œndurerat;Œntristat
affliction = durere;Œntristare
affluenc = afluenta
affluence = belsug;bogatie
affluent = afluent;Œmbelsugat
afford = a-si permite
afforestation = Œmpadurire
affray = Œncaierare;scandal
affreight = a afreta;a navlosi
affront = insulta;jignire;a ofensa;a sfida
aficionado = adorator
afire = arzƒnd;Œn flacari
aflame = aprins;Œn flacari
afloat = pe apa;pe mare;plutind
aflutter = nelinistit
afoot = Œn picioare;activ
aforementioned = de mai sus;susmentionat
aforesaid = mentionat mai Œnainte
aforethought = intentionat;premeditat
afraid = Œnfricosat;speriat
afresh = din nou;Œnca o data
africa = Africa
african = african;africana
aft = la pupa
after = mai tƒrziu/dupa
after effect = efect Œntƒrziat
after shave = lotiune dupa barbierit
after the event = ulterior
afterbirth = placenta
aftergrowth = a doua recolta
afterimage = imagine consecutiva
aftermath = consecinta;otava(iarba)
afternoon = dupa-amiaza;dupa-masa
aftertaste = gust ramas(Œn gura)
afterthought = gƒnd tardiv;razgƒndire
afterwards = dupa aceea
afterword = postfata
again = iar;din nou
agape = cascat
agate = agat
age = vƒrsta
aged = foarte batrƒn;Œn vƒrsta de
agency = agentie;intermediu
agenda = ordine de zi
agent = agent;factor
agglomeration = aglomeratie;Œngramadeala
agglutinate = a se lipi
aggrandizement = extindere;marire
aggravate = a agrava;a Œnrautati
aggravating = agravant;care Œnrautateste
aggravating circumstances = circumstante agravante
aggravation = agravare;Œnrautatire
aggregate = a agrega;totalitate;agregat;a uni
aggregate demand = solicitare maxima
aggregate expenditure = cheltuieli totale
aggregate output = capacitate maxima;productie maxima
aggression = agresiune
aggressive = agresiv;provocator
aggressiveness = agresivitate
aggressor = agresor;bataus
aggrieve = a mƒhni;a Œndurera;a Œntrista
aggro = nervi;violenta;agresivitate
aghast = Œngrozit;Œnspaimƒntat
agile = sprinten
agility = agilitate;vioiciune
aging = care Œmbatrƒneste;Œmbatrƒnire
agitate = a agita;a atƒta
agitation = agitatie;tulburare
agitator = agitator
agleam = lucitor;scƒnteietor
aglimmer = licarind;pƒlpƒind
aglow = Œnrosit;aprins
agnostic = agnostic
agnosticism = agnosticism
ago = Œn urma
agog = Œnfrigurat;pasionat
agonize = a trage sa moara;a agoniza
agony = agonie
agoraphobia = agorafobie
agrarian = agrar;agricol
agree = a se Œnvoi;a fi de acord
agree to = a fi de acord cu
agreeable = placut;agreabil
agreed = aprobat;Œncuviintat
agreement = acord;asentiment;Œntelegere
agricultural = agricol
agriculture = agricultura
agronomist = agronom
aground = esuat;Œmpotmolit
aground,run aground = a esua
ague = malarie
ahead = Œn fata;Œnainte
ahead,forge ahead = a prospera
aid = ajutor
aide = consilier
aide de camp = aghiotant
aids = SIDA
ail = a fi suferind;a deranja
aileron = eleron;stabilizator(de avion)
ailing = bolnav;suferind
ailment = suferinta;durere
aim = scop;tinta
aiming = urmarind
aimless = fara scop
air = aer
air field = aerodrom
air pollution = poluare a aerului
air raid = raid aerian
air-borne = aeropurtat;Œn aer
air-conditioned = cu aer conditionat
air-conditioner = aparat pt aer conditionat
air-conditioning = aer conditionat
air-force = aviatie militara
air-hostess = stewardesa
air-lift = pod aerian
air-line = linie aeriana
air-mail = par avion;posta aeriana
air-sickness = rau de avion
air,on the air/by air = emisiune(prin radio);pe cale aeriana
aircraft = avioane;avion
aircraft carrier = portavion
airiness = nepasare;ventilatie
airing = aerisire
airman = aviator
airplane = avion
airport = aeroport
airship = aeronava
airstrip = pista de decolare/ aterizare
airtight = etans(la aer)
airworthy = apt pentru zbor
airy = aerat;nepasator;aerian
airy fairy = nepasator
aisle = coridor;strana
akimbo = cu mƒinile Œn solduri
akin = Œnrudit
alabaster = alabastru
alacrity = zel;vioiciune
alarm = alarma;panica/alarma
alarm clock = ceas desteptator
alarmism = alarmism
alarmist = alarmist
albatross = albatros
albeit = cu toate ca;desi
albino = albinos
album = album
albumen = albumen;albus
alchemist = alchimist
alchemy = alchimie
alcohol = alcool
alcoholic = alcolic
alcoholism = alcolism
alcove = firida;nisa
alderman = consilier orasenesc
aleatory = aleatoriu;Œntƒmplator
aleck(smart aleck) = prostanac
alert = a alarma;a alerta;ager;grijuliu
alertness = alerta;vioiciune
alfalfa = lucerna
alfresco = Œn aer liber
algae = alga
algebra = algebra
algebraic = algebric
algorism = algorism
algorithm = algoritm
alias = numit;zis
alibi = alibi
alien = strain
alienate = a Œnstraina
alienation = alienatie;Œnstrainare
alienist = psihiatru
alight = a coborƒ;luminat/a descinde;aprins
align = a se alinia;a Œndrepta
alignment = aliniere;Œndreptare
alike = asemanator
alimentary = alimentar
alimentation = alimentatie;hranire
alimony = pensie alimentara
alive = Œn viata;vioi;activ
alkali = alcalin
alkaline = alcalin
all = tot/orice
all right = bine;Œn regula
all the same = indiferent;totusi
all-clear = gata!;liber!
all-in = atotcuprinzator
all-up = distrus;ruinat
allay = a potoli
allegation = afirmatie(nefondata)
allege = a afirma;a pretinde
alleged = asa-zis;pretins
allegedly = chipurile;vezi Doamne;vorba vine
allegiance = loialitate;supunere
allegorical = alegoric
allegory = alegorie
allergic = alergic
allergy = alergie
alleviate = a alina;a usura
alleviation = alinare;calmare
alley = alee
alliance = alianta
allied = aliat;apropiat
alligator = aligator
alliteration = aliteratie
allocate = a aloca;a distribui
allocation = alocatie;repartizare
allot = a atribui;a aloca;a distribui
allotment = alocare;repartitie;repartizare
allow = a tine seama de;a admite;a permite
allowance = pensie;alocatie
alloy = aliaj
allspice = cuisoare;mirodenii
allude = a face aluzie la;a se referi la
allure = a ademeni;a ispiti
alluring = ispititor;tentant
allusion = aluzie
allusive = aluziv;insinuant
alluvial = aluvial
ally = a alia;aliat;a Œnrudi
almanac = almanah
almighty = atotputernic
almond = migdala
almoner = cel care Œmparte pomana
almost = aproape
alms = pomana
aloft = Œn sus;sus
alone = numai;singur
along = Œn fata/de-a lungul
alongside = alaturi(de)
aloud = cu voce tare
alphabet = alfabet
alphabetical = alfabetic
alphabetize = a alfabetiza
alpinist = alpinist
already = deja;si
alright = bine;Œn regula/teafar;Œntreg/onorabil
also = de asemenea
altar = altar
alter = a se schimba;a castra
alteration = schimbare
altercation = altercatie;cearta
alternate = a alterna;alternativ;a sovai
alternately = alternativ(Œn mod)
alternation = alternanta;alternare
alternative = alternativa;alternativ
alternatively = intermitent;alternativ
alternator = alternator
although = cu toate ca;desi
altimeter = altimetru
altitude = altitudine
alto = altista;alto;contratenor
altogether = complet;total
altruism = altruism
altruistic = altruist
aluminium = aluminiu
aluminum = aluminiu
alumnus = fost student
always = Œntotdeauna/mereu
am = Œnainte de amiaza
amalgam = amalgam
amalgamate = a combina;a fuziona
amalgamation = extindere
amanuensis = secretar particular
amass = a strƒnge;a aduna
amateur = amator;diletant
amateurish = de amator;lipsit de profesionism
amateurism = diletantism
amaze = a uimi;a ului
amazement = uimire
amazing = uimitor
amazon = amazoana
ambassador = ambasador
amber = chihlimbar
ambidextrous = ambidextru;fatarnic
ambience = ambianta
ambiguity = ambiguitate
ambiguous = ambiguu
ambition = ambitie;rƒvna
ambitious = ambitios
ambitious project = proiect ambitios
ambitiousness = dorinta vie;ambitie
ambivalence = ambivalenta
ambivalent = ambivalent
amble = a merge cu pasi marunti
ambrosia = ambrozie
ambulance = ambulanta;salvare
ambulatory = ambulant;ratacitor
ambuscade = ambuscada
ambush = ambuscada
ambusher = ambuscat;atacant
ameliorate = a se Œmbunatati;a ameliora
amelioration = ameliorare;Œmbunatatire
amen = amin
amenable = Œntelegator;supus
amend = a se Œmbunatati;a Œndrepta
amendment = amendament;Œmbunatatire
amends(make amends) = a despagubi;a repara
amenity = farmec;politete
america = America
american = american;americanca
amethyst = ametist
amiability = amabilitate;bunavointa
amiable = binevoitor;amabil
amid = Œn mijlocul
amidst = Œn mijlocul
amiss = incorect;gresit
amity = amicitie;prietenie
ammeter = ampermetru
ammo = munitie
ammonia = amoniac
ammonium = amoniu
ammunition = munitii
amnesia = amnezie
amnesty = amnistie
amniocentesis = amniocenteza
amoeba = amiba(zool.);amoeba
amok = amoc;Œnnebunit
among = dintre;printre
amongst = dintre;printre
amoral = amoral
amorality = amoralitate
amorous = amoros;Œndragostit
amorphous = amorf
amortisation = amortizare
amortization = amortizare
amortize = a se amortiza
amount = cantitate;a Œnsemna;suma;a se ridica
amour propre = amor propriu
ampere = amper
amphibian = amfibiu
amphibious = amfibiu
amphitheatre = amfiteatru
ample = amplu;suficient
amplifier = amplificator
amplify = a amplifica;a mari
amplitude = amplitudine;amploare
amputate = a amputa
amputated = amputat
amputation = amputare
amuse = a amuza;a distra
amused = amuzat;desfatat
amusement = amuzament;distractie
amusing = amuzant
am(ma) = licentiat Œn litere;Master of Arts
an = o;un;unii (Œnainte de vocale)
anachronism = anacronism
anaemia = anemie
anaemic = anemic
anaesthesia = anestezie
anaesthesic = anestezic
anaesthesiologist = anestezist
anaesthetic = anestezic
anaesthetise = a anestezia
anaesthetist = anestezist
anagram = anagrama
analgesia = analgezie;lipsa de durere
analgesic = analgezic
analogous = analog
analogue = analog
analogy = analogie;asemanare
analyse = a analiza
analysis = analiza
analyst = analist
analytic = analitic
analyze = a analiza
anaphrodisiac = anafrodisiac
anarchic = anarhic
anarchist = anarhist
anarchy = anarhie
anathema = anatema
anatomical = anatomic
anatomy = anatomie
ancestor = stramos;strabun
ancestors = strabuni
ancestral = ancestral;strabun
ancestry = stramosi;strabuni
anchor = ancora/a ancora
anchorage = ancorare;refugiu
anchorite = pustnic;schimnic
anchovy = ansoa
ancient = antic;foarte vechi
ancillary = ajutator;auxiliar
and = iar;si
and so on = si asa mai departe
androgynous = androgin;hermafrodit
android = android
anecdote = anecdota;povestire
anemia = anemie
aneurism = anevrism
anew = din nou
angel = Œnger
angelic = angelica;Œngeresc
angina = anghina;angina
angle = undita/a pescui cu undita;unghi
angler = pescar cu undita
angry = furios;suparat
angry with = suparat pe
angry,get angry = a se Œnfuria;a se supara
anguish = chin;suferinta
angularity = stƒngacie;unghiularitate
anhydrous = deshidratat
anifold = divers
animadversion = critica;mustrare
animal = animal;animalic
animalcule = microorganism
animalism = animalism;animalitate
animate = a anima;animat;Œnsufletit
animated = animat;Œnsufletit
animated cartoon = desene animate
animation = Œnsufletire
animosity = animozitate;dusmanie
animus = ostilitate;predispozitie
aniseed = anason;anison
ankle = glezna
anklet = bratara Œn jurul gleznei;soseta scurta
annalist = cronicar
annals = anale
anneal = a cali;a recoace
annex = a alatura;anexa;anexa
annexation = anexare
annexe = adaugire;anexa
annihilate = a anihila
annihilation = anihilare
anniversary = aniversare
annotate = a adnota
announce = a anunta;a Œnstiinta
announcement = anunt
announcer = crainic
annoy = a enerva
annoyance = necaz;suparare
annoyed = enervat;suparat
annoying = enervant;plictisitor
annual = anual
annuity = renta
annular = circular;inelar
annulled = anulat
annulment = anulare
annunciation = Buna Vestire;vestire
anode = anod
anodyne = calmant
anoint = a unge
anomalous = anormal;neregulat
anomaly = anomalie
anon = anonim;Œn curƒnd;Œndata
anonymity = anonimat
anonymous = anonim
anorak = hanorac
another = o alta;un alt;un altul
answer = a raspunde;raspuns;replica
answer back = raspuns obraznic;replica
answer,answer back = a raspunde obraznic;a riposta
answerable = corespunzator;responsabil
answering machine = robot(la telefon)
ant = furnica
antagonism = antagonism
antagonist = vrajmas;adversar
antarctic = antartic;Antartica
anteater = furnicar
antecedent = antecedent
antecedents = antecedente
antechamber = antecamera
antedate = a antedata
antediluvian = antediluvian
antelope = antilopa
antenatal = prenatal(consult)(med)
antenna = antena
anterior = anterior;precedent
anteroom = antecamera
anthem = imn
anther = antera
anthology = antologie
anthrax = antrax;carbuncul
anthropoid = antropoid
anthropologist = antropolog
anthropology = antropologie
anthropomorphic = antropomorfic
anti = anti;contra;Œmpotriva
anti-semitic = antisemit
anti-semitism = antisemitism
antiaircraft = antiaeriana
antibiotic = antibiotic
antibody = anticorp
antic = grotesc;pozna/caraghios
anticipate = a anticipa
anticipation = anticipare
anticipatory = anticipativ
anticlerical = anticleric
anticlimax = cadere;slabire a efectului
anticlockwise = de la dreapta la stƒnga
anticyclone = anticiclon
antidote = antidot
antigen = antigen
antimony = antimoniu
antipathetic = antipatic;nesuferit
antipathy = aversiune
antipodes = antipozi
antiquarian = anticar
antiquated = Œnvechit
antique = antic
antiquities = antichitati
antiquity = antichitate
antirrhinum = gura leului
antiseptic = antiseptic
antisocial = antisocial
antitank = antitanc
antithesis = antiteza
antitoxin = antitoxina
antitrust legislation = legislatie anti-trust
antler = corn de cerb
antonym = antonim
anul = a anula
anus = anus
anvil = nicovala
anxiety = grija;neliniste
anxious = Œngrijorat;nerabdator
anxiously = nelinistit;nerabdator
any = ceva;niste;nici un;oricare
anybody = cineva/oricine/nimeni
anyhow = oricum
anyone = cineva/oricine/nimeni
anything = ceva/orice/nimic
anyway = oricum
anywhere = nicaieri;oriunde;undeva
anywise = oricum
aorta = aorta
apart = de;deoparte
apart from = Œn afara de
apart,take apart = a demonta
apartheid = apartheid
apartment = apartament
apartment house = bloc(de locuinte)
apathetic = apatic
apathy = apatie
ape = a imita;maimuta mare
aperient = laxativ;purgativ
aperture = deschizatura
apex = vƒrf;culme
aphasia = afazie
aphid = afide(insecte)
aphis = paduche de plante
aphrodisiac = afrodisiac
apiary = prisaca
apiece = fiecare
aplomb = aplomb;Œndrazneala
apocalypse = Apocalips;revelatie(divina)
apocryphal = apocrif;fals
apologetic = conciliant;pocait
apologia = opera literara justificatoare
apologize = a-si cere iertare;a se scuza
apology = scuza;iertare
apoplectic = apoplectic
apoplexy = apoplexie;dambla
apostasy = apostazie
apostate = apostat;renegat
apostle = apostol
apostrophe = apostrof
apostrophize = a apostrofa
apothecary = farmacist
apotheosis = apoteoza;idolatrizare
appal = a Œngrozi;a Œnspaimƒnta
appalling = Œnspaimƒntator;oribil
apparatus = aparat
apparel = haine;vesminte
apparent = aparent;evident
apparently = Œn mod evident;aparent
apparition = fantoma;aparitie
appeal = apel/a apela la;rugaminte
appear = a face impresie;a aparea
appearance = aparenta;Œnfatisare
appease = a calma;a satisface
appeased = linistit;potolit
appeasement = Œmpaciuire;domolire
appellant = apelant;rugator
appellation = apelativ;denumire
append = a atasa;a adauga
appendage = anexa
appendectomy = operatie de apendicita
appendicitis = apendicita
appendix = anexa
appertain = a apartine
appetite = pofta de mƒncare
appetizer = aperitiv
appetizing = apetisant;gustos
applaud = a aplauda
applause = aplauze
apple = mar
apple of the eye = lumina ochilor
apple pie = placinta cu mere
appliance = instrument;aparat
applicable = aplicabil
applicant = solicitant
application fee = taxa de Œnscriere
applicator = instrument
apply = a aplica;a cere
appoint = a numi(Œntr-o functie)
appointment = Œntƒlnire/functie
apportion = a distribui
apposite = alaturat;nimerit
apposition = aplicare
appraisal = apreciere;evaluare
appraise = a evalua;a pretui
appraiser = pretuitor
appreciate = a aprecia;a multumi;a pretui
appreciation = recunostinta;apreciere
appreciation,in appreciation = Œn semn de pretuire
appreciation(of a currency) = curs valutar
appreciative = apreciator;aprobator
apprehend = a apuca;a pricepe
apprehension = pricepere;temere
apprehensive = destept;temator
apprentice = ucenic
apprenticeship = ucenicie
apprise = a Œnstiinta;a informa
approach = cale/a se apropia(de);acces
approachable = realizabil;accesibil
approaching = apropiat
approbation = consimtamƒnt;aprobare
appropiate = a aloca
appropriate = potrivit;corespunzator
appropriateness = oportunitate
appropriation = Œnsusire;alocatie
approval = acord;aprobare
approve = a aproba;a accepta
approved = recunoscut;aprobat
approximate = a semana cu;a se apropia;aproximativ
approximation = aproximatie;suma aproximativa
apricot = cais;caisa
april = aprilie
apron = sort
apropos = fiindca veni vorba;la timp;a propos
apse = absida
apt = competent;istet;apt;potrivit
aptitude = aptitudine;predispozitie
aptness = competenta;pricepere
aqualung = acvalung;butelie oxigen subacvatica;respirator submarin
aquamarine = acvamarin;bleu-verzui
aquarium = acvarium
aquarius = Varsator(zodiac)
aquatic = acvatic
aqueduct = apeduct
aquiline = acvilin;coroiat
arabic = arab
arable = arabil
arachnid = arahnida
arbiter = arbitru
arbitrage = arbitraj
arbitrary = arbitrar
arbitrate = a arbitra;a decide
arbitration = arbitrare;arbitraj
arboreal = arboricol
arbour = chiosc;umbrar
arbutus = arbutus
arc = arc
arcane = ascuns;tainic
arch = bolta;arc
archaeologist = arheolog
archaeology = arheologie
archaic = arhaic
archangel = arhanghel
archbishop = arhiepiscop
archdeacon = arhidiacon
archduke = arhiduce
archenemy = mare inamic;Satana
archer = arcas
archery = tragere cu arcul
archetype = prototip
archipelago = arhipelag
architect = arhitect
architecture = arhitectura
archives = arhive
archivist = arhivist
archness = viclenie
archsupporter = suporter principal
arctic = arctic
ardent = fierbinte
ardour = ardoare
arduous = abrupt;dificil
are = esti;sunt;suntem;sunteti
area = arie;domeniu;suprafata
area code = cod al zonei telefonice
arena = arena
argent = argintiu
argosy = nave comerciale;nava comerciala
argot = argou;jargon
arguable = discutabil;Œndoielnic
argue = a se certa;a discuta
argument = argument;cearta
argumentation = argumentare;discutie
argumentative = argumentator;controversat
aria = arie
arid = arid;neinteresant;uscat
aridity = ariditate
aried = divers
aright = corect
arious = divers
arise = a se ridica;a aparea
arisen = aparut;ridicat
aristocracy = aristocratie
aristocrat = aristocrat
arithmetic = aritmetica
arithmetical progression = progresie aritmetica
ark = arca
arm = brat;mƒneca
arm in arm = brat la brat
armada = mare flota militara
armageddon = lupta decisiva
armament = armament;Œnarmare
armature = armatura;armura
armchair = fotoliu
armed = Œnarmat
arming = Œnarmare
armistice = armistitiu
armor = armura
armour = armura
armour plate = blindaj
armoured = blindat
armourer = armurier
armoury = arsenal;depozit de armament
armpit = subsuoara
arms = arme
arms race = cursa Œnarmarilor
army = armata
army reserve = rezervist
aroma = aroma
arose = ridicat;pus
around = peste tot;prin apropiere;jurul(Œn)
around,get around = a ajunge la
arousal = desteptare;trezire
arouse = a atƒta;a trezi;a stƒrni
aroused = stƒrnit;treaz
arraign = a da Œn judecata;a acuza
arrange = a rƒndui;a aranja
arrangement = aranjare;Œnvoiala
arranging = aranjament;Œntelegere
arrant = curat;notoriu
array = a gati;vesminte/a Œnvesmƒnta
arrest = a aresta;arestare;a opri
arrest,under arrest = arestat
arrested = arestat
arresting = atractiv;captivant
arrival = sosire/ nou sosit
arrive = a ajunge;a sosi
arriving = sosire
arrogance = aroganta;obraznicie
arrogant = arogant
arrow = sageata
arse = fund;sezut
arsenal = arsenal
arsenic = arsenic
arson = incendiere(intentionata)
art = arta;siretenie
artefact = artefact(med.)
arterial = arterial
arteriosclerosis = arterioscleroza
artery = artera
artful = priceput;viclean
artfulness = iscusinta;siretenie
arthritis = artrita
artichoke = anghinare
article = articol
articulate = articulat;clar/a articula
articulation = articulatie
artifact = artefact(med.)
artifice = artificiu;inventie
artificial = artificial
artificiality = artificialitate
artillery = artilerie
artilleryman = artilerist
artisan = artizan;mestesugar
artist = artist;pictor
artistic = artistic
artistry = perfectiune;arta
arty = diletant cu pretentii
as = la fel de;Œn timp ce;deoarece
as a rule = de obicei
as far as = pƒna la;Œn masura Œn care
as follows = dupa cum urmeaza
as if = ca si cƒnd;ca si cum;de parca
as long as = atƒta timp cƒt
as many as = nu mai putini de
as soon as = de Œndata ce
as well = de asemenea
as well as = precum si
asbestos = azbest
ascend = a se urca
ascendancy = ascendent
ascendant = stramos;ascendent
ascension = ascensiune;Œnaltare
ascent = urcus;ascensiune
ascertain = a constata;a stabili
ascetic = ascetic;auster
asceticism = ascetic
ascetism = ascetic
ascribe = a imputa;a atribui
ascription = atribuire
asepsis = asepsie
ash = cenusa;frasin;scrum
ashame = a rusina
ashamed = rusinat
ashen = cenusiu;palid
ashkenazim = Askenazi(neam);evrei din Europa
ashlar = piatra cioplita
ashore = la mal;pe uscat
ashtray = scrumiera
asia = Asia
asian = asiatic
aside = aparte;la o parte
aside from = exceptƒnd;Œn afara de
asinine = magaresc;prostesc
ask = a invita;a Œntreba;a ruga;a cere
ask about = a se interesa de
ask after = a Œntreba de
ask for = a solicita;a cere
ask,ask for it = cauta cu lumƒnarea,a o
askance = banuitor;chiorƒs
asked price = pret cerut
askew = piezis
aslant = Œnclinat;strƒmb
asleep = adormit
asleep,fall asleep = a adormi
asp = aspida;sarpe veninos
asparagus = sparanghel
aspect = aspect
aspen = plop tremurator
asperity = asperitate
aspersion = calomnie;stropire;defaimare
asphalt = asfalt
asphyxia = asfixiere
asphyxiate = a se asfixia
aspidistra = aspidistra(bot.);lacramioara
aspirant = aspirant;pretendent
aspiration = aspiratie
aspire = a aspira la;a nazui
aspirin = aspirina
ass = magar;sezut
assail = a asalta
assailant = atacant
assassin = asasin
assassination = asasinat
assault = asalt;atac;a ataca
assay = a Œncerca;Œncercare/a testa;testare
assemblage = asamblare
assemble = a strƒnge;a aduna
assembling = montare
assembly = Œntrunire;adunare
assent = Œnvoire/a aproba
assert = a se afirma;a declara
assertion = declaratie;afirmatie
assertive = pozitiv;afirmativ
assess = a aprecia;a evalua
assessment = impunere;evaluare
assessor = asesor;perceptor
asset = bun
asseverate = a afirma categoric;a sustine
asshole = anus;insulta
assiduity = asiduitate;staruinta
assiduous = asiduu;sƒrguincios
assign = a aloca;a atribui
assignation = distribuire;alocare
assignment = numire;atribuire
assimilate = a se asimila;a egala
assimilation = asimilare
assist = a ajuta
assistance = ajutor;asistenta
assistant = vƒnzator;ajutor
assize = sedinta a tribunalului;verdict
associate = asociat/a asocia(se);a uni
association = asociatie;asociere
assonance = asonanta
assort = a se asorta;a potrivi
assorted = asortat
assortment = asortiment;sortare
assuage = a linisti;a potoli
assume = a presupune;a-si Œnsusi;a prelua
assumption = arogare;prezumtie
assurance = asigurare;convingere
assure = a asigura;a garanta
assured = asigurat;garantat
aster = ochiul boului
asterisk = asterisc
astern = la pupa
asteroid = asteroid
asthma = astma
asthmatic = astmatic
astir = Œn miscare
astonish = a surprinde;a uimi
astonished = mirat;uimit
astonishing = extraordinar;surprinzator
astonishment = mirare;uimire
astound = a ului
astounding = uluitor
astraddle = calare
astral = astral
astray = ratacit
astride = calare
astringent = astringent
astrologer = astrolog
astrology = astrologie
astronaut = astronaut
astronomer = astronom
astute = perspicace;viclean
asunder = despartit;separat
asylum = ospiciu
asymetric = asimetric
asymmetry = asimetrie
at = de la;Œn;la;pe
at all = cƒt de cƒt;deloc
at ease = Œn largul sau
at first = la Œnceput
at first hand = la prima mƒna
at his place = la locul sau
at last = Œn cele din urma
at least = cel putin
at most = cel mult;maximum
at once = imediat;pe data
at rest = Œn repaus
atavistic = atavic
atheism = ateism
atheist = ateu
athlete = atlet
athletic = atletic
athletics = atletism
athwart = de-a curmezisul
atlas = atlas
atmosphere = atmosfera
atoll = atol
atom = atom;farƒma
atomic = atomic
atomize = a pulveriza
atomizer = atomizor;injector
atone = a ispasi
atonement = compensare;ispasire
atop = Œn vƒrf;sus de tot
atrocious = atroce;cumplit
atrocities = atrocitati;cruzimi
atrocity = atrocitate;cruzime
atrophy = atrofie
attach = a atasa;a adauga
attache = atasat(la o ambasada)
attache case = servieta diplomat
attached = atasat;legat
attachment = atasament;sechestru;afectiune
attack = atac;criza/a ataca;a ataca;agresiune
attacker = agresor;atacant
attain = a ajunge(la);a realiza
attainable = realizabil;accesibil
attainment = dobƒndire;realizare
attar = ulei eteric
attempt = a atenta;a Œncerca;Œncercare;a Œntreprinde;tentativa
attempt to kill = atentat la viata
attend = a frecventa;a Œngriji;a Œnsoti
attendance = frecventa;Œngrijire;prezenta
attention = atentie;preocupare
attention,pay attention = a acorda atentie
attentive = atent
attenuate = a atenua;a usura
attenuation = atenuare;micsorare
attest = a adeveri;a certifica
attest notarially = a legaliza
attestation = autentificare;depozitie
attic = mansarda
attire = vesminte
attitude = atitudine;comportare
attorney = Œmputernicit;avocat
attorney general = ministru de justitie(Œn SUA);procuror general
attorney,power of attorney = procura
attract = a atrage
attracted = atras
attraction = atractie
attractive = atragator
attractiveness = putere de atractie;farmec
attribute = atribut;calitate;a atribui
attribution = atributie
attrition = frecare;uzura
atypical = atipic
au pair = la valoare nominala
aubergine = vƒnata
auburn = rosu Œnchis
auction = licitatie
auctioneer = adjudecator
audacious = Œndraznet
audacity = Œndrazneala;obraznicie
audible = care poate fi auzit;perceptibil
audience = public;asistenta
audit = bilant;revizie contabila
audition = auditie
auditor = revizor contabil
auditorium = de concerte;sala de spectacole
auditory = auditiv
auger = sfredel
augment = a spori;a creste
augmentation = crestere;marire
augur = augur;profet;a prezice
augury = prevestire;prezicere
august = august
aunt = tanti
auntie = matusica;tanti
aura = adiere;boare
aural = acustic
aureole = aureola
aurora = aurora
auscultation = consultatie
auspices = auspiciu
austere = auster
austerity = austeritate;rigurozitate
australia = Australia
authentic = autentic
authenticate = a autentifica
authenticity = autenticitate
author = autor
authoritative = autoritar;imperios
authorities = autoritati
authority = autoritate
authorization = autorizare
authorize = a autoriza;a Œmputernici
authorized = autorizat;Œmputernicit
autism = autism
autistic = autistic
autobiography = autobiografie
autoclave = autoclava
autocracy = autocratie
autocrat = autocrat
autodidact = autodidact
autograph = autograf
automate = a automatiza
automatic = automatic
automatic licensing = brevet automat
automation = automatizare
automaton = automat
automobile = automobil
automobile industry = industria de automobile
autonomous = autonom
autopsy = autopsie
autosuggestion = autosugestie
autumn = toamna
auxiliary = ajutator;auxiliar
avail = avantaj;folos
avail oneself of = a profita de
avail,without avail = zadarnic
availability = disponibilitate;folos
available = disponibil
aval = avalansa
avalanche = avalansa
avaricious = avar;zgƒrcit
avatar = avatar
avenge = a se razbuna
avenue = bulevard;alee
aver = a confirma;a adeveri
average = medie
average agent = agent mediu
average cost = cost mediu
average revenue = venit mediu
averse = defavorabil;potrivnic
aversion = antipatie;aversiune
avert = a Œndeparta;a Œnlatura
aviary = colivie mare
aviation = aviatie
aviator = aviator
avid = avid;setos
avidity = aviditate;lacomie
avocado = avocado
avocation = Œndeletnicire
avoid = a evita
avoidable = evitabil
avoidance = evitare
avouch = a garanta;a recunoaste;a sustine
avow = a marturisi;a recunoaste
avowal = marturisire;recunoastere
avowed = marturisit;recunoscut
await = a se astepta
awake = constient;a se trezi;treaz
awaken = a destepta;a trezi
awakening = desteptare;trezire
award = hotarƒre;premiu;a premia;a arbitra
aware = constient;informat
awareness = constiinta;cunostinta
away = departe
away,do away with = a ucide;a Œnlatura
awe = teama;veneratie
awe inspiring = inspirƒnd teama;veneratie
awful = grozav;Œngrozitor
awfully = formidabil;Œnfiorator
awhile = pentru un timp scurt
awkward = neŒndemƒnatic;penibil
awkwardness = neŒndemƒnare
awl = sula
awn = mustata de spic;tepi
awning = tenda
awoke = trezea;stimula(trec. de la awake)
awry = strƒmb
ax = secure;topor
axe = secure;topor
axial = axial
axiom = axioma
axiomatic = axiomatic
axis = axa
axle = osie
ay = da
aye = da
azalea = azalee
azure = azur;azuriu
a.m(antemeridian) = antemeridian
babble = a se bƒlbƒi
babe = copilas
babies = copilasi
baboon = babun
baby = copilas
baby carriage = carucior
baby grand = pian mic
baby sitter = supraveghetoare de copii
babyhood = prima copilarie;pruncie
babyish = pueril
babysit = a supraveghea copilasi
bacchanalian = bahic;dionisiac
bachelor = burlac;celibatar
bacillus = bacil
back = spate;spinare/a sprijini
back a bill = a andosa o polita
back and forth = Œnainte si Œnapoi
back away = a se da Œnapoi
back biter = bƒrfitor
back cargo = marfa returnata
back down = a da Œnapoi
back drop = cortina(Œn spatele scenei)
back street = strada dosnica
back track = drum dosnic;Œntoarcere;retragere
back up = a sustine
back-pedal = a da Œnapoi
back,back out of = a se retrage
back,on the back burner = pe planul doi
backache = durere Œn spate
backbite = a vorbi de rau
backbone = coloana vertebrala
backer = suporter;sustinator
backfire = rateu
backgammon = joc de table
background = fond;fundal
backhand = rever
backing = retragere;sprijin;suporteri
backlash = ecartament;cursa moarta(tehn)
backlog = ramasita;rezerva
backlog demand = cerere de materiale din stoc
backside = partea din spate;fund
backslash = semnul /
backslide = a recadea Œn pacat
backstage = spatele scenei
backward = Œnapoiat
backwardness = Œnapoiere
backwards = Œnapoi;Œndarat
backwater = apa Œndiguita;brat mort
bacon = costita;slanina
bacteria = bacterie
bacteriologist = bacteriolog
bacteriology = bacteriologie
bad = rau;stricat
bad faith = rea-credinta
bad form = lipsa de maniere
bad-tempered = irascibil;enervat
bad,go bad = a se strica
badge = insigna;semn
badger = bursuc
badinage = glume;a tachina
badly = foarte mult;rau
badminton = badminton
badmouth = gura murdara
baffle = a zadarnici;a zapaci
baffling = derutant;Œnselator
bag = poseta;sacosa
bag of bones = slabatura
bagel = chifla
baggage = bagaj(e)
bagpipe = cimpoi
bags of = gramada de
bail = cautiune
bailee = depozitar;garantie
bailer = cel ce depune o garantie
bailiff = vataf;ajutor de serif
bailiwick = jurisdictia unui serif
bailor = deponent al unei marfi
bairn = copil
bait = momeala;tentatie;a momi
bake = a arde(se)(caramida);a se coace
baked = ars;copt
baker = brutar
bakery = brutarie
baking = coacer;torid
balance = a balanta;a echilibra;cƒntar;a aprecia
balance of payments = balanta a platilor
balance of trade = balanta comerciala
balance on current account = sold
balance sheet = bilant
balanced = echilibrat;proportionat
balcony = balcon
bald = chel;gol;neŒmpodobit
balderdash = absurditati
baldness = chelie
bale = balot
balk = bara;obstacol
balky = naravas;naravas
ball = bila;glob;minge
ball bearing = rulment cu bile
ball cock = robinet de reglare a debitului
ball park = stadion;teren de sport
ball-pointpen = pix cu pasta
ballad = balada
ballast = balast
ballerina = balerina
ballet = balet
ballistic = balistic
ballistics = balistica
balloon = balon
ballot = buletin de vot;vot(secret)
ballpoint = pix cu pasta
ballroom = sala de bal
ballyhoo = reclama zgomotoasa;zarva
balm = balsam
balmy = Œnmiresmat;Œnviorator
baloon = a se umfla;balon
balsam = balsam
balustrade = balustrada
bamboo = bambus
bamboozle = a escroca
ban = exilare;interdictie;a interzice
ban on imports = interzicere a importurilor
banal = obisnuit
banality = banalitate
banana = banana
band = banda;formatie muzicala
band together = a se coaliza
bandage = bandaj;a bandaja
bandage,adhesive bandage = bandaj adeziv;leucoplast
bandit = bandit
bandstand = estrada
bandwagon = caruta ducƒnd muzicanti
bandy = a pasa;a se certa
bane = napasta;venin
bang = a izbi;lovitura;pocnitura;a se trƒnti
bangle = bratara;veriga
banish = a exila;a izgoni
banishment = expulzare;izgonire
banisters = balustrada
banjo = banjo;cutie de viteze
bank = a depune la banca;banca;a se Œngramadi;mal
bank money = bani Œn banca
bank on = a se baza pe
bank reserves = rezerve bancare
banker = bancher
banking = bancar;tranzactii bancare
banking law = lege bancara
bankroll = bani Œn cont
bankruptcy = faliment
bankruptcy proceedings = formalitati Œn caz de faliment
bankrupt(go bankrupt) = a da faliment
banner = drapel
banns = publicatii de casatorie
banquet = banchet
banter = a lua Œn rƒs;a tachina
baptism = botez
baptize = a boteza
baptizing = botezare
bar = a bara;bara acuzatilor;barou;tejghea;bara;a interzice
bar none = fara exceptie
barb = cƒrlig;observatie taioasa
barbarian = barbar
barbaric = grosolan;barbar
barbarity = barbarism;grosolanie;cruzime
barbarous = salbatic
barbecue = friptura la gratar;petrecere Œn aer liber
barbell = haltera
barber = barbier;frizer
barber's shop = frizerie
bard = bard;poet
bare = a dezvalui;pustiu;gol
barefaced = nerusinat;Œndraznet
barefoot = descult
barehanded = cu mƒna goala
barelegged = cu pantaloni scurti
barely = numai
bargain = a negocia;tƒrg;a se tocmi;afacere
bargain,into the bargain = Œn plus;pe deasupra
bargaining = tocmeala
barge = slep
barge,barge into = a da buzna Œn
baritone = bariton
bark = coaja;latrat;a latra;scoarta
barking = latrat
barley = orz
barmaid = barmanita
barman = barman
barmy = spumos;tacanit
barn = hambar
barnacle = crustacee marina
barnstormer = actor ambulant;politician propagandist
barometer = barometru
barometric = barometric
baron = baron
baronet = baronet
baronial = de baron
baroque = baroc
barrage = baraj
barred = Œnchis;Œngradit
barrel = baril;butoi
barren = neroditor;steril;sterp
barrenness = sterilitate;ariditate
barrette = agrafa de par
barricade = baricada
barrier = bariera;piedica
barrister = pledant;avocat
barrow = roaba;taraboanta
bartender = barman
barter = a face troc cu;troc
barter agreement = acord adoptƒnd trocul
basalt = bazalt
base = a pune bazele;baza;josnic
base coin = moneda fara valoare
baseball = baseball
baseball bat = bƒta de baseball
baseboard = scƒndura de podea
based = bazat;stabilit
basement = demi-sol;temelie
baseness = josnicie
bash = a pocni;a zdrobi
bashful = rusinos;sfios
bashfulness = timiditate;sfiala
bashing = zdrobitor
basic = de baza
basically = Œn esenta
basil = busuioc
basilisk = balaur;basilisc;sarpe
basin = chiuveta;lighean
basis = baza
bask = a se Œncalzi(la soare)
basket = cos
basket ball = baschet
basrelief = basorelief
bass = bas
bassinet = cos pentru copil
bassoon = fagot
bastard = bastard;ticalos
bastardy = nastere nelegitima
baste = a ciomagi
bastion = bastion;meterez
bat = bƒta
batch = gramada;teanc
bath = baie
bath chair = scaun cu rotile
bathe = a se scalda;scaldat;a uda;baie
bathing = de baie
bathing costume = costum de baie
bathos = bathos;prapastie
bathroom = baie(camera de)
bathtub = cada de baie
batman = ordonanta
baton = bagheta;matroc
batter = a bate
battery = acumulator;baterie
battle = batalie;lupta
battle axe = barda;secure
battle cry = strigat de lupta
battledress = uniforma de campanie
battlefield = cƒmp de bataie
battleship = vas de linie
batty = excentric
bauble = bijuterie fara valoare;jucarie
baulk = a scapa din vedere;grinda;a se opune;piedica
bawd = codoasa
bawdiness = pornografie
bawdry = obscenitate
bawdy = obscen
bawl = a racni;a tipa;tipat;zbieret
bay = golf;firida;a latra;latrat
bayonet = baioneta
bazaar = bazar
be = a exista;a fi
be absent = a lipsi
be angry = a fi furios
be blocked = a fi blocat
be careful = a fi atent;a fi grijuliu
be caught = a fi prins
be correct = a fi corect
be curved = a fi curbat
be due to = a se datora
be formed = a fi format
be found = a se gasi
be impoverished = a fi saracit
be in for = a avea Œn perspectiva
be infested = a fi infectat;a fi napadit
be left = a fi lasat;a fi parasit
be on holiday = a fi Œn vacanta
be punished = a fi pedepsit
be separated = a fi despartit
be thirsty = a-i fi sete
be to be done = a trebui sa se faca
be well off = a fi cu dare de mƒna;a fi Œnstarit
be worth = a merita
be,for the time being = deocamdata
beach = litoral;plaja
beachcomber = golan;val care matura plaja
beachhead = cap de pod
beacon = far;semnal luminos
bead = margea;picatura
beadle = agent judecatoresc;paracliser
beadwork = margele
beagle = copoi
beak = cioc
beaker = cupa;pocal
beam = raza;a straluci;zƒmbet fericit;a zƒmbi;grinda
bean = fasole
bean,haricot bean = fasole
beanie = tichie(viu colorata)
bear = a duce;a purta;a suporta;urs
bear a load = a cara o povara
bear down = a face sfortari
bear in mind = a tine minte
bear out = a Œntari;a confirma
bear up = a Œndura
bear witness = a depune marturie
bearable = suportabil
beard = barba
bearer = purtator;agent
bearer of good tidings = aducator de vesti bune
bearer of ominous tidings = aducator de vesti rele
bearing = rulment;aspect;comportare
bearish = greoi;stƒngaci
beast = bestie;vita;animal
beastly = bestial;nesuferit
beat = bataie;a Œnfrƒnge;a bate;lovitura
beat about the bush = a vorbi pe ocolite
beat it = sterge-o
beat off = a forta sa plece;a Œnvinge
beat the customs = a Œnsela la vama
beat time = a bate tactul
beat up = a bate rau
beat,off beat = Œn afara domeniului
beaten = batut
beatification = beatificare;canonizare
beatify = a beatifica;a canoniza
beating = bataie
beating up = victorie
beatitude = beatitudine
beatnik = extravagant;non-conformist
beau = cavaler;filfizon
beauteous = frumos(despre abstractiuni)
beautician = cosmetician
beautified = Œnfrumusetat
beautiful = frumos
beautify = a Œnfrumuseta
beauty = frumusete
beaver = castor
becalm = a calma;a linisti
became = a devenit
because = deoarece;pentru ca
because of = din cauza;datorita
beck = pƒrƒu
beckon = a face semn
become = a deveni
become naturalized = a capata o cetatenie
become weak = a slabi
becoming = care vine bine;potrivit
bed = pat
bed-sitter = camera de zi si dormitor
bed,double beds = paturi duble
bed,make the bed = a face patul;a strƒnge patul
bedazzle = a lua ochii
bedbug = plosnita
bedchamber = dormitor
bedclothes = rufarie de pat
bedding = asternut
bedevil = a chinui;a zapaci
bedfellow = tovaras de pat
bedlam = casa de nebuni
bedouin = beduin
bedpan = plosca
bedraggle = a murdari;a uda
bedridden = tintuit la pat
bedrock = marna;roca;temelie
bedroom = dormitor
bedside = marginea patului
bedsore = escare
bedspread = cuvertura
bedtime = timpul de culcare;vremea de culcare
bee = albina
bee eater = albinarel
bee line = Œn linie dreapta;pe drumul cel mai scurt
beech = plaja
beef = carne de vita
beefsteak = muschi de vaca
beefy = carnos;vƒnjos
beehive = stup
beekeeper = apicultor
beekeeping = apicultura
been = part. trec. de la be(a fi)
beep = a chema cu beeper-ul
beeper = aparat de apel(telefonic)
beer = bere
beery = ca berea
beestings = corala
beeswax = ceara de albine
beetle = sterge repede,a o;carabus;goanga
beetroot = sfecla
befall = a se Œntƒmpla
befit = a se potrivi
before = Œn fata;Œnainte
before christ = Œnainte de Hristos;Œnaintea erei noastre
before long = curƒnd
beforehand = dinainte
befoul = a mƒnji;a murdari
befriend = a favoriza;a ocroti
beg = a cersi;a cere
beg the question = a cere Œntrebarea
began = a Œnceput
beget = a genera;a naste
beggar = cersetor
beggary = mizerie;saracie mare
begging = cersit
begin = a Œncepe
beginner = Œncepator;novice
beginning = Œnceput;sursa
beginning,from the beginning = de la Œnceput
begone = pleaca!
begonia = begonia
begrudge = a invidia;a pizmui
beguile = a ademeni;a Œnsela
begun = Œnceput
behalf = Œn favoarea;Œn folosul
behalf,on behalf of = Œn numele
behave = a se comporta
behavior = comportament;purtare
behaviorism = comportamentul fiintelor
behaviour = comportament;purtare
behaviourism = comportamentul fiintelor
behead = a decapita
behest = porunca
behind = Œn spatele;Œn urma;Œnapoi
behind,fall behind = a ramƒne Œn urma
behindhand = Œnpoiat;Œntƒrziat
behold = iata!;a vedea;a zari
beholden = Œndatorat;obligat
beige = bej
being = existenta;fiind;fiinta
being,human being = fiinta umana
belabour = a bate tare;a zvƒnta Œn bataie
belated = Œntƒrziat
belch = a rƒgƒi
belfry = clopotnita
belie = a defaima;a dezminti
belief = credinta
believe = a crede
belittle = a deprecia;a micsora
bell = clopot;sonerie
bell clapper = limba de clopot
bell hop = baiat de serviciu
bell wether = berbec cu talanga;calauza de nadejde
bellboy = baiat de serviciu
belles-lettres = eseuri;literatura;poezie
bellicose = bataios
belligerent = beligerant
bellow = muget;a mugi;a zbiera;zbieret
bellows = foale
belly = burta;fundul unui vapor;a se umfla
bellyful = saturatie
belong = a apartine
belonging = apartinƒnd
belongings = catrafuse;efecte
beloved = mult iubit
below = dedesubt;jos
belt = centura;curea;zona
bemoan = a deplƒnge
bemused = naucit
bench = loc Œn parlament;magistratura;banca
bench mark = cota de nivel
bend = cotitura;ramificatie;a se supune;a Œndoi
bending(over) = Œncovoindu-se peste
beneath = dedesubt
benediction = binecuvƒntare
benefactor = binefacator
benefice = venit bisericesc
beneficent = salutar;binefacator
beneficial = folositor
beneficiary = beneficiar
benefit = beneficiu;cƒstig;folos
benevolent = binevoitor
benificial owner = uzufructuar
benign = blƒnd;milostiv
benignant = binevoitor
bent = aplecare;Œnclinare;Œndoit;part. trecut de la bend;trec. de la "bend"
benumb = a ameti;a amorti
benzene = benzen
bequeath = a lasa prin testament
bequeathing = lasare prin testament
bequest = legat
bereave = a lipsi de;a priva de
bereaved = lipsit de
bereavement = pierdere ireparabila
bereft = lipsit de
beret = bereta
berk = nerod
berry = baca;boaba
berserk(go berserk) = nebun de furie
beryl = beril
beseech = a implora
beseeching = staruitor;rugator
beset = a bloca;a pune;a potrivi
beside = lƒnga;pe lƒnga
beside the point = a nu avea legatura cu
besides = de altfel;Œn afara de;pe lƒnga
besiege = a asedia
besieged = asediat
besotted = abrutizat;natƒng
bespatter = a stropi cu noroi;a Œntina
bespectacled = care poarta ochelari
best = cel mai bine;cel mai bun;cel mai mult
best man = cavaler de onoare
best,at best = Œn cazul cel mai bun
best,get the best of = a profita la maximum
bestial = bestial
bestir = a provoca;a atƒta
bestir oneself = a se pune pe treaba
bestow = a acorda;a dedica
bestowal = dar;rasplata
bestride = a fi stapƒn pe situatie;a sta calare;a trece peste ceva
bet = a paria;pariu
betake = a recurge la;a Œncredinta
bete noire = persoana sau lucru detestat
betray = a trada
betrayal = tradare
betrothal = logodna
betrothed = logodit;logodnic
better = a Œmbunatati;a Œntrece;mai bine;mai bun
better off = Œnstarit;bogat
better,get better = a se Œmbunatati;a se Œnsanatosi
betterment = Œmbunatatire
between = Œntre;printre
bevel = a sta oblic;echer;mobil;oblic
beverage = bautura
bewail = a deplƒnge
beware = a se feri;a se pazi
bewilder = a nauci;a zapaci
bewilderment = zapaceala;tulburare
bewitch = a Œncƒnta;a vraji
bewitched = Œncƒntat;vrajit
beyond = de partea cealalta;dincolo de;dupa;peste
bi = bi
biannual = bianual;de doua ori pe an
bias = prejudecata;Œnclinare
bib = a bea vƒrtos;a suge(bautura);barbita
bible = biblie
biblical = biblic
bibliographer = bibliograf
bibliophile = bibliofil
bicameral = bicameral
bicentenary = bicentenar
bicentennial = bicentenar
biceps = biceps
bicker = a ropoti(ploaia);a murmura;cearta
bicycle = bicicleta
bicyclist = biciclist
bid = a licita;a porunci;a ura;a face o oferta
bid over = a supralicita
bid price = pret de licitatie
bidder = licitator;ofertant
bidding = oferta de pret;ordin;porunca
bide = a astepta
bide one's time = a astepta momentul potrivit
biennial = bienal;planta bienala
bier = catafalc
bifocal = bifocal
bifurcation = bifurcatie
big = important;mare;masiv
big deal = afacere buna
big hearted = generos;bun
big toe = degetul mare(de la picioare)
big top(circus tent) = cupola circului
bigamist = bigam
bigamous = bigam
bigamy = bigamie
biggish = maricel
bighead = Œncrezut;Œngƒmfat
bight = golf;laguna
bigot = bigot
bigwig = grangur;persoana importanta
bike = bicicleta
bilateral = bilateral
bilingual = bilingv
bill = afis;lista;nota de plata;polita;bancnota
bill of exchange = polita
bill of freight = conosament
bill,backed bill = polita andosata
bill,draft bill = polita
billet = nota;ordin de Œncartiruire
billing = plata
billion = bilion
billow = hula;talaz
bimonthly = bilunar
bin = lada de gunoi;lada de nuiele
binary = binar
binding = coperta;legatura;liant;obligatoriu
binocular = binoclu;binocular
biochemistry = biochimie
biographical = biografic
biography = biografie
biological = biologic
biology = biologie
bionic = bionic
biophysics = biofizica
biopsy = biopsie
bipartisan = bipartizan(polit.);sistem de guvernare bipartit
biped = biped
biplane = biplan
birch = mesteacan
bird = pasare
bird cage = colivie
bird of prey = pasare de prada
bird watcher = ornitolog
bird watching = ornitologie
bird witted = usuratic
bird's-eye view = vedere panoramica
birdie = pasarica
birdlike = ca de pasare
biro = pix cu pasta
birth = nastere;origine
birth rate = natalitate
birthday = zi de nastere
birthmark = semn din nastere
birthstone = talisman
biscuit = biscuit
bisect = a taia;a Œmparti
bisexual = bisexuat;hermafrodit
bishop = episcop;nebun(la sah)
bismuth = bismut
bison = bizon
bisque = supa concentrata
bisyllabic = bisilabic
bit = bit;bucata;muscat;farƒma
bit,bit by bit = putin cƒte putin
bitch = catea;femeie stricata
bitchy = cƒrcotas
bite = Œmbucatura;a musca;muscatura;a defaima
bite into = a patrunde
bite off = a-si da singur Œn cap;a roade
bite(nails) = a-si roade unghiile
bite(snake) = muscatura de sarpe
biting = caustic;taios;aspru;muscator
bits = biti
bitten = muscat
bittern = buhai de balta;saratura
bitterness = amaraciune;Œnversunare
bitumen = bitum;asfalt
bivalve = bivalva;scoica
bivouac = bivuac
bizarre = bizar
blab = a divulga;flecar;a flecari
black = Œntunecat;negru;sumbru
black and blue = stƒlcit Œn bataie
black list = a pune pe lista neagra;lista neagra
black magic = magie neagra
black market = bursa neagra
black marketer = bisnitar
black sheep = rusinea familiei;ticalos
black-hearted = rautacios
blackball = bila neagra;vot contra
blackberry = mura
blackbird = mierla
blackboard = tabla de scris
blackcap = toca neagra de judecator
blackcurrant = coacaza neagra
blacken = a Œnnegri;a ponegri
blackfly = musca neagra
blackhead = neg
blacking = crema de ghete;negreala
blackjack = ciomag
blacklead = grafit
blackleg = a sparge greva;spargator de greva;escroc
blackmail = santaj;a santaja
blackmailer = santajist
blackness = negreala
blackout = a camufla;camuflaj;amnezie;a Œnnegri
blacksmith = fierar;portcovar
bladder = om Œncrezut;vezica urinara
blade = fir de iarba;lama;paleta
blade(knife) = lama
blah blah = flecareala
blame = vina;mustrare
blame,put the blame on = a da vina pe
blameless = nevinovat
blameworthy = condamnabil
blanch = a se Œngalbeni de frica;a albi;a varui
bland = blƒnd;amabil
blandish = a dezmierda;a lingusi
blandishment = lingusire
blank = necompletat;spatiu gol;zapacit
blank cartridge = cartus orb
blank cheque = cec Œn alb
blanket = a acoperi cu o patura;a musamaliza;patura
blare = sunet de trompeta;a trƒmbita
blarney = vorbe mieroase;a lingusi
blase = blazat
blaspheme = a blestema;a huli
blasphemous = cƒrtitor
blasphemy = blasfemie;hula
blast = a distruge;rafala;a sfarƒma;suflu
blast off = a decola
blast,at full blast = cu toata puterea
blasted = sfarƒmat/sfarmat;distrus
blatancy = strigate;zgomot
blatant = coperi cu o patura;a musamaliza;
blaze = flacara;a izbucni;izbucnire;vƒlvataie;a straluci
blaze a trail = a deschide un drum
blazer = jacheta tip sport
bleach = a oxigena parul;a decolora;a albi
bleak = decolorat;pustiu;sumbru
bleakness = pustietate
bleary = Œmpaienjeniti(ochi)
bleat = a behai;behait
bleed = a Œnsƒngera;a sƒngera
bleeding = sƒngerare
bleeding heart = inima sƒngerƒnda
blemish = cusur;a discredita;pata;a defaima
blench = a sovai;a da Œnapoi
blend = a amesteca;amestec
blender = malaxor
bless = a binecuvƒnta;a slavi
bless you = fii binecuvƒntat
blessed = binecuvƒntat;fericit
blessing = fericire;binecuvƒntare
blether = a flecari
blew = lovit
blight = filoxera;mana;pacoste;a vatama
blimp = balon captiv
blind = jaluzele;orb;a orbi;stor
blind alley = fundatura
blind love = dragoste oarba
blind spot = punct mort(aviatie)
blindfold = a lega la ochi;legat la ochi
blindfolded = legat la ochi
blinding = orbitor;orbire
blindness = orbire
blink = a clipi;clipire;a licari
blinker = ochelari pentru cai
blip = impuls scurt(telefonic)
bliss = beatitudine;fericire
blissful = binecuvƒntat;fericit
blister = a basica;basica
blithe = fericit
blitz = a bombarda;bombardament aerian;razboi-fulger
blizzard = viscol
bloat = a sara(peste);a afuma
bloater = scrumbie afumata
bloc = grup;ceata;grupare politica
block = bloc;bloc politic;butuc;grup de cladiri;a Œmpiedica;a bloca
blockade = blocada;a bloca
blockage = blocare
blocked = blocat
blockhead = natƒng
blockout = scobitura;firida
bloke = individ;tip
blonde = blonda;femeie blonda
blood = neam;sƒnge;a sƒngera
blood bank = rezerva de sƒnge
blood letting = flebotomie
blood poisoning = septicemie
blood relation = legatura de rudenie
blood vessel = vas sanguin
blood,blue blood = sƒnge albastru
bloodcurdling = Œnfricosator
bloodhound = copoi
bloodless = fara vlaga
bloodshed = macel
bloodshot = congestionat
bloodstock = cal pur sƒnge
bloodthirsty = setos de sƒnge
bloody = a mƒnji cu sƒnge;afurisit;Œnsƒngerat
bloody-minded = sƒngeros;setos de sƒnge
bloom = floare;a Œnflori;roseata
bloomer = boacana;greseala
bloomers = costum sportiv femeiesc
blooper = gafa
blossom = floare a unui pom;a Œnflori
blot = a pata;pata de cerneala;a murdari
blotch = buba;pustula
blotter = sugativa
blotting-paper = sugativa;sugatoare
blouse = bluza
blow = a sufla;nenorocire;a bate;lovitura
blow off steam = a da drumul la abur
blow one's top = a Œnnebuni
blow out = a stinge o lumƒnare;a exploda
blow torch = lampa de sudat
blow up = a exploda
blow-off = evacuare
blower = suflator;trompetist
blowing = suflare;suflu
blown = cu sufletul la gura
blows(come to blows) = a Œncepe bataia
blowzy = ciufulit;rosu la fata
blubber = a plƒnge Œn hohote;buze umflate;plƒns;untura(de la animale de mare)
bludgeon = a lovi cu maciuca;maciuca;matraca
blue blood = de origine aristocrata
blue pencil = a prescurta
blue,a bolt from the blue = lovitura de traznet/din senin
blue,black and blue = batut mar;vƒnat
blue,feel blue = a fi trist
blue,out of the blue = neasteptat
bluebell = clopotei;zambila salbatica
bluebottle = albastrita
blueprint = plan;schita
bluestocking = femeie savanta
bluff = bluf;cacialma;rƒpa;a Œnsela
bluffer = cacialmist;laudaros
bluish = albastrui
blunder = a face o gafa;gafa
blunt = a se toci;bont;tocit
bluntness = caracter obtuz;sinceritate
blur = a pata;trasaturi confuze;pata;a umbri
blurring = neclaritate
blurt out = a lasa sa-i scape un secret;a divulga
blush = a-i fi rusine;roseala Œn obraji;a rosi
bluster = fanfaronada;a se lauda;muget al furtunii;a urla
blustery = fanfaron;laudaros
boa = sarpe boa
boar = mistret
board = consiliu de conducere;pensiune;planseta;scƒndura
board of directors = consiliu director
board,go by the board = a cadea balta;a esua
board,on board(ship) = Œn avion;pe bordul unui vapor;pe vapor
boarding house = pensiune
boarding school = internat
boast = laudarosenie;a se lauda
boaster = laudaros
boastful = fanfaron
boastfulness = laudarosenie
boat = a se plimba cu barca;barca;nava
boatman = barcagiu
boatswain = sef de echipaj
bob = a taia scurt;a baga;coada taiata scurt;greutate a pendulei;a vƒrƒ
bobbin = bobina
bobby pin = agrafa
bobcat = linx;pisica salbatica
bode = a prevesti
bodice = corsaj
bodkin = sula
body builder = constructie de fuzelaj
bodyguard = garda personala
bog = mlastina
bogey = mlastinos;sperietoare
bogged down = Œntepenit;blocat
boggle = a ezita;a sovai
boggy = mlastinos
bogus = fictiv;Œnchipuit
bohemian = boem;locuitor din Boemia;tigan
boil = a fierbe;fierbere
boil down = a scadea la fiert;a se reduce la fiert
boil over = a da Œn foc
boiled = fiert
boiler = boiler
boiling = fierbere
boisterous = vijelios;violent;zgomotos
boisterousness = violenta
bold = obraznic;Œndraznet
boldness = impertinenta;Œndrazneala
bolero = bolero
boloney = prostii;salam
bolster = perna lunga;a sprijini;suport;a sustine
bolt = traznet;zavor;a zavorƒ;sageata
bomb = bomba;a bombarda
bombard = a bombarda
bombardment = bombardament
bombast = stil umflat
bombastic = bombastic
bomber = bombardier
bombing = bombardare
bombshell = bomba
bon appetit = pofta buna
bona fide = buna credinta
bonanza = prosperitate
bond = legatura;obligatie;titluri de renta;a fixa;a Œntari
bond,be in bond = marfuri Œn pastrare
bondage = sclavie;vasalitate;obligatie
bondholder = detinator de obligatiuni;titluri de renta
bone = os
bone head = netot
bone-dry = perfect uscat
bonfire = foc mare Œn aer liber
bonhomie = bonom
bonnet = boneta;capota de masina
bonny = frumos;bun
bonus = gratificatie;premiu
bony = osos
boo = a huidui
boob = gafa
booby hatch = casa de nebuni
booby prize = premiu de consolare
booby trap = capcana exploziva
book binder = legator de carti
book entry = articol de dictionar
book mark = semn de carte
book plate = eticheta pe o carte
book,keep books = a tine contabilitatea
book,song book = culegere de cƒntece
bookbinding = a lega carti
bookcase = biblioteca
bookie = persoana care tine pariuri
booking office = case de bilete(la gara)
bookish = pedant;studios
bookjacket = supracoperta
bookkeeper = contabil
bookkeeping = contabilitate
booklet = brosura;carte mica
bookmaker = persoana care tine pariuri
bookseller = librar
bookshelf = raft de carti
bookshop = librarie
bookstall = stand de carti
bookstore = librarie
boom = a bubui;bubuit;agitatie;a Œnflori
boom age = Œnflorire economica
boom times = perioada de avƒnt economic
boomerang = bumerang
boondocks = baragan necultivat
boor = badaran
boorish = mitocan;necioplit
boost = a ridica;a urca
booster = agent de publicitate;sprijinitor
booster shot = o noua doza de vaccin
boot = a da afara;a concedia;gheata;profit
boot,lick his boots = a fi foarte servil
bootblack = lustragiu
bootee = botosel crosetat(de copil)
booth = cabina;ghereta
bootlegger = contrabandist de bauturi
bootless = zadarnic
bootlicker = lingau
bootstrap = (inf.) Œncarcarea unui sistem de operare
booty = captura;prada
booze = bautura alcoolica;betie;a bea vƒrtos
boozing = betie
borax = borax
bordello = bordel
border = a se margini cu;granita;margine;a margini
borderline = linie de demarcatie
bore = a plictisi;a sfredeli;sonda;a sonda;plictisitor
bored = plictisit
borer = burghiu
boric = boric
boring = foraj;plicticos;sfredelire
born = Œnnascut;nascut
born,new-born = nou-nascut
boron = bor(chim)
borough = orasel;tƒrg
borrow = a lua cu Œmprumut
borrower = persoana care ia cu Œmprumut
bosh = fleacuri;prostii
bosom = piept;sƒn
boss = patron;sef;a dirija
bossy = autoritar
bosun = sef de echipaj
botanical = botanic
botany = botanica
botch = a lucra de mƒntuiala;a lucra prost;cƒrpeala
botchery = lucru de mƒntuiala
both = amƒndoi;ambii
bother = a necaji;a sƒcƒi;necaz
bothering = sƒcƒiala
bothersome = suparator;plicticos
bottle = a pune Œn sticle;sticla
bottle green = verde Œnchis
bottleneck = gƒt de sticla;strƒmtoare
bottom = partea de jos;a sonda;fund
bottomless = insondabil;fara fund
botulism = botulism
boudoir = budoar
bough = creanga;ramura
bought = trec. si part. trec. de la buy(a cumpara)
boulder = bolovan
boulevard = bulevard
bounce = a ricosa;salt;a sari;saritura
bouncer = minciuna sfruntata;laudaros
bound = hotar;a salta;granita;a sari;legat
bound,out of bounds = zona de frontiera
boundary = granita
bounded = marginit
bounder = topƒrlan
boundless = nemarginit
bounteous = darnic
bountiful = darnic;generos
bounty = marinimie;premiu de Œncurajare;dar
bouquet = buchet al vinului;buchet(de flori)
bourgeois = burghez
bourgeoisie = burghezie
bout = data;rƒnd;Œncaierare
bovine = bovin
bow = arcus de vioara;a se pleca;reverenta;arc
bow down = a Œnfrƒnge vointa cuiva;a se supune
bow legged = cu picioarele strƒmbe
bow window = bovindou
bow wow = ham ham
bowels = intestine
bower = pavilion;violonist
bowl = castron;cupa
bowl along = a merge repede
bowl over = a scoate din joc;a uimi
bowler(hat) = gambeta
bowling = joc de bile
bowls = joc de bile
box = box;a boxa;cutie;a Œnchide;loja
box office = casa de bilete(la teatru)
boxer = boxer
boxing = box
boxing glove = manusa de box
boxwood = merisor
boy = baiat;baiat de serviciu
boy friend = prieten
boy scout = cercetas
boycott = boicot;a boicota
boyhood = copilarie
boyish = baietesc
bra = sutien
brace = scoaba;a lega;legatura;a fixa;a Œntari
brace and bit = burghiu
brace up = a se Œncuraja
brace,pair of braces = bretele
bracelet = bratara
brack = defect
bracken = feriga
bracket = a pune Œn paranteze;paranteza
brackish = salciu
brag = a se lauda;laudarosenie
braggart = laudaros
bragging = laudarosenie
braid = galon;a Œmpleti;a Œnfasura
braided = Œmpletit;Œnfasurat
braille = scrierea Braille
brain = creier;minte
brain child = o idee originala
brain drain = exod de inteligenta
brain storm = acces de nebunie
brain washing = spalarea creierului
brain wave = idee stralucita
brainless = nechibzuit
brains = inteligenta;creier
brainy = inteligent
braise = a fierbe Œnabusit carnea
brake = a framƒnta;a frƒna;frƒna;maracinis
brake shoe = saboti de frƒna
braking = frƒnare
bramble = maracine;rug de mure
bran = tarƒte
branch = a se ramifica;sector;creanga;ramura
branch out = a-si extinde afacerile;a se ramifica
brand = fier Œnrosit;a se Œntipari /(a);marca fabricii;stigmat;taciune aprins
brandish = a ameninta cu sabia
brandy = coniac
brash = sfarƒmacios
brass = alama;instrumente de suflat din alama
brasserie = braserie
brassiere = sutien
brassy = de alama
brat = pici;pusti
bravado = fanfaronada
brave = a Œntƒmpina cu curaj;viteaz;a sfida
bravely = cu curaj
bravery = vitejie
bravo = bravo
brawl = Œncaierare;murmur;a se certa
brawny = musculos
bray = raget de magar;a suna;sunet de trompeta
braying = zbieret
brazen = a sustine cu nerusinare;de bronz
brazier = alamar;vas pentru jaratic
breach = infractiune;Œncalcare;rupere a relatiilor
bread = pƒine
bread fruit = fructul arborelui de pƒine
breadth = largime;amploare
breadwinner = cap al familiei
break = recreatie;a rupe;ruptura;a sparge
break away = a desprinde;a se detasa;a se Œndeparta
break down = a ruina sanatatea;a se darƒma
break in = a da buzna;a patrunde cu forta
break into = a patrunde prin spargere
break off = a desprinde de;a Œntrerupe relatiile
break out = a se declansa;a izbucni
break the news = a duce vestile;a comunica
break through = a face o spartura Œn;a patrunde
break up = a rupe Œn bucati;a demola
breakable = fragil
breakag = rupere
breakage = despagubire pt marfa avariata;obiecte sparte
breakdown = cadere nervoasa;pana de motor;prabusire
breaker = spargator de piatra;talaz
breakeven price = pret fara realizare de cƒstig
breakfast = micul dejun
breaking = spargere;ruptura
breaking in = patrundere cu forta
breakneck = primejdios
breakthrough = patrundere;spartura
breakwater = dig de care se sparg valurile
breast = a da piept cu;piept;sƒn
breastfeed = a da sa suga unui copil
breastplate = platosa
breath = respiratie;adiere
breath-analyser = basica de testare alcoolism
breath,under one's breath = a vorbi Œn soapta
breathe = a rasufla;a respira
breathe heavily = a respira greu
breather = exercitiu scurt de respiratie;pauza scurta de odihna
breathing = briza;pauza;viu;respiratie
breathtaking = care Œti ia respiratia
bred = crescut;educat
breech = sezut;Œnchizator pusca/tun
breeches = pantaloni bufanti
breed = a da nastere;a educa;rasa;a creste
breeding = cresterea animalelor domestice;educatie;reproducere
breeze = zvon;adiere
breezy = racoros;vƒntos
brethren = confrati
breviary = breviar;prescurtare
brevity = concizie
brew = a face ceai;a pune la cale;a fierbe
brewer = berar;fabricant de bere
brewery = fabrica de bere
bribe = mita;a mitui
bribed = mituit
bribery = mituire
brick = caramida;de caramida;a zidi
brickbat = bucata de caramida
bridal = de mireasa;de nunta
bride = mireasa
bridegroom = mire
bridesmaid = domnisoara de onoare
bridge = a construi un pod;a trece peste;bridge;pasarela;pod;radacina nasului
bridgehead = cap de pod
bridle = a pune frƒu;capastru
brief = a pune Œn tema;dosar;scurt;a rezuma
briefcase = servieta
briefs = portjartier cu chilot
brigade = brigada
brigadier general = general de brigada
brigand = borfas;haiduc
bright = stralucit;viu colorat;inteligent;stralucitor
brighten = a se lumina;a face sa straluceasca
brighten up = a se Œnviora
brightness = stralucire
brilliancy = splendoare;stralucire
brilliant = scƒnteietor;stralucitor
brim = a fi plin;a umple pƒna sus;bor de palarie;marginea paharului
brim over = a se revarsa
brine = apa de mare;apa sarata;saramura
bring = a aduce;a produce
bring about = a cauza
bring back = a aduce aminte;a aduce Œnapoi
bring closer = a apropia
bring down = a reduce preturile;a doborŒ;a rani
bring into fashion = a aduce la moda
bring out = a arata clar;a scoate Œn lume;a publica
bring over = a converti
bring round = fac sa-si revina din lesin;fac sa-si revina Œn fire
bring to mind = a-si aminti;a aminti
bring together = a se Œmprieteni
bring up = a creste;a educa
brink = margine
brinkmanship = politica pe marginea prapastie
brio = putere;vigoare
brisk = a Œnviora;prosper;a se Œnviora;Œnviorator;vioi
bristle = par de porc;tepi din barba;a se zburli
brittle = fragil
broach = a aborda o problema;brosa;frigare;burghiu
broad = Œntins;larg;lat
broad daylight = ziua Œn amiaza mare
broadcast = emisiune de radio;a radiodifuza;risipit
broadcaster = crainic
broaden = a se extinde;a largi
broadly = Œn linii mari
broadminded = liberal Œn gƒndire;tolerant
broadmindedness = gƒndire liberala;toleranta
broadside = campanie de calomnii;salva laterala
brocade = brocart
broccoli = conopida italiana
brochure = brosura
brogue = gheata;pantof de golf
broil = a frige la gratar;carne fripta la gratar;cearta
broke = lefter;rupt
broken = sfarƒmat/ sfarmat;spart
broken english = engleza proasta
broken-number = fractie
broker = agent de bursa
broker,marriage broker = misit;petitor
brokerage = misitie
bromide = bromura
bronchitis = bronsita
bronco = cal salbatic
bronze = bronz;din bronz
bronzed = bronzat
brooch = brosa
brood = a cloci;a medita;pui clocit
broody = closca;meditativ
brook = pƒrƒu
broom = matura
broth = supa de carne
brothel = bordel
brother = confrate;frate
brother-in-law = cumnat
brotherhood = breasla;confrerie;fratie
brotherly = fratesc;frateste
brought = trec. si part. trec. de la bring(a aduce)
brow = sprƒnceana
browbeat = a teroriza;a Œnspaimƒnta
brown = a colora Œn cafeniu;brun;rumenit
browse = a frunzari;mladita;a paste
browsing = frunzarire
bruise = a Œnvineti;a strivi;vƒnataie
bruiser = boxer
brunch = masa(mic dejun si prƒnz)
brunette = bruneta
brunt = atac principal
brush = a peria;perie
brush off = refuz categoric
brush up = a curati
brushing = periat
brusque = brusc
brusqueness = bruscare
brutal = brutal
brutality = brutalitate
brutalize = a brutaliza
brute = bruta;animal
brutish = grosolan
brutishness = grosolanie
bubble = balon(de sapun)
bubble gum = guma de mestecat cu balonase
bubbly = spumos
buccaneer = corsar
buck = cerb;tap
bucket = galeata
buckle = a Œncheia cu catarama;catarama
buckle down = a Œncepe sa munceasca serios
buckle under = a se Œndoi
buckler = pavaza
buckshee = gratis
buckshot = alice mari
bucktooth = dinte proeminent
bucolic = taranesc
bud = a Œnmuguri;mugur
budding = Œnmugurire
buddy = prieten bun
budge = blana de miel;a se clinti
budgerigar = papagal pitic
budget = buget
budget constraint = restrictie bugetara
budget deficit = deficit bugetar
budgetary = bugetar
budgetary funds = fonduri de la stat
budgetary receipts = chitante de la buget
budgetary year = an bugetar
buff = a lustrui cu o piele de bou;piele de bivol sau bou
buffalo = bivol
buffer = nataflet;tampon
buffer state = tara mica Œntre puteri opuse
buffet = bufet;lovitura cu palma
buffoon = bufon
bugbear = gogorita
bugger = pederast;nerod
bugger off = termina!
buggy = cabrioleta
bugle = a suna din goarna;goarna
build = a cladi;a construi
build up = a Œnalta;a construi
builder = constructor
building = cladire
building industry = industria constructoare
built up = construit
bulb = bec;bulb
bulge = crestere a preturilor;a se umfla;umflatura
bulk = a creste Œn volum;Œncarcatura;majoritate;volum;gramada
bulk goods = marfuri Œn vrac
bulky = voluminos
bull = mascul(la animale);specula la bursa;taur
bull market = crestere a preturilor
bull's eye = centrul tintei;hublou
bulldog = buldog
bulldoze = a curata cu un buldozer;a ameninta;a intimida
bulldozer = buldozer;huligan
bullet = glont
bullet-proof = vesta antiglont
bulletin = buletin;comunicat
bullfighter = toreador
bullfighting = corida
bullion = lingou de metal pretios
bullock = bou
bullring = arena pentru lupta cu tauri
bullshit = porcarie(Œnjuratura)
bully = terorist;huligan;a teroriza
bulrush = pipirig
bulwark = parapet;bastion
bum = lenes;a lenevi;a vagabonda
bumblebee = bondar
bump = a ciocni;ciocnire;cucui;a izbi
bump around = a lovi pe toata lumea Œn jur
bumper = pahar plin;sala arhiplina
bumper crop = recolta abundenta
bumper harvest = recolta abundenta
bumpkin = badaran
bumptious = Œncrezut
bumpy = accidentat;rƒpos
bun = coc;chifla
bunch = a lega Œmpreuna;manunchi;banda
bundle = a strƒnge laolalta;boccea;a expedia;legatura
bung = a pune cep;cep;dop;minciuna
bungalow = vila
bungle = a lucra de mƒntuiala;lucru de mƒntuiala
bunion = batatura;inflamatie
bunk = sterge,a o;cabina de odihna;pat metalic
bunker = buncher cu carbuni
bunny = iepure
bunting = material pentru drapele
buoy = a marca cu geamanduri;geamandura
buoyant = energie;plutitor
burble = murmur
burden = greutate;a Œncarca;lait motiv;povara;refren;tonaj
bureau = birou
bureaucracy = birocratie
burgeon = a Œnmuguri;mugur
burglar = hot;spargator
burglary = spargere
burgle = a face o spargere
burial = Œnmormƒntare
burlap = pƒnza de sac
burlesque = burlesc;a ridiculiza
burly = corpolent
burn = a arde;arsura;a cauteriza
burn down = a se potoli
burn out = a arde complet
burner = arzator
burning = ardere;prajire
burning coal = carbune pentru Œncalzit
burnish = a luci;a lustrui;a curati
burp = rƒgƒiala
burr = a graseia;gresie;nimb;roca silicioasa
burro = asin;magar
burrow = a sapa(o vizuina);adapost;vizuina
burrowing = vizuina
bursar = casier
bursitis = inflamatie
burst = explozie;a exploda;a izbucni
bury = a cufunda;a Œnmormƒnta
bus = autobuz
bus driver = sofer
bus station = statie de autobuz
bus stop = statie de autobuz
bush = teren necultivat;tufis
bushel = busel;obroc
bushing = bucsa izolata
bushleague = echipa de mƒna a doua;neprofesional
bushy = stufos
business = afaceri;ocupatie;tranzactie;Œndeletnicire
business card = carte de vizita(de afaceri)
business circles = cercuri de afaceri
business cycle = fluctuatiile Œn afaceri
business form = organizarea unei afaceri
business language = limba comerciala
business news = stiri din lumea afacerilor
business organization = organizatie comerciala
businesslike = negustoresc;practic;sistematic
businessman = om de afaceri
businesswoman = femeie de afaceri
bust = bust;piept;stricat
bust up = a ruina;a se certa
bustle = forfota;a forfoti;a zori
bustling = forfoteala
busy = aglomerat;ocupat
busybody = persoana suparatoare
but = doar;Œnsa;dar;Œn afara de;oricum
but,all but = cƒt pe-aci sa;aproape
butcher = macelar;a macelari;a ucide
butcher's shop = macelarie
butchery = abator;macel
butler = majordom
butt = muc de tigara;patul pustii;scop;tinta
butt in = a interveni
butter = a unge cu unt;unt
butter up = a lingusi
buttercup = pintenul cocosului
butterfat = grasimea laptelui
butterfingered = neŒndemƒnatic
butterfly = fluture
buttermilk = lapte batut;zer
butterscotch = bomboane de zahar ars si unt
butting = limita;margine
buttocks = buci;sezut
button = a coase nasturi;buton;nasture
button up = a Œncheia cu nasturi
buttonhole = a coase butoniere;butoniera
buttress = contrafort;a sustine
buxom = durdulie
buy = a cumpara;a corupe
buy up = a cumpara(totul)
buy-back = a rascumpara
buyer = cumparator
buying rate = rata de cumparare
buzz = a bƒzƒi;bƒzƒit;zumzet
buzz off = sterge-o!
buzzard = sorecar
buzzer = sonerie automata
by = alaturi;aproape de;cu;prin;de;lƒnga
by and by = Œn curƒnd
by and large = Œn general
by means of = prin
by the way = apropo
by way = cu ajutorul;Œn chip de;prin
by-elections = alegeri partiale
by-pass = drum lateral
bye bye = la revedere!;pa
bygone = apus;lucruri din trecut;trecut
bypass = a trece pe lƒnga
bypassing = trecere pe lƒnga
byroad = drum putin umblat
bystander = martor ocular;trecator
byte = bait (opt biti) (inf.)
b.a = licentiat Œn litere
b.c = Œnainte de Hristos
cab = taxi
cabal = intriga
cabalism = intrigarie
cabalist = intrigant
cabaret = cabaret
cabbage = varza
cabby = birjar;sofer de taxi
cabin = cabina
cabinet = cabinet;comoda
cabinetmaker = tƒmplar de mobila de arta
cable = cablu;telegrama
cable car = cabina teleferica
cable railway = funicular
cablegram = cablograma
caboose = cambuza
cache = ascunzatoare;provizii ascunse
cachet = pecete
cachou = bomboane de gura(odorante)
cackle = cotcodacit;gƒgƒit
cacophony = cacofonie
cactus = cactus
cad = mojic
cadaver = cadavru
cadaverous = cadaveric
caddie = comisionar;siret de lƒna
caddish = grosolan
cadence = cadenta;tact
cadenza = cadenta(muzicala)
cadet = cadet;mezin
cadge = a face negot ambulant;a cersi
cadre = cadru;rama
cafe = cafenea
cafeteria = restaurant cu autoservire
caffeine = cofeina
caftan = caftan
cage = cusca;colivie;a Œnchide
cagey = evaziv;prudent
cagy = atent la ceea ce face;precaut
cahoot = companie;societate
cairn = movila;tumul celtic
cajole = a amagi;a ademeni
cajolery = magulire;lingusire
cake = cozonac;prajitura;turta
calabash = pipa din tigva;tigva
calamitous = dezastruos
calamity = calamitate;dezastru
calcic = calcic
calcification = calcificare
calcify = a se calcifia
calcium = calciu
calculate = a calcula;a cumpani
calculated = calculat;estimat
calculating = calcul
calculation = calcul
calculus = calcul
calendar = calendar
calender year = an calendaristic
calf = gamba;pui(de elefant/balena);vitel
caliber = calibru
calibrate = a calibra
calibration = calibrare
calibre = calibru
caliph = calif
calk = caia(cui);a calchia;crampon;tinta
call = a chema;chemare;convorbire telefonica;a striga
call back = a rechema
call for = a necesita
call girl = prostituata
call in = a cere o datorie;a scoate din circulatie
call it a day = sa-i spunem o zi mare
call off = a contramanda;a anula
call on = a vizita
call up = a Œnrola;a telefona
call,on call = la cerere
callable loan = Œmprumut platibil la cerere
called(so called) = chemat;numit
caller = vizitator
calligraphy = caligrafie
calling = profesiune;vocatie;chemare
callipers = compas forestier;subler
callous = Œngrosat;Œntarit
callow = fara pene;novice
callus = batatura
calm = a se calma;calm;liniste;a se linisti;linistit
calm down = a se potoli
calming = calmare
calmness = liniste
calorie = calorie
calumniate = a calomnia
calumny = calomnie
calve = a fata
calving = nastere la animale
cam = cama(tehn.);cui
camaraderie = camaraderie
camber = a bomba;bombare;a curba;curbura
cambist = agent de bursa
came = venit;venita
camel = camila;macara
cameo = camee;medalion
camera = aparat foto sau de filmat
camera,in camera = privat
cameraman = reporter cinematografic
camisole = neglijeu
camomile = musetel
camouflage = camuflaj
camp bed = pat de campanie
camp follower = bufetier civil(armata)
campaign = campanie
camphor = camfor
camping = camping;tabara
campus = cetate universitara
camshaft = arbore cu came
can = a fi Œn stare;bidon;conserva;a putea
can opener = deschizator de conserve
can't = forma contrasa de la cannot(nu putea)
canaan = Canaan
canal = canal
canalize = a lega prin canale
canary = canar
cancel = a contramanda;a anula
cancel a debt = a anula o datorie
cancellation = contramandare;anulare
cancelled = contramandat;anulat
cancer = cancer
cancerous = canceros
candelabrum = candelabru
candid = candid
candidacy = candidatura
candidate = candidat
candidature = candidatura
candidness = candoare
candied = glasat;zaharisit
candle = lumƒnare
candlestick = sfesnic
candor = candoare;sinceritate
candy = bomboane;a se zaharisi;zahar candel
candy floss = spuma de zahar
cane = a bate cu batul;baston;trestie
canine = canin;cƒinesc
canister = canistra
canker = a se cangrena;a se infecta;ulceratie
cannabis = hasis
canned = conservat
cannery = fabrica de conserve
cannibal = canibalic
cannibalism = canibalism
cannon = tun;artilerie
cannon fodder = carne de tun
cannon into = a trage cu tunul Œn
cannot = negativ de la can (a putea);nu se poate
canny = siret;istet;precaut
canoe = a face canotaj;canoe;piroga
canon = canon;criteriu
canon law = canoanele bisericii crestine
canonize = a canoniza
canoodle = a lua cu binisorul
canopy = baldachin
cant = a Œnclina;plan Œnclinat;Œnclinare
cantaloupe = cantalup
cantata = cantata
canteen = cantina;gamela
canter = a merge Œn galop mic;galop mic
cantilever = grinda Œn consola
canto = cƒnt
cantonment = cantonament
cantor = cantor
canvas = canava;pƒnza de vele;velatura
canvass = cer votul alegatorilor;dezbatere;propaganda electorala
canyon = chei;trecatoare
cap = a pune un capac;a acoperi;sapca;boneta
capability = capacitate
capable = capabil
capacious = Œncapator;vast
capacitance = capacitiva
capacitor = condensator
capacity = aptitudine;calitate;capacitate;competenta
cape = cap;capa;manta;promontoriu
caper = a se zbengui;zbenguiala;a zburda;salt
capillary = capilaritate
capital = capitala;majuscula;principal;strasnic
capital allocation = alocare de capital
capital assets = fonduri fixe
capital consumption = consum esential
capital consumption allowance = alocatie pentru consum esential
capital export = export de capital
capital gain = profit din vƒnz. fonduri fixe
capital gains tax = impozit pe profit din vƒnzare
capital goods = mijloace de productie
capital increase = majorare de capital
capital inflow = influx de capital
capital loss = pierdere de capital
capital market = piata capitalului
capital outflow = scurgere de capital
capital output ratio = rata productiei capitalului
capital punishment = pedeapsa capitala
capital resources = resurse de capital
capitalism = capitalism
capitalist = capitalist
capitalizatio = rentabilitate;scriere cu majuscule
capitalization = transformare Œn capital
capitalize = a scrie cu majuscule;a capitaliza
capitation = calculare pe cap de locuitor;capitatie
capitulate = a capitula
capon = clapon
caprice = capriciu
capricious = capricios
capricorn = capricorn
capstan = cabestan
capsule = capsula
captain = capitan
captaincy = capitanie
caption = titlu;arestare
captious = ipocrit;perfid
captivate = a captiva
captivating = captivare
captive = captiv;prizonier
captivity = captivitate
capture = a captura;captura
car = lift;vagon;automobil
car fleet = parc de automobile
car industry = industria de autoturisme
car mechanic = mecanic
carafe = carafa
caramel = caramea;caramel
carapace = carapace
carat = carat
caravan = caravana
caraway = chimen
carbine = carabina
carbohydrate = hidrocarbonat
carbon = carbune;electrod
carbon copy = copie la indigo
carbonate = carbonat
carborundum = carborund
carboy = container/damigeana;recipient
carbuncle = rubin rosu Œnchis;antrax
carburant = carburant
carburetor = carburator
carcinogen = substanta carcinogena
carcinoma = carcinom
card = carte(de joc);a daraci;fisa;invitatie
card index = fisier
card punch = perforator
card,play cards = a juca carti
cardamom = nucsoara
cardboard = carton
cardiac = cardiac
cardigan = jacheta de lƒna
cardinal = cardinal;rosu-aprins;principal
cardinal number = numeral cardinal
carding = daracire
cardiogram = cardiograma
cardiography = cardiografie
cardsharper = trisor
care = a avea grija;a-i pasa(de);atentie;grija
care about = a tine(la)
care of = a avea grija de
careerist = carierist
carefree = scapat de griji(lipsit)
careful = constiincios;atent;grijuliu
careless = neglijent;neatent;nepasator
caress = a mƒngƒia;mƒngƒiere
caret = semn pentru inserare Œn text
caretaker = intendent;Œngrijitor
caretaker government = guvern provizoriu
carfare = maxi-taxi;pretul unui bilet(autobuz)
cargo = Œncarcatura
caricature = caricatura;a caricaturiza
caries = carie
carillon = dangat de clopote
carmine = carmin
carnage = masacru;macel
carnal = carnal
carnation = carnatie;garoafa rosie
carnival = carnaval
carnivorous = carnivor
carob = roscov
carol = a colinda;colinda
carousal = chef;betie
carouse = a chefui
carp = crap;a critica
carpark = parcare
carpenter = dulgher
carpentery = dulgherie
carpentry = dulgherie
carpet = a acoperi cu covoare;covor
carpeting = acoperire cu covoare
carrel = loc de studiu Œntr-o biblioteca
carriage = transport;trasura;tinuta
carriage return = transportare Œnapoi(la Œnceput de rŒnd)(inf.)
carriage way = partea carosabila
carrier = caraus;expeditor
carrier bag = sac de hƒrtie;sacosa
carrion = hoit;putred
carrot = morcov
carrousel = carusel
carry = a transporta;a duce
carry away = a duce cu sine;a entuziasma
carry cot = pat portabil de copil
carry forward = a reporta
carry into effect = a pune Œn practica
carry off = a duce cu sine
carry on = a continua
carry out = a duce la bun sfƒrsit
carry the day = a iesi Œnvingator
carry through = a termina
carry-over effect = efectul unei transferari
cart = caruta;a transporta
cartel = cartel
carter = caraus
cartilage = cartilaj
cartography = cartografie
carton = cutie de carton;carton
cartoon = caricatura;desene animate
cartoonist = caricaturist;desenator
cartridge = cartus;Œncarcatura
cartridge,blank cartridge = cartus orb
cartwheel = roata carului
carve = a taia(carne);a sculpta
carved = cioplit;sculptat
carver = sculptor;cioplitor
carving = sculptare;taiere
cascade = cascada
case = proces;Œntƒmplare
case worker = infirmiera
case,in case = Œn caz ca
case,lower case = litere mici
case,upper case = litere mari;majuscule
casement = toc de fereastra
caseworker = asistenta sociala
cash = bani;bani gheata;a Œncasa
cash desk = casa(Œntr-un magazin)
cash discount = reducere la platile Œn numerar
cash down = numerar
cash flow = transfer de bani(afaceri)
cash income = venit Œn bani lichizi
cash on delivery = plata la livrare
cash register = registru de casa
cash,cash a check = a Œncasa
cashbox = caseta pentru numerar
cashew = anacard(bot.)
cashier = casier;a concedia
casino = cazinou
cask = butoi
casket = lacrita
casserole = caserola;cratita
cassette = caseta
cassette deck = suport pentru casete
cassock = sutana
cast = a arunca;rasuci;a Œntoarce;distributie;aruncare;gen;mulaj
cast aside = a abandona;a arunca
cast away = naufragiat
cast down = a deprima
cast iron = fier forjat
cast lots = a trage la sorti
cast offs = vechituri
castanet = castanieta
caster = turnator;calculator
castigate = a pedepsi;a bate
casting = turnare;aruncare
casting vote = vot decisiv
castle = castel;turn
castor = palarie sau caciula de biber
castor oil = ulei de ricina
castor sugar = zahar tos
castrate = a castra
castration = castrare
casual = ocazional;Œntƒmplator
casualties = pierderi
casualty = pierdere(Œn razboi);ranire
casualty ward = serviciu de urgenta
casuistry = cazuistica
cat = pisica
cataclysm = cataclism
catacomb = catacomba
catalepsy = catalepsie
catalogue = catalog;a cataloga
catalysis = cataliza
catalyst = catalizator
catapult = catapulta
cataract = cataracta;cataracta(la ochi)
catarrh = guturai
catastrophe = catastrofa
catastrophic = catastrofal
catcall = a fluiera(un spectacol);fluierat
catch = capcana;a se molipsi;a prinde;prada;captura
catch cold = a raci
catch fire = a lua foc
catch his eye = a atrage atentia cuiva
catch on = a pricepe
catch out = a surprinde pe cineva gresind
catch sight = a vedea;a zari
catch up on = a pune la curent(te)
catching = atractiv;captivant
catchword = lozinca;slogan
catchy = interesant;atragator
categorical = categoric
categorize = a categorisi
category = categorie
cater = a furniza hrana;a furniza
caterer = furnizor alimente pentru petreceri
catering = aprovizionare
catering industry = activitatea de aprovizionare
caterpillar = omida;senila
catgut = coarda;struna
catharsis = catharsis
cathedral = catedrala
catheterize = a cateteriza
cathode = catod
catholic = catolic
catholicism = catolicism
cats paw = gura de stiuca
catsup = sos de rosii
cattle = vite
cattleman = vacar
catty = masura de greutate
caucus = politica de masluire
caught = trec. si part. trec. de la catch(a prinde)
cauliflower = conopida
causal = Œntƒmplator
causality = cauzalitate
causative = cauzal
cause = cauza
causeless = nemotivat
causeway = drum pietruit
caustic = caustic;muscator
cauterize = a cauteriza
caution = precautiune
cautionary = prevenitor
cautious = prudent
cautiously = prevazator
cavalier = cavalerist;calaret
cavalry = cavalerie
cave = pestera
cavedweller = om al cavernelor
cavern = caverna;grota
caviar = caviar
cavity = cavitate;crapatura
cavort = a sari sprinten;a salta
cayenne = ardei(rosu)
cease = a Œnceta;Œncetare
cease-fire = Œncetarea focului;Œncetarea ostilitatilor
cedar = cedru
cede = a ceda
ceil prices = pret maxim
ceiling = nivel maxim;plafon;tavan
celebrate = a celebra;a comemora;a glorifica;a sarbatori
celebrated = celebru;vestit
celebration = celebrare;ceremonie;sarbatorire
celebrity = celebritate
celery = telina
celestial = ceresc
celibacy = celibat
celibate = burlac;celibat;celibatar
cell = celula;chilie
cellar = pivnita
cellar,wine cellar = pivnita de vinuri
cellist = violoncelist
cellophane = celofan
cellular = celular
cellulose = celuloza
celsius = celsius
cement = a se cimenta;ciment;liant
cementing = cimentare
cemetery = cimitir
cenotaph = cenotaf
censor = cenzor;a cenzura
censorship = cenzura
censure = a condamna;criticare;dezaprobare;a critica
census = recensamƒnt
cent = cent
centenary = centenar
centennial = secular;centenar
center = centru
center on = a se concentra pe
centigrade = centigrad
centigramme = centigram
centilitre = centilitru
centimeter = centimetru
centimetre = centimetru
centipede = miriapod
central = central;centrala
centralization = centralizare
centralize = a centraliza
centre = a aseza Œn centru;a concentra(asupra);centru
centrifugal = centrifugal
century = secol;veac
ceramic = ceramica
ceramics = ceramica
cereal = cereale;cerealier
cerebral = cerebral
ceremonial = ceremonial;ceremonie
ceremonious = ceremonios
ceremony = ceremonie
certain = anumit;oarecare;sigur
certain distance = o oarecare distanta
certain,make certain = a se asigura de;a verifica ceva
certainly = bineƒnteles;desigur
certainty = certitudine
certifiable = certificabil
certificate = adeverinta;certificat
certificate of balance = certificare a soldului
certificate of deposit(cd) = certificat de suma Œn cont
certificate of incorporation = certificat de Œnregistrare
certify = a certifica
certitude = certitudine
cervix = gƒt;grumaz
cessation = Œncetare
cession = cedare
cession of rights = cedare de drepturi
cessionary = cesionar
cesspit = groapa de gunoi;hazna
chafe = a freca;a irita;iritatie;a mƒnia;mƒnie
chaff = a taia marunt;fleac;nutret taiat marunt;pleava;tachinare
chaffinch = pitigoi
chagrin = Œntristare;a mƒhni;a Œntrista
chain = catuse;a Œncatusa;lant
chain reaction = reactie Œn lant
chain,neck chain = lant la gƒt
chair = a instala(Œntr-o functie);catedra universitara;scaun
chair,be in the chair = a prezida
chairman = presedinte;sef
chalcedony = calcedonie
chalet = cabana
chalice = potir
chalk = a Œnsemna(cu creta);creta;a scrie
challenge = provocare;a soma;a provoca
chamber = camera;comitet;consiliu;sala
chamber of commerce = camera de comert
chameleon = cameleon
chamois = capra neagra;capra salbatica
champagne = sampanie
champion = a sustine(o cauza);a apara;luptator;campion
championship = campionat
chance = sansa;a se Œntƒmpla;Œntƒmplare
chance bargain = afacere nesperata
chance,by chance = din Œntƒmplare
chance,no chance = nici o ocazie favorabila
chancellor = cancelar
chancellor of the exchequer = ministru de finante
chandelier = candelabru
change = rest;schimb;a schimba;schimbare
change for the better = schimbare Œn bine
change hands = a schimba proprietarul
change sides = a trece dintr-o tabara Œn alta
change-over = transformare;schimbare
changeable = nestatornic;schimbator
channel = albie;matca;canal
chant = cƒntec;a psalmodia;psalmodiere
chaos = haos;prapastie
chaotic = haotic
chap = baiat;falca(la animale);tip
chapel = atelier tipografic;capela
chaperon = doamna de companie;a supraveghea;a Œnsoti
chapter = capitol
char = a se preface Œn carbune;a lucra cu ziua;munca menajera
character = caracter;nota caracteristica;personaj
characteristic = caracteristic;caracteristica
characterize = a caracteriza
charcoal = a desena Œn carbune;carbune;mangal
charge = a pune pe socoteala cuiva;cheltuiala;acuzatie;a Œncarca;povara
charge d'affaires = Œnsarcinat cu afaceri
charge with = a acuza de
charge,free of charge = fara plata;gratis
charge,take charge of = a avea grija de
chargeable = impozabil;raspunzator
charged = Œncarcat
chariot = careta
charisma = farmec personal
charitable = caritabil;darnic;generos
charity = caritate;generozitate
charlady = femeie angajata cu ziua
charlatan = sarlatan;escroc
charm = a fermeca;vraja;a vraji;farmec
charming = fermecator;Œncƒntator
chart = diagrama;harta maritima;tabel
charter = a acorda un privilegiu;carta;document
chartered = Œnscris Œn carta
chartered accountant = revizor contabil
charts = diagrame;harti
charwoman = femeie angajata cu ziua
chary = grijuliu;prudent
chase = a fugari;urmarire;a vƒna;vƒnatoare
chase away = a alunga
chasm = fisura;prapastie
chassis = sasiu
chaste = cast;casta
chasten = a tempera;a pedepsi;a linisti
chastise = a pedepsi aspru
chastity = castitate;simplitate
chat = palavrageala;a palavragi;taifas
chateau = castel;vila
chattels = avere mobila
chatter = a sporovai;sporovaiala;trancaneala;a trancani
chatterbox = moara stricata;persoana vorbareata
chauffeur = sofer
chauvinism = sovinism
cheap = fara valoare;ieftin
cheap money = bani Œmprumutati cu dobƒnda mica
cheapjacking = comert ambulant
cheapness = ieftinatate
cheated = escrocat;Œnselat
cheating = escrocare;Œnselare
check = control;verificare
check in = a se Œnregistra
check in counter = receptie
check out = a lichida contul la un hotel
check up = a controla;a verifica
check up on = a verifica
checked = verificat
checker = a imprima un model cadrilat;controlor
checking accounts = cont Œn banca
cheek = nerusinare;obraz;obraznicie
cheekbone = pomet
cheeky = obraznic
cheer = aclamatii;a Œncuraja;a Œnveseli;voiosie
cheer up = a prinde curaj;a se Œnsenina
cheerful = agreabil;placut;voios
cheerfulness = voiosie
cheerio = noroc;salut;la revedere!
cheerless = posomorƒt
cheers = noroc!;sa traiesti!
cheese = brƒnza;fleacuri
cheetah = ghepard
chef = bucatar sef
chef d'oeuvre = capodopera
chemical = chimic;chimicale
chemist = chimist;farmacist
chemistry = chimie
cheque = check
cheque card = legitimatie pt plati prin cec
cheque,open cheque = cec negociabil
cherish = a pastra Œn suflet;a nutri
cherry = cires;cirese;visin;visine
cherub = heruvim
chess = sah
chest = lada;piept
chestnut = castan;castana;castaniu
chew = a mesteca
chewing = mestecare
chewing gum = guma de mestecat
chick = puisor
chicken = pui
chicken pox = varicela
chicken-hearted = fricos;las
chickencoop = cotet;poiata de pasari
chicory = cicoare
chide = a certa;a mustra
chief = sef
chieftain = capetenie;sef de trib
child = copil
childhood = copilarie
childish = copilaresc
childishness = puerilitate;copilarie
childless = fara copii
childminder = supraveghetor de copil
children = plural de la child(copil)
chill = friguros;raceala;rece;a cali;a raci
chills(give the chills) = a da fiori
chilly = friguros;rece
chime = a bate(gong);a trage(clopotele);armonie;sunet de clopote
chimney = horn;cos
chimpanzee = cimpanzeu
chin = barbie
china = portelan
chink = clinchet;a zangani;crapatura
chip = a aschia;aschie;ciobitura;a farƒmita
chips = cartofi pai
chiropodist = pedichiurist
chirp = a ciripi;ciripit
chirping = ciripit
chisel = a cizela;dalta;a daltui;a sculpta
chit = pusti
chit-chat = palavrageala
chivalrous = cavaleresc
chivalry = cavalerime;cavalerism
chocolate = ciocolata;de ciocolata
choice = alegere;ales;select;alternativa
choir = cor
choke = a se sufoca;a Œnabusi;Œnabusire;sugrumare
cholera = holera
choose = a alege;a vrea
choosey = mofturos;dificil
chop = cotlet;a reteza;variatie;a taia
chopper = cutit de macelarie;elicopter;topor;secure
chopping = retezare;taiere
chopsticks = betisoare(chinezesti)
choral = coral
chord = coarda
chore = a munci;treburi menajere
choreography = coregrafie
chorus = cor;refren
chose = ales
chosen = ales
christ = Cristos
christen = a boteza
christian = crestin
christianity = crestinatate;crestinism
christmas = Craciun
chromium = crom
chromosome = cromozom
chronic = cronic
chronicle = a trece Œntr-o cronica;cronica;letopiset
chronicles = Paralipomena;parti ale Vechiului Testament
chrysalis = crisalida
chrysanthemum = crizantema
chubby = bucalat;durduliu
chuckle = chicoteala;a chicoti;cloncanit;a cotcodaci
chuffed = mƒndru si satisfacut;plin de sine
chug = duduiala;a pufai;pufait
chum = a fi prieten intim;a locui Œn aceeasi camera;coleg de camera
chunk = halca
church = biserica
churn = a agita(lichid);a bate(untul);putinei
chute = alunecare pe jgheab;panta;cascada
cicada = greier
cider = cidru
cigar = tigara de foi
cigarette = tigara
cinder = cenusa;zgura
cinema = cinema
cinnamon = scortisoara
cipher = a cifra;cifru;zero
circle = cerc;ciclu;a Œnconjura
circuit = circuit
circular = circulara;circular
circulate = a pune Œn circulatie;a circula;a raspƒndi
circulating capital = capital circulant
circulating funds = fonduri circulante
circulating medium = moneda de schimb
circulation = circulatie;miscare circulara;tiraj
circumcise = a circumcide
circumcised = circumcis
circumcizer = cel care circumcide
circumference = circumferinta
circumflex = circumflex
circumnavigate = a naviga Œn jurul lumii
circumvention = upa
citation =
cite = inisti;a se potoli
citrus =
city = oras important
city council = consiliu orasenesc
civic = civic
civics = instructie civica
civil = civil;politicos
civil action = actiune civila
civil defence = aparare civila
civil law = cod civil
civil rights = drepturi civile
civil servant = functionar public
civil war = razboi civil
civil,the civil service = administratie civila
civilian = civil
civilian clothes = haine civile
civility = politete
civilization = civilizatie
civilize = a civiliza
civilized = civilizat
claim = pretentie;a revendica;revendicare;a cere
claim adjustment = modificarea unei revendicari
claim back = a cere Œnapoi
claim damages = a pretinde despagubiri
claim office = oficiu de reclamatii
claimant = reclamant;pretendent
claiming = reclamatie;revendicare
claims book = caiet de reclamatii
clairvoyance = clarviziune
clam = scoica de rƒu
clamber = a se catara
clammy = moale si lipicios;umed si rece
clamour = larma;a protesta;strigat puternic
clan = clan;trib
clandestine = clandestin
clap = a bate din palme;a pocni din;aplauze;pocnitura
clapper = pƒrƒitoare;persoana care aplauda
clapping = aplaudare
clarification = clarificare
clarify = a se clarifica
clarinet = clarinet
clarion = trƒmbita;goarna
clarity = claritate
clasp = clama;a Œmbratisa;Œmbratisare;agrafa;a fixa
clasped = fixat
class = clasa;clasa sociala;categorie
class mate = coleg de clasa
classic = clasic
classical = clasic
classification = clasificare
classified = clasificat;secret
classify = a clasifica
classless = fara clase sociale
clatter = trancaneala;a zornai;a trancani;zanganit
clause = clauza
claustrophobia = claustrofobie
clavicle = clavicula
claw = a prinde Œn cleste;cleste(de rac);gheara
clay = argila;lut
clean = a curata;inocent;curat;citet
clean oneself = a se spala
clean out = a goli;a curata
cleaner = curatitor
cleaning = curatare
cleanliness = curatenie
cleansing = curatare
clear = clar;a clarifica;a evacua;limpede
clear a cheque = a lichida un cec
clear amount = suma precisa
clear away = a Œndeparta
clear headed = lucid
clear off = a libera;a se Œndeparta
clear out = a goli;a curata
clear up = a pune Œn ordine;a clarifica
clearance = curatire;plata unui cec;spatiu;vamuire
clearing = zona defrisata
clearing house = casa de compensatii;oficiu de lichidare cecuri
clearing operations = operatiuni lichidare conturi
clearly = evident;limpede
clearness = lichidare;curatenie
cleavage = despicare;separare
cleave = a se lipi de;a despica
clef = cheie(muzica)
cleft = despicatura;fisura
clemency = clementa;Œndurare
clement = indulgent;blƒnd
clench = a nitui;strƒngere;a strƒnge
clergy = cler;preotime
clergyman = cleric;preot
clerical = clerical;cleric
clerk = functionar
clever = ingenios;destept
cleverness = inteligenta;pricepere
cliche = cliseu;banalitate
click = clichet;a tacani;a pocni;tacanit
client = client
clientele = clientela
cliff = stƒnca;tarm stƒncos
cliff-hanger = serial cu episoade palpitante
climate = climat;clima
climax = a culmina(cu);punct culminant
climb = catarare;urcare;a se catara;a urca
climber = planta agatatoare;alpinist
climbing = agatator;urcare;urcus
clinch = nituire;a tintui;tintuire;a nitui
cling = a adera la;a se tine de
clink = clinchet;a zangani
clip = scurtare;a tunde;tundere;a reteza
clipboard = planseta cu clama pentru hŒrtii;buffer pentru zona ecran
clipper = cal iute;cleste pentru taierea sŒrmei
clippers = foarfece
clipping = taietor;tundere;taios
clique = clica
clitoris = clitoris
cloak = a acoperi cu o manta;a ascunde;pelerina;manta
cloakroom = casa de bagaje;garderoba;vestiar
clobber = a lovi violent;a zvƒnta Œn bataie
clock = ceas;orologiu
clock in = a ponta(la venire)
clock out = a ponta(la plecare)
clockwise = Œn sensul acelor de ceasornic
clod = bulgare
clod(of earth) = bulgare de tarƒna
clog = a pune piedica;buturuga;a Œmpovara;piedica
close = Œncuiat;Œnchis;apropiat
close down = a Œnabusi;a Œnchide
close of exchange = pret la sfƒrsitul licitatiei
close to = aproape de
close up = a Œnchide complet;a bara
close-fitting dress = rochie mulata pe corp
closed = Œnchis
closed account = cont Œnchis
closely = Œndeaproape
closeness = coerenta;intimitate;Œmbƒcseala;persoana rezervata;zgƒrcenie
closet = camaruta;dulap;toaleta
closing = Œnchidere;ultim
closing account = cont de lichidare
closing(time) = ora de Œnchidere
closure = Œncheiere;Œnchidere
clot = a se coagula;a face cocolosi;cheag;cocolos
cloth = fata de masa;material;stofa
clothe = a se Œmbraca
clothes = straie;haine
clothes peg = cƒrlig de rufe
clothing = Œmbracaminte
cloud = a se Œnnora;nor
cloud,under a cloud = a fi Œn dizgratie
cloudy = Œnnourat;neclar;Œntunecat
clove = catel de usturoi;cuisor;cuisoare
cloven = despartit
clover = trifoi
clown = clovn;mitocan;badaran
clowning = purtare de clovn
club = club;trefla;a ciomagi;maciuca
club foot = picior diform
cluck = a cloncani;cloncanit
clue = cheie;ghem;solutie
clump = a aseza Œn grupe;a tropai;butuc;gramada
clumsy = stƒngaci;neŒndemƒnatic
clung = legat de
cluster = a se aduna;a se Œngramadi;ciorchine;gramada
clutch = a tine strƒns;ambreiaj;apucare;strƒnsoare;a apuca
clutter = a se agita;dezordine;a ravasi;harababura
clyster = clisma;clistir
co = abrev companie;abrev pentru ofiter de comanda(comandant)
co-op = a colabora;colaborare;cooperare;a coopera
co-operation = cooperatie;cooperare
co-opt = a coopta
co-owner = coproprietar
co-partner = asociat;partas
co-partnership = asociere
co-tenant = co-arendas
coach = antrenor;a Œndruma;a medita(pe);vagon de persoane;diligenta
coagulate = a se coagula
coagulation = coagulare
coal = carbune
coal mine = mina de carbuni
coalesce = a se uni;a fuziona
coalition = coalitie
coarse = de proasta calitate;inferior;nemanierat
coarsen = a se face vulgar;a se Œnaspri
coarseness = calitate inferioara;asprime
coast = a naviga de-a lungul coastei;coasta;tarm
coastal = pe lƒnga coasta
coastguard = paza de coasta
coat = haina;a Œmbraca;veston;a acoperi
coat of arms = blazon;sigla;stema
coated = acoperit;Œmbracat
coating = strat;Œmbracaminte
coax = lingusitor;a lingusi
coaxing = lingusire
cob = valatuci;bulgare
cobble = carbuni bucati;a pava;piatra de pavaj;a pietrui
cobbler = cavaf(cizmar);cƒrpaci
cobra = cobra
cobweb = pƒnza de paianjen
cocaine = cocaina
cochlear = melcul urechii
cock = cocosul armei;robinet;cocos
cock-eyed = crucis;sasiu
cockle = molusca;neghina
cockpit = carlinga
cockroach = gƒndac de bucatarie
cocktail = cocteil
cocoa = cacao
coconut = nuca de cocos
cocoon = cocon;gogoasa
cod = batog
coddle = a cocoli;a rƒzgƒia
code = cod;a codifica;a cifra;cifru
code word = cuvƒnt cheie
codeine = codeina
codify = a codifica
coding = codificare
coeducation = sistem de Œnvatamƒnt mixt
coefficient = coeficient
coerce = a constrƒnge;a obliga
coercion = constrƒngere;silire
coercive machinery = masinarie coercitiva
coexist = a coexista
coexistence = coexistenta
coffee = cafea
coffee-spoon = lingurita de cafea
coffee,black coffee = cafea(neagra)
coffin = sicriu
cog = dinte;zimt
cogency = forta unui argument;putere de convingere
cogent = convingator
cogitate = a concepe;a cugeta
cognac = coniac
cognate = Œnrudit
cognition = cunoastere
cohabit = a coabita;a conlocui
cohabitation = convietuire
cohere = a se lega;a se uni
coherence = Œnteles;coerenta
coherent = coerent
cohesion = coeziune
coiffure = coafura
coil = a se Œncovriga;a se Œnfasura;Œncolacire;spirala;bobina
coin = a bate(moneda);a inventa(cuvinte);moneda
coinage = batere de moneda;inventare(de cuvinte);sistem monetar
coincide = a coincide
coincidence = coincidenta
coins = monezi
coke = cocs
cold = frig;rezervat;raceala;rece
cold war = razboi rece
cold-blooded = cu sƒnge rece
cold,be cold = fi frig,a Œi
coldness = indiferenta;raceala
collaborate = a colabora
collaboration = colaborare
collaborator = colaborator
collage = colaj;fotomontaj
collapse = a-si pierde curajul;colaps;a darƒma;a se prabusi;prabusire
collapse of the market = crah la bursa
collapsible = pliant;reversibil
collar = a prinde de guler;guler;zgarda
collarbone = clavicula
collate = a colationa;a confrunta
collateral loan = Œmprumut garantat cu bunuri
collateral security = bun material(garantie)
colleague = coleg
collect = a colecta;a colectiona;a Œncasa
collecting = colectare
collection = colecta;colectie
collective = colectiv
collectivity = colectivitate
collector = colector;colectionar
college = colegiu;liceu;universitate
collide = a se ciocni
collier = vapor carbonifer
collision = ciocnire
collocate = a se asocia cu;a se Œmbina
collocation = sintagma;asociere
colloquial = cotidian;familiar
collusion = complotare;Œntelegere secreta
colon = doua puncte;intestinul gros
colonel = colonel
colonial = colonial
colonialism = colonialism
colonist = colonist
colonization = colonizare
colonize = a se stabili(Œn);a coloniza
colonnade = colonada
colony = colonie
color = a colora;culoare;a vopsi;drapel
color,oil color = culoare Œn ulei
colossal = colosal;imens
colossus = colos;urias
colour = a colora;culoare;a vopsi;drapel
colour bar = diferenta de rasa(Œntre oameni)
colour blind = daltonist
colourful = plin de culoare;variat
colourless = incolor
colt = mƒnz;novice
column = coloana
coma = coma;fire;mot
comb = creasta de cocos;fagure;pieptene
comb out = a cerceta amanuntit
comb,comb oneself = a se pieptana
combat = a lupta Œmpotriva;lupta
combat jacket = haina de lupta
combatant = combatant
combed = pieptanat
combination = combinatie;motocicleta cu atas
combine = a se combina;combina;a uni
combine-harvester = combina pentru treierat
combined = combinat
combing = pieptanare;tesalare
combustion = ardere
come = sosit;venit
come about = a schimba directia;a se Œntƒmpla
come across = a da peste;a Œntƒlni din Œntƒmplare
come apart = a se desface Œn bucati;a se sparge
come back = a se Œnapoia;a se Œntoarce
come between = a interveni Œn
come by = a trece pe la;a atinge
come clean = a marturisi
come down = a scadea;a coborƒ;a se darƒma
come down in the world = a saraci;a scapata
come down to earth = a fi cu picioarele pe pamƒnt;a fi realist
come in = a veni la putere;a intra;intra!
come off = a se detasa;a se Œndeparta
come off(something) = a cadea de pe;a se desface
come on! = hai!
come round = a-si recapata cunostinta;a-si schimba parerile
come through = a ajunge la destinatie;a reusi
come to an agreement = a stabili o Œntelegere
come to hate = a ajunge sa se urasca
come true = a deveni realitate;a se Œndeplini
come up = a se ivi;a rasari;a se Œntƒmpla
comedian = actor de comedie;comediant
comedy = comedie
comely = convenabil;placut
comet = cometa
comfort = confort;a consola;a alina;mƒngƒiere
comfortable = confortabil;reconfortant
comic = comic;hazliu
comic(al) = amuzant
coming = sosire;venire
coming out well = a se sfƒrsi bine;a se termina bine
comma = virgula
command = a comanda;comanda;a ordona;ordin
command economy = economie planificata
commandant = comandant
commandeer = a rechizitiona;a recruta
commander = capitan de vas;comandant
commander-in-chief = comandant suprem
commandment = ordin;porunca
commandment,the ten commandments = cele zece porunci
commando = comandou
commemorate = a aniversa;a comemora
commemoration = comemorare
commence = a Œncepe
commend = a Œncredinta spre pastrare;a lauda
commensurate = comensurabil;corespunzator
comment = a comenta;comentariu
commentary = comentariu
commentate = a comenta
commentator = comentator
commerce = comert
commercial = comercial
commercial bank = banca comerciala
commercial credit = credit comercial
commercial deal = contract comercial
commercial invoice = factura comerciala
commercial language = limbaj comercial
commercial law = legi comerciale
commercial manager = director comercial
commercial radio = post de radio comercial
commercial television = post tv comercial
commiserate = a compatimi
commiseration = compatimire
commission = comisie;comision;a delega;instructiune;a Œnsarcina
commissionaire = comisionar
commissioned = delegat;Œnsarcinat
commissioner = membru al unei comisii;Œmputernicit
commit = a comite;a Œncarcera;a Œncredinta
commit oneself = a se angaja;a se obliga
commit to memory = a memora
commitment = Œncredintare;obligare;arestare
committed = comis;Œncredintat
committee = comitet
committing = consemnare;Œncarcerare;Œncredintare
commodity = marfa;produs
commodity wages = plata produselor
commodore = comandant de escadra
common = comun;obisnuit
common room = camera de zi(Œn scoli sau camine)
common sense = bun simt;judecata
common stock = actiuni obisnuite(comer.)
common,the common market = Piata Comuna
commoner = membru al Camerei Comunelor;om de rƒnd
commonness = generalitate;obisnuinta
commonplace = a face Œnsemnari;a repeta banalitati;platitudine;banal;banalitate
commons = poporul
commonwealth = comunitate;federatie
commotion = miscare;tulburare sufleteasca;tulburari(ale maselor)
communal = comunal;comun
commune = comuna;a se consfatui;comunitate
communicate = a comunica
communication = comunicare;mijloc de comunicatie;circulatie
communique = comunicat
communism = comunism
communist = comunist
community = comunitate
community home = camin cultural al comunitatii
commute = a comuta(o pedeapsa);a Œnlocui
commuter = navetist
compact = compact;a condensa;conventie
companies act = legea societatilor comerciale
companion = companion;Œnsotitoare;a Œntovarasi;pereche;sot;tovaras
companionship = companie;asociere
company = companie(armata);echipaj de vas;asociatie;societate;companie
company register = registrul societ. comerciale
comparable = comparabil
comparative = relativ;comparabil
compare = a compara
compare notes = a avea un schimb de vederi;impresii
comparison = comparare;comparatie
compartment = compartiment;despartitura
compass = busola;a cuprinde;limite;arie;a atinge
compassion = compasiune;compatimire
compassionate = compatimitor;milos
compatibility = compatibilitate;potrivire
compatible = compatibil
compatriot = compatriot
compel = a constrƒnge
compensate = a compensa;a echilibra;a despagubi
compensation = despagubire;compensare
compensatory = compensator
compensatory financing = despagubire
compere = prezentator
compete = a concura
competence = competenta;pricepere
competent = Œngaduit;competent
competition = competitie;concurenta
competitive = competitiv
competitor = concurent
compilation = compilare
compile = a compila
compiler = compilator
complacence = automultumire;vanitate
complain = a face o plƒngere;a se plƒnge de
complainant = reclamant
complaint = plƒngere;reclamatie
complaisance = complezenta;politete
complement = complement;completare
complementary = complementar
complements = complimente
complete = a completa;complet;desavƒrsit;a termina
completely = cu totul;Œn Œntregime
completeness = Œntregire;terminare
completion = completare;Œndeplinire
complex = complex;compus
complexity = complexitate
compliance = Œngaduinta;complezenta;consimtamƒnt
compliant = docil;Œngaduitor
complicate = a se complica;a Œncurca
complicated = complicat;dificil
complication = complicatie
complicity = complicitate
compliment = compliment;a complimenta
complimentary = magulitor;politicos
comply = a consimti;a Œncuviinta;a se supune
component = component;element component
comport = a se comporta
compos mentis = sanatos la minte;stapƒn pe sine
compose = a alcatui;a compune;a calma
composed = linistit
composer = compozitor
composite = mixt;compus
composition = compozitie;compunere
compositor = zetar
compost = balegar;Œngrasamƒnt
composure = sƒnge rece
compote = compot
compound = a combina;combinat;a se Œnvoi;a aranja;compus
compound interest = dobƒnda compusa
comprehend = a Œntelege;a cuprinde;a pricepe
comprehensible = inteligibil;clar
comprehension = atitudine Œngaduitoare;includere;Œntelegere;pricepere
comprehensive = cuprinzator;patrunzator;inteligent
comprehensive school = scoala generala
compress = compresa;a comprima
compressing = compresiune
compression = comprimare;reducere
comprise = a contine;a cuprinde
compromise = a cadea la o Œnvoiala;compromis;a compromite;tranzactie
compulsion = fortare;constrƒngere
compulsive = fortat;obligatoriu
compulsory = compulsive
compulsory loan = Œmprumut fortat
compunction = remuscare;scrupul
compute = a calcula;a evalua
computer = computer;calculator
computerize = a calcula cu un calculator
computerized = calculat
comrade = camarad
concave = concav;concavitate
concavity = concavitate
conceal = a tainui;a ascunde
concealment = ascunzis;tainuire;ascunzatoare
concede = a face concesii;a admite;a recunoaste
conceit = idee fantastica;Œngƒmfare;orgoliu
conceited = Œngƒmfat;Œncrezut
conceivable = de conceput;imaginabil
conceive = a ramƒne Œnsarcinata;a-si imagina;a exprima;a concepe
concentrated = concentrat
concentration = concentrare;concentratie
concentration camp = lagar de concentrare
concept = concept;notiune generala
conception = concepere;conceptie
concern = Œngrijorare;neliniste;preocupare
concerned = implicat;interesat
concerning = privitor la;referitor la
concert = a cadea de acord;concert;a aranja;Œntelegere
concerted = stabilit de comun acord
concerto = concert
concession = concesie
conch = scoica
conciliate = a atrage(stima);a concilia
conciliation = conciliere;Œmpacare
conciliatory = Œmpaciuitor;conciliant
concise = concis;laconic
conciseness = caracter succint;concizie
conclave = adunare secreta;conclav
conclude = a se termina;a Œncheia(afacerea);a conchide
conclusion = concluzie;sfƒrsit;Œncheiere
conclusive = concluziv;decisiv
concoct = a inventa;a nascoci;a pregati
concoction = nascocire;preparat
concord = armonie;Œntelegere
concordance = acord
concordant = corespunzator
concourse = multime;afluenta
concrete = a betona;concret;beton(din);a Œntari
concubine = concubina
concur = a contribui(la);a se produce simultan;a coincide
concure = a fi de acord;a coincide
concurrence = coincidenta;potrivire
concurrent = concomitent;simultan;asemanator
concussion = izbitura;soc
concussion of the brain = comotie cerebrala
condemn = a dezaproba;a condamna
condemnation = condamnare
condensation = condensare;comprimare;concluzie
condense = a comprima;a condensa;a prescurta
condenser = condensator
condescend = a se coborƒ(la);a binevoi
condiment = condiment;ingredient
condition = conditie;a conditiona;pozitie sociala;stare
conditional = conditional
conditionality = conditionare
condolence = condoleanta
condom = prezervativ
condone = a scuza;a ierta
conducive = favorabil
conduct = conducere;comportare;a dirija;a conduce
conduct oneself = a se comporta
conductive = conductibil
conductor = conductor;corp conducator;dirijor
conductress = femeie conductor
conduit = conducta;canal
cone = con;pivot
confection = confectionare;dulciuri
confectionery = cofeturi;cofetarie;dulciuri
confec`ioner = cofetar
confederacy = confederatie;liga
confederate = a face o confederatie;confederat;federativ;aliat
confederation = confederatie;liga
confer = a discuta(cu);a conferi;a acorda
confer rights = a acorda drepturi
conference = conferinta
conferment = conferire;decernare
confess = a se spovedi;a marturisi
confession = confesiune;spovedanie;marturisire
confessor = confesor;duhovnic
confetti = confeti
confidant = confident
confidante = confidenta
confide = a avea Œncredere Œn;a destainui
confide in = a se bizui pe;a se Œncrede Œn
confidence = Œncredere;confidenta;certitudine
confident = Œncrezator;sigur
confidential = confidential;secret
confidential report = raport confidential
configuration = configuratie;contur;forma;Œnfatisare;aranjare
configure = a configura;a modela
confine = a retine(undeva);a limita;hotar;limita
confined = limitat
confinement = detentiune;limitare;retinere
confines = limite;hotar
confirm = a confirma;a Œntari
confirmation = Œntarire;confirmare
confirmed = atestat;confirmat;incurabil
confiscate = a confisca
confiscation = confiscare
conflict = conflict
conflicting = contradictoriu
conform = a se conforma(cu)
conformist = conformist
conformity = conformitate
confound = a narui;a ului
confront = a Œnfrunta;a confrunta
confrontation = confruntare
confuse = a confunda;a Œncurca
confused = confuz
confusion = confuzie;Œncurcatura
confute = a combate
congeal = a congela;a se coagula
congealment = congelare;coagulare
congenial = Œnrudit(cu);apropiat
congested = congestionat
congestion = aglomerare;congestie;Œngramadire
conglomerate = a se aglomera;conglomerat
conglomeration = amestecatura;conglomerare
congratulate = a felicita
congratulations = felicitari
congregate = a se Œntruni;a se aduna
congregation = parohieni;Œntrunire
congress = congres
congruent = Œn concordanta(cu);potrivit(cu)
congruous = conform(cu);corespunzator
conic = conic
conifer = conifer
conjecture = ipoteza;presupunere
conjugal = conjugal
conjugate = a se uni;a conjuga;conjugat;Œmperecheat;unit
conjugation = conjugare;fuziune;unire
conjunction = conjunctie;unire;legatura
conjunctive = conjunctiv;de legatura
conjunctivitis = conjunctivita
conjuncture = concurs de Œmprejurari;conjunctura
conjure = a invoca;a conjura;a implora
conjurer = scamator;vrajitor
conjuror = conjurer
connect = a uni(cu);a lega
connected = unit;Œnrudit;legat
connection = conexiune;legaturi;relatii;ruda
connective = care leaga;care uneste
connivance = Œncuviintare;complicitate
connive = a fi de convenienta cu;a Œncuviinta
connoisseur = cunoscator(Œn)
connotation = implicatie
connote = a implica;a sugera
conquer = a cuceri;a Œnvinge
conquering = cucerire
conqueror = cuceritor;Œnvingator
conquest = cucerire
conscience = constiinta
conscience,pangs of conscience = mustrari de constiinta
conscientious = constiicios;scrupulos
conscientiousness = constiinciozitate
conscious = constient;lucid
consciously = constient(Œn mod)
consciousness = cunostinta
conscript = recrut;recrutat;a recruta
conscription = recrutare;serviciu militar
consecrate = a consacra;consacrat;a sfinti;sfintit
consecration = consacrare;sfintire
consecutive = consecutiv
consent = consimtamƒnt
consequence = consecinta;importanta
consequent = consecvent;de durata;logic
consequential = pompos;rezultat(din);urmator;consecvent
conservation = conservare
conservatism = conservatorism
conservative = conservant;conservator;neexagerat
conservatory = sera;conservator
conserve = a conserva;a pastra
consider = a avea Œn vedere;a considera;a crede
considerable = considerabil;Œnsemnat
considerate = atent;politicos
consideration = considerare;consideratie;motiv;respect
considered = apreciat;gƒndit
considering = avƒnd Œn vedere;cu privire la
consign = a da Œn grija;a Œncredinta(cuiva);a depozita
consignee = destinatar
consignment = consignatie;consemnare
consist = a consta
consist of = a consta din
consistency = consecventa;consistenta;fermitate
consistent = compatibil(cu);consecvent
consolation = consolare
consolatory = consolator
console = consola;a consola;a mƒngƒia
consoled,be consoled = a fi consolat
consolidate = a unifica;a consolida
consolidated = consolidat
consolidated balance sheet = bilant solid;confirmat
consolidation = consolidare;unificare
consonant = armonios;de acord;conform(cu)
consort = consort;vas de escorta;a Œnsoti
consortium = consortiu
conspicuous = evident
conspicuousness = caracter vizibil;frapant
conspiracy = conspiratie
conspirator = conspirator
conspire = a conspira
constable = conetabil;politist
constabulary = politie;politienesc
constancy = constanta;fidelitate;statornicie
constant = constant;fidel;constanta
constantly = constant;fidel
constellation = constelatie
consternation = consternare
constipate = a constipa
constipation = constipatie
constituency = alegatori;circumscriptie electorala
constituent = alegator;constitutiv;component
constitute = a constitui;a numi;a stabili
constitution = constituire;constitutie;structura
constitutive = component
constrain = a forta;a constrƒnge
constraint = constrƒngere
constrict = a contracta;a strƒnge
constriction = constrictie;strƒngere
constrictor = boa;compresor;muschi constrictor
construct = a construi
construct state = stare conceptuala
construction = construire;cladire
construction loan = Œmprumut pentru construire
constructive = constructiv;creator
constructor = constructor
construe = a explica;a interpreta
consul = consul
consulate = consulat
consult = a lua Œn consideratie;a consulta
consultant = consultant
consultation = consultatie
consulting room = cabinet medical
consumable = consumabil
consume = a consuma;a irosi;a mƒnca
consumer = consumator
consumer durables = bunuri de consum neperisabile
consumer goods = bunuri de larg consum
consumer price index(cpi) = indexul de preturi
consuming = care consuma;consumator
consummate = a desavƒrsi;excelent;desavƒrsit
consummation = desavƒrsire;Œmplinire
consumption = consumare;tuberculoza
consumptive = epuizant;tuberculos
contact = a fi Œn contact cu;a lua legatura cu;contact;a atinge
contact lenses = lentile de contact
contact,make contact = a contacta pe cineva
contagion = contagiune;infectie
contagious = contagios;molipsitor
contain = a se stapƒni;a contine;a cuprinde
container = canistra;recipient
contaminate = a contamina;a infecta
contaminated = contaminat;molipsit
contamination = contaminare;murdarire
contemplate = a contempla;a planui
contemplation = contemplare;studiere
contemplative = contemplativ
contemporary = contemporan
contempt = dispret;sfidare
contemptible = vrednic de dispret
contemptuous = dispretuitor
contend = a se lupta
contender = rival;adversar
content = continut;multumit;a multumi;a satisface
contention = controversa;disputa
contentious = certaret;discutabil
contentment = multumire;satisfactie
content(s) = continut(dintr-un vas)
contest = a se lua la Œntrecere;a dezbate;a disputa;competitie;controversa
contestant = concurent;potrivnic
context = context
contiguous = contiguu;Œnvecinat;alaturat
continent = continent;cumpatat
continental = continental;european
contingency = eveniment neprevazut;Œntƒmplare
contingent = accidental;neesential;posibil
continual = continuu;neŒntrerupt
continuance = continuare;durata
continuation = prelungire;continuare
continue = a starui;a urma;a continua
continuity = continuitate;scenariu
continuous = continuu;neŒntrerupt
contort = a deforma;a rasuci
contortion = deformare;rasucire
contour = contur;a contura
contra = dimpotriva;contra
contraband = contrabanda;marfuri de contrabanda
contraception = masuri contraceptuale
contract = contract;a contracta
contractible = contractibil
contracting = care contracteaza;a reduce
contraction = contractare;micsorare;strƒngere
contractor = antreprenor;furnizor
contractual = contractual
contradict = a contrazice
contradiction = contradictie
contradictory = contradictoriu
contraption = masinarie;inventie
contrariness = Œncapatƒnare
contrary = contrar;nefavorabil;opus
contrast = a contrasta(cu);contrast
contravene = a contraveni;a se Œncalca
contravention = contraventie;infractiune
contribute = a colabora la;a contribui cu
contribution = contributie;donatie;colaborare
contribution in kind = contributie Œn natura
contributor = contribuabil;colaborator
contributory = care contribuie;colaborator
contrite = pocait;plin de cainta
contrivance = dispozitiv;mecanism;nascocire
contrive = a inventa;a nascoci;a reusi
control = control;verificare
control oneself = a se stapƒni
control tower = turn de control
controller = controlor
controversial = controversat;discutabil
controversy = controversa
convalescent = convalescent
convection = convectie;transmitere
convene = a se aduna;a convoca
convenience = comoditate;confort;avantaj
convenient = comod;convenabil
convent = manastire(de calugarite)
convention = obicei;conventie;adunare
conventional = conventional;traditional
converge = a converge
convergence = convergenta
conversant = cunoscator;familiarizat
conversation = conversatie;pictura de gen;discutie
converse = a conversa;invers;contrar
conversion = conversiune;transformare;schimbare
conversion(to judaism) = convertire(la iudaism)
convert = convertit;a transforma;a converti
convertibility = convertibilitate
convertible = convertibil;transformabil
convertible bonds = obligatiuni convertibile
convert(to christianity) = a se converti(la crestinism)
convex = convex
convey = a transmite;a exprima;a transporta
conveyance = comunicare;transmitere;transport
conveyor belt = banda rulanta
convict = condamnat;ocnas;a condamna
convicted = condamnat;ocnas
conviction = condamnare;convingere
convince = a Œncredinta(de);a convinge
convinced = convins;Œncredintat ca
convinced,be convinced = a fi convins;a fi sigur
convincing = convingator
convocation = convocare;adunare
convoke = a convoca
convoluted = Œncolacit;rasucit
convoy = convoi;a escorta
convulse = a zdruncina;a zgudui
convulsion = spasm;zguduire
convulsive = convulsiv
con(prefix) = cu totii;Œmpreuna
cook = a gati(mƒncare);bucatar;bucatareasa
cook up = a inventa o scuza;a ticlui
cookery = arta culinara;gatit
cookie = fursec;biscuit
cooking = mƒncaruri;gatit
cool = a se raci;a se racori;indiferent;racoros;calm
cool down = a se calma;a-i pieri entuziasmul
cooling = care se calmeaza;racire;racoritor;calmare
coolness = racoare;indiferenta;raceala
coop = a Œnchide Œntr-un cotet;cotet de pasari
cooperate = a coopera
cooperative = cooperativa
coordinate = a se coordona;coordonata;cu acelasi rang;egal
coordination = coordonare
coordinator = coordonator
coot = lisita
cop = a prinde asupra faptului;politist
cope = a face fata;vesmƒnt;haina;sutana
copier = aparat de multiplicat;copiator;xerox
coping = creasta de zid
copious = copios;abundent
copper = cupru;moneda de arama;politist
copse = crƒng
copulate = a avea relatii sexuale;a se Œmperechea
copulation = act sexual;Œmperechere
copy = a copia;copie;exemplar;a imita;reproducere
copy-book = caiet
copying = care copiaza;copiere
copyright = drepturi de autor
coral = de culoarea coralului;coral
cord = funie;snur;coarda
cordial = cordial;stimulent;tonic
cordiality = cordialitate;sinceritate
cordon = cordon;centura
core = miez;nucleu
core,to the core = pƒna Œn maduva oaselor
coriander = coriandru
cork = pluta;dop
corked = astupat;Œnfundat
corn = grƒne;cereale
cornea = cornee
corner = colt
corner stone = piatra unghiulara
corner,cut corners = a merge pe scurtatura
cornet = cornet
cornice = cornisa
corny = batjocoritor;plin de bataturi
corollary = corolar
corona = candelabru circular
coronary = coronar
coronation = Œncoronare
coroner = procuror
coronet = coronita
corporal = corporal
corporal punishment = pedeapsa corporala
corporate = constituit
corporate funds = capital social
corporation = societate comerciala
corporeal = fizic;corporal;material
corps = corp de armata;corp de balet
corpse = cadavru
corpulent = corpolent
corpus = corp de legi;culegere
corpuscle = corpuscul
correct = a corecta;corect
correction = corectare;Œndreptare
correctness = corectitudine
correlate = a face sa corespunda;a corela
correlated = corelat
correlation = corelatie
correspond = a coresponda
correspondence = concordanta;corespondenta
correspondent = corespondent
corresponding = similar;conform cu
corridor = culoar
corroborate = a corobora;a Œntari
corroboration = coroborare;confirmare
corroborative = coroborativ
corrode = a rugini;a roade
corrosion = coroziune;ruginire
corrosive = coroziv
corrugate = a Œncreti;a zbƒrci
corrugation = cute;plisare;striere
corrupt = corupt;a corupe
corruptible = coruptibil
corruption = coruptie;descompunere
corset = corset
cortege = cortegiu
cortex = cortex
cos = pentru ca;deoarece
cosh = bƒta;maciuca
cosignatory = contrasemnatar;cosemnatar
cosiness = confort
cosmetic = cosmetic
cosmetics = produse cosmetice
cosmic = cosmic
cosmopolitan = cosmopolit
cosmos = cosmos
cost = cost;a costa;cheltuiala
cost accounting = calcularea pretului
cost price = pret de cost
cost-push inflation = inflatie dat. pretului de cost
cost,at all costs = cu orice pret
costermonger = vƒnzator ambulant
costly = costisitor;scump
costume = costum
cosy = comod;confortabil
cot = pat de copil;sopron
cote = porumbar
cottage = bordei;vila
cotton = bumbac
cotton wool = vata
couch = a aseza;a asterne;bancheta;canapea
cougar = cuguar(zool.);puma
cough = tuse;a tusi
council = sfetnic;consiliu
councillor = consilier
counsel = aviz;deliberare;a recomanda;consiliu
counsel for the defence = avocat al apararii
counsellee = avizat;Œndrumat
counsellor = avocat(amer);consilier
count = conte;a numara;a socoti
count on = a conta pe
count oneself = a se numara
countable = numarabil
countenance = fata;Œnfatisare
counter = ghiseu;tejghea
counter attack = contraatac
counter to = opus
counter,over-the-counter = la ghiseu
counteract = a contracara;a neutraliza
counterfeit = contrafacere
counterfeiter = falsificator
countermand = a contramanda
counteroffer = contraoferta
counterpart = contrapartida;duplicat
countersign = a contrasemna
countess = contesa
counting = a socoti
countless = nenumarati;puzderie
countrified = rusticizat
country = regiune;tara
countryside = la tara;regiune rurala
county = comitat;district
coup = lovitura
coup d'etat = lovitura de stat
couple = cuplu;a se Œmperechea;a lega
coupled = cuplat
couplet = distih(Œn literatura)
coupling = cuplare;mufa(tehn);Œmperechere
coupon = cupon;talon
courage = bravura;curaj
courageous = curajos
courageously = cu curaj
courier = curier
course = curs al evenimentelor;pista;ruta
course,of course = bineƒnteles;desigur
coursing = vƒnatoare de iepuri
court = curte(tribunal);curte regala;teren de tenis
court martial = curtea martiala
courteous = curtenitor
courtesy = curtoazie;politete
courtier = curtean
courting = a curta
courtyard = curtea unei case
cousin = var;verisoara
covenant = Œntelegere
cover = capac;husa;coperta;a acoperi;a ascunde
cover up = a disimula;a musamaliza
coverage = acoperirea unui risc;reportaj(tv)
covered = aparat;acoperit
covering = acoperamƒnt de protectie;Œnvelire
coverlet = cuvertura
covert = refugiu pt animale salbatice;adapost
covet = a rƒvni;a invidia
covetous = invidios;rƒvnitor
cow = vaca
coward = las
cowardice = lasitate
cowardly = miseleste;las
cowboy = cowboy(amer);vacar
cower = a se face mic;a se ghemui
cowpox = variola taurinelor
cowshed = staul
cox = cƒrmaci;timonier
coxcomb = sef de banca;timonier
coy = timid
coyote = coiot
coypu = nutrie sud-americana
crab = cancer(semn zodiacal);crab
crabbed = ursuz;artagos
crack = a crapa;a sparge;crapatura;fisura
crack up = colaps;prabusire
cracked = crapat;tacanit
cracker = biscuit sarat
cracking = cracare a petrolului
crackle = a trosni;a pocni
crackpot = putin nebun;traznit
cradle = leagan
craft = dexteritate;meserie
craftiness = viclenie;siretenie
craftsman = meserias;artizan
craftsmanship = maiestrie;pricepere
crafty = abil;siret
crag = pisc;stƒnca ascutita
cram = a Œndesa;a Œnghesui
cramfull = ticsit
cramp = crampa;clama;agrafa;a fixa
crampon = crampon
cranberry = merisor
crane = a-si Œntinde gƒtul;cocor;macara
cranium = craniu
crank = manivela
crankshaft = arbore cotit(mec);vilbrochen
cranny = crapatura;fisura
crap = ciuvee;prostii!
crash = a se sfarƒma;trosnitura;pocnitura
crash course = curs intensiv
crash landing = aterizare fortata
crass = cras
crate = cos mare;lada
crater = crater
cravat = cravata lata
crave = sete de bogatie;sete de putere;a solicita
crawl = craul(Œnot);a se tƒrƒ
crawl on all fours = a merge de-a busilea
crayfish = crevete(zool)
crayon = a desena cu creion colorat;creion colorat
craziness = dementa;nebunie
crazy = nebun
creak = a scƒrtƒi;scƒrtƒit
creaky = scƒrtƒitor
cream = frisca;smƒntƒna
creamery = untarie
crease = cuta;a plisa;pliu
creased = plisat
create = a crea
creation = creatie;opera
creative = inventiv;creator
creator = autor;creator
creature = faptura;fiinta
credence = credinta
credentials = scrisoare de acreditare
credibility = credibilitate;veridicitate
credible = credibil;plauzibil
credit = credit;a credita;Œncredere
credit bank = banca de credit
credit line = linie de credit
credit risk = risc de a acorda un credit
credit side = partea creditoare
credit solvency = solvabilitate la creditare
creditability = demn de Œncredere
creditable = demn de lauda;laudabil
crediting = a credita
creditor = creditor
credulity = credulitate
credulous = credul;lesne Œncrezator
creed = crez
creek = cric;pƒrƒu
creep = a se furisa;a se tƒrƒ
creeper = planta cataratoare
creeping = tƒrƒtor(plante si animale)
creeping things = paduchi(pop)
creepy = Œnfiorator
cremate = a incinera
cremation = incinerare
crematorium = crematoriu
crepe = hƒrtie creponata;talpa
crept = trec. de la "creep"
crescent = corn(panificatie);semiluna
cress = coltunas(bot);creson(bot)
crestfallen = abatut;descurajat
cretin = cretin
crevice = spartura Œn stƒnca
crew = echipaj
crib = pat de copil
cricket = cricket(sport);greier
crime = crima;delict
crime story = reconstituire
criminal = criminal;penal
criminology = criminologie
crimson = rosu aprins
cringe = a se ghemui
crinkle = fald;pliu
cripple = infirm;invalid;a paraliza
crisis = criza
crisp = crocant;Œnviorator;racoros
crispness = fragilitate
criss cross = Œn zig-zag;Œncrucisat
criterion = criteriu
critic = critic de arta
critical = crucial;hotarƒtor
criticise = a critica
criticism = critica;dezaprobare
criticize = a dezaproba;a critica
croak = croncanit;oracait(la broaste)
crochet = a croseta;croseta
crock = ciob;hƒrb
crockery = olarie;vesela
crocodile = crocodil(zool)
crocus = sofran
croft = ferma mica;lot mic
crook = cƒrja ciobanului;escroc
crooked = Œncovoiat;necinstit
croon = a fredona
crop = recolta;seceris
crop loan = Œmprumut agricol
crop result = acumulare
crop up = a se ivi(pe neasteptate)
crop yield = marimea recoltei
croquet = crochet(joc)
cross = cruce;Œncrucisare(Œntre specii);a traversa
cross claim = drept de trecere
cross one's mind = a-i veni o idee
cross oneself = a-si face cruce
cross out = a taia(de pe o lista);a sterge
cross-section = sectiune transversala
cross,be cross eyed = a fi Œncrucisat
crossbar = bara transversala(fotbal)
crossbeam = traversa;grinda
crossbred = metis
crossbreeding = metisaj(la animale)
crosscheck = verificare
crosscurrent = curent Œn directie contrara
crossexamine = examinare;interogatoriu
crosseyed = cu ochii Œncrucisati
crossfertilize = a Œncrucisa doua plante
crossing = intersectie(de strazi);traversare
crosslegged = cu picioarele Œncrucisate;picior peste picior
crosspurposes = scopuri opuse
crossreference = referinte
crossroad = rascruce
crossword puzzle = cuvinte Œncrucisate
crotch = bifurcatie
crouch = a se ghemui
croupier = crupier
crow = cioara
crowd = a se Œnghesui;masa;multime
crowded = aglomerat
crowding = a se strƒnge
crown = coroana;a Œncorona
crowned = Œncoronat
crowning = Œncoronare
crucial = crucial
crucible = creuzet
crucifix = crucifix
crucifixion = crucificare;rastignire
crucify = a rastigni
crude = brut;neprelucrat
crude oil = titei
crudity = asprime
cruel = crud;nemilos
cruelty = cruzime
cruise = croaziera;a naviga;a zbura
cruiser = crucisator;iaht
crumb = farƒmitura;farƒma
crumble = a se destrama;a farƒmita
crummy = atragatoare;frumoasa(femeie)
crumpet = gogoasa
crumple = a mototoli;a sifona
crunch = a rontai;a roade
crunchy = crocant
crusade = cruciada
crusader = cruciat
cruse = oala de lut
crush = a stoarce;a strivi
crushed = strivit
crust = coaja de pƒine
crusty = acoperit de coaja;scortos
crutch = cƒrja;sprijin
crux = punct crucial;greutate
cry = a plƒnge;strigat;plƒns;a striga
crying = care plƒnge;strigator
crypt = cripta
cryptic = secret
crystal = cristal
crystalline = cristalin
crystallize = a cristaliza
cub = pui de animal
cubbyhole = ungher linistit
cube = cub
cubic = cubic
cubicle = odaita
cucumber = castravete
cud = a rumega
cuddle = Œmbratisare;strƒnsoare
cue = tac de biliard;replica
cuff = catusa;manseta;a palmui
cuisine = lƒnge;strigat;plƒns;a striga
cull = a alege
cullender = strecuratoare
culminate = a culmina
culmination = apogeu
culpable = vinovat
culprit = acuzat(jur.);pƒrƒt;vinovat
cult = cult
cultivate = a cultiva
cultivated = cultivat(despre persoana)
cultivation = cultura(despre pamƒnt)
cultivator = cultivator
cultural = cultural
culture = cultura
cultured = cultivat
culvert = canal subteran;teava
cumbersome = stƒnjenitor;greoi
cumulative = cumulativ
cumulus = cumulus
cuneiform = cuneiform
cunning = istet;viclean
cup = ceasca;cupa
cupboard = dulap
cupid = cupidon
cupola = cupola
cur = javra;badaran
curable = curabil
curate = vicar
curative = curativ
curator = curator;custode de muzeu
curb = bordura;zabala
curd = lapte batut
curdle = a coagula;a Œnchega
cure = a remedia;remediu;a vindeca
cure oneself = a se lecui;a se vindeca
cured = vindecat
curfew = stare exceptionala
curio = curiozitate;antichitate
curiosity = dorinta de a sti;curiozitate
curious = curios
curl = bucla;a Œncolaci
curl up = a agita;a Œncreti
curlew = ploier mare(zool.)
curly = cƒrliontat
curly,become curly = a se ondula
currant = stafida
currency = valuta;moneda
current = curent;comun
current account = cont curent
current year = an curent
curriculum = programa scolara
curry = curry(condiment)
curse = blestem;a blestema
cursed = blestemat
cursive = cursiv(scriere);italic
cursor = ac indicator;cursor
cursory = pripit;superficial
curt = concis;scurt
curtail = a scurta;a taia
curtailment = scurtare
curtain = cortina;perdea
curtness = scurtime
curtsey = a face o reverenta;reverenta
curvature = scolioza;curbura
curve = curba;a curba
curved = curbat;Œndoit
cushion = a amortiza;perna
cushy = comod;linistit
cusp = pisc;vƒrf
cuspid = canin(dinte)
cuss = blestem
custard = crema de oua
custodian = custode de muzeu;paznic
custody = epitropie;grija
custom = obicei
customary = uzual;obisnuit
customary law = cutuma;obiceiul pamƒntului
customer = client
customer service = serviciu pentru clienti
customs = vama
customs frontier = frontiera vamala
customs house = vama
customs union = uniune vamala
customs,customs official = agent vamal
cut = felie;taietura;bucata;a reduce;a taia
cut across = a desconsidera
cut away = a reteza;a taia
cut back = a diminua;a scurta
cut down = a doborŒ;a ucide
cut glass = sticla slefuita;cristal
cut in = a intra Œn discutie
cut it = a taia(ceva)
cut it out = ajunge asa;a termina
cut off = a taia scurt;a separa
cut open = a spinteca
cut out = a cala(motorul);a decupla
cut price = pret redus
cut up = a taia bucati;a distruge
cut up rough = a se enerva;a se supara
cute = dragut;istet
cutler = fabricant de cutite
cutlery = tacƒmuri
cutlet = cotlet
cutthroat = ucigas;asasin
cutting = decupaj;taios
cutting down = reducere
cuttlefish = sepie(zool)
cyanide = cianura
cybernetics = cibernetica
cyclamen = ciclamen
cycle = a face ciclism;ciclu
cyclic = ciclic
cyclist = ciclist
cyclone = ciclon
cygnet = pui de lebada
cylinder = cilindru
cylindrical = cilindric
cymbal = talger;tambal
cynic = cinic
cynical = cu cinism
cynicism = cinism
cypress = chiparos
cystitis = cistita
czar = tar
dab = mester;a tampona;expert;a atinge
dabble = a se balaci;a Œmprosca
dad = tata
daddy = tatic
daddy long legs = paianjen
daffodil = zarnacadea;narcis galben
daft = neghiob
dagger = pumnal
dago = latin american
dahlia = dalie
daily = zilnic
daintiness = delicatese
dainty = delicat
dairy = laptarie
dais = platforma
daisy = margareta
dalliance = petrecere;distractie
dally = a irosi
dam = stavilar;zagaz
damage = dauna;paguba
damage survey = situatie a daunelor
damages = pagube
dame = femeie decorata cu ord. Dame
damnation = afurisenie
damned = afurisit
damp = umed
dampen = a umezi
dampness = umezeala
dance = dans
dancer = dansator
dancing = dans
dandelion = papadie
dandruff = matreata
dandy = filfizon
danger = pericol
danger of fire = pericol de incendiu
dangerous = periculos
dangle = a se legana
danish = danez
dank = igrasios
dapper = spilcuit
dare = a Œndrazni
daredevil = cutezator
daring = Œndraznet
dark = Œntunecat
dark,grow dark = a se Œntuneca
darken = a Œnnegura;a Œntuneca
darkness = Œntunecime;Œntuneric
darkroom = camera obscura
darling = iubit;preferat
darn = a cƒrpi;a repara
dart = a tƒsni din;a se repezi;sageata
dash = miscare repede;a se repezi
dashboard = tablou de bord
dashing = chipes;Œndraznet
data = date;fapte;informatii
data bank = banca de informatii
data base = baza de date(informatii)
data card = cartela de date(informatii)
data collection = culegere de date
data processing = prelucrare de date
data service = serviciu de informatii
database = baza de date
date = a data(o scrisoare);curmala;termen;data
date,out of date = demodat;Œnvechit
date,up to date = actual;la moda;modern
dated = datat
datum = data(a unei probleme);noutati(amer)
daub = a mazgali;pictura proasta;a tencui;tencuiala;a mƒnji
daughter = fiica
daughter,daughter-in-law = nora
daunt = a descuraja;a intimida
dauntless = neŒnfricat;viteaz
dawdle = trƒndav;a trƒndavi;lenes
dawn = a se lumina de ziua;zori;zori de zi
dawn on him = a se lamuri
day = Œn cursul zilei;ziua
day book = jurnal zilnic
day care center = camin de zi
day dream = fantezie;reverie
day of atonement = ziua Œmpacarii
day off = zi libera
day,a day = o zi
day,the next day = a doua zi;ziua urmatoare
day,the other day = deunazi;nu demult;zilele trecute
day,these days = zilele acestea;zilele noastre
daylight = lumina zilei;zi
daylight,see daylight = a Œntrezari
daystar = luceafarul de dimineata
daytime = Œn timpul zilei;ziua
daze = uluire;a uimi;a ului
dazzle = stralucire orbitoare;orbire
dazzled,be dazzled = epatat;orbit;uimit
dazzling = orbitor;uluitor
de facto = Œntr-adevar;de fapt
de jure = de drept;legal
deactivate = a deactiva;a dezangaja
deactivation = deactivare;dezangajare
dead = molesit;mort;nesimtitor;vestejit
dead end = impas;linie moarta(ferov);fundatura
dead heat = final egal(sport)
dead letter = Œn desuetudine;scrisoare returnata;lege neabrogata(jur)
dead weight = greutate proprie;tara;tonaj
dead-beat = epuizat;frƒnt de oboseala
deaden = a amortiza(lovitura/sunet);a micsora(viteza);a Œnabusi
deadhead = om stupid;pasager fara bilet
deadline = termen final;limita;hotar
deadliness = moarte;stagnare;plictiseala
deadlock = punct mort;impas
deadly = extrem de;fatal;mortal
deadpan = fata inexpresiva
deadwood = material fara valoare;pom uscat;uscatura
deaf = surd
deaf,become deaf = a surzi
deafen = a Œnabusi(un sunet);a asurzi
deafness = surzenie
deal = Œmpartitul cartilor(de joc);afacere;a distribui
deal with = a avea de-a face cu cineva
deal,a raw deal = grosolana;purtare aspra
dealer = comerciant;negustor
dealership = negustorie
dealings = tranzactii;afaceri
dear = drag;costisitor;iubit
dear madam = stimata doamna
dear sir = stimate domn
dearness = pret ridicat;scumpete;dragoste;afectiune
dearth = foamete;lipsa
death = moarte;mortal;sfƒrsit
death duty = taxa de mostenire
death march = mars funebru
death sentence = sentinta/ condamnare la moarte
death trap = capcana mortala;loc periculos
death warrant = ordin de executie
death,put to death = a executa;a omorƒ
death,sentence to death = sentinta/condamnare la moarte
deathbed = patul de moarte
deathblow = lovitura de gratie;lovitura mortala
deathless = nemuritor
deathly = fatal;mortal
debar(from) = a interzice sa;a priva pe cineva de;a refuza un drept
debase = a altera;a falsifica;a Œnjosi
debatable = contestabil;discutabil
debate = dezbatere;a discuta;controversa;discutie
debauch = desfrƒu;orgie
debauchee = desfrƒnat;libertin
debauchery = destrabalare;desfrƒu
debenture bond = certificat de obligatiune
debility = debilitate;slabiciune
debit = debit;a debita
debonair = voios
debrief = a chestiona;a interoga
debriefing = chestionare;interogare
debris = depozit de pietris si nisip;sfarƒmaturi;grohot(geol)
debt = datorie
debt policy = politica Œmprumuturilor
debtor = datornic;debitor
debtor balance = soldul debitor
debug = a depana
debunk = a leza/afecta prestigiul
debut = debut
debutante = debutant
decade = decada
decadence = decadentism(Œn arta);decadenta;decadere
decadent = artist decadent;decadent
decagon = decagon(mat)
decaliter = decalitru
decalitre = decalitru
decameter = decametru
decametre = decametru
decamp = a ridica lagarul;sterge(a o )(fig);ridica tabara(a)(mil)
decant = a decanta;a pritoci
decanter = garafa
decapitation = decapitare;taierea capului
decarbonize = decarbura(a)(chim);decarbonata(a)(geol)
decease = deces;a muri;moarte
deceased = decedatul;defunctul
deceit = Œnselatorie;truc
deceitful = mincinios(privire);Œnselator;viclean
deceitfulness = falsitate;perfidie;siretenie
deceive = a induce Œn eroare;a Œnsela
decelerate = a micsora viteza(unei masini)
deceleration = acceleratie negativa;Œncetinirea mersului;frƒnare(tehn)
december = decembrie
decency = bunacuviinta;decenta
decent = cuviincios;decent;modest
decentralization = descentralizare
decentralize = a descentraliza
deception = Œnselaciune;frauda;minciuna
deceptive = amagitor;Œnselator
decibel = decibel
decide = a hotarƒ;a rezolva;a decide
decided = decis;hotarƒt;net
deciliter = decilitru
decilitre = decilitru
decimal = decimal;fractie zecimala
decimalize = a transforma Œn sistem zecimal
decimate = a lua a zecea parte;a dijmui;decima(a)(mil)
decipher = a descifra;a deslusi
decipherment = descifrare
decision = fermitate;hotarƒre
decision-making = autoritate care ia hotarƒri
decisive = concludent;decisiv;hotarƒtor
decisively = hotarƒt;decisiv
deck chair = sezlong(pe nava)
declaim = a recita versuri;a declama
declaim against = a protesta Œmpotriva
declamation = declamatie
declaration = anuntare;declarare;declaratie
declarative = declarativ
declare = a arata;a declara;a afirma
declared = declarat;marturisit
declarer = persoana care face o declaratie
declasse = decazut;declasat
declassify = a face publice docum. secrete
declension = declin;decadere;Œnclinare
decline = a se apleca;a se Œnclina;scadere(de preturi);declin;decadere
decline(an offer) = a refuza o oferta
declutch = a debreia;desface(a)(tehn);a decupla
decoction = decoct;decoctie;fiertura medicinala
decode = a descifra(cod/telegrama);a decoda
decoding = decodificare(mesaj)
decolour = a decolora
decompose = a descompune(Œn parti);a analiza
decomposition = analiza(chim);descompunere
decompress = a micsora presiunea;decompresa(a)(tehn)
decompression = decompresare;decompresiune(tehn)
decontaminate = decontamina
decontamination = decontaminare;degazificare
decontrol = a elibera(de sub control)
decor = decor(de scena)
decorated = decorat;Œmpodobit;pavoazat
decorate(with) = a Œmpodobi(cu);a pavoaza(o casa);a decora
decoration = decoratie;Œmpodobire(a unei fatade);pavoazare
decorative = decorativ
decorator = decorator
decorous = cuviincios;decent
decorum = buna-cuviinta;eticheta;maniere
decoy = a atrage Œntr-o cursa;cursa;a amagi;capcana;momeala;a ademeni
decrease = a descreste;descrestere;diminuare;a diminua;micsorare
decreasing = descrestere;diminuare;micsorare
decree = decret;ordonanta;ordin
decree nisi = hotarƒre judecatoreasca divort
decrepit = ramolit;ruinat(lucruri);decrepit(persoane)
decry = a condamna;a critica
dedicate = a Œnchina;a dedica
dedication = dedicatie;omagiu
dedicatory = dedicator
deduce = a deduce;a conchide
deduct = a retine;a scadea
deduction = rabat;scadere;scazamƒnt
deductive = bazat pe deductie;deductiv
deed = a transfera prin act un drept;document(jur);act;a ceda;fapta;actiune
deem = a considera;a socoti
deemphasize = a micsora interesul
deep = adƒncime;adƒncuri;Œntunecat(culori)
deep-freeze = a congela
deep-seated = ferm;situat la mare adƒncime;profund(convingere)
deepen = a adƒnci;a aprofunda
deepness = profunzime;adƒncime;perspicacitate
deer = caprioara;cerb
deer,fallow deer = cerb-lopatar
deface = a desfigura;a strica
defacement = desfigurare;deteriorare;mutilare
defalcation = delapidare;deturnare de fonduri
defamation = calomniere;defaimare
defamatory = defaimator;dezonorant
defame = a ponegri;a defaima
default = absenta;neprezentare;lipsa
default interest = dobƒnda de Œntƒrziere
default,in default of = Œn lipsa de
defaulter = delapidator;falit;condamnat Œn contumacie(jur)
defeat = Œnfrƒngere;a Œnfrƒnge;a zadarnici;anulare(jur)
defeated = Œnvins
defecate = a se curata;a defeca;a rafina;a curata
defecation = defecare;defecatie
defect = cusur;defect;lipsa
defection = defectiune;dezertare(de la o datorie)
defective = defectuos;imperfect;defectiv(gram)
defector = dezertor
defence = aparare
defend = a se apara;a justifica;a ocroti
defendable = de aparat;defensibil
defendant = inculpat;pƒrƒt(jur);acuzat
defense = aparare(amer)
defense,counsel for the defense = avocat al apararii
defensive = defensiv;defensiva;aparare;aparator
defensive,on the defensive = Œn aparare
defer = a suspenda(o judecata);a stima;a respecta;a amƒna
deference = deferenta;stima;respect
deferential = deferent;respectuos
deferment = amƒnare;suspendare
defiance = sfidare
defiant = sfidator;provocator
deficiency = deficienta;deficit;lipsa
deficient = incomplet;insuficient;defectuos
deficit = deficit
defile = defileu;trecatoare;a mƒnji;a murdari
define = a defini;a delimita;a lamuri
definite = definit;precis;categoric
definitely = definitiv
definition = claritate(a imaginii);definitie;precizare(a Œntelesului)
definitive = definitiv(judecata/rezultat);hotarƒt
deflate = a dezumfla(un balon);opri inflatia(a)(econ)
deflation = deflatie;dezumflare(a unui balon)
deflation(of economic data) = micsorare
deflect = a face sa devieze;a abate;a se abate;a devia;a strƒmba;refracta(a)(optica)
deflection = deflectie(a luminii);deviatie(a acului magnetic);Œndoire;strƒmbare
deform = a sluti;a deforma;a strƒmba
deformation = deformatie;slutire;deformare
deformity = diformitate(fizica);meteahna;urƒtenie
defraud = a defrauda
defray = a achita cheltuielile(cuiva);a acoperi
defrayal = achitare;acoperire(a cheltuielilor)
defrost = a decongela;a dezgheta
deft = dibaci;abil
deftness = dibacie;abilitate;Œndemƒnare
defy = a desfide;a sfida
degenerate = a degenera;degenerat
degeneration = degenerare;degenerescenta
degradation = degradare(a unui ofiter);degenerare(biol);dezintegrare(geol);decadere
degrade = a degrada(un ofiter);a degrada;dezintegra(a)(geol);a Œnjosi
degree = grad;rang;treapta
degree,by degrees = cu Œncetul;treptat
dehydrate = deshidrata(a)(chim)
dehydrated = dehidratat
deicide = ucigas al zeilor
deification = divinizare;zeificare
deify = a Œndumnezei;a zeifica
deign = a catadicsi;a condescinde;a binevoi
deity = divinitate;zeitate
dejected = deprimat;descurajat
dejection = deprimare;descurajare
del credere = delcredere(econ)
del credere(econ.) = demn de Œncredere
delation = delatiune;denunt(jur)
delator = delator;denuntator(jur)
delay = Œntƒrziere;a Œmpiedica;a opri;piedica
delayed = temporizat;Œntƒrziat
delayed action = actiune Œntƒrziata
delaying payment(of wages) = amƒnarea platii
delectable = desfatator;delicios
delegacy = delegatie;Œmputernicire;procura
delegate = a delega;delegat
delegation = delegatie
delete = a sterge(litera/cuvƒnt)
deleterious = vatamator(pentru sanatate)
deletion = suprimare;stergere(a unui pasaj)
deliberate = deliberat;intentionat;premeditat
deliberation = discutare;deliberare;dezbatere
delicacy = delicatete;fƒnete;sensibilitate
delicate = usor/ usoara(atingere);fin(spirit);delicat
delicatessen = magazin de delicatese-alim.prep;delicatese
delicious = Œncƒntator;delicios
delight = a delecta;desfatare;Œncƒntare;a Œncƒnta
delighted = fermecat;Œncƒntat
delightful = fermecator;Œncƒntator
delimit = a delimita(un teren)
delineate = a descrie(un peisaj);a schita;a contura
delinquency = delict;infractiune
delinquent = delicvent;infractor
delirious with = beat de fericire;Œncƒntat
delirium = delir
deliver = a izbavi;a livra;a remite;a da; a ceda
deliverance = eliberare;exprimare(de opinii);declaratie
deliverer = mƒntuitor;salvator
delivery = livrare;predare
deliver(from) = a elibera(de/din);a preda(un pachet);a salva
delude = a induce Œn eroare;a Œnsela
deluge = potop
delusion = amagire;iluzie
delusive = iluzoriu;amagitor;Œnselator
delusory = delusive
delve = adƒncitura;a sapa;cavitate
demagogue = demagog
demagogy = demagogie
demand = cerere;reclamatie;revendicare
demand bill = polita platibila la vedere
demand management = Œndrumarea cererii
demand-pull inflation = inflatie datorita cererii
demand,in demand = marfa solicitata
demanding = care cere;solicitant
demarcate = a demarca;a delimita
demarcation = demarcare;demarcatie
demarche = demers;interventie diplomatica
demean = a se Œnjosi;a se comporta
demeanour = atitudine;tinuta;comportare
demented = dement
dementia = dementa;nebunie
demerit = neajuns;defect;lipsa
demilitarize = a demilitariza
demise = navlosire;transfer al unui titlu;transmitere prin testament;deces
demo- = demo gr."popor"(prefix)
demobilize = a demobiliza
democracy = democratie
democrat = democrat
democratic = democratic;democrat
demography = demografie
demolish = a darƒma
demolition = darƒmare;distrugere
demon = demon
demonic = diabolic;Œndracit
demonstrable = demonstrabil
demonstrate = a demonstra;a explica
demonstration = demonstratie;explicare;manifestatie
demonstrative = demonstrativ(gram);doveditor
demonstrator = demonstrant;manifestant
demoralize = a demoraliza;a descuraja
demote = a retrograda
demotion = degradare
demur = a face dificultati;ezitare;obiectie;a ezita;a sovai
demure = retinut;modest;rezervat
demureness = modestie afectata;mofturi
den = bƒrlog;vizuina
denationalize = a deznationaliza
denial = dezmintire;refuz
denigrate = a ponegri;a defaima
denim = pƒnza de doc
denizen = a adopta un neologism;a Œncetateni;strain naturalizat
denominator = numitor(mat)
denominator,common denominator = numitor comun
denotation = Œnsemnare;notare
denote = a indica;a marca
denotement = indicare;simbol
denounce = a demasca(un impostor);a denunta;a Œnfiera
denouncement = acuzatie publica;condamnare(a unui abuz);denuntare
dense = dens;masa compacta;solid
density = densitate;desime;consistenta
dent = adƒncitura;cavitate
dental = consoana dentala(fon);dental;dentar
dentifrice = pasta de dinti
dentist = dentist
dentist's surgery = chirurgie dentara
dentistry = dentistica;stomatologie
denture = proteza dentara
denude = a despuia;a dezgoli
denunciation = acuzatie publica;condamnare(a unui abuz);denuntare
deny onself = a se priva de;a-si refuza
deodorant = deodorant;dezinfectant
deodorize = a dezinfecta;a dezodoriza
depart = a se duce;a pleca
department = departament;minister;serviciu
department store = magazin universal(amer)
departmental = care se refera la departament;departamental;minister
departure = plecare;deviere
depend = a depinde;a se bizui
dependable = de cuvƒnt;demn de Œncredere(persoane);sigur(despre informatii)
dependence = dependenta;Œncredere
dependent = persoana Œntretinuta(de);subordonat(gram)
depend(on/upon) = a depinde(de);a fi Œntretinut(de)
depict = a zugravi Œn cuvinte;a descrie
depiction = descriere;zugravire
depilatory = depilator
deplete = a descongestiona(med.);a epuiza;a goli
depletion = descongestionare(med);epuizare;golire
deplorable = deplorabil;jalnic;lamentabil
deplore = a regreta profund;a deplƒnge
deploy = a se desfasura
deployment = desfasurare
depopulation = despopulare
deport = a deporta;a expulza
deport oneself = a se comporta
deportment = comportament;purtare
depose = a destitui;a detrona
deposit = depozit(Œn banca);sediment;zacamƒnt(geol)
depositary = depozitar
deposition = depozitie(jur);destituire;sedimentare(geol)
depositor's book = livret de depuneri
depot = antrepozit;depou;gara(amer);magazie(mil)
deprave = a perverti;a strica
depravity = depravare;viciu
deprecate = a combate;a dezaproba
deprecatory = dezaprobator
depreciate = a micsora valoarea(marfuri);a denigra;a dispretui;a deprecia
depreciation = depreciere;amortizare
depreciation(of a currency) = devalorizare(a unei monede)
depress = a lasa Œn jos;a reduce(activitatea);a slabi fortele
depressed = abatut;deprimat
depressing = deprimant
depression = depresiune;criza;stagnare;Œntristare
depressurize = a scadea presiunea(Œn avion)
deprivation = deposedare;lipsire;pierdere(de drepturi)
deprive = a lipsi(pe cineva de ceva);a desarcina;a destitui
depth = profunzime;adƒncime
deputation = deputatie;Œmputernicire;delegatie
depute = a Œmputernici;a delega
deputize = a reprezenta pe cineva
deputy = deputat;reprezentant;delegat
derail = a face sa deraieze;a deraia
derange = a Œncurca
derelict = abandonat;parasit
dereliction = abandonare;parasire;lipsa
derestrict = a ridica restrictiile
deride = a lua Œn bataie de joc;a-si rƒde de
derision = batjocura;derƒdere
derisive = ironic;batjocoritor
derisory = derizoriu;ridicol
derivation = derivare;provenienta;origine
derivative = ceva derivat;derivat(cuvƒnt)
derive = a proveni(din);a deriva;a obtine
derived = derivat
deriving = derivƒnd(din)
dermaldermic = dermatodermic
dermatitis = dermatita
dermatologist = dermatolog
dermatology = dermatologie
dermic = dermic
dermis = dermic
derogate = a stirbi din;a deroga;a scadea
derogatory = derogatoriu;nedemn
derrick = deric;macara Œnvƒrtitoare
dervish = dervis
desalinate = a desara
desalination = desarare
descant = melodie;cƒntec
descendant = descendent;urmas
descent = coborƒre;descindere(a politei);panta
describe = a reprezenta;a zugravi;a descrie
description = descriere;categorie;Œnfatisare
descriptive = descriptiv
descry = a zari din departare;a distinge
desecrate = a pƒngari;a profana
desegregation = abolirea legilor discriminatorii rasiale
desensitize = a insensibiliza
desert = desert;a abandona;a parasi;pustiu
deserted = parasit;pustiu
deserter = dezertor
desertion = abandon;delasare;dezertare(mil);parasire
deserve = a merita(ceva)
desiccate = a usca(pt conservare);a deshidrata
desiderate = a resimti lipsa;a dori
design = desen decorativ;a destina;proiect;studiu
design,by design = intentionat
designate = a denumi;a desemna;a indica
designation = numire Œntr-un post;indicare;denumire
designer = proiectant;desenator
designing = uneltitor;intrigant
desirable = dezirabil;dorit;oportun
desire = dorinta;a dori;cerere
desist = a Œnceta(sa faca ceva);a renunta(la ceva)
desk = catedra;masa de scris;birou
desk,pay at the desk = platiti la casa!
desolate = paraginit;singuratic;pustiu(loc);parasit
desolation = devastare;dezolare;lasare Œn parasire
despair = a dispera;disperare
desperado = aventurier;criminal
desperate = deznadajduit;disperat;Œngrozitor
desperation = deznadejde;nesocotinta
despicable = abject;josnic
despise = a desconsidera;a dispretui
despite = cu tot;Œn ciuda
despondent = deznadajduit;descurajat
despot = despot;tiran
despotic = despotic;tiranic
despotism = despotism
dessert = desert(la masa)
destination = destinatie
destine(for/to) = a meni;a destina
destiny = destin;soarta
destitute = lipsit;nevoias;sarac
destitution = saracie;lipsa
destroy = a distruge
destroyer = distrugator(mar);distrugator
destruction = nimicire;distrugere
destructive = destructiv;nimicitor;distrugator
detach = a detasa;a desprinde
detachment(from) = detasare;separare(de);indiferenta
detail = a povesti cu amanuntul;amanunt;detaliu
detailed = amanuntit;detaliat
details = amanunte;detalii
detain = a detine;a retine;a Œmpiedica
detained = Œmpiedicat;retinut
detainee = detinut(Œn lagar)
detect = a descoperi;a identifica;a surprinde
detection = descoperire;detectare
detective = detectiv;revelator
detective,detective story = roman politist
detector = detector;senzor
detente = destindere(politica)
detention = detentiune;retinere;arestare
deter = a descuraja;a Œmpiedica
detergent = detergent;curatitor
deteriorate = a se deteriora;a se strica
deterioration = diminuare a valorii;degenerare;deteriorare
determination = delimitare;determinare;precizare
determine = a delimita(o frontiera);a hotarŒ
determined = hotarƒt(despre persoane);fixat;stabilit
deterrence = descurajare;retinere
deterrent = care Œmpiedica;preventiv
detest = a urƒ;a detesta
detestable = detestabil;odios
detestation = detestare;lucru detestabil;ura
detonate = a detona;a exploda
detonation = detonatie;explozie
detonator = amorsa;detonator;petarda
detour = digresiune;ocol
detoxify = a dezintoxica
detract = a micsora
detraction = detractare;micsorare a meritelor cuiva
detriment = dauna;paguba
detrimental = daunator
detritus = grohotis;roca detritica
deuteronomy = Deuteronom(Œn Vechiul Testament)
devaluation = devalorizare;depreciere
devalue = a deprecia(moneda);a devaloriza
devastate = a devasta;a distruge
devastated = pustiit;distrus
devastation = devastare;distrugere
develop = a contracta(boala, obicei);a dezvolta;a amplifica
developed = dezvoltat;manifestat
developing countries = tari Œn curs de dezvoltare
development = amplificare;punere Œn valoare;dezvoltare
development fund = fond de dezvoltare
developmental = evolutiv
deviate = a se abate(din drum);a devia
deviation = abatere(de la);deviere
device = procedeu;mecanism
devil = diavol;drac
devil-may-care = nepasator
devil's dozen = treisprezece
devil,go to the devil = du-te la dracu'!
devilish = dracesc;diabolic
devilry = magia neagra
devious = Œntortocheat;ocolit
deviousness = caracter ocolit;laturalnic
devise = a inventa;a nascoci
devoid = fara(griji);lipsit de
devolve = a transmite(o sarcina)
devote = a Œnchina;a dedica
devote oneself = a se consacra;a se darui;a se dedica
devoted = devotat;credincios
devotee = discipol entuziast;fanatic;adept
devotion = devotament;devotiune;pietate
devotions = rugaciuni
devour = a devora;a Œnghiti
devout = pios;credincios;sincer
devoutness = ardoare;pietate
dew = roua;a roura
dewlap = barbie dubla
dewy = rourat;umezit
dexterity = dexteritate;Œndemƒnare
dexterous = Œndemƒnatic;abil
diabetes = diabet
diabolic = infernal;diabolic
diacritic = semn diacritic(lingv)
diadem = diadema
diagnose = a diagnostica
diagnosis = diagnoza
diagnostic = diagnostic;diagnoza
diagonal = diagonala
diagonally = diagonal;Œn diagonala
diagram = grafic;schema;diagrama
dial = cadran;disc cu numere
dialect = dialect;grai
dialectal = dialectal
dialectics = dialectica
dialectology = dialectologie
dialing = formarea unui numar la telefon
dialogue = convorbire;dialog
dialysis = dializa(chim)
diameter = diametru
diamond = diamant
diapason = diapazon;registrul principal al orgii
diaper = pƒnza cu desene;prosop;scutec
diaphanous = diafan;transparent
diarist = persoana care tine un jurnal
diarrhoea = diaree(med)
diary = agenda;jurnal zilnic
diary keeper = cel care tine jurnalul
diaspora = diaspora
diastole = diastola(med)
diathermy = diatermie
diatonic = diatonic(muz)
diatribe = critica violenta;diatriba
dice = zaruri
dichotomy = despartire;dicotomie;bifurcatie
dick = biciusca;vorbire aleasa
dicker = a face negot;a se tocmi
dickey = plastron;strapontina;magar
dicky = prapadit;subred
dictaphone = dictafon
dictate = a dicta;a impune
dictation = dictare;porunca;ordin
dictator = dictator
dictatorial = dictatorial;imperios;autoritar
diction = dictiune;stil
dictionary = dictionar
dictum(pl. dicta) = maxima;zicala
dictum(pl.U dicta) = dicton
did = facut(tr.de la 'to do')
didactic = didactic;instructiv
didactics = didactica
diddle = a pacali(fam);a prosti
didn't = (did not)nu a facut
die = a deceda;a se prapadi;a muri
die down = a se ofili;a se stinge
die off = a se stinge
die out = a se stinge
diehard = retrograd;conservator
diesel = diesel
diet = a tine regim;dieta;regim
dietary = alocatie pentru hrana;dieta;regim
dietetics = dietetica
dietician = medic dietetician;sora dieteticiana
differ = a fi Œn dezacord;a nu se Œntelege;a se deosebi(de)
difference = a deosebi;deosebire;a diferentia
different = deosebit;diferit;felurit
differential = deosebitor;distinctiv
differentiate = a se deosebi
differentiation = diferentiere;deosebire
difficult = greu;incomod(despre persoane);dificil
difficulty = dificultate;greutate
difficulty,in financial difficulties = a avea greutati financiare
diffidence = neŒncredere Œn sine;timiditate;sfiala
diffident = neŒncrezator Œn sine;sfios;timid
diffuse = a Œmprastia;Œmprastiat;a difuza;neclar
diffusion = difuziune;raspƒndire
dig = ghiont
dig in = a Œnfige;a sapa;a vƒrƒ
dig up = a lucra cu sapa;a scormoni
digest = a asimila;compendiu;a digera
digestion = digestie;asimilare
digestive = digestiv;remediu care ajuta digestia
digger = sapator;miner
digging = sapare;zacaminte
digging in = Œngropare la teren(mil)
digit = cifra;unitate
digital = cifric;numeric;digital
dignified = demn;impunator
dignify = a evidentia;a distinge
dignitary = demnitar
dignity = demnitate;prestigiu
dignity,beneath his dignity = sub demnitatea cuiva
digress = a face o digresiune;a se abate;a devia
digression = abatere;digresiune
digs = camera Œnchiriata
dike = dig;obstacol
dilapidated = darapanat
dilapidation = darapanare;ruina
dilate = a dilata;a mari
dilation = dilatare;extindere
dilatory = Œncet;zabavnic
dildo = penis artificial
dilemma = dilema
dilettante = amator;diletant
diligence = sƒrguinta;silinta
diligent = harnic
dill = marar
dilute = a dilua;a tempera
diluted = amestecat cu apa
dilution = diluare;slabire;scadere
dim = nedeslusit;neclar;Œntunecat
dim-witted = natƒng
dime = centi;moneda(amer)
dime store = magazin cu articole f.ieftine
dimension = dimensiune;proportii;amploare
diminish = a diminua;a micsora;a reduce
diminution = scadere;diminuare;micsorare
diminutive = diminutiv;foarte mic
dimmer = reostat(electr);sticla mata(fiz)
dimness = Œntunecime
dimple = gropita;Œncretitura;ondulatie
din = galagie;a asurzi;zarva;zgomot
din into = a zapaci pe cineva cu ceva
dine = a lua masa
diner = persoana care cineaza;vagon-restaurant(amer)
dinette = gustare de dimineata;nisa servind drept sufragerie
dinghy = salupa mica(mar)
dingy = Œnegrit de fum;zdrentaros
dining room = sufragerie
dinner = masa(prƒnz sau cina)
dinner jacket = smoching
dinosaur = dinozaur
dinosaurus = dinozaur
dint = iesitura;zimt
diocese = dioceza;eparhie
dip = afundare(Œntr-un lichid);Œnmuiere
diphtheria = difterie
diphthong = diftong
diploma = diploma
diplomacy = diplomatie
diplomat = diplomat
diplomatic = diplomatic
dipping = cufundare;Œnmuiere
dipsomania = alcoolism;dipsomanie
dipsomaniac = alcoolic;betiv
dire = crunt;crud;cumplit
direct = a adresa;direct;nemijlocit;a trimite
direct mail advertisement = reclama trimisa prin posta
directing(force) = forta directoare
direction = cƒrmuire;directie;conducere
direction,in that direction = domeniu(de cercetare);sens;directie
directive = directiva;instructiune
directly = fara ocol;direct;drept
directness = spontaneitate;sinceritate
director = director;membru fondator;regizor
directorate = directie
directories = directoare;cataloage
directory = catalog;carte de telefon;director (inf.)
dirge = bocet;cƒntec funebru
dirigible = dirijabil(balon)
dirk = a Œnjunghia;stilet;pumnal
dirt = gunoi;mƒrsavie;murdarie
dirt cheap = foarte ieftin;pe nimic
dirt track = pista cu zgura(pt motocicl.)
dirtiness = josnicie;murdarie
dirty = murdar;obscen;josnic
disability = incapacitate;invaliditate
disable = a incapacita;a schilodi
disabled = avariat(despre aparate);invalid(despre persoane);infirm;stricat
disabuse = a deschide ochii;a smulge din iluzii;a trezi la realitate
disaccord = dezacord;a fi Œn dezacord
disadvantage = dezavantaj;situatie nefavorabila
disadvantaged = dezavantajat
disadvantageous = dezavantajos;nefavorabil
disaffected = nemultumit;nesociabil
disagree = a nu corespunde;a nu fi de acord
disagreeable = dezagreabil;neplacut
disagreement = neŒntelegere;dezacord
disallow = a refuza
disappear = a disparea;a pieri
disappearance = disparitie
disappoint = a deceptiona;a dezamagi
disappointed = deceptionat;dezamagit
disappointing = deceptionat
disappointment = deceptie;dezamagire
disapproval = reprobare;dezaprobare
disapprove = a nu fi de acord;a dezaproba
disarm = a dezarma
disarmament = dezarmare
disarrange = a ravasi
disarray = neorƒnduiala;dezordine
disassemble = a dezasambla;a demonta
disaster = dezastru;nenorocire
disastrous = ruinator;catastrofal;dezastruos
disavow = a tagadui;a nega
disavowal = negare;tagaduire
disband = a da drumul;a trimite la vatra;a Œmprastia
disbar = a exclude(jur.);a radia din baroul avocatilor
disbelief(in/of) = neŒncredere;necredinta(fata de)
disbelieve = a nu avea Œncredere(Œn);a nu crede
disbeliever = om necredincios;om sceptic;ateu
disburse = a cheltui;a plati
disbursement = plata;cheltuiala
disc = disc
discard = a arunca(cartile la joc);a renunta;a Œndeparta;a Œnlatura
discern = a deslusi;a vedea
discerning = ager la minte;perspicace;patrunzator
discernment = discernamƒnt;judecata limpede;patrundere
discharge = descarcare;liberare;usurare
disciple = discipol;ucenic;adept
disciplinarian = adept al disciplinei;educator sever
disciplinary = disciplinar
discipline = disciplina;a disciplina;a instrui;ramura a unei stiinte
disciplined = disciplinat
disclaim = a nu recunoaste;a renunta;a nega
disclosure = dezvaluire;relevare;descoperire
disco = disco
discoloration = decolorare;spalacire
discolour = a decolora
discomfort = a incomoda;a jena;lipsa de confort;strƒmtoare;a deranja
disconcert = a strica(planurile);a deconcerta
disconnect = a deconecta;a detasa;a separa
disconnection = Œntrerupere;detasare
disconsolate = neconsolat;nemƒngƒiat
discontent = a nemultumi;nemultumire;nemultumit
discontented = nemultumit;suparat
discontinuous = intermitent;sporadic
discord = a nu se armoniza(muz);divergenta;dezacord
discotheque = discoteca
discount = scont;rabat;reducere;a diminua;a reduce
discount price = pret redus
discount rate = taxa de scont
discountenance = a deconcerta;a se opune
discounting = scontare;scont
discourage = a convinge(sa nu);a abate;a descuraja
discouragement = deprimare;descurajare
discourse = dizertatie(asupra);a expune;a trata;discurs
discourteous = mojic;nepoliticos
discourtesy = mojicie;grosolanie
discover = a scoate la iveala;a descoperi
discoverer = descoperitor
discovery = aflare;relevare;descoperire
discredit = a discredita(pe cineva);discreditare;a compromite;neŒncredere
discreet = discret;retinut;rezervat;prudent
discreetness = chibzuinta;prudenta;discernamƒnt
discrepancy = nepotrivire;contradictie
discrete = abstract;distinct
discretion = Œntelepciune;prudenta
discretionary = discretionar;deplin
discriminate = a deosebi;a distinge;a diferentia
discrimination = discriminare;diferentiere
discriminatory = discriminatoriu;distinctiv
discursive = discursiv;divagator
discus = disc
discuss = a dezbate;a discuta
discussion = examinare;dezbatere;discutie
disdain = desconsiderare;dispret;a desconsidera;a dispretui
disdainful = dispretuitor
disease = maladie;boala
diseconomy = economie gresita
disembark = a debarca;a descarca
disembarrass = a degaja;a descurca;a usura
disembodied = fara trup;imaterial
disembodiment = descorporare(mil);despartire de trup;dizolvare
disenchant = a elibera de vraja;a dezmetici
disenchantment = deziluzionare;dezmeticire
disencumber = a descurca;a Œnlatura
disengage = a desface;a degaja;a desprinde
disengagement = degajare;rupere a logodnei;detasare
disentangle = a descurca(o situatie);a desface(o ata)
disentanglement = descurcare;desfacere;liberare
disequilibrium = dezechilibru
disesteem = lipsa de stima;desconsiderare
disfavour = a nu Œncuviinta;a dezaproba
disfigure = a urƒti;a desfigura
disgorge = a varsa;a se revarsa
disgrace = a dezonora;a dizgratia;a degrada
disgraceful = degradant;dezonorant
disgruntled = nemultumit;suparat
disguise = costumare;deghizare;travestire
disguised unemployment = somaj deghizat
disgust = dezgust;a dezgusta;a scƒrbi;aversiune
disgusted = scƒrbit
disgusting = scƒrbos;dezgustator
dish = farfurie;fel de mƒncare;a Œnfunda;vas
dish out = a Œmparti(Œn farfurii)
dish up = a servi la masa
dish,wash the dishes = a spala vasele
disharmony = discordanta;disonanta
dishcloth = cƒrpa de vase;spalator
dishearten = a deprima;a descuraja
dishevelled = zbƒrlit;ciufulit
dishonest = incorect;necinstit
dishonesty = incorectitudine;necinste
dishonour = dezonoare;a dezonora
dishwasher = codobatura;spalator de vase
disillusion = deziluzie;dezamagire
disillusionment = deziluzie
disinclination = repulsie;aversiune
disinfect = a dezinfecta;a curata
disinfectant = dezinfectant
disinfected = dezinfectat
disinfection = deparazitare;dezinfectie
disinformation = dezinformare
disingenuous = cu gƒnduri ascunse;nesincer
disinherit = a dezmosteni
disintegrate = a se dezagrega;a descompune
disintegration = dezintegrare
disinter = a dezgropa
disinterest = dezinteres;nepasare
disinterested = dezinteresat;impartial
disinvestment = lichidarea unei investitii
disjointed = dezmembrat;dizlocat;separat
disjunctive = despartitor;disjunctiv
disk = disc
disk drive = adaptor pentru disc;unitate de disc
diskette = disc de capacitate mica(inf.)
dislike = a-i displacea
dislocate = a disloca
dislocation = dislocare;scrƒntitura
dislodge = a goni(vƒnatul);a da afara
disloyalty = nelealitate;necinste
dismal = deprimat;Œntunecat
dismantle = a despuia;a demonta
dismantling = demontare;despuiere
dismay = a se Œnspaimƒnta;a descuraja
dismember = a dezmembra;a mutila
dismiss = a concedia;a destitui;a Œndeparta
dismissal = concediere;demitere;destituire
dismount = a descaleca;a demonta
disobedience = neascultare;nesupunere
disobedient = neascultator;nesupus
disobey = a nu asculta;a nu se supune
disobliging = mojic;nepoliticos
disorder = a crea dezordine
disorderly = dezordonat;Œn dezordine;desfrƒnat
disorganize = a dezorganiza
disorientate = a dezorienta
disown = a renega;a nu recunoaste
disparage = a umili;a vorbi de rau;a discredita
disparagement = Œnjosire;umilire;defaimare
disparate = fara legatura;fara asemanare;deosebit;nepotrivit;disparat
disparity = inegalitate;deosebire
dispassion = lipsa de patima;liniste
dispassionate = linistit
dispatch = expediere;iuteala;trimitere;a expedia;a trimite
dispatch department = serviciul de expeditii
dispel = a risipi(norii)
dispensary = dispensar;farmacie;policlinica
dispensation = dispensa;distribuire;repartizare
dispense = a prepara(medicamente);a Œmparti;a distribui
dispense with = a se dispensa(de);a se lipsi(de)
dispenser = farmacist
dispersal = dispersare;Œmprastiere;risipire
disperse = a dispersa;a Œmprastia
dispersion = raspƒndire;risipire
dispiritedness = deprimare;descurajare
displace = a deplasa;a muta;a transfera
displacement = deplasare;dizlocare;Œnlocuire
display = expunere;prezentare;a desfasura spread;a expune;ecran(inf.)
display unit = ecran de afisare
displease = a contraria;a displacea;a nemultumi
displeasure = neplacere;nemultumire
disposable = liber;disponibil
disposable income = venit disponibil
disposal = actiunea de a dispune;cedare(de bunuri);de a aseza;dispozitie;orƒnduire
disposal,at his disposal = la dispozitia(cuiva)
disposal,for disposal = de vƒnzare
dispose = a dispune;a aseza;a aranja
disposition = dispunere;dispozitie;fire;caracter
dispossess = a deposeda;a lipsi de
dispossession = expropriere;deposedare
dispraise = a dispretui;a dezaproba
disproof = combatere;respingere(a unei dovezi)
disproportion = disproportie;nepotrivire
disproportionate = disproportionat
disprove = a combate
disputation = disputa;controversa;discutie
dispute = disputa;a combate;a discuta;discutie
disqualification = descalificare;incapacitate(pentru);pierdere de drepturi(jur)
disqualified = descalificat;fara drepturi
disqualify = a descalifica
disquiet = a nelinisti;neliniste;a tulbura;tulburare
disquisition = disertatie;studiu
disregard = neglijenta;indiferenta;a dispretui
disrepair = darapanare(a unei case);ruinare
disreputable = neonorabil;dezonorant
disrepute = dezonoare;discreditare
disrespect = lipsa de respect;mojicie
disrespectful = nerespectuos
disrobing = a dezbraca;a despuia
disrupt = a scinda;a rupe;a sfarƒma
disruption = dezbinare;dislocatie;ruptura
disruptive = brizant;sfarƒmator(despre explozibile)
dissatisfaction(with) = nemultumire
dissatisfy = a nemultumi
dissaving = cheltuitor
dissect = a diseca
dissection = disectie
dissemble = a se preface;a disimula;a ascunde
disseminate = a semana;a raspƒndi;a Œmprastia
dissemination = semanare;raspƒndire
dissension = disensiune;neŒntelegere
dissent = opozitie;a se deosebi(de);dezacord
dissenter = sectant
dissertation = dizertatie;expunere
disservice = deserviciu;serviciu nefavorabil(rau);dauna
dissidence = dizidenta;disensiune
dissident = disident;fractionist;neconformist
dissimilar = neasemanator;diferit
dissimulate = a se ascunde;a se preface;a disimula;a ascunde
dissipate = a duce o viata dezordonata;a risipi(o avere);a se Œmprastia;a Œmprastia
dissipation = destramare;risipa;Œmprastiere;distractie;risipire;cheltuiala
dissociation = disociere;separare
dissolute = libertin;desfrƒnat
dissolution = descompunere(de societate);topire;dizolvare
dissolve = a dizolva;a descompune;a se Œmprastia
dissonant = discordant;disonant
dissuade = a convinge sa nu faca ceva;a despovatui
dissuasion = convingere de a nu face ceva;despovatuire
distaff = furca de tors;lucru de femeie
distance = departare;distanta;a se Œndeparta
distant = distant;Œndepartat;arogant
distaste = dezgust;a dezgusta;a scƒrbi
distasteful = dezagreabil;neplacut
distemper = indispozitie;boala
distend = a se dilata;a umfla;a dilata;a se umfla
distention = extensiune;dilatare
distil = a extrage esenta;a distila;a picura
distillery = distilerie;fabrica de spirt
distinct = deosebit;precis
distinction = distinctie;grad;titlu;deosebire
distinctive = caracteristic;distinctiv
distinguish = a deosebi;a distinge
distinguished = remarcabil;caracteristic
distort = a denatura;a deforma;a strƒmba
distorted = deformat;denaturat
distorting effect = efectul de distorsiune
distortion = contorsiune(a corpului);deformare
distract = a distrage;a abate;a zapaci
distracted = tulburat;Œnnebunit;zapacit
distraction = confuzie;zapaceala;nebunie
distrain(on upon) = a pune sechestru(jur)
distrait = distrat;neatent
distraught = zapacit;nebun
distress = tristete;dezastru;nenorocire
distress,in distress = Œntr-o situatie nenorocita
distressing = Œntristator;dureros
distributable = care poate fi distribuit
distribute = a Œmparti;a distribui
distribution = Œmpartire;repartizare
distribution channels = canale de distributie
distributor = distribuitor
district = raion;district;sector
distrust = Œndoiala;neŒncredere
disturb = a Œngrijora;a tulbura;a deranja
disturbance = emotie;Œngrijorare;tulburare
disturbed = Œngrijorat;tulburat
disunion = sciziune;dezbinare
disunite = a se dezbina;a Œmparti
disunity = discordanta;dezbinare
disuse = a nu mai folosi;nefolosire;parasire
ditch = sant;canal
dither = a tremura;a framƒnta
ditto = idem;la fel
ditty = cƒntecel
diva = diva;primadona
divagation = divagatie;deviere
divan = divan(consiliu de stat);canapea
dive bomber = bombardier Œn picaj(av)
diver = cufundar(ornit);scafandru
diverge = a se abate;a devia
divergence = divergenta;dezacord
divergent = divergent;deosebit
diverse = variat;diferit
diversification = diversificare
diversified = variat;diferit
diversify = a modifica;a varia
diversion = abatere;distractie;deviere
diversity = varietate;deosebire
divert = a distrage;a abate;a devia
divest(of) = a dezbraca(de);a se dezbara;a renunta la
divide = cumpana apelor(amer);a desparti;a Œmparti
divided(be divided) = divizat(a fi);Œmpartit(a fi)
dividend = dividend;profit
dividend,final dividend = cota Œn caz de faliment
divine = divin;a presimti;a prezice;ceresc;preot
divine presence = prezenta divina
diviner = ghicitor;prezicator
diving = scufundare;plonjon;zbor Œn picaj
divinity = dumnezeire;divinitate
divisible = divizibil(mat)
division = divergenta(de pareri);divizie;Œmpartire;despartire
division of labour = diviziunea muncii
divisive = separator;despartitor
divisor = divizor(mat)
divorce = divort;a divorta
divorcee = divortat;divortata
divulge = a da la iveala;a divulga
dixy = gamela(mil)
dizziness = ameteala
dizzy = ametit;naucit
do = a face;a Œnfaptui;a savƒrsi
do away with = a desfiinta
do evil = a face rau
do good to = a face bine(cuiva)
do gooder = persoana care face binele
do harm to = a face rau(cuiva)
do in = a face de petrecanie;a omorƒ
do odd jobs = a face munci necalificate
do over = a zugravi din nou
do shopping = a face cumparaturile
do up = a renova;a repara
do well = a trai bine
do without = a se lipsi de
do,how do you do = ce mai faci?(forma de salut);va salut!
doable = care se poate face;fezabil
docility = docilitate;supunere
dock = a scurta coada;a andoca;bazin(al unui port);boxa acuzatilor;doc(mar)
docker = docher
docket = opis;registru de procese(jur);eticheta
dockyard = santier naval
doctor = a trata(un bolnav);doctor;medic;a Œngriji
doctoral = doctoricesc
doctorate = doctorat
doctrinaire = doctrinar;ideolog;teoretician
doctrine = doctrina;dogma
document = a documenta;document
documentary = documentar;film documentar
documentation = documentare
dodder = a tremura(de slabiciune);a se clatina
dodderer = ramolit
dodge = saritura laterala brusca;siretlic;smecherie
dodge responsibility = a evita raspunderea
dodgy = ager;dibaci;necinstit
doe = caprioara
doer = autor(al unei actiuni);executant
does = face(pers III sg. de la do)
doesn't = (does not)nu face
doff = a scoate(palaria /paltonul)
dog = cƒine;piedica(tech);a urmari
dog eared = cu colturile paginilor Œndoite;cu urechi de magar
dog tag = eticheta la zgarda cƒinelui
dog tired = frƒnt de oboseala
dog,go to the dogs = a se distruge
doge = doge
dogfight = Œncaierare generala(fam);lupta de cƒini
dogged = Œncapatƒnat;staruitor
doggerel = versuri proaste;burlesc
doggie = catelus;canin;cƒinesc
doggo = ca mortul;nemiscat(fam)
doghouse = cotet de cƒine
doghouse(amer fam) = dizgratie
dogma = doctrina;dogma
dogmatic = dogmatic;autoritar
dogmatism = dogmatism
dogmatize = a dogmatiza;a afirma
dogsbody = zvelt
doily = milieu;servetel
doing = fapta;actiune
doing,nothing doing = inactiv
dole = ajutor de somaj;soarta;distribuire
dole out = a Œmparti cu zgƒrcenie
doleful = lugubru;jalnic
doll = papusa
doll up = a se gati
dollar = dolar
dollar basis = exprimat Œn dolari
dollar gap = lipsa de dolari
dolly = aparat pt zdrobit minereu;papusica
dolorous = dureros(poetic)
dolour = durere(poetic);tristete
dolphin = delfin
dolt = prostanac
domain = proprietate;sfera;domeniu
dome = a acoperi cu o cupola;casa grandioasa;dom;cupola
domestic = casnic;domestic;indigen
domestic value = valoare pe piata interna
domesticate = a aclimatiza(o planta);a domestici;a Œmblƒnzi;a civiliza
domesticated = Œmblƒnzit;Œncetatenit
domestication = civilizare;domesticire;aclimatizare
domesticity = atasament fata de familie;treburi casnice
domicile = locuinta;a se stabili;domiciliu;a stabili
domiciliate = a domicilia
domiciliation = domiciliere
dominance = ascendenta;stapƒnire
dominant = dominant;predominant;hotarƒtor
dominate = a se Œnalta(despre un munte);a stapƒni;a domina
domination = dominatie;stapƒnire
domineer = a fi autoritar;poruncitor
domineering = despotic;tiranic;autoritar
dominion = dominion;suveranitate;dominatie
don = cadru didactic universitar;domn(spaniol);a se Œnvesmƒnta
don juan = crai;don-juan
don't = (do not) nu face
donate = a darui(amer);a dona
donated stock = capital donat
donation = donatie
done = alcatuit;facut;part. trecut de la do;frƒnt de oboseala
done,well done = bine facut
donkey = asin;magar
donkey work = munca grea si plictisitoare
donnish = Œmgƒmfat;profesoral
donor = donator
doodle = gagauta;a mƒzgali;nerod
doom = destin tragic;sentinta;soarta
doomsday = ziua Judecatii de Apoi
door = usa
door,out-door = afara din casa;plecat
doorkeeper = portar;usier
doorman = portar;usier
doormat = rogojina;stergator de picioare
doorpost = tocul usii
doorstep = prag
doorway = cadrul usii;portal
dope = a administra un narcotic;informatie falsa(amer);narcotic;unsoare
dopey = narcotizat;adormit;ametit
dorm = dormitor comun
dormant = care hiberneaza;care vegeteaza;neproductiv;adormit
dormitory = dormitor comun
dormouse = alunar;hƒrciog(zool)
dorsal = al spatelui;dorsal
dose = a adauga(un ingredient);a doza;portie;doza
doss = pat(Œntr-un azil de noapte)
doss house = azil de noapte
dossier = dosar
dot = punct
dotage = ramolisment
dotard = ramolit(batrƒn)
dote = a cadea Œn mintea copiilor;a iubi la nebunie
dotted = cu punct(muz);punctat
dotting = care exagereaza cu tandretea
dotty = tƒmpit;netot
double = cu doua fete;dublu;copie;cotitura
double back = a replia
double bass = contrabas(muz)
double bed = pat dublu
double dealing = prefacatorie;cu doua fete;Œnselatorie
double decker = autobuz cu etaj;vas cu doua punti(amer);biplan
double edged = cu doua taisuri
double entendre = expresie echivoca
double sharp = dublu diez(muz)
double stopping = doua corzi atinse simultan
double take = a arunca o a doua privire
double talk = Œnselator;vorba cu Œnteles dublu
double taxation = dubla impunere
double up = a se Œncovoia;a se Œndoi
double-click = tacanit dublu
double-cross = a trage pe sfoara(amer)
double-faced = cu doua fete(despre stofa);fatarnic;cu doua fete
double-quick = foarte repede;Œn pas alergator
double,on the double = Œn pas alergator
doubles = gemeni
doublet = antena dubla;dublet;lovitura dubla(la biliard);duplicat
doubly = de doua ori;dublu
doubt = a avea Œndoieli;nesiguranta;a se Œndoi;Œndoiala
doubtful = echivoc;Œndoielnic(despre bunuri);nesigur(despre persoane)
doubtless = fara nici o Œndoiala;foarte probabil;Œn mod cert
douche = spalatura(med)
dough = aluat;bani(amer);coca
doughnut = gogoasa
doughty = viteaz
doughy = galben ca ceara;moale ca aluatul;palid(despre obraz)
dour = Œncapatƒnat
dourness = severitate;tristete
douse = a scufunda;a stropi;a uda
dove = iubita;porumbel;porumbita
dovecote = porumbar
dovetail = a Œmbina Œn coada de rƒndunica;Œn forma de coada de rƒndunica;a potrivi
dowager = vaduva nobila si bogata
dowdy = femeie prost Œmbracata;rochie demodata
down = deal;puf;jos;a coborƒ;a doborŒ
down and out = a culca la pamƒnt
down in the mouth = plouat;amarƒt
down on one's luck = a avea ghinion
down to earth = la pamƒnt
down tools = a face greva
down wind = Œn directia vƒntului
downcast = abatut;deprimat
downdraught = tiraj Œn jos(pe un cos)
downfall = ruinare;prabusire
downgrade = a degrada
downhearted = abatut;descurajat;deprimat
downhill = la vale;povƒrnis
downpour = ploaie torentiala;potop
downright = vadit;direct
downstairs = pe scari Œn jos;situat la parter
downstream = Œn aval;Œn josul apei
downtown = Œn cartierul comercial;Œn centrul orasului
downward = Œn jos;descendent;Œnclinat
downy = deluros;pufos;siret
dowry = dota;zestre;talent
doyen = decan
doze = a dormita;motaiala;a motai
doze off = a dormita;motaiala;a motai
dozen = duzina
dozy = somnoros
drab = cafeniu deschis;posomorƒt;plicticos
draft = cambie;a redacta;proiect;a recruta
draft bill = a trata
draft the budget = Œntocmire a bugetului
draftsman = proiectant;desenator
draftsmanship = desen tehnic;mestesug;Œndemƒnare
drafty = expus la curent
drag = draga(tehn);grapa grea;a tƒrƒ;a trage
dragnet = navod mic;plasa
dragon = balaur
dragonfly = libelula
dragoon = dragon(mil);cavalerist
drain = canal de scurgere;canalizare;drenaj
drain off = a se scurge
drain pipe = tub de drenaj;teava de scurgere
drainage = ape murdare;canalizare;drenaj
drained = golit;secat
drake = ancora de marime mijlocie;ratoi
dram = drahma;Œnghititura;dusca
drama = drama
dramatic = dramatic;impresionant
dramatist = dramaturg
dramatization = dramatizare
dramatize = a face sa apara teatral;a dramatiza
drape = a drapa;a Œnveli
draper = negustor de postavuri
drastic = drastic(despre remediu);aspru
draughts = dame(joc de)
draughtsman = piesa(la jocul de dame)
draughtsmanship = maiestrie la jocul de dame
draughty = expus la curent
draw = a trage(o perdea /un zavor);a atrage;a strƒnge
draw back = restituire a unui cec
draw blood = a lua sƒnge
draw conclusions = a trage concluzii(din ceva)
draw near = a se apropia de cineva
draw out = a extrage;a scoate
draw the line at = a limita
draw up = a se strƒnge;a se urca
draw,draw out = a iesi afara;a nu se mai sfƒrsi
drawback = inconvenient;restituire de taxe;neajuns
drawee = tras
drawer = tragator al unui cec
drawers = indispensabili;sertar
drawing = desen;desenare;schita
drawing board = planseta de desen
drawing out = extragere;scoatere
drawing pin = pioneza
drawing right = drept de a emite cecuri
drawing room = salon
drawing(bow) = Œncordare(a unui arc)
drawl = a vorbi taraganat;voce taraganata
drawn,long drawn out = prelungit
drawn(drawn out) = contractat;nedecis;nehotarƒt
dray = camion(de bere);caruta
dread = spaima;a se teme;teroare;a se Œnspaimƒnta
dreadful = teribil;Œnspaimƒntator
dreadnought = cuirasat;stofa groasa;vas de linie
dream = vis;a visa
dream up = a-si Œnchipui ceva realizabil
dreamer = visator
dreaming = visare
dreamland = lumea viselor;tara de basme
dreamlike = de vis;feeric;ireal
dreamt = visat
dreamy = de vis;iluzoriu
drear = Œndurerat;posomorƒt
dreariness = jale;melancolie;dezolare
dreary = Œndurerat;posomorƒt;trist
dredge = a draga;excavator;a adƒnci;draga(tehn)
dredger = draga;excavator
dregs = resturi;sedimente;ramasita
drench = a uda pƒna la piele;doza mare de doctorie;a stropi
dress = a pieptana;rochie;a Œmbraca;Œmbracaminte
dress down = a trage un perdaf;a certa
dress rehearsal = repetitie generala
dress suit = costum de seara;frac
dress,fancy dress = costum de bal mascat
dressage = dresaj
dressed in = Œmbracat de gala
dressed up = Œmbracat
dresser = masa de bucatarie + policioare;sora de chirurgie
dressing = Œmbracare;perdaf;aranjare
dressing down = chelfaneala;perdaf
dressing gown = capot(de casa);halat
dressing room = cabina(pentru actori)
dressing table = masa de toaleta
dressing,getting dressed = pregatire pt a iesi pe scena
dressmaker = croitor de dame
dressmaking = croitorie
dressy = sic
drew = trec. de la "draw"
dribble = a dribla;a picura
dribbling = dribling
dried = uscat
drier = mai uscat
drift = a fi purtat;dus;intentie;tendinta;curent;a se Œngramadi
drifter = navodar(vas);vagabond
drill = exercitiu;sfredel;a sfredeli;burghiu
drill,arms drill = instructie militara
drilling = foraj;sfredelire
drink = a bea;bautura
drink in = a absorbi
drink up = a da pe gƒt
drinkable = care se poate bea;potabil
drinker = bautor
drinking(heavy drinking) = baut(mult)
drip = picurare;a picura
dripping = picurare
drive away = a alunga;a goni
drive back = a face sa dea Œnapoi;a respinge
drive out = a extrage;a scoate
drive up the wall = a Œmpinge pƒna la capat(fig)
drivel = a face bale;spume la gura
driven = condus
driver = persoana care mƒna o turma;supraveghetor;vatman;vizitiu;conductor;sofer
driveway = sosea
driving = deriva;plimbare cu un vehicul
drizzle = a burnita;burnita
droll = nostim;hazliu
drollery = gluma
drome = aerodrom
dromedary = dromader;camila
drone = trƒntor;zumzait;lenes
droop = a lasa capul Œn jos;a se Œntrista;vestejire;coborƒre
drooping willow = salcie plƒngatoare
droopy = descurajat
drop = a lasa sa cada;bomboana;a cadea;picatura;strop
drop a brick = a face o gafa
drop behind = a ramƒne Œn urma
drop hammer = ciocan de matritat;soneta
drop it = las-o;uit-o!
drop off = a se micsora;a se prapadi
drop out = a se retrage din
droplet = picatura mica;strop marunt
dropper = instilator;pipeta
dropsy = hidropizie
drop(by parachute) = salt cu parasuta
dross = reziduu;zgura de metal
drought = seceta;uscaciune a aerului
drove = trec. de la drive(conduce masina)
drown = a se Œneca;a inunda
drowning = inundare;Œnecare
drowse = somnolenta;a dormita
drubbing = ciomageala;urme lasate de bataie;bataie
drudge = a munci din greu;om de corvoada;salahor
drudgery = corvoada;munca grea
drug = doctorie;a droga;medicament;narcotic
drugged = drogat
druggist = farmacist(amer)
drugstore = farmacie(amer)
drum = a bate toba;toba;cilindru
drum major = tambur major
drum up = a atrage;a ademeni
drumstick =
drunk,dead drunk = aparare civila
drunkenness = ivil
dry up = ivile
dry,becoming dry = secƒnd;uscƒndu-se
dryer = uscator
drying = care usuca;sicativ
drying up = secare
dryness = uscaciune;sterilitate
dryrot = putregai;descompunere
dual = dual
dualism = dualism
duality = dualitate
dub = a acorda un titlu;a investi
dubious = nesigur;sovaielnic;Œndoielnic
ducal = ducal
duchess = ducesa
duck = rata;cufundare;porumbita;puisor;plonjon
duckling = boboc de rata
ducks = pietre plate
ducky = dragul meu;puisor
duct = conducta;canal
ductile = ductil;maleabil
ductility = ductilitate
dud = nulitate;om incapabil;zdrente(haine)
dude = filfizon(amer)
dude oneself up = a se dichisi
dudgeon = resentiment;mƒnie
duds = bulendre
due = cotizatii(amer);cuvenit;datorat;impozite(pl);taxe
due to = datorita
due,in due course = la timpul cuvenit
duel = a se duela;duel
duelist = duelist
duettist = duelist
duffer = negustor de obiecte false;obiect fara valoare
duffle bag = sacosa din molton
duffle coat = scurta din molton
dug = trecut/part. trecut de la dig
dugout = adapost(Œn transee);piroga
duke = duce
dulcet = dulce(sunet)
dulcimer = timpanon(muz)
dull = a se prosti;searbad;a toci;tocit(cutit);prostanac
dullard = neghiob;netot
dulling = plictisind;plictisitor
dullness = caracter mohorƒt;zgomot surd;stagnare
duly = bine meritat;Œn timp util;just;la timp
dumb = mut;posac;tacut
dumb dumb = glonte dumdum
dumb waiter = ascensor de la bucatarie;servanta
dumbbell = haltere
dumbfound = a uimi;a zapaci
dumbness = mutism;tacere
dumdum = glonte dumdum
dummy = manechin;marioneta;natƒng
dummy bullet = glont orb
dump = a descarca(gunoi);depozit provizoriu de munitii;gramada(de gunoi)(amer)
dump goods = deseuri;gunoaie
dump in = a descarca Œntr-o gramada
dumping = basculaj;dumping
dumpling = galusca;sarma
dumpy = bondoc;scurt si Œndesat
dun = culoare cenusiu-castaniu;murg
dunce = natƒng;netot
dung = balega;balegar;Œngrasamƒnt
dungarees = tesatura de bumbac grosolana
dungeon = temnita
dungy = murdar de balega
dunky = diform;obez
duo = duo
dupe = naiv;a pacali;gagauta
duplex = din doua parti;dublu
duplicate = a face o copie;copie;duplicat
duplication = duplicare;copie;duplicat
duplicity = duplicitate;fatarnicie
durability = rezistenta;trainicie
durable = durabil;trainic
durables = marfuri neperisabile
duration = durata
duress = Œntemnitare;constrƒngere
during = Œn decursul;Œn timpul
dusk = amurg;a se Œnsera;Œnserare
dusky = umbrit;sumbru;Œntunecat
dust = praf;tarƒna;gunoi
dust cover = husa
dust jacket = Œnvelitoare de carte
dust storm = furtuna de nisip
dustbin = lada de gunoi
duster = cƒrpa de praf
dustman = gunoier
dustpan = faras
dusty = plat;plin de praf;neinteresant
dutch = limba olandeza;olandez
dutch courage = curajul betivului
dutch,double dutch = galimatie;limba neƒnteleasa
duteous = ascultator;respectuos;supus
dutiable = supus taxelor vamale;impozabil
dutiables = produse supuse taxelor vamale
dutiful = ascultator;respectuos;supus
duty = dare;impozit;datorie;obligatie
duty free = scutit de taxe vamale
duty free zone = zona libera de taxe vamale
duty line = produsele supuse taxelor vamale
duty,person on duty = persoana de serviciu
duvet = plapuma de puf
dwarf = pitic;planta sau animal pipernicit
dwarfish = chircit;nedezvoltat;pitic
dwell = a locui;a salaslui;a trai
dwell on = a starui asupra
dweller = locuitor
dwelling = salas
dwelling house = locuinta
dwindle = a decadea;a se Œmputina;a se micsora
dyad = element bivalent;doi
dye = a se colora;colorant;vopsea;culoare;a vopsi
dyeing = colorare;vopsire
dying = muribund;moarte
dying,be dying = a fi pe moarte
dyke = dig;obstacol
dynamic = dinamic;energic;functional
dynamics = dinamica(fiz);forta motrice
dynamism = dinamism
dynamite = a dinamita;dinamita
dynamo = dinam(electr);dinamo
dynastic = care respecta regula veche
dynasty = dinastie
dyne = dina(fiz)
dysentery = dizenterie
dysfunction = proasta functionare
dyspepsia = indigestie
dyspeptic = pers.care sufera de indigestie
each = fiecare
each other = reciproc
eager = doritor;nerabdator
eagerness = nerabdare;ardoare
eagle = vultur
ear = spic;ureche
ear muffs = acoperitoare pentru urechi
ear piece = scoica receptorului telefonic
earful = stire senzationala
earl = conte
earldom = rangul/proprietatea unui conte
early = matinal;timpuriu
earn = a cƒstiga;a merita
earn a living = a-si cƒstiga existenta
earnest = serios;sincer
earnings = cƒstig
earphone = casca(telefonica)
earring = cercel de pus Œn ureche
earshot = distanta la care se poate auzi
earth = pamƒnt;sol
earth,down to earth = realist
earthbound = lumesc;pamƒntean
earthenware = ceramica
earthly = pamƒntesc;lumesc
earthquake = cutremur de pamƒnt
earthworm = rƒma
earthy = trupesc;pamƒntesc
earwig = urechelnita
ease = tihna;a slabi;confort;a usura
ease up = a se departa;a usura
ease,stand at ease = pe loc repaus
ease,with ease = cu usurinta
easel = sevalet
easily = usor;lesne
easiness = usurinta
easter = Paste
easterly = de rasarit;spre rasarit
eastern = oriental;rasaritean
easting = a Œntoarce catre est
eastward = spre rasarit
easy = usor;linistit
easy chair = fotoliu
easy,to stand easy = de voie(mil)
easygoing = fara griji;calm
eat = a Œnghiti;a mƒnca
eat,eat one's words = a retracta
eatable = comestibil
eaten = part. trec. de la eat(a mƒnca)
eau de cologne = apa de colonie
eaves = streasina
eavesdrop = a trage cu urechea
ebb = reflux
ebb and flow = flux si reflux
ebb tide = maree;reflux
ebony = abanos;ca abanosul
eccentric = excentric
eccentricity = excentricitate
ecclesiastes = Ecleziastul(cap. din Biblie)
ecclesiastic = cleric
echelon = esalon;a esalona
echo = ecou;a rasuna;rasunet;a repeta
eclat = glorie;succes
eclectic = eclectic
eclipse = a eclipsa;eclipsa
eclipse,in eclipse = eclipsat
ecological = ecologic
ecologist = ecologist
ecology = ecologie
econometrics = econometrie
economic = economic
economic aid = ajutor economic
economic assistance = asistenta economica
economic climate = climat economic
economic development = dezvoltare economica
economic geography = geografie economica
economic goods = bunuri ieftine
economic growth = crestere economica
economic links = legaturi economice
economic management = conducere economica
economic regulators = regulatori economici
economic rent = venit unic
economical = chibzuit;econom
economics = stiinte economice
economist = economist
economize = a economisi
economy = economie
economy,market economy = economia de piata
economy,open economy = economie deschisa
ecstasy = extaz
ecstatic = extaziat;Œncƒntator
ecto = din afara;extern
ecumenical = universal;general
eczema = eczema
eddy = a face un vƒrtej;vƒrtej
edema = edem
edge = muchie;a margini;margine
edge,on edge = a fi la stƒmtoare
edgeways = lateral;oblic
edgewise = lateral;oblic
edgy = pe muchie de cutit;ascutit
edible = comestibil
edict = edict
edification = edificare;lamurire
edifice = cladire
edify = a povatui
edit = a edita;a publica
editing = pregatirea materialului;redactare
edition = editie;tiraj
editor = redactor
editorial = articol de fond
educate = a Œnvata;a educa
educated = instruit;educat
education = Œnvatamƒnt;educatie
educational = educativ
educator = educator;Œnvatator
educe = a dovedi;a deduce
eel = tipar
eerie = sinistru;straniu
eeriness = ciudatenie
efface = a sterge
efface oneself = a se da la o parte
effacement = stergere
effect = efect;a efectua;rezultat
effect payment = plata rezultata
effect,for effect = pentru a impresiona;pentru efect
effect,in effect = de fapt
effect,put into effect = a Œndeplini;a realiza
effectiveness = eficienta
effects(personal effects) = bunuri personale
effectual = Œn vigoare;eficace
effectuate = a efectua
effeminate = efeminat
effervesce = a fierbe de mƒnie
effervescence = efervescenta
effervescent = efervescent;Œn fierbere
effete = istovit;epuizat
efficacious = folositor;eficace
efficacy = eficacitate;eficienta
efficiency = randament;eficienta
efficient = capabil;activ
effluent = apa reziduala;efluent
efflux = eflux;izvor;scurgere
effort = efort;sfortare
effortless = fara efort;simplu
efforts = eforturi
effrontery = obraznicie
effusion = efuziune;revarsare
effusive = expansiv;exuberant
egalitarian = egalitarist
egg = ou
egg beater = mixer
egg on = a instiga
egghead = intelectual
eggplant = vanata
ego = ego
egocentric = egocentric
egoism = egoism
egoist = egoist
egomania = egomanie
egotism = vanitate
egotist = vanitos
egregious = nemaipomenit;extraordinar
egress = a iesi
egypt = Egipt
egyptology = egiptologie
eiderdown = plapuma(de puf)
eight = opt
eighteen = optsprezece
eighth = al optulea;optime
eighty = optzeci
eire = Irlanda
either = oricare(din doi);fiecare
either... or = fie... fie
ejaculate = a exclama
ejaculation = exclamatie
eject = a izgoni;a scoate
ejector = ejector
eke out = a adauga la
elaborate = a detalia;a elabora
elaboration = elaborare;precizare
elan = avƒnt;entuziasm
elapse = a trece;a se scurge
elastic = elastic
elasticity = elasticitate
elasticity of demand = flexibilitate a cererii
elate = a Œncuraja
elation = Œnflacarare;optimism
elbow = cot
elbow grease = lustru;energie
elder = mai mare;mai vƒrstnic
elderly = batrƒior
eldest = cel mai vƒrstnic
elect = a alege(prin vot)
elected = ales
electioneering = campanie electorala
elections = alegeri
elective = electoral
elector = elector;alegator
electorate = corpul electoral
electric = electric
electric sign = semnal electric
electrician = electrician
electricity = electricitate
electrification = electrificare
electrify = a electrifica
electro = electro
electrocardiogram = electrocardiograma
electrocute = a electrocuta
electrode = electrod
electroencephalogram = electroencefalograma
electron = electron
electronic = electronic
electronic game = joc electronic
electronics = electronica
electroplate = a galvaniza
electrotype = galvanotipie
elegance = eleganta
elegant = elegant
elegiac = elegiac
elegy = elegie
element = element;partea componenta
elementary = elementar
elementary school = scoala elementara
elements(the elements) = elemente ale unui studiu;fortele naturii
elevate = a Œnalta;a ridica
elevation = Œnaltime;ridicare;deal
elevation,front elevation = sectiune verticala
elevation,side elevation = profil
elevator = lift;macara
eleven = unsprezece
elevenses = gustarea de la ora unsprezece
eleventh = al unsprezecelea;unsprezecime
elf = spiridus
elicit = a scoate
elicitation = obtinere;extragere
elide = a omite;a evita
eligible = eligibil
eliminate = a elimina
elimination = eliminare
eliminatory = eliminatoriu
elision = eliziune;omisiune
elite = elita
elixir = elixir
elk = elan(zool)
ellipse = elipsa
ellipsis = elipsa
elliptic = eliptic
elliptical = eliptic
elm = ulm
elocution = oratorie
elongate = a alungi;a prelungi
elongation = alungire;prelungire
elope = a fugi pe ascuns
elopement = fuga pe ascuns
eloquence = elocventa
eloquent = elocvent
else = alt;altfel
else,or else = caci;altfel
elsewhere = aiurea;Œn alta parte
elucidate = a lamuri;a deslusi
elucidation = clarificare
elusive = lunecos;care-ti scapa printre degete
elysium = Elizeu
emaciation = epuizare;slabire
emanate = a emana;a proveni
emancipate = a elibera;a emancipa
emancipation = emancipare;eliberare
emasculate = a emascula;a vlagui
emasculation = emasculare;vlaguire
embalm = a Œmbalsama
embankment = taluz;zagazuire
embargo = embargo;interzicere
embarkation = Œmbarcare
embarrass = a stƒnjeni;a Œmpiedica
embarrassed = Œncurcat
embarrassing = jenant
embarrassment = jena;Œncurcatura
embassy = ambasada
embattled = crenelat
embed = a Œncastra;a Œncrusta
embellish = a Œnfrumuseta
ember = jar;taciune aprins
embezzle = a delapida
embezzlement = delapidare
embitter = a amarƒ
embittered = amarƒt
emblem = emblema
emblematic = simbolic
embodiment = Œntruchipare
embody = a Œntruchipa;a Œntrupa
embolden = a Œncuraja
embolism = embolie
emboss = a gofra;a stanta
embrace = a Œmbratisa;Œmbratisare;a cuprinde
embracing = Œmbratisare
embroider = a broda
embroidery = broderie
embroilment = confuzie;Œncurcatura
embryo = embrion
embryology = embriologie
embryonic = embrionar
emend = a corecta;a Œmbunatati
emendation = Œmbunatatire
emerald = smarald
emerge = a reiesi;a aparea
emergence = aparitie;iesire
emergency = urgenta;pericol
emergency room = camera de urgenta
emery = smirghel
emery paper = hƒrtie de smirghel
emetic = vomitiv
emigrant = emigrant
emigrate = a emigra
emigration = emigrare
eminence = eminenta;Œnaltime
eminent = eminent;remarcabil
emissary = emisar
emission = difuzare;emisiune
emit = a emite;a raspƒndi
emotion = emotie
emotional = emotional
emotive = emotiv
empathy = empatie
emperor = Œmparat
emphasize = a accentua
emphatic = energic;autoritar
empire = imperiu
empiric = empiric
empiricism = empirism
empiricist = empirist
emplacement = amplasament
employ = a angaja;a Œntrebuinta
employee = salariat
employee investment = totalul salariatilor
employer = patron
employment = utilizare;ocupatie
emporium = antrepozit
empower = a Œmputernici
empties = vagoane goale
emptiness = spatiu gol
empty = gol
empty-handed = cu mƒna goala
empty-headed = nepriceput
emu = emu(ornit)
emulate = a rivaliza cu;a emula
emulator = emulator(inf.);care emuleaza
emulsion = Œntrecere
en bloc = tranzitii Œn bloc
en route = pe parcurs
enable = a Œngadui;a permite
enact = a legifera
enactment = legiferare
enamel = smalt
enamoured = Œndragostit
encampment = lagar;tabara
encase = a Œmpacheta(Œntr-o cutie)
encephalitis = encefalita
enchant = a Œncƒnta
enchanted = Œncƒntat
enchanting = Œncƒntator
enchantment = Œncƒntare
encipher = a cifra
encircle = a Œncercui
encirclement = Œncercuire
enclave = enclava
enclose = a Œngradi
enclosed = Œngradit
enclosure,inclosure = ograda;Œngraditura
encode = a coda
encompass = a Œnconjura
encore = bis!(interj)
encounter = a Œntƒlni
encourage = a Œncuraja
encouraging = Œncurajator
encroach = a Œncalca
encroachment = violare;Œncalcare
encumber = a stƒnjeni;a Œmpovara
encumbrance = povara
encyclopaedia = enciclopedie
end = capat;sfƒrsit
end,in the end = pƒna la urma
end,no end of = o multime de
end,to the bitter end = pƒna la capatul puterilor
endanger = a pune Œn pericol;a primejdui
endangering = primejduire
endear = a face sa Œndrageasca
endearment = Œndragire;afectiune
endeavor = stradanie;a se stradui;efort
endeavour = stradanie;a se stradui
endemic = boala endemica
ending = terminatie;sfƒrsit
endive = andiva;cicoare(bot)
endless = interminabil;nesfƒrsit
endocarditis = endocardita
endocrinology = endocrinologie
endogamy = endogamie
endorse = a andosa;a gira
endorsement = gir
endorser = girant
endow = a dota;a Œnzestra
endowment = dotare;Œnzestrare
ends(odds and ends) = ramasite;resturi
endurable = suportabil
endurance = rabdare;rezistenta
endure = a suferi;a Œndura
endways(endwise) = Œn picioare;drept
enema = spalatura interna
enemy = dusman;inamic
energetic = energic;activ
energic = energic
energy = energie
energy crisis = criza energetica
enervate = a molesi;a slabi
enfant terrible = copil teribil
enfeeble = a slabi
enfold = a Œmbratisa
enforce = a decreta;a sili;a aplica
enfranchise = a emancipa
enfranchisement = emancipare
engage = a angaja;a obliga
engage in = a se angaja
engaged = logodit;ocupat
engaged,get engaged = a se logodi;a se angaja
engagement = angajament;logodna
engagement,without engagement = fara nici o obligatie
engaging = atragator
engender = a produce;a stƒrni
engine = locomotiva;motor
engine driver = mecanic de locomotiva
engineer = inginer;a planui
engineering = constructii(mecanice);inginerie
engineers corps = Asociatia inginerilor
engirdle = a Œncinge
english = engleza;englezesc
engorge = a devora
engrave = a grava;a imprima
engraved = gravat;imprimat
engraver = gravor
engraving = gravura
engross = a absorbi
engulf = a scufunda;a Œnghiti
enhance = a mari;a spori
enhancement = intensificare;sporire
enhancement of value = marire a valorii
enigma = enigma
enigmatic = enigmatic;misterios
enjoin = a impune;a porunci
enjoy = a se bucura de;a savura
enjoyable = placut
enjoyment = placere;multumire
enlarge = a extinde;a mari
enlargement = amplificare;marire
enlighten = a lumina;a lamuri
enlightened = lamurit;luminat
enlightenment = iluminism;luminare
enlist = a Œnrola;a se angaja
enlistment = Œnrolare
enliven = a Œnsufleti;a Œnveseli
enmity = dusmanie;ostilitate
ennoblement = Œnnobilare
ennobling = Œnnobilator
enormity = enormitate
enormous = urias
enough = destul;suficient
enquire = a Œntreba;a cerceta
enrage = a exaspera;a Œnfuria
enrapture = a extazia;a Œncƒnta
enrich = a se Œmbogati
enrichment = Œmbogatire;Œnavutire
enroll = a se Œnrola;a se Œnscrie
enrollment = Œnrolare
ensemble = ansamblu artistic
enshrine = a pastra cu evlavie
enshroud = a Œnfasura Œn giulgiu;a Œnveli
ensign = portdrapel;steag
enslave = a Œnrobi
enslaved = Œnrobit
enslavement = Œnrobire
ensue = a rezulta;a urma
ensure = a asigura;a garanta
entail = a atrage dupa sine;a lasa mostenire
entailment = mostenire inalienabila
entangle = a momi;a Œncurca
entanglement = Œncurcatura
entente = Œntelegere
enter = a intra Œn;a Œnscrie
enteritis = enterita
enterpreneurship = impresariat
enterprise = Œntreprindere;aventura;curaj
enterprise resources = resursele Œntreprinderii
enterprising = Œntreprinzator;Œndraznet
entertain = a amuza;a distra
entertainer = cabotin;prezentator
entertainment = reprezentatie;distractie
enthralling = captivant
enthrone = a Œnscauna
enthronement = Œnscaunare
enthuse = a Œnflacara;a entuziasma
enthusiasm = avƒnt;entuziasm
enthusiast = entuziast
enthusiastic = Œnflacarat;entuziast
entice = a momi
enticement = momire;momeala
entire = Œntreg;total
entirely = Œn Œntregime
entirety = Œntregime;totalitate
entitle = a intitula;a justifica
entitled to = a avea dreptul sa(da);a Œndreptati sa
entity = existenta;fiinta
entombment = Œngropare
entomology = entomologie
entourage = anturaj
entrails = maruntaie;intestine
entrain = a Œmbarca Œn tren
entrance = a hipnotiza;intrare
entrancing = fermecare;hipnotizare
entreat = a implora
entreaty = implorare;rugaminte
entree = acces Œntr-un loc nepermis;antreuri
entrench = a fortifica
entrenchment = fortificatie;transee
entrepreneur = antreprenor;Œntreprinzator
entrust = a Œncredinta
entrusting = Œncredintare
entry = articol de dictionar;admitere;intrare
entry visa = viza de intrare
entwine = a se Œmpleti
enumerate = a enumera
enumeration = enumerare
enunciate = a enunta;a rosti
enunciation = enuntare;rostire
enuresis = urinare involuntara
envelop = a Œnvalui;a cuprinde
envelope = plic;Œnvelis
enviable = care stƒrneste invidie
envious = invidios
environment = mediu Œnconjurator
environmental = Œnconjurator
environmental protection = protectia mediului Œnconj.
environs = Œmprejurimi;vecinatate
envisage = a lua Œn considerare;a Œnfrunta
envisaged = trec./part.trec.dela "envisage
envoy = trimis;sol
envy = invidie;pizma
enzyme = enzima
eon = era;eon
epaulet = epolet
ephemeral = efemer
epic = epic;epopee
epicentre = epicentru
epicure = gurmand;voluptos
epicurean = gurmand
epidemic = epidemic;epidemie
epidemiology = epidemiologie
epidermis = epiderma
epiglottis = epiglota
epigram = epigrama
epigrammatic = epigramatic
epigraph = epigraf
epigraphy = epigrafie
epilepsy = epilepsie
epileptic = epileptic
epilogue = epilog
epiphany = Boboteaza
episcopal = episcopal
episcopate = episcopat
episode = episod
epistemology = epistemologie
epistle = epistola
epistolary = epistolar
epitaph = epitaf
epithet = epitet
epitome = rezumat
epitomize = a rezuma
epoch = epoca
epoch making = epocal
equability = simetrie;uniformitate
equable = regulat;linistit
equal = egal;a egala;linistit
equality = egalitate
equalization = egalare;egalizare
equalize = a egaliza
equanimity = resemnare
equate = a egala
equation = ecuatie
equator = ecuator
equatorial = ecuatorial
equerry = comisel
equestrian = bun calaret;ecvestru
equiangular = echiangular
equidistant = echidistant
equilateral = echilateral
equilibrium = echilibru
equine = cabalin
equinox = echinoctiu
equip = a echipa;a Œnzestra
equipment = echipament;instalatii
equipped = echipat
equitable = echitabil;just
equity = dreptate;echitate
equity capital = capital cinstit
equity stake = participare cinstita
equivalence = echivalenta
equivalent = echivalent
equivocal = ambiguu;echivoc
equivocate = a vorbi echivoc
equivocation = vorbire echivoca
eradicate = a eradica;a stƒrpi
eradication = eradicare;desfiintare
erase = a desfiinta;a sterge
eraser = guma
erasure = stergere
erect = teapan;a Œnalta;a ridica;drept
erection = Œnaltare;ridicare
ermine = hermina
erode = a eroda;a uza
erosion = eroziune
erotic = erotic
erotica = arta sau literatura erotica
eroticism = erotism
err = a gresi
errand = comision
errant = ratacitor
erratic = extravagant;zapacit
erratum = erata
erroneous = eronat;gresit
error = eroare
eructation = rƒgƒiala
erudite = erudit
eruditely = cu eruditie
erudition = eruditie
erupt = a erupe
eruption = eruptie
escalate = a escala
escalator = scara rulanta
escapade = escapada
escape = a scapa(de);evadare;a fugi;scapare
escapism = tendinta de evadare
eschatology = escatologie
eschew = a ocoli;a evita
escort = escorta;a escorta
escrow(in escrow) = lasat Œn custodie
esophagus = esofag
esoteric = esoteric
especial = special;deosebit
especially = Œn special;mai ales
espionage = spionaj
espousal = casatorie;aderare;logodna
espouse = a se casatori
espy = a zari
esquire = domn;gentilom
essay = eseu;a Œncerca;Œncercare
essence = esenta
essential = esential
establish = a Œnfiinta;a Œntemeia
establish an arrangement = a stabili un aranjament
establish,become established(soundly) = a fi recunoscut de lege
established = stabilit
establishing = Œnfiintare
establishment = gospodarie;Œnfiintare
estate = mosie;stare
estate duty = impozit pe proprietate
esteem = a stima;stima
estimate = evaluare;a aprecia;a evalua
estimation = apreciere;evaluare
estop = a exclude;a Œndeparta
estoppel = Œmpiedicare legala
estrangement = Œnstrainare
estuary = estuar
etc = etc
etch = a grava
etching = gravura
etc(et ceteras) = etc.
eternal = etern
eternally = etern
eternity = eternitate
eterogeneous = divers
ether = eter
ethereal = eteric
etherize = a narcotiza cu eter
ethic = etic;moral
ethical = moral
ethics = etica
ethiopia = Etiopia
ethnic = etnic
ethnocentrism = etnocentrism
ethnographer = etnograf
ethnography = etnografie
ethnology = etnologie
ethos = ethos
ethyl = etil
etiolation = ofilire
etiology = etiologie
etiquette = eticheta
etude = studiu
etymology = etimologie
eucalyptus = eucalipt
eucharist = Œmpartasanie
eugenics = eugenie
eulogist = elogios
eulogistic = elogios
eulogize = a lauda
eulogy = lauda
eunuch = eunuc
euphemism = eufemism
euphemistic = eufemistic
euphonious = armonios
euphony = eufonie
euphoria = euforie
eurhythmics = euritmie
eurobond = legatura europeana
europe = Europa
europe,united europe = Europa Unita
european community(ec) = Comunitatea Europeana
euthanasia = eutanasie
evacuate = a evacua
evacuation = evacuare
evacuee = persoana evacuata
evade = a scapa de;a evita
evaluate = a estima;a evalua
evaluating = evaluare
evaluation = pretuire;evaluare
evaluative = evaluator
evanescent = efemer;trecator
evangelical = evanghelic
evangelism = evanghelism
evangelist = evanghelist
evangelize = a evangheliza
evaporate = a se evapora
evaporation = evaporare
evasion = evaziune
evasive = vag;evaziv
eve = ajun
even = neted;orizontal;egal;par
even if = chiar daca
even though = chiar daca
even-tempered = calm
even,break-even = a iesi fara pierderi/cƒstig;nici cƒstig nici pierdere
even,get even with = a fi chit cu;a se razbuna
evening = de seara;seara
evenness = echilibru;uniformitate
evensong = vecernie
event = eveniment
event,at all events = Œn orice caz
event,in any event = Œn orice caz
eventful = plin de peripetii
eventual = final;ultim
eventuality = eventualitate;posibilitate
ever = Œntotdeauna;oricƒnd;vreodata
ever after = de atunci Œncoace
ever,for ever = pentru totdeauna
evergreen = planta perena
everlasting = nemuritor;etern
evermore = mereu
every = toate;toti;fiecare
every once in a while = din timp Œn timp
every other = din doi Œn doi;din doua Œn doua
everybody = toate;toti;fiecare
everyday = zilnic;banal
everyone = toata lumea;toate;toti;fiecare
everything = eauna;oricƒnd;vreodata
everywhere = peste tot
evict = a evacua;a izgoni
eviction = evacuare
evidence = dovada
evidence,in evidence = vizibil
evident = evident;clar
evil = raul;rau;nenorocire
evil spirit = duh rau
evil,the evil eye = deochi
evildoing = ticalosie
evince = a dovedi;a arata
eviscerate = eviscera
evisceration = eviscerare
evocation = evocare
evoke = a evoca
evolution = evolutie
evolutionary = evolutiv
evolutionist = evolutionist
evolve = a evolua;a desfasura spread
ewe = oaie
ewer = ibric;ulcior
ex cathedra = cu autoritate
ex officio = Œn virtutea pozitiei ocupate
exacerbate = a exacerba;a agrava
exact = exact;a pretinde;corect
exacting = pretentios;sever
exaction = impunere abuziva;pretentie excesiva
exactitude = exactitate
exactly = chiar;exact
exactness = exactitate;precizie
exaggerate = a exagera;exagerat
exaggerated = exagerat
exaggeration = exagerare
exalt = a lauda;a Œnalta
exaltation = exaltare;slavire
exalted = exaltat;slavit
exam = examen
examination = examen;examinare
examine = a examina;a cerceta
examined = examinat
examiner = examinator
example = exemplu
exasperate = a exaspera
exasperation = exasperare
excavate = a excava
excavation = excavare
excavator = excavator
exceed = a depasi
exceedingly = extrem de mult
excel = a Œntrece;a depasi
excellence = excelenta;desavƒrsire
excellency = excelenta
excellency,his excellency = execelenta sa
excellent = excelent
except = a excepta;a omite
except for = Œn afara de
excepting = cu exceptia
exception = exceptie;obiectie
exception,take exception to = a obiecta la
exceptionable = contestabil;discutabil
exceptional = exceptional
exceptive = exceptional
excerpt = extras;fragment
excess = excedent;exces
excess fee = supliment de plata
excessive = excesiv
excessively = excesiv
exchange = bursa;comert;schimb;a schimba
exchange business = afaceri la bursa
exchange contract = contract de schimb
exchange council = Consiliu Director al Bursei
exchange member = membru al bursei
exchange order = ordin pentru bursa
exchange rate = curs de schimb
exchange rate policy = politica schimbului valutar
exchange,in exchange for = Œn schimbul
exchange,rate of exchange = curs de schimb
exchange,telephone exchange = centrala telefonica
exchangeable = intersanjabil;Œnlocuibil
exchequer = ministerul de finante;visterie
excise = impozit pe cifra de afaceri
excise tax = impozit
excitable = excitabil
excitation = agitare;excitare
excite = a emotiona;a agita
excited = emotionat;tulburat
excitement = emotie;tulburare
exciting = emotionant;tulburator
exclaim = a exclama
exclamation = exclamatie
exclamation mark = semn de exclamare
exclude = a exclude
exclusion = excludere
exclusive = exclusiv;rezervat
exclusiveness = exclusivitate
excogitate = a inventa;a nascoci
excommunicate = a excomunica
excommunication = excomunicare
excrement = excrement
excrescence = excrescenta
excrescent = excrescent
excrete = a excreta;a secreta
excretion = excretie
excruciating = chinuitor;cumplit
exculpate = a dezvinovati
exculpation = dezvinovatire;disculpare
excursion = excursie
excursion,go on an excursion = a merge Œn excursie
excuse = a-si cere scuze;scuza
excuse me = iarta-ma;pardon
execrable = execrabil
execrate = a avea oroare;a detesta
executable = executabil
execute = a executa;a Œndeplini
execute a contract = a executa un contract
execution = executie;executare
execution of instructions = executarea instructiunilor
executioner = calau
executive = administrator;director
executive director = director executiv
executor = executor
exegesis = exegeza
exegetics = exegeza
exemplar = exemplar
exemplary = exemplar
exemplification = exemplificare
exemplify = a exemplifica
exempt from = scutit de
exemption = scutire
exercise = a exersa;exercitiu
exert = a exercita;a presa
exert oneself = a se sili
exertion = exercitare;straduinta
exhale = a exhala;a raspƒndi
exhaust = a istovi;a evacua;evacuare
exhausted = istovit;epuizat
exhaustible = istovitor;epuizant
exhausting = obositor
exhaustion = golire;epuizare
exhaustive = exhaustiv;complet
exhibit = exponat;a expune
exhibition = expozitie
exhibitionist = exhibitionist
exhibitor = expozant
exhilarate = a Œnviora;a Œnveseli
exhilaration = Œnviorare
exhort = a Œndemna;a sfatui
exhortation = Œndemnare;povatuire
exhume = a exhuma;a dezgropa
exigency = exigenta;necesitate
exiguous = mic;neŒnsemnat
exile = exil;exilat;a exila
exist = a exista
existence = viata;existenta
existentialism = existentialism
existing = existent
exit = a iesi(de pe scara);iesire
exodus = exod
exogamy = exgamie
exonerate = a scuti;a elibera
exoneration = achitare;scutire
exorbitant = exorbitant
exorcise = a descƒnta
exorcism = descƒntare
exorcist = exorcist
exotic = exotic
expand = a se dezvolta;a se extinde;a largi;a mari
expanded = extins;marit
expanse = Œntindere;spatiu vast
expansion = expansiune;Œntindere
expansive = expansiv
expatriate = a expatria
expect = a se astepta la;a presupune
expectancy = asteptare
expectant = Œn asteptare
expectation = perspectiva;asteptare
expectations = asteptari;sperante
expected = de asteptat;presupus;trec./part.trec.de la "expect"
expedience = utilitate;oportunitate
expedient = expedient;avantajos;convenabil
expedition = expeditie
expel = a expulza;a exclude
expend = a cheltui
expenditure = cheltuiala
expenditures = cheltuieli
expense = cost;cheltuiala
expense,at the expense of = cu pretul
expenses = cheltuieli
expensive = scump;costisitor
experience = experienta
experienced = Œncercat;experimental
experiment = a face experiente;experienta(stiintifica);experiment
experimental = experimental
expert = specialist;expert
expertise = expertiza
expiate = a ispasi
expiation = ispasire
expire = a expira
expiry = expirare;terminare
explain = a motiva;a explica
explanation = explicatie;justificare
explanatory = explicativ
expletive = cuvƒnt aditional;Œnjuratura
explicable = explicabil
explication = explicare
explicit = explicit
explode = a exploda
exploit = a exploata;fapta glorioasa
exploitable = exploatabil
exploitation = exploatare
exploited = exploatat
exploiter = exploatator
exploration = explorare
exploratory = fapt explorator
explore = a explora;a cerceta
explorer = cercetator;explorator
explosion = explozie
explosive = exploziv
exponent = exponent
export = export;a exporta
export counter value = contravaloarea exportului
export declaration = declaratie de export
export licence = licenta de export
export promotion = promovarea exportului
exporter = exportator
expose = a demasca;a expune
exposed = expus
exposition = expozitie;expunere
expostulate = a protesta
exposure = demascare;expunere
expound = a clarifica;a explica
express = expres;posta expres;a exprima
express oneself = a se exprima
expression = expresie;exprimare
expressionism = expresionism
expressive = expresiv
expressway = autostrada rapida
expropriate = a expropria
expropriation = expropriere
expurgation = epurare
exquisite = miununat;excelent
exservice = Œn afara serviciului
extant = existent
extemporary = improvizat;nepregatit;ad hoc
extemporize = a improviza
extend = a se Œntinde /(a);a extinde
extending = extindere
extension = cladire anexa;interior(telefon);prelungire;extindere
extensive = extins;vast
extent = masura;Œntindere
extenuate = a atenua;a scuza
extenuation = atenuare
exterior = exterior
exterminate = a extermina
extermination = exterminare
exterminator = exterminator
extern = student extern;medic
external = exterior;extern
external diseconomies = pierderi dat. unor elem. ext
external economies = economii dat. unor cond. ext.
externalities = elemente externe
externalize = a exterioriza;a materializa
extinct = mort(sentiment);stins
extinction = disparitie(a unei rase);stingere(a unui foc)
extinguish = a potoli(o pasiune);a stinge
extirpate = a extirpa;a stƒrpi
extirpation = extirpare
extol = a ridica Œn slavi;a lauda
extort = a smulge;a stoarce
extortion = obtinere cu forta
extortionate = jecmanitor;pradalnic
extortioner = jefuitor;speculant
extortionist = jefuitor;speculant
extra = supliment;Œn plus
extra charge = suprataxa
extra-large portion = portie foarte mare
extra-special = special
extract = extras;a extrage;a obtine
extraction = extractie;origine
extracurricular = Œn afara oblig. universitare
extradite = a extrada
extradition = extradare
extraneous = din afara;strain
extraordinary = extraordinar;remarcabil
extraordinary budget = buget extraordinar
extrapolate = extrapolare
extraterritorial = extrateritorial
extravagance = extravaganta
extravagant = risipitor;extravagant
extreme = extrem;extrema
extremely = peste masura de;extrem de
extremism = extremism
extremist = extremist
extremity = extremitate;capat;margine
extricate = a se descurca;a se elibera
extrinsic = extrinsec
extroversion = extroversiune
extrovert = extravertit
exuberance = exuberanta;abundenta
exuberant = exuberant;abundent
exude = a transpira;a elimina
exult = a exulta;a jubila
exultant = triumfator
exultation = bucurie
eye = ochi;a privi;ureche de ac
eye opener = eveniment /stire senzationala;dusca
eye shadow = fard de ochi;mascara
eye-liner = creion de ochi
eye,black eye = ochi vƒnat
eye,see eye to eye with = a avea acelasi punct de vedere;de acord cu
eye,set eyes on = a pune ochii pe
eyeball = globul ocular
eyebrow = arcada(arhit);sprƒnceana
eyelash = geana;geana
eyelet = capsa;cheotoare;orificiu
eyelid = pleoapa
eyeshot = cƒmp vizual
eyesight = vaz;vedere
eyesore = ceva urƒt(fig);salarzion(med);urcior(med)
eyewash = apa de ploaie;colir(farm);amagire
eyewitness = a fi martor(la);martor ocular
e.g = de exemplu
fabian = adept al fabianismului
fable = fabula;povestire;nascocire
fabric = tesatura;stofa;material
fabricate = a fabrica;a falsifica;a inventa
fabricated = contrafacut
fabrication = fabricare;falsificare
fabricator = calomniator;nascocitor(fam)
fabulous = fabulos;legendar
facade = aparenta;fatada(arhit);masca;expresie
face = a face fata;fata;exterior;a Œnfrunta
face amount = suma fetelor(geom)
face facts = a tine seama de fapte
face it out = a Œnfrunta cu curaj;a Œntƒmpina;a face fata
face the music = a Œnfrunta critica/greutatile
face to face = fata Œn fata;Œntre patru ochi
face value = valoare nominala
face,face the music = a raspunde
face,left face(about) = stƒnga-Œmprejur
face,lose face = a se rusina;a se simti Œncurcat;a se simti umilit
face,make a face = a se strƒmba(la)
face,save face = a salva aparentele
face,to be faced with = a fi confruntat(cu);a Œntƒmpina greutati/probleme
face,to his face = sub nasul cuiva;Œn prezenta cuiva
facet = suprafata;fateta;muchie(tehn)
facetious = glumet;hazliu
facetiously = glumind;glumet
facetiousness = spiritual;caracter glumet
facia = fascia
facial = al fetei;facial;masaj sau tratament facial
facile = usor;facil;lesnicios
facilely = usor;lesne;facil
facilitate = a usura;a Œnlesni
facilitation = usurare;promovare
facility = usurinta;Œnlesnire;aptitudine
facing = captusire;fatuire;Œmbracare
facsimile = a reproduce Œn facsimil/exact;copie exacta;facsimil
fact = fapt;eveniment;Œntƒmplare
fact-finding = investigatie;cercetare
fact,in fact = de fapt
faction = clica;fractiune;partid
factious = dizident(pol);razvratit
factitious = imitat;mestesugit;artificial
factor = element;factor;agent
factorization = descompunere Œn factori primi
factors of production = factori de productie
factory = uzina;fabrica
factory owner = industrias;proprietar de fabrica
factory siding = linie ferata de incinta
factory worker = muncitor Œn fabrica
factotum = mester la toate
factual = faptic;efectiv
facultative = facultativ;optional
faculty = corp profesoral(amer);facultate;aptitudine
fad = toana;capriciu
fade = searbad;a pali(fig);fad;a se ofili
fading = fading(tel);mixaj;decolorare;ofilire
fading away = a se trece;a se ofili
faeces = sediment;drojdie;fecale
fag = a se trudi;munca istovitoare
fail = a cadea(la un examen);a da gres
failed = cazut la examen;esuat
failing = slabiciune;neajuns;lipsa
failure = absenta;lipsa
faint = sleit;a lesina;lesinat
faint-hearted = slab de Œnger;fricos
fainting = lesin;moleseala;neputinta
fair = tƒrg;blond;cinstit;frumos;drept
fair sex = sexul feminin;sexul frumos
fair site = amplasament bun;pozitie avantajoasa
fair-copy = original(al unui document)
fair-haired = blond
fair-weather = vreme frumoasa/Œnsorita
fairly = destul de;corect;drept
fairness = corectitudine
fairy = zƒna;spiridus
fairyland = tara basmelor
fait accompli = fapt Œmplinit
faith = credinta
faithful = credincios
faithful,the faithful = credinciosii
fake = contrafacere;falsificare;a falsifica
fakir = fachir
falange = falanga fascista(Spania)
falangist = membru al falangei
falcon = soim
falconry = vƒnatoare cu soimi
fall = a cadea;cadere;a se darƒma;prabusire
fall asleep = a adormi
fall back on(upon) = a reveni(la o idee);a recurge la
fall behind = a ramƒne Œn urma
fall between two stools = a nu fi Œn stare sa aleaga;a ramƒne de caruta
fall down = a se prabusi
fall down on the job = a se apuca de;a se repezi la
fall for = a se Œndragosti de
fall from grace = a cadea Œn dizgratie
fall guy = tap ispasitor;prada usoara
fall ill = a se Œmbolnavi
fall in = a se alinia
fall in love = a se Œndragosti de
fall in with = a se Œntƒlni pe neasteptate
fall into = a cadea Œn;a se varsa Œn
fall on = a se repezi la;a Œncepe
fall out = a iesi din formatie;a se desprinde
fall over = a cadea peste;a se poticni
fall sick = a se Œmbolnavi
fall to = a se apuca de
fall to pieces = a se face tandari
fall under = a cadea sub;a intra Œn categoria
fall-back = continuare
fallacious = eronat
fallacy = eroare;falsitate
fallen = cazut
fallen,the fallen = cei cazuti pe cƒmpul de lupta
fallibility = cadere Œn pacat
fallible = supus greselilor
falling = prabusire;cadere;micsorare
falling in love = Œndragostire
fallopian tube = tubul fallopian
fallow = rosiatic;galben-cafeniu
fallow lands = ogoare necultivate
falls = cascada
false = fals;gresit
false pretences = Œn mod fraudulos;pretentii nejustificate
false prophet = profet mincinos
false step = fapt necugetat
falsehood = neadevar;falsitate
falsification = denaturare;falsificare
falsify = a denatura;a falsifica
falsity = perfidie;falsitate
falter = a se bƒlbƒi;a se clatina
fame = renume;faima
famed = vestit;renumit
familiar = familiar;obisnuit
familiarity = familiaritate;legatura intima
familiarization = deprindere(cu);familiarizare
familiarize = a se obisnui cu;a se familiariza
family = familie
family allowance = alocatie de familie
family tree = arbore genealogic
famine = foamete
famished = Œnfometat
famous = vestit;renumit
fan the flame = a atƒta focul prin suflare
fanatic = patimas;fanatic
fanatical = fanatic
fanaticism = fanatism
fancied = imaginat
fancier = cunoscator;expert
fanciful = exaltat;entuziast
fancy = a-si Œnchipui;imaginatie;a-si imagina;fantezie
fancy oneself = a se Œnfumura
fancywork = lucru de mƒna;broderie
fanfare = fanfara
fang = cƒrlig(tehn);dinte de animal;colt
fanlight = ferestra cu ventilator
fanny = sezut;dos(amer);pupa
fantasia = fantezie(muz);lucrare fantastica(lit)
fantastic = straniu;uimitor;fantastic
fantasy = halucinatie;a-si Œnchipui;imaginatie;a-si imagina;fantezie
far = demult;departe(Œn timp);la distanta;Œn departare;Œndepartat;departe
far be it from me = departe de mine(gƒndul)
far from it = departe de asa ceva
far-flung = cuprinzator;Œntins;larg
far-gone = dator vƒndut(fam);Œn ultimul stadiu(de boala)
far-reaching = vast;plin de consecinte;cuprinzator
far,far be it from me = nici pomeneala de
far,far from it = nici pomeneala de
far,so far = pƒna acum;deocamdata
far,so far so good = pƒna acum toate bune
faraway = absent;distrat;Œndepartat
farce = a Œnsera(fig);farsa;farsa(teatru);a introduce;renghi
farcical = caraghios;de farsa(teatru);burlesc
fare = bilet;costul unei curse;a calatori
fare,excess fare = supliment
fare,full fare = bilet Œntreg
fare,return fare = bilet dus-Œntors
fare,single fare = bilet simplu
farewell = adio;cu bine;drum bun;ramas bun
farewell,bid farewell to = a ura drum bun
farm = a cultiva pamƒntul;a lua Œn arenda;ferma;gospodarie
farm hand = muncitor agricol
farm out = a angaja muncitori
farm,experimental farm = ferma experimentala
farmer = arendas;fermier
fart = gaze(vulg)
farther = mai departat(Œn)(spatial);mai departe(spatial)
farthermost = cel mai departat(Œn)(spatial)
farthest = cel mai departe(spatial);cel mai Œndepartat(spatial)
fascinate = a seduce;a fascina;a captiva
fascinated = fascinat;fermecat
fascinating = fascinant;fermecator
fascination = fascinatie;Œncƒntare
fascism = fascism
fascist = fascist
fashion = maniera;moda;obisnuinta;fel
fashionable = la moda;modern;elegant
fast = solid;a se abtine(de la);a posti;postire;repede
fast asleep = adormit bustean
fast,make fast = a Œncuia(usa)
fasten = a prinde laolalta;a lega;a fixa
fastener = zavor;Œnchizator;capsa;clama
fastening = capsare;fixare;legare
fastidious = pretentios;dificil
fastness = tarie;trainicie
fat = rotofei;unsuros;gras;lubrifiant
fata morgana = Fata Morgana;miraj
fatal = inevitabil;nefast;fatal
fatalism = fatalism
fatalist = fatalist
fatality = soarta;fatalitate;inevitabilitate
fatally = funest;fatal;mortal
fate = soata;destin
fated = sortit;condamnat(la);predestinat
fateful = fatidic;inevitabil;decisiv
fathead = idiot;prostanac(fam)
father = tata;parinte;creator
father-in-law = socru(tata)
fatherhood = autoritate paterna/parinteasca;paternitate
fatherless = fara tata;orfan
fatherly(fatherlike) = patern;parintesc;parinteste
fathom = stƒnjen(unit.mas.);adƒncime
fatigue = extenuare;oboseala
fatiguing = istovitor;obositor
fatness = caracter unsuros;grasime;obezitate
fatten = a Œngrasa(solul);a Œndopa;a Œngrasa
fattened = Œmbuibat;Œndopat;Œngrasat
fattening = Œngrasare
fattish = dolofan;grasut
fatty = gras;obez
fatty acid = acid gras(chim)
fatuity = imbecilitate;prostie
fatuous = imbecil
fatuousness = imbecilitate;prostie
faucet = ventil;robinet(amer);dop
fault = a blama;greseala;a Œnvinovati;defect;lipsa
faultless = fara cusur;impecabil
faulty = defectuos;gresit
faun = faun(mitol)
fauna = fauna
faux pas = gafa
favor = favoare
favour = a favoriza(pe);hatƒr;a proteja;a ajuta;favoare
favour,in favour of = Œn avantajul;Œn favoarea
favour,out of favour = din obligatie;din pura bunavointa
favour,show favour = a acorda favoarea(cuiva);a arata bunavointa
favourable = prielnic;propice;favorabil
favourite = favorit;preferat
favouritism = favoritism
fawn = cafeniu;cerb(sub un an);a se gudura;a se lingusi
fear = teama;a se teme;a fi Œngrijorat;frica
fearful = groaznic;Œnfricosator;Œnspaimƒntator
fearless = curajos;neŒnfricat
feasibility = posibilitate de a realiza;practicabilitate
feasible = posibil;realizabil
feast = a se desfata;festivitate;a praznui;banchet;a chefui;petrecere
feat = fapta vitejeasca;isprava;fapta
feather = pana(de pasare)
feather one's nest = a face avere;a strƒnge bani albi pentru;a-si asterne Œn viata
featherbrain = descreierat;om usuratic
feathery = trivial;usor;cu pana;Œmpodobit cu pene
feature = rubrica fixa(jurn);trasatura caracteristica;articol de ziar
featureless = fara caracteristici;inexpresiv
febrile = febril;Œnfrigurat
february = februarie
feckless = ineficient;nefolositor
fecund = roditor;fecund
fecundity = rodnicie;fecunditate
fed = hranit;trec. si part. trec. de la feed(a hrani)
fed up = satul pƒna la gƒt(fam.)
federal = unional;federal
federal reserve bank = banca federala de rezerve
federal reserve system = organizatie din banci federale
federation = federatie;confederatie
fee = onorariu;retributie
feeble = slab;plapƒnd
feeble-minded = debil mintal;prostanac
feed = a alimenta;hrana;a hrani;nutret;alimentatie
feedback = reactie inversa
feeder = traseu electric;mƒncacios;mƒncau
feeding = alimentare;hranire
feel = a simti;a percepe;a pipai
feel bad = a se simti prost(indispus);a se simti rau
feel like = a avea pofta de;a fi dispus sa
feel up to it = a fi Œn stare sa
feeler = tentacul(bot);antena(zool);mustata
feeling = simt;simtire;sensibilitate
feign = a simula;a se preface
feint = simulat;prefacut
felicitation = urare;felicitare
felicitous = reusit;fericit
felicity = beatitudine;fericire
feline = siret;felin;rautacios
fell = blana;piele de animal
felled = taiat(copac);doborƒt
fellow = semen;camarad;confrate
fellow countryman = compatriot
fellow worker = tovaras de munca;muncitor
fellowship = tovarasie;camaraderie;asociatie
felon = delicvent;criminal
felonious = tradator;perfid;rau
felony = crima;delict
felt = fetru;pƒsla
female = femeie;femeiesc;femela;feminin
feminine = femeiesc;feminin;delicat
femininity = feminitate
feminism = feminism
feminist = feminist
femur = femur
fen = mocirla;mlastina
fence = gard;Œngraditura;a Œmprejmui;a proteja
fenced = Œmprejmuit;Œngradit
fencer = scrimer;cal care sare peste obstacole
fencing = arta scrimei;Œmprejmuire
fend = a pazi;a apara
fend for oneself = a se Œngriji de sine Œnsusi
fend off = a para(o lovitura);a Œndeparta
fender = aparatoare(masina);gratar de soba;gratar de siguranta(la tren)
ferment = a dospi;ferment;a fermenta;drojdie
fermentable = fermentabil
fermentation = fermentatie
fermenting = care fermenteaza
fern = feriga
ferny = acoperit cu ferigi;ca o feriga
ferocious = feroce;barbar;crud
ferocity = barbarie;ferocitate;cruzime
ferreous = care contine fier;fieros
ferret = camatar;dihor;panglica de bumbac/ matase
ferret out secrets = a scotoci dupa secrete
ferrite = ferita(chim)
ferro = de fier
ferrule = veriga;inel
ferryboat = bac;feribot;pod plutitor
fertile = roditor;fertil
fertility = rodnicie;fertlitate
fertilization = fertilizare;Œngrasare(a solului)
fertilize = a fertiliza;a Œngrasa(solul)
fertilizer = Œngrasamƒnt chimic
fertilizer manure = Œngrasamƒnt natural
fervency = Œnflacarare;ardoare
fervent = fervent;Œnflacarat
fervour = fervoare;patima;Œnflacarare
fester = a supura;supuratie;a puroia;rana purulenta
festival = festival;festivitate
festive = sarbatoresc;festiv
festivity = sarbatoare;veselie;festivitate
festoon = feston;ghirlanda
fetal = fetal(anat)
fetch = a stƒrni;a aduce(Œnapoi);a provoca
fetch about = a ocoli
fetch and carry = a face munci inferioare
fetch and carry,news = a colporta vorbe sau bƒrfe
fetch down = a doborŒ
fetch out = a scoate Œn relief
fetch up = a voma
fetch,away = a se debarasa
fetch,fetch through = a ajunge la capat(greutati)
fetch,through = a ajunge Œn port
fetching = seducator;atragator
fete = sarbatoare;festivitate
fetid = fetid;puturos
fetidness = duhoare;putoare
fetish = fetis;amuleta
fetter = catuse(pl)
fettle = conditie fizica;forma fizica;a bate
fetus = fat;embrion
feud = vrajba;dihonie
feudal = feudal(ist)
feudalism = feudalism
feuilleton = foileton( nu Œn ziare engl.)
fever = temperatura;febra;friguri
fever,hay fever = febra de fƒn;guturai
fever,scarlet fever = scarlatina(med)
feverish = febril;nelinistit
few = putine;putini
few,a few = vreo cƒteva;vreo cƒtiva
fez = fes
fiacre = birja;cupeu
fiance = logodnic
fiancee = logodnica
fiasco = esec;fiasco
fiat = sanctiona(a)(lege/dispoz.);autorizatie;a autoriza;decret;ordin
fiat money = moneda de hƒrtie;moneda fictiva
fib = a burdusi;lovitura(box);minciuna;gogoasa
fibber = mincinos(fam)
fiber = inistit
fiberglass = fibre de sticla
fibre = fibra
fibreglass = fibra de sticla
fibriform = cu fibre;fibros
fibrillar = fibrilar;Œn forma de fibra
fibrillin = fibrina
fibrillose = fibrilar
fibrosis = fibroza(med)
fibrositis = fibrosis(med)
fibrous = filamentos;fibros
fibula = fibula;peroneu(anat);brosa
fibular = fibular;peronier(anat)
fickle = schimbator;instabil;capricios
fickleness = instabilitate;neseriozitate;nestatornicie
fiction = fictiune;literatura imaginativa;nascocire
fictional = inventat;fictiv;ireal
fictitious = nascocit;fictiv
fictive = inventat;ireal;fictiv
fiddle = scripca;vioara(fam)
fiddle,fiddle about = a taia frunza la cƒini;a umbla teleleu
fiddle,fiddle away = a toca(bani);a risipi
fiddle,fit as a fiddle = sanatos tun
fiddler = scripcar;lautar
fiddling = usuratic(fam);frivol
fidelity = fidelitate;loialitate
fidget = a nu sta locului;a se agita;agitatie;neliniste
fidgety = neastƒmparat;Œngrijorat
fiduciary = fiduciar;demn de Œncredere
fiduciary,fiduciary money = moneda de hƒrtie(ec)
fief = feuda;fief
field = teren;cƒmp;lan
field of action = cƒmp de activitate;cƒmp de actiune
field work = munca de teren;prospectiune(geol);explorare
fieldcraft = unelte de cƒmp
fieldglasses = binoclu
fieldmouse = soarece de cƒmp
fiend = demon;diavol;criminal
fiendish = dracesc;crud;diabolic
fierce = violent;fioros;crunt
fierceness = violenta;ferocitate;furie
fiery = aprig;mistuitor;Œn flacari
fife = trisca;fluier
fifteen = cincisprezece;echipa de rugby
fifteenth = al cincisprezecelea;cincisprezecime
fifth = al cincilea;cincime
fifth column = sabotori;spioni
fiftieth = a cincizecea parte;al cincizecilea
fifty = cincizeci
fifty fifty = frateste;jumatate-jumatate;pe din doua
fifty,fifties = al saselea deceniu;anii cincizeci
fiftyfold = de cinzeci de ani
fig = smochina;tinuta;conditie fizica
fig tree = smochin
fight against = a se lupta Œmpotriva
fight down = a birui;a Œnvinge
fight for = a lupta pentru
fight off = a respinge
fight shy of = a nu se amesteca
fight through = a razbi
fighter = soldat;avion de vƒnatoare;luptator
fighter bomber = avion de vƒnatoare bombardier
fighting = batalie;bataie;lupta
figment = scorneala;minciuna
figurative = simbolic;figurat;metaforic
figurative language = limbaj figurat;metaforic
figuratively = simbolic;figurat;metaforic
figure = figura;forma;individ
figure out = a socoti;a calcula;a pricepe
figure to oneself = a se visa;a-si Œnchipui
filament = filament(bot);fir
filch = a sterpeli;a fura
file = fisier(inf.);slefuire;pila(tehn);pilire;raspa
file a claim = a prezenta o reclamatie
file,indian file = sir indian
file,on file = Œn sir
file,rank and file = soldatii fara grade
filed = slefuit;pilit
filial = sucursala;filial;filiala
filigree = filigran;lucrat Œn filigran;lucru fin
filing = slefuire;cartare;pilire
filing-cabinet = cartoteca
filing,iron filings = pilitura de fier
fill = a umple;a Œntregi
fill up = surogat(ec);a se umple;loctiitor;Œnlocuitor
fill-in = Œnlocuitor
fill,fill in(out) = a insera;a completa;a introduce
fillet = cordeluta;muschi;panglica
filling = umplere;alimentare cu combustibil;plomba(med)
filling station = benzinarie
filly = mƒnza
film = strat subtire;pelicula
filmy = cetos;nebulos
filter = filtru
filtering = filtrare
filth = gunoi;murdarie
filthiness = stare de murdarie
filthy = mocirlos;murdar
filtrate = filtrat;filtru
filtration = strecurare;filtrare
fin = bavura;Œnotatoare la pesti;deriva
final,finals = finale
finale = final
finality = sfƒrsit;finalitate
finalize = a definitiva;a finaliza
finally = Œn Œncheiere;definitiv
finance = venituri;a finanta;finante
finance capital = capital financiar
financial = financiar
financial collapse = crah
financial incentives = stimulente pecuniare
financial institutions = institutii financiare
financial market = piata financiara
financial penalty = amenda fiscala
financier = financiar
finch = cintez
find = a gasi;a descoperi;descoperire
find consolation = a gasi consolare
find enclosed = atasat(la o scrisoare cerere)
find fault = a gasi defecte;a critica
find guilty = a gasi vinovat
find out = a prinde cu minciuna;a afla;a descoperi
finding = constatari;descoperire
fine = fin;rafinat;distins;excelent;a amenda;amenda;a se limpezi
fineness = seninatate;finete;frumusete
finery = Œnzorzonare;gateala
finesse = subtilitate;iscusinta;finete
finger = a atinge cu degetul;clanta;deget
finger bowl = vas pt clatit degetele la masa
finger stall = Œnvelis de cauciuc pt degete
finger,little finger = degetul mic
finger,middle finger = degetul mijlociu
finger,ring finger = degetul inelar
fingering = digitatie;pipaire
fingernail = unghie
fingerprint = amprenta digitala
finish = a termina;sfƒrsit;Œmplinire
finished goods = produse finite
finite = finit;limitat
finiteness = limitare
fink = spargator de greva;tradator
finn = finlandez
finnish = limba finlandeza
fiord = fiord
fir = brad;pin
fire = a da foc;a descarca(o arma);a aprinde;foc
fire brigade = corp de pompieri
fire escape = scara de incendiu
fire extinguisher = extinctor
fire extinguishing = actiunea de a stinge focul;produs chimic ce stinge focul
fire fighter = pompier
fire fighting = lupta cu focul
fire insurance = asigurare contra incendiilor
fire resistant = refractar
fire-proof = ignifug
fire,cease fire = armistitiu;Œncetarea focului
fire,on fire = Œn flacari
fire,set fire to = a da foc
fire,set on fire = a pune foc
firearm = arma de foc
firehose = furtun de incendiu
fireman = fochist;pompier
fireplace = vatra;camin
firepower = puterea de foc a unei arme
fireproof = neinflamabil;refractar
fireside = gura sobei;camin
firestation = statie de pompieri;cladirea pompierilor
firewood = lemne de foc
fireworks = focuri de artificii
firing squad = pluton de executie
firm = stabil;solid;firma
firm signiture = semnatura autorizata
firm stamp = stampila firmei;antetul firmei
firmament = firmament
firmly = cu fermitate
firmness = neclintire;fermitate
first = Œn primul rƒnd;primul;important
first aid = prim ajutor
first born = primul nascut
first class = clasa Œntƒi;exceptional
first come first served = primul venit primul servit
first fruits = prima recolta;primele fructe;primele rezultate
first mate = secund(pe vapor)
first name = prenume
first night = premiera
first of all = Œnainte de toate
first rate = de minune;grozav;excelent
first sergeant = plutonier major
first-hand = fara intermediar;la prima mƒna
firstling = trufanda;primele rezultate;primul nascut
firstly = Œn primul rƒnd
firth = liman;estuar
fiscal = fiscal
fiscal policy = politica fiscala
fiscal year = an financiar
fish = carne de peste;a pescui;peste
fishball = perisoare de peste
fishbone = os de peste
fisher = barca de pescari;pescar
fisherman = pescar
fishery = pescarie;pescuit
fishhook = cƒrligul unditei
fishing = pescuit
fishing line = undita
fishing smack = miros de peste
fishing tackle = unelte de pescuit
fishmonger = negustor de peste
fishwife = vƒnzatoare de peste
fishy = bogat Œn peste;cu gust de peste
fission = fisiune
fissure = falie;fisura
fist = pumn
fisticuffs = lovituri de pumn la box;meci de box
fistula = fistula
fit = a se potrivi(la ceva);atac;acces;corespunzator
fit out(up) = a utila;a echipa
fit,by fits and starts = cu Œntreruperi;Œn mod neregulat
fitful = neregulat;capricios
fitness = sanatate;potrivire;aptitudine
fitter = montator;mecanic
fitting = ajustare;convenabil;potrivit
five = cinci
fivefold = de cinci ori mai mare;Œncincit
fiver = bancnota
fix = a consolida;Œncurcatura;a fixa
fixation = fixare
fixative = fixativ;fixator
fixed cost = cost fix
fixedly = fix;atent
fixing = stabilire;fixare
fixture = dispozitiv de fixat;instalatie;proprietate fixa;armatura
fizz = bautura gazoasa;fƒsƒit;a face spuma
fizzle out = a rata;a esua
fizzy = acidulat
flabbergast = a ului;a zapaci
flabbily = fara vlaga;molesit
flabbiness = lipsa de vlaga;moliciune
flabby = fara vlaga;molesit
flaccid = flescait;molesit
flag = stƒnjenel;steag;lespede
flageolet = flageolet
flagging = sfƒrseala;molesire;pavaj
flagon = vas de sticla;cana
flagrant = flagrant
flail = a biciui(fig);Œmblaciu;a Œmblati
flair = presimtire;perspicacitate
flake = fulg;a fulgui
flakiness = cojeala;proprietate de a avea fulgi
flaky = care se cojeste;cu fulgi
flamboyance = bogatie de culori;luminozitate
flamboyancy = stralucire
flamboyant = sclipitor;viu colorat
flame = vapaie;vƒlvataie;flacara
flame up = a arde cu flacari mari
flamenco = dans tiganesc spaniol;flamengo
flaming = sclipitor;viu colorat;foarte luminos
flamingo = flamingo
flammable = inflamabil
flan = tarta cu fructe
flange = flanta;bordura
flank = flanc;latura;coasta
flannel = fara sens;flanela
flap = fƒlfƒit;plesnitura;a lovi
flare = vƒlvataie;a arde cu flacara;pƒlpƒire
flare gun = aruncator de flacari
flare up = a izbucni Œn flacari;a se Œnfuria
flaring = tipator;lipsit de gust
flash = sclipire;strafulgerare;a trece ca fulgerul
flash a glance = a arunca o privire rapida
flash back = reŒntoarcere;reluare
flash bulb = blit
flash flood = viitura
flash in the pan = efort de scurta durata;nereusita;esec
flash point = punct de aprindere
flashily = sclipitor;batator la ochi
flashiness = stridenta;ostentatie
flashlight = strafulgerare;lanterna;blit
flashy = sclipitor;avƒnd stralucire trecatoare;batator la ochi
flask = sticla;plosca
flat = apartament;neted;plan
flat cost = pret invariabil
flat rate = curs invariabil;rata invariabila;pret invariabil
flat tire = cauciuc spart
flat,go flat out = cu toata puterea si energia;Œn plina viteza
flatlet = apartament mic
flatten = a turti;a netezi;a descuraja
flatten out = a nivela;a netezi
flattening = tesire;netezire;descurajare
flatter = a lingusi
flattering = lingusitor
flattery = lingusire
flatulence = aerofagie;Œnfumurare
flatulent = care baloneaza;emfatic;bombastic
flatus = suflare;gaze la stomac
flautist = flautist
flavor = savoare;a da aroma;aroma
flavored = aromat
flavoring = aromat;mirodenii
flavour = savoare;buchetul vinului;a da aroma;aroma
flavoured = aromat
flavouring = mirodenii;aromat
flavourless = fara aroma;fara gust;insipid
flaw = pata;crapatura;defect
flax = fuior;in;pƒnza de in
flay = a critica sever;a jupui
flea = purice
fleck = pata de lumina;pistrui
flection = curbare;flexiune
fled = trec./part.trec.de la "flee"
fledgeling = pui de pasare;novice
flee = a se refugia;a disparea;a fugi;a pieri;a parasi
fleece = a tunde o oaie;a jecmani;lƒna de oi(netunsa)
fleecy = flocos;lƒnos
fleet = a se scurge repede;flota;gƒrla
fleeting = vremelnic;trecator;fugar
fleming = flamand(locuitor)
flemish = flamand;limba flamanda
flesh = trup omenesc;a face sa prinda gustul;a Œnvata cƒinii;carne vie
flesh,in the flesh = Œn persoana
fleshpots = buna stare si multumire
fleshy = carnos;durduliu
flew = trecut de la "fly"
flex = a se Œncovoia;a Œndoi
flexibility = suplete;flexibilitate
flexible = flexibil;mladios
flexion = curbare;flexiune
flick = a scutura;lovitura usoara;miscare brusca;a Œndeparta
flicker = tremur;a tremura;a pƒlpƒi;pƒlpƒire
flickering = tremurat;fƒlfƒire;pƒlpƒitor
flier = volant;pasare zburatoare;aviator
flight = trecere rapida a timpului;zbor;avƒnt
flight lieutenant = capitan de aviatie(Anglia);locotenent de aviatie
flight,a flight of stairs = sir de trepte Œntre paliere
flight,put to flight = a pune pe fuga
flightiness = frivolitate;nesocotinta
flighty = ticnit;flusturatic;nestatornic
flimsiness = subrezenie;slabiciune;usurinta
flimsy = subred;neŒntemeiat;frivol
flinch = a tresari;a se eschiva;a se Œnfiora
flint = cremene
flippancy = superficialitate;vorbire goala;impertinenta
flippant = superficial;guraliv;obraznic
flippantly = guraliv
flipper = aripioara de peste;laba;mƒna
flirt = zvƒcnitura;a misca iute;cocheta;miscare brusca
flirtation = flirt
float = flotor;a plana;a pluti;bac;pluta
floating = variabil;plutire;plutitor
floating convertible = barca motor decapotabila
floating debt = datorie publica flotanta
floating rate note = rata variabila a bonurilor de tezaur
floating rib = coasta libera
flock = stol;turma;multime
flock together = a se strƒnge;a se aduna
floe = sloi de gheata;banchiza
flog = a arunca undita Œn apa;a biciui
flogging = biciuire;bataie
flood = torent;inundatie;a inunda;potop
flood lighting = luminat de reflectoare
flood plain = suprafata inundabila lƒnga rƒu
flood tide = flux Œn crestere;punctul maxim al fluxului
floodgate = stavilar;zagaz;poarta de ecluza
flooding = inundatie;revarsare;potop
floodlight = lumina de reflectoare;reflector
floor = dusumea;etaj;fund(de mare pestera);incinta a parlamentului
floor show = spectacol de cabaret
floor walker = sef de raion Œntr-un magazin
floor-cloth = linoleum
flooring = doborƒre la pamƒnt;podea;dusumea
floozy = femeie usoara Œmbrac. strident
floppy = flescait;moale
floppy disk = disc flexibil;discheta
flora = flora
floral = referitor la flora
florid = rosu;rumen;Œnflorit;Œmpodobit
florist = florar
floss = matase bruta
floss silk = borangic
floss,candy floss = zahar pufos
flotilla = flotila
flotsam = Œncarcatura arunc. peste bord;obiecte plutit. dupa naufragiu
flounce = volan(pt rochie);a se zmuci;zmucitura
flounder = balaceala;Œnaintare greoaie prin noroi;platica
flour = a macina grƒu;faina
flourish = Œnflorire;Œnfloritura;prosperitate
flourishing = Œnfloritor;Œnflorire;prosper
flout = a batjocori;bataie de joc;dispret
flow = scurgere;a se scurge;curs;flux
flow in = a se revarsa
flow of capital = flux de capital
flower = a Œmpodobi cu flori;elita;floare;a Œnflori
flowerbed = strat de flori
flowering = Œnflorire
flowerpot = ghiveci de flori;glastra
flowery = Œnflorit;Œmpodobit
flowing = curgator;curgere;fluent;flux
flown = part. trecut de la fly
fluctuate = a fluctua
fluctuation = fluctuatie
flue = scama;teava;burlan
fluency = usurinta;fluenta
fluent = fluid;curgator;fluent
fluently = cu usurinta;fluent
fluff = a scamosa;scama;bƒlbƒiala;puf
fluffy = pufos;ciufulit
fluid = fluid;curgator
fluidity = fluiditate;instabilitate
fluke = vƒrf de harpon;bafta;galbeaza;noroc
flummox = a Œncurca
flunk = a pierde(un examen);a rata
flunkey = lacheu;lingusitor
flunky = lacheu;lingusitor
fluor = fluorina
fluorescence = fluorescenta
fluorescent = fluorescent
fluoride = compus continƒnd fluorina
fluorine = fluor
fluorite = fluorina
fluride = compus continƒnd fluorina
flurried = tulburat
flurry = rafala
flush = suvoi;val de sƒnge Œn obraji;Œnfrunzire
fluster = tulburare;framƒntare;a se agita
flute = scobitura;sant;a cƒnta la flaut;flaut
fluted = scobit
fluting = cƒntat la flaut
flutist = flautist
flutter = a bate din aripi;fƒlfƒire;emotie;a se agita
fluvial = fluvial
flux = a topi;a se scurge;hemoragie;curgere
fly = slit;a zbura;musca
fly at = a tinti la;a se repezi la
fly high = a avea ambitii mari
fly in = a veni cu avionul
fly in the face of = a se opune
fly off = a scapa de;a fugi
fly off the handle = a-si iesi din fire
fly out = a zbura;a porni rapid;a izbucni
fly wheel = volant;roata motrice
fly-away = usuratic
fly-past = parada aeriana
fly,a fly in the ointment = un lucru care strica placerea
fly,as the crow flies = Œn linie dreapta
fly,let fly = a se repezi la cineva;a trage cu arma
flyer = volant;pasare zburatoare;aviator
flying = zburator;zbor;fƒlfƒitor;grabnic
flying model = model zburator
flying start = pornire cu avƒnt
foal = a fata;mƒnz
foam = spuma;a face spume
foam rubber = burete de cauciuc
foamy = spumos;Œnspumat
fob = buzunar mic;lantisor de ceas;a pacali
focal = focal
focus = focar;a concentra;a converge
focus ring = cƒmpul focarului
focusing = concentrare;a concentra
focussing = concentrare;a concentra
fodder = a da nutret la vite;furaj
foe = vrajmas;dusman
foetal = de fetus
foetus = fetus
fog = a Œnvalui Œn ceata;ceata;iarba necosita;otava
fogbound = retinut/prins de ceata
fogey = persoana demodata
fogginess = timp cetos;Œncetosare
foggy = obscur;cetos;neclar
foghorn = sirena pentru ceata
fogy = persoana demodata
foible = cusur
foil = foita de metal;poleiala
foist = a introduce pe furis;a fraudula
fold = a Œmpaturi;a Œmparti;a Œnveli;stƒna;tarc(de oi);a Œnchide Œn tarc
fold one's arms = a-si Œncrucisa bratele
fold out = pliant mai mare decƒt revista
folder = prospect;dosar
folding = pliant
folding chair = scaun pliant
fold(ing) = pliant
foliage = frunzis
folio = format de hƒrtie(folio);format in-folio
folk = rude;popor;familie
folk dancing = dans popular
folk song = cƒntec popular
folklore = folclor
follicle = folicula
follow = a urma;a pricepe;a Œnsoti
follow suit = a lua exemplu
follow up = a urmari Œndeaproape
follower = discipol;adept
following = urmator;adepti
folly = prostie;nebunie
foment = a obloji;a instiga
fomentation = atƒtare;cataplasma;instigare
fond = tandru;iubitor
fond,be fond of = a fi Œndragostit;a Œndragi
fondle = a se dezmierda;a mƒngƒia
fondly = naiv;iubitor
fondness = duiosie;dragoste
fondue = fel de mƒncare cu brƒnza
font = cristelnita;rezervor de lampa cu petrol;izvor
food = alimente;hrana
food processor = malaxor
foodstuff = produs alimentar
fool = a prosti(pe cineva);nerod;prost
fool around with(about) = a pierde vremea
foolery = prostie;nebunie
foolhardiness = cutezanta;obraznicie
foolhardy = temerar;cutezator;obraznic
fooling = festa;farsa
fooling,i was only fooling = a prosti pe cineva
foolish = ridicol;prost
foolishly = nebuneste;prosteste
foolishness = prostie;nebunie
foolproof = simplu de manevrat(aparat);la mintea cocosului
foolscap = tichia prostului;o marime de hƒrtie
foot = unitate de masura(picior);picior;laba piciorului
foot and mouth disease = febra aftoasa
foot rule = rigla lunga de un picior
foot,foot the bill = a suporta cheltuielile;consecinta
foot,on foot = Œn curs de pregatire;pe jos
footage = secventa de film;lungime(masurata Œn picioare)
football = fotbal;minge de fotbal
footballer = fotbalist
footbrake = frƒna de picior
footbridge = punte
footfall = zgomot de pasi
footfault = greseala de picior(la tenis)
footgear = Œncaltaminte
foothill = colina la poalele muntilor
foothold = loc de sprijin pentru picior;platforma
footing = sprijin pentru picioare;pas;pozitie sigura
footless = fara picioare;lipsit de baza
footlights = luminile rampei;rampa
footman = valet;infanterist
footnote = nota de subsol
footpad = hot de drumul mare
footpath = trotuar;poteca
footprint = urma de picior
footrest = suport pentru picioare
footstep = urma de pas;pas
footstool = scaunel pentru picioare;taburet
footwear = Œncaltaminte
footwork = joc de picioare
fop = caraghios;filfizon
foppery = eleganta exagerata;Œnfumurare
foppish = sclifosit;dichisit
for = spre;pentru;Œn favoarea
for all that = pentru toate astea
forage = a devasta;furaj;nutret
foraging = strƒngere;cautare
forasmuch = Œntrucƒt;deoarece
foray = a face o incursiune;incursiune
forbade = trec. de la "forbid";trecut de la "forbid"
forbear = stramos;a se abtine;a se feri
forbearance = toleranta;abtinere;rabdare
forbid = a interzice;a Œmpiedica
forbidden = interzis;oprit;part. trecut de la forbid
forbidden,be forbidden = a fi interzis
forbidding = prohibitie;interzicere;respingator
force = forta;putere;constrƒngere
force feed = lubrefiere sub presiune
force majeure = forta majora
force one's way = a forta trecerea;a-si face loc
force the pace = a grabi pasul
forced = trec./part.trec.de la "force"
forced labour = munca silnica
forced landing = aterizare fortata
forceful = viguros;puternic
forcefulness = vigoare;putere
forceps = forceps
forcible = silit;fortat
forcibly = cu forta;cu sila
ford = vad;a trece printr-un vad
fordable = care poate fi trecut prin vad
fore = partea anterioara;dinainte;Œn fata
forearm = loc
forebode = a presimti(nenorociri);a prezice
foreboding = presimtire rea;prevestire
forecast = a prevedea;prevedere;pronostic
forecaster = prezicator
forecastle = partea din fata a prorei
foreclose = a hotarƒ dinainte;a refuza;a Œmpiedica
foreclosure = impiedicare;luarea unui drept special
forecourt = curte exterioara
foredoomed = predestinat
forefather = stramos
forefinger = deget aratator
forego = a preceda
foregoing = anterior;precedent
foreground = prim plan
forehand = lovitura luata prin fata-tenis;partea din fata a calului
forehead = frunte
foreign = strain
foreign affairs = afaceri externe
foreign currency = moneda straina
foreign exchange = schimb valutar(birou de)
foreign land = tara straina
foreign language = limba straina
foreign office = Ministerul Afacerilor Externe
foreign trade = comert exterior
foreign trade monopoly = monopol pe comertul exterior
foreigner = strain;articol de import
foreignness = caracter strain
forelock = cƒrliont pe frunte
foreman = sef de echipa;supraveghetor;sef
foremost = cel dintƒi;cel mai de frunte
forename = prenume
forenoon = dimineata;Œnainte de prƒnz
forensic = judiciar;juridic
forerunner = precursor;predecesor
foresee = a Œntrezari;a prevedea
foreseeable = previzibil
foreseen = part. trec. de la foresee (a prevazut)
foreshadow = a prefigura;a anunta
foreshore = plaja
foresight = precautie;previziune;grija
foreskin = preput(anat)
forest = codru;a Œmpaduri;padure mare
forestall = a zadarnici planurile cuiva;a acapara;a anticipa
forester = agent silvic;padurar
forestry = silvicultura;tinut Œmpadurit
foretell = a prevesti;a prezice
forethought = chibzuire;prevedere
foretoken = semn prevestitor;pronostic
forever = pe veci;pentru totdeauna
forewarn = a preveni;a avertiza
forewoman = supraveghetoare de atelier;prima jurata
foreword = cuvƒnt Œnainte;prefata
forfeit = a pierde un drept;penalizare;pierdere a unui drept;confiscare
forfeit-money = bani confiscati
forfeiture = penalitate;confiscare
forgather = a se reuni;a se aduna
forgave = iertat
forge = fierarie;forja;a nascoci;a falsifica
forge ahead = a merge Œnainte
forged = trec./part.trec.de la "forge"
forged,become forged = falsificat
forger = forjor;falsificator
forgery = fals
forget = a uita
forgetful = uituc;neglijent;distrat
forgetfulness = uitare
forgettable = de uitat
forgivable = care poate fi iertat
forgive = a ierta
forgiven = part. trecut de la forgive
forgiveness = iertare
forint = forint
fork = a se bifurca;furca;furculita;bifurcatie
fork lift = motostivuitor
fork out = a se executa;a plati
forked = bifurcat;ramificat
forlorn = singuratic;deznadajduit;parasit
forlorn hope = actiune disperata
form = clasa(Œn scoala);formular;forma;Œnfatisare
formal = formal;oficial;conventional
formality = formalitate;ceremonie
formalization = formalizare
formalize = a da o forma legala precisa;a stabili formele
formally = formal;oficial
format = format;forma
formation = structura a solului;formatie
formative = care serveste la formare
former = cel dintƒi;anterior;dinainte
formerly = altadata;Œnainte vreme;Œnainte
formfeed = salt la o pagina noua Œn procesul imprimarii cu calculatorul(inf.)
formidable = formidabil;Œnspaimƒntator
forming = formare
formula = formula
formularization = formalizare
formulate = a formula
formulation = formulare;exprimare
formulism = manie a formulelor
fornicate = a avea relatii sexuale(ext.)
fornication = relatii sexuale nepermise
fornicator = pers.cu rel. sexuale nepermise
forsake = a renunta;a parasi
forsaken = parasit
forswear = a jura strƒmb;a abjura;a renega
fort = fortareata
forte = forte(muz)
forth = Œn viitor;Œnainte(spatial)
forth,hold forth = a sustine cu tarie;a perora
forthcoming = viitor;apropiat
forthright = deschis
forthwith = Œndata
fortieth = al patruzecelea
fortification = Œntaritura;fortificatie
fortified = fortififcat
fortify = a sprijini moraliceste;a fortifica
fortissimo = fortissimo(muz)
fortitude = tarie morala;curaj
fortnight = doua saptamƒni;paisprezece zile
fortnightly = bilunar
fortress = fortareata
fortuitous = fortuit;neprevazut;accidental
fortuitously = inopinat;fortuit
fortuitousness = fortuire;inopinare
fortuity = caracter Œntƒmplator;eveniment neprevazut
fortunately = din fericire
fortune = soarta;avere;noroc
fortune teller = ghicitor
fortune,tell fortunes = a ghici viitorul
forty = patruzeci
forum = for;forum
forward = din fata;precoce;dinainte;Œndraznet
forward,goods to be forwarded = bunuri de expediat
forwarding = expediere
fossil = fosila
fossilization = fosilizare
fossilize = a se fosiliza
foster = a hrani;a nutri
foul = scƒrbos;obscen;murdar;a murdari
foul play = joc incorect;incorectitudine;necinstit
foul up = a strica o relatie;a transforma Œn ceva neplacut
foully = perfid;necinstit
foulmouthed = obscen
foulness = vulgaritate;necinste;perfidie;murdarie
found = trec./part.trec.de la "find";a topi;a turna(metale);a fonda
found guilty = gasit vinovat
foundation = fundament;fundatie;Œntemeiere
foundation member = membru fondator
founded = turnat;fondat
founder = topitor;a se scufunda(o nava);fondator
foundry = topitorie;turnatorie
fountain = sursa;fƒntƒna;izvor
fountain pen = stilou
four = patru
four-part = format din patru bucati
four,on all fours = Œn patru labe;pe brƒnci
fourfold = de patru ori mai mult
fourteen = paisprezece
fourteenth = al paisprezecelea
fourth = sfert;al patrulea;patrime
fourty = patruzeci
fowl = pasare de curte
fox = vulpe;om siret;a Œnsela
fox terrier = fox terrier
foxed = Œnselat
foxiness = siretenie;Œnselaciune
foxy = vulpesc;siret;viclean
foyer = foaier
fracas = taraboi;scandal
fraction = fractie
fractional = fractionar;neŒnsemnat
fractious = ursuz;morocanos;artagos
fracture = a fractura;fractura
fragile = fragil
fragility = fragilitate
fragment = fragment
fragmentary = fragmentar;partial
fragmentation = fragmentare;Œmbucatatire
fragmentation bomb = bomba care se sparge
fragrance = mireasma
fragrant = frumos mirositor;Œnmiresmat
frail = subred;firav;plapƒnd
frailness = subrezenie;debilitate;fragilitate
frailty = subrezenie;slabiciune;fragilitate
frame = structura;a forma;osatura;cadru
frame of mind = dispozitie sufleteasca
frame-up = Œnscenare
framed = Œncadrat;format
framework = rama;cadru
frame(up) = a Œnscena
framing = Œncadrare
franc = franc
france = Franta
franchise = scutire;privilegiu
frank = sincer;franc;deschis
frankfurter = cƒrnat afumat
frankness = sinceritate
frantic = frenetic;iesit din minti(de durere)
fraternal = fratern;fratesc
fraternity = fraternitate;fratie
fraternization = fraternizare
fraternize = a fraterniza
fratricide = fratricid
fraud = impostor;Œnselatorie;escroc
fraudulence = caracter necinstit;escrocherie
fraudulency = Œnselaciune;Œnselatorie
fraudulent = sarlatanesc;necinstit
fraudulent conversion = conversiune frauduloasa
fraught = teama;bogat Œn;groaza;Œncarcat cu
fray = a Œnspaimƒnta
fraying = uzare;Œnfricosare;destramare
frazzle = uzura;deteriorare
frazzle,to a frazzle = a aduce la distrugere
freak = bizarerie;aventura;capriciu
freckle = a se acoperi de pistrui;pistrui
freckled = trec./part.trec.dela "freckle"
free = independent;neconstrƒns;liber
free copy = copie gratuita
free entry = intrare libera
free for all = discutie neorganizata
free gift = cadou gratuit
free market = piata libera
free oneself = a se elibera
free port = zona libera de taxe vamale
free trade = comert liber;liber-schimb
free trade zone = zona de comert liber;tƒrg;piata
free-rider = interventie personala libera
free,get free = a scapa;a se elibera
free,set free = a pune Œn libertate
freed = trec./part.trec. de la "free"
freedom = libertate;familiaritate
freehold = proprietate funciara absoluta
freelance = colaborare ext. independenta
freelancer = ziarist colaborator ext.indep.
freeman = om care are cetatenie;om liber
freemason = francmason
freeze = a degera;a Œngheta
freeze wages = a Œngheta salariile
freeze,deep freeze = congelare
freeze,quick freeze = Œnghetare rapida
freezer = congelator
freezing = degerare;congelare
freezing point = punct de Œnghet
freight = transport(de marfuri);Œncarcatura(a unui vas);Œnchiriere a unui vas
freight advance = transport platit anticipat
freight clause = clauza de transport
freight list = lista bunurilor transportate
freight space = spatiu de transport
freight steamer = vas pentru transp. marfurilor
freight terminal = port de destinatie
freight ton = tonajul navlului
freightage = transport de marfuri;costul transportului
freighter = vas comercial;agent de transport;armator
french = francez;frantuzesc;limba franceza
french fries = cartofi prajiti
frenetic = frenetic;iesit din minti(de durere)
frenzied = foarte excitat
frenzy = frenezie;furie
frequency = frecventa
frequent = frecvent;numeros;a frecventa
frequently = des;frecvent
fresco = fresca
fresh = nou;proaspat;recent
fresh paint = vopsit proaspat
fresh water = apa dulce
freshen = a Œmprospata;a desara
freshen(up) = a se Œmprospata
freshly = cu voiciune;de curƒnd
freshman = boboc(student Œn anul Œntƒi)
freshness = noutate;prospetime;Œnviorare
fret = a uza;a tulbura;a freca;agitatie
fretful = framƒntat;agitat
friar = calugar
fricassee = tocana
fricative = fricativa(consoana)
friction = frictiune;divergenta;frecare;conflict
friday = vineri
fridge = frigider
fried = trec./part.trec.de la "fry"
friend = prieten
friend,make friends with = a se Œmprieteni cu
friendliness = bunavointa;prietenie
friendly = prietenesc;prietenos
friendship = prietenie
frieze = friza(arhit)
frigate = fregata;pasare-fregata
frigging = afurisit;blestemat
fright = spaima;groaza
fright,stage fright = trac
frighten = a speria;a Œngrozi
frightened = trec./part.trec. d."frighten"
frightening = Œnspaimƒntator
frightful = grozav;Œnspaimƒntator
frightfully = teribil de;Œngrozitor de
frightfulness = grozavie
frigid = frigid;rece
frigidity = frigiditate
frills = zorzoane;Œnflorituri
frilly = cu volane;Œnzorzonat
fringe = ciucure;franj
frippery = stil Œncarcat;ornament ieftin
frisk = zbenguiala;a zburda;a salta
friskiness = zbenguiala
frisky = zburdalnic
fritter = a toca;clatita;a irosi
frivolity = frivolitate
frivolous = frivol
frock = sutana;rochie
frock coat = redingota
frog = broasca
frogman = scufundator
frolic = veselie;petrecere
frolicsome = zglobiu
from = din;de la;de
from it = de la(ceva);din
from the beginning to the end = de la Œnceput pƒna la sfƒrsit
from this = din asta
from where = de unde
front = fatada;frunte
front door = usa din fata
front page = prima pagina
frontage = vedere spre strada;fatada
frontal = frontal;fronton
frontier = frontiera;granita
frontier station = loc de control la frontiera
frontier traffic = trafic de frontiera
frontispiece = frontispiciu
frontlet = fruntar;diadema
frost = ger;Œnghet;a Œngheta
frostbite = degeratura
frostbitten = degerat
frosted = trec./part.trec.de la "frost"
frosted glass = sticla mata;geam
frostiness = raceala
frosting = glazura
frosty = glacial;Œnghetat;rece
froth = a spumega;spuma;superficialitate
frothiness = spumegare
frothy = spumos;lipsit de sens
frown = a se Œncrunta;Œncruntare
frowst = statut(aer);greu
frowzy = statut;Œnchis(aer)
froze = trecut de la "freeze"
frozen = part. trecut de la freeze
fructify = a rodi;a face roditor;a fertiliza
frugal = frugal
frugally = sobru;frugal
fruit = fruct;rod
fruit cake = prajitura cu fructe
fruiterer = fructar
fruitful = roditor
fruitfulness = rodnicie
fruitiness = rodire
fruition = realizare;rodnicie
fruitless = neproductiv;steril
fruity = gustos;interesant
frump = femeie certareata;femeie demodata
frustrate = a frustra;a zadarnici
frustrated = trec./part.trec.d."frustrate"
frustrating = care frustreaza;obstacol
frustration = frustrare;zadarnicie
fry = a praji;a se praji
frying = care frige;care prajeste
frying pan = tigaie
fuchsia = fucsia;fucsie
fuck = a fute
fuck off = sterge-o!
fuck up = complicat;Œncurcat
fuddle = a se Œmbata;a se zapaci;ameteala;betie
fuddled = trec./part.trec.de la "fuddle"
fudge = a face de mƒntuiala;plasmuire;a ticlui;inventie
fuel = combustibil
fuel-supply = aprovizionare cu combustibil
fugitive = fugitiv;fugar;ocazional
fugue = fuga(muz)
fulfill = a executa(o porunca);a Œmplini(o dorinta);a Œndeplini
fulfilment = Œmplinire;Œndeplinire;realizare
full = plin;complet
full back = fundas
full convertibility = convertibilitate totala
full of = plin de
full partner = partener egal
full swing = Œntreaga capacitate
full to the brim = plin ochi
full-blown = Œn plina floare;matur
full-grown = matur
full-scale = folosind toate datele;la scara:
full-service bank = banca cu toate serviciile
full,become full = a se umple
fullness = corpolenta;abundenta
fullscreen = Œntregul ecran(inf.)
fully = cu desavƒrsire;Œn total
fulminate = a fulgera;a exploda
fulsome = nesincer;dezgustator
fumble = a bƒlbƒi;a scotoci
fume = a fumega;miros greu;mƒnie
fumigate = a afuma;a dezinfecta
fumigation = afumare;dezinfectare
fun = haz;distractie
fun,poke fun at = a-si bate joc de
fun,what fun = ce distractie!
function = a functiona;functiune;functie
functional = functional
functionary = functionar;functional
fund = capital;fond
fund raiser = persoana ce colecteaza fonduri
fund raising = strƒngere de fonduri
fundamental = fundamental;principiu
fundamentalism = fundamentalism
fundamentalist = fundamentalist
fundamentally = fundamental
funding = care furnizeaza
funds = fonduri
funeral = funerar
funereal = funebru
fungicidal = care tine de fungicid
fungicide = fungicid
fungous = buretos;poros
fungus = ciuperca parazitara
funicular = funicular
funicular railway = funicular
funk = a-i fi frica;panica;fricos;spaima
funnel = pƒlnie;burlan
funnies = pagina comicsurilor
funnily = nostim;hazliu
funny = caraghios;hazliu
fur = blana
furbish = a lustrui;a curata
furious = furibund;furios
furl = a Œnfasura
furlough = concediu;permisie
furnace = cuptor
furnish = a aproviziona;a oferi
furnishings = mobilier;ornamente
furniture = mobila
furor = nebunie
furred = Œmblanit
furrier = blanar
furriness = Œmblanire
furring = Œmblanind
furrow = brazda
furry = Œmblanit
further = mai departe;Œn plus
further training = pregatire Œn continuare
furthermore = afara de aceasta;Œn plus
furthermost = cel mai Œndepartat
furthest = cel mai tƒrziu
furtive = ascuns
furtively = pe furis
furtiveness = furisare
fury = furie
fuse = a fuziona;a topi
fuselage = fuselaj
fusillade = salva
fusion = fuziune;topire
fuss = a se agita fara rost;agitatie;Œncurcatura
fuss,make a fuss = a face mare caz de;a face taraboi
fussily = Œntr-o maniera agitata;zgomotos
fussiness = zbucium;forfota
fussy = aferat;agitat
fusty = Œmbƒcsit;mucezit
futile = nefolositor;zadarnic
futility = inutilitate;zadarnicie
future = viitor;urmator
future,in the future = de acum Œnainte;Œn viitor
futureless = fara speranta;fara viitor
futurelife = viata de apoi
futures = cele cumparate pentru revŒnzare
futurology = futurologie;viitorologie
fuzz = fir de praf;firicel
fuzziness = calitatea de a fi plin de praf;scame
fuzzy = scamos;pufos
gabble = a vorbi repede si incoerent
gaberdine = gabardina;haina groasa si larga
gadabout = pierde-vara;vƒntura-lume
gadfly = taun
gadget = orice obiect mic;procedeu;mecanism
gaelic = galic
gag = a astupa(o valva, gura);a pune calus
gaga = senil;ticnit
gage = amanet;zalog;cautiune
gaggle = a gƒgƒi;un cƒrd de gƒste
gaiety = chef;veselie
gain = cƒstig;a cƒstiga;a obtine
gain ground = a cƒstiga teren(si fig);a progresa
gain on(upon) = a progresa fata de concurenta;a se apropia de
gain time = a cƒstiga timp;a fi Œn avans
gain weight = a creste Œn greutate;a lua amploare
gainful = lucrativ;profitabil
gaining = cƒstigator;cƒstig
gainings = culmi(realizari);Œmpliniri;progrese
gait = port;umblet;maniera
gala = gala;ocazie festiva
galaxy = galaxie
gale = furtuna;vƒnt puternic
gall = zgƒrietura;a irita;iritatie;a freca
gall bladder = basica fierii
gallant = galant;stralucitor;viteaz
gallantry = bravura;curtoazie;vitejie
gallery = galerie;muzeu sau colectie de arta;coridor
galley = galera;spalt
galley proof = spalt
gallic = francez;galic
gallicism = expresie franceza;galicism
galling = iritant;enervant
gallivant = a-si face de cap;a pierde vremea
gallon = galon(masura de volum)
gallop = a progresa rapid;a galopa;a se grabi
galloping inflation = inflatie galopanta
gallows = spƒnzuratoare
gallup poll = sondaj de opinie Gallup
galore = din belsug;belsug
galosh = galos
galvanization = galvanizare;stimulare
galvanize = a stimula;a galvaniza
galvanized iron = fier galvanizat
galvanometer = galvanometru
gambit = gambit;miscare de deschidere la sah
gamble = a juca pe bani(jocuri);a risca
gambler = cartofor;jucator de jocuri de noroc
gambling = jocuri de noroc
gambol = gambada;zburdalnicie;salt;a sari;a zburda
game = a juca jocuri de noroc;joc;meci;partida
gamekeeper = padurar
gamin = copil vagabond;de pripas
gaming = care joaca;care tine de joc;de joc
gammy = pocit;rau
gander = a se plimba fara scop;gƒscan
gang = gasca;banda
gang up on = a ataca Œmpreuna
gangling = neŒndemƒnatic;stƒngaci
gangplank = pasarele pentru Œmbarcare
gangrene = a se gangrena;gangrena
gangrenous = cangrenat
gangster = gangster;membru al unei bande de raufacatori;bandit
gangway = coridor(pe vas);pasarela
gaoler = temnicer
gap = ravena;spatiu gol
gape = a deschide larg;a casca;gura casca;cascat;deschizatura
garage = a gara;garaj
garb = costum;Œmbracaminte
garbage = gunoi(si figurat);resturi menajere
garble = a trunchia;a dezinforma;a deforma
garden = gradina;gradina de zarzavat;teren fertil
gardener = gradinar;horticultor
gardening = gradinarit;horticultura
gargle = a face gargara;a vorbi repede si indistinct;a gargarisi
gargoyle = gargui;gura de apa ornamentala(arh)
garish = batator la ochi;stralucitor
garland = a Œmpodobi cu ghirlande;ghirlanda
garlic = usturoi
garment = haine;a Œmbraca;Œmbracaminte
garner = depozit;grƒnar;tezaur
garnish = garnitura;a gati;a Œmpodobi;a Œnfrumuseta
garret = mansarda;pod
garrison = a ocupa o garnizoana;garnizoana
garrote = strangulare cu coarda de otel;garota(med)
garrulity = limbutie;logoree;vorbarie
garrulous = limbut;trancanitor;vorbaret
garter = a lega cu o jartiera;jartiera
gas = benzina;gaz(de razboi, de iluminat);a gaza;petrol;substanta gazoasa
gas grill = gratar cu gaze
gas mask = masca de gaze
gas pedal = accelerator(la automobil)
gas range = aragaz;cuptor cu gaz;masina de gatit cu gaz
gas station = benzinarie
gas stove = soba cu gaze
gash = rana adƒnca
gasket = garnitura de etansare
gasoline = benzina
gasp = a casca gura;a gƒfƒi;gƒfƒitura
gastric = gastric
gastritis = gastrita
gastroenteritis = gastroenterita
gastronomic = gastronomic
gastronomy = gastronomie
gasworks = uzina de gaz
gate = poarta;intrare
gatecrash = a intra fara bilet
gatecrasher = musafir nepoftit
gateway = poarta;acces;intrare
gather = a culege;a recolta;a aduna
gather strength = a aduna puteri;a-si concentra fortele
gathered(be gathered) = a fi adunati;strƒnsi la un loc
gathering = recolta;multime;adunare
gauche = de stƒnga(polit.);neŒndemƒnatic;stƒngaci
gaudy = ostentativ si fara gust;tipator
gauge = gabarit;masura standard;ecartament
gaunt = emanciat;slabanog;subtire si osos
gauntlet = mƒnusa de armura
gauntness = Œnfatisare uscativa
gauze = val;voal;ceata usoara
gave = trecut de la "give"
gavel = ciocan de lemn(la tribunal)
gawk = nataflet
gawky = neŒndemƒnatic;stƒngaci
gay = viu(despre culori);homosexual;voios;vesel
gaze = a se uita lung;a-si pironi privirea;a se holba
gazelle = gazela
gazette = gazeta;ziar
gazetteer = dictionar geografic
gear = aparatura;unelte;echipament
gear to = a se adapta pentru;a se angrena;a se adapta la
gearbox = cutie de viteze
gearcase = cutie de viteze
gearshift = schimbator de viteze
gearwheel = roata zimtata
geezer = persoana Œn vƒrsta sau ciudata
geisha = gheisa
gelatine = gelatina
geld = a scopi;a castra
gelding = animal castrat;castrare
gem = giuvaer;nestemata;piatra pretioasa
geminate = a se dedubla;a se aranja Œn perechi;a gemina;a Œmbina;cuplu;pereche
gemination = dublare;repetitie(de sunete/ foneme)
gemini = constelatia Gemenilor;zodia Gemenilor
gemmology = stiinta pietrelor pretioase
gendarme = jandarm;politist
gendarmerie = jandarmeria franceza;jandarmerie
gender = categoria genului;gen gramatical sau natural;sex(colocvial)
gene = gena
genealogical = genealogic
genealogical tree = arbore genealogic
genealogist = genealogist
genealogy = genealogie
general = general;comun;obisnuit
general department = departament general;sectie pentru/cu de toate
general equilibrium = echilibru general;echilibru mondial
general headquarters = cartier general
general partnership = proprietate comuna
general practitioner = medic nespecializat
general,in general = Œn general
generality = generalitate
generalization = generalizare
generalize = a generaliza
generally = Œn general
generate = a genera;a produce
generation = generare;generatie;creatie
generative = facultate generatoare;generativ
generator = generator;procreator;producator
generic = generic
generosity = generozitate
generous = liberal;larg;generos
genesis = geneza;Œnceput;origine
geneticist = genetician
genetic(al) = care se refera la gene;genetic
genial = generator;blƒnd
geniality = buna dispozitie;cordialitate
genital = genital
genitalia = organele genitale
genitals = organele genitale
genitive = constructie genitivala;genitiv(gram)
genius = geniu;spirit;talent
genocide = genocid
genre = gen(literar artistic);soi;fel
gent = gentleman;gentilom
genteel = rafinat;politicos
gentle = blajin;manierat;nobil
gentlefolks = lumea buna;societatea Œnalta
gentleman = gentilom;nobil
gentleness = blƒndete;gentilete;amabilitate
gentlewoman = doamna;femeie distinsa;nobila
gently = cu blƒndete;Œntr-un mod nobil;usurel
gentry = mica nobilime
genuflection = genuflexiune;reverenta
genuine = original;autentic;natural
genuinely = Œn mod real;Œn mod sincer;natural
genuineness = naturalete;puritate;autenticitate
genus = clasa;gen;soi
geographic = geografic
geography = geografie
geological = geologic
geologist = geolog
geology = geologie
geometric = geometric
geometrical progression = progresie geometrica
geometry = geometrie
geophysics = geofizica
geriatrician = medic geriatru
geriatrics = geriatrie
germ = germene;microb;virus
german = german;limba germana;neamt;nemtesc
german measles = rubeola
germane = de aproape(ruda);de sƒnge(ruda)
germany = Germania
germicidal = care se refera la germicide
germicide = germicid
germinal = embrionic;germinal
germinate = a germina
germination = germinatie;Œncoltire
gerontology = gerontologie
gestalt = unit.functionala a experientei;unit.indivizibila de perceptie
gestalt psychology = scoala psihologica germana
gestapo = Gestapo
gestation = gestatie;graviditate;sarcina
gesticulate = a se exprima prin gesturi;a gesticula
gesticulation = gesticulatie
gesture = a Œnsoti cu gesturi;a se ajuta de gesturi;gest
get = a dobƒndi;a primi;a cƒstiga;a obtine
get a move on = a se grabi
get about = a merge de colo-colo;a circula
get accustomed to = a se obisnui cu
get along with = a se Œntelege bine(cu cineva)
get an insight into = a avea o vedere Œn adƒncime
get angry = a se Œnfuria
get around = a ajunge din urma;a cƒstiga favoruri lingusind;a Œnfluenta;a Œnconjura
get away = a scapa
get away with it = a scapa cu fata curata
get back = a reveni;a se Œntoarce
get by = a reusi o actiune pe furis
get damaged = a i se produce stricaciuni;a se strica
get divorced = a divorta
get down = a se da jos;a coborƒ
get drunk = a se Œmbata
get exhausted = a fi sfƒrsit;frƒnt de oboseala;a obosi
get going = a continua(drumul, munca)
get ill = a se Œmbolnavi
get in = a intra;a patrunde
get into = a intra;a patrunde
get into trouble = a da de bucluc;a fi la ananghie
get isolated = a se izola
get it in the neck = a primi o lovitura Œn plin
get off = a se da jos
get on = a face progrese;a se descurca
get on to = a discuta
get out = a coborƒ din ceva;a iesi
get out of order = a se deranja;a se strica
get outraged = a se indigna;a se revolta
get over = a depasi(dificultate/ceva);a se Œntrema dupa o boala
get promotion = a promova
get ready = a fi gata;a se pregati
get rid of = a se scapa de
get round = a se sustrage legii;a Œnconjura
get soaked = a se uda pƒna la piele
get stuck = a se Œntepeni
get the better of = a profita de
get the sack = a fi concediat
get the wind up = a se speria
get through = a trece un examen;a termina
get tired = a obosi
get to = a ajunge la;a reusi
get together = a ajunge la o Œntelegere;a se aduna
get up = a se scula;a se trezi;a urca
get used to it = a se obisnui cu
get wet = a se uda
get wind of = a deveni constient de
get,do you get me = Œntelegi ce vreau sa spun?;a Œntelege
get,he is getting on = avanseaza;se descurca
get,how are you getting on = cum Œti merge(interog);cum o mai duci(interog)
getaway = fuga;evadare
getn off = a coborƒ
gewgaw = fleac;zorzoane
geyser = gheizer
ghastly = groaznic;Œnfiorator;oribil
gherkin = castraveciori
ghetto = cartier evreiesc;ghetou
ghost = naluca;stafie
ghost town,ghost city(amer) = oras parasit(vestul salbatic)
ghostly = fantomatic;spectral
ghoul = vampir;vƒrcolac
ghoulish = vampiric
ghoulish humour = umor macabru
giant = gigant;titan;urias
gibber = a vorbi bƒlbƒit si repede
gibe = zeflemea;bataie de joc
giblets = maruntaie de pasare;potroace
giddiness = nechibzuinta;ameteala
giddy = buimac;nesocotit;zapacit
gift = dar;talent
gifted = Œnzestrat;capabil
gigantesque = gigantic;urias
gigantic = colosal;urias
giggle = chicot;rƒs prostesc;a chicoti
gild = a auri;Œmpodobi
gild the pill = a Œndulci hapul
gill = branhie;darac;a daraci;masura de capacitate(amer)
gilt = aurire;aurit
gilt edged = cu marginile aurite
gimmick = obiect care atrage atentia;pacaleala;scamatorie
gin = gin;scripete;macara(presc.de la "engine")
gin mill ,gin shop(amer) = birt ieftin;cƒrciuma
ginger = ghimbir;Œnsufletire;voiciune
ginger ale = ginger beer
ginger beer = bautura gazoasa cu ghimbir
gingerly = grijuliu;prudent
gingivitis = gingivita
ginseng = ginseng(planta medicinala)
gipsy = limba tiganeasca;tigan
giraffe = girafa
gird = cingatoare;lovitura cu nuiaua;cerc;a Œncinge
gird up one's loins = a-si Œncinge salele
girded = batjocorit;Œncins;pregatit
girder = bƒrna;grinda
girdle = brƒu;cingatoare
girl = fata;slujnica
girl guide = cercetasa(Œn Anglia)
girlhood = adolescenta(a unei fete);tinerete a unei femei
girlish = de fata;de fetiscana;feciorelnic(baiat)
girt = trec./part.trec.de la "gird"
girth = chinga;cingatoare
gist = esenta;fond
give = a da;a transmite;a acorda;a plati;a Œncredinta
give a hand = a da o mƒna de ajutor
give an excuse = a justifica;a se scuza
give and take = a face un compromis;compromis
give away = a da;a dona
give back = a Œnapoia
give birth = a da nastere;a crea
give chase(to) = a haitui;a urmari
give him a leg up = ajuta sa urce,a-l;sa Œncalece
give in = a se da batut;a ceda
give in marriage = a da de sotie
give it a try = a face o Œncercare
give off = a emite
give one the creeps = a-i face pielea de gaina
give one's word = a-si da cuvƒntul
give oneself airs = a-si da aere
give oneself up = a se preda;a se lasa pagubas
give out = a anunta;a emite
give place to = a da prilej;a face loc
give rise to = a cauza;a provoca
give the right of way = a da prioritate
give the sack = a concedia
give the willies = a baga Œn sperieti
give up = a renunta(la fumat);a abandona
give,give back = a restitui
give,give ground = a se retrage
given = dat;predispus
given that = dat fiind faptul ca;pornind de la premiza(ca)
giving birth = care da nastere;a produce
gizzard = rƒnza;pipota(zool)
glace = lucios;lustruit
glacial = glacial;Œnghetat
glacier = ghetar
glad = bucuros
glad rags = haine de sarbatoare
glad,be glad = a fi bucuros
gladden =
glade = luminis;poiana
gladiator = gladiator
gladiolus(pl gladioluses) = gladiola
gladly = bucuros;vesel;Œncƒntat
gladness = bucurie
glamor = vraja;farmec;Œncƒntare
glamorous = fascinant;fermecator
glamour = vraja;farmec;Œncƒntare
glance = a arunca o privire;a licari
glance at = a arunca o privire la
glance off = a atinge pe cineva
gland = ganglioni cervicali(la gƒt);glanda;presgarnitura;garnitura de etansare
glands(salivary glands) = glande salivare
glandular = adenoid;glandular
glans = gland(al penisului)(anat)
glare(at/upon) = a se uita sever
glaring = izbitor;orbitor(oare)(lumina);enorm(a)(greseala);mare;evident
glass = pahar;vase de sticla;sticlarie(fam);sticla
glass cutter = geamgiu;diamant
glass house = fabrica de sticla;sera
glass wool,glass silk = vata de sticla
glass,looking glass = oglinda
glass,magnifying glass = lupa
glass,under glass = cu geam;sub geam
glasses = ochelari
glassful = pahar plin(mas de capacitate)
glassily = sticlos;lucios
glassware = sticlarie(articole de)
glassy = sticlos lucios;lipsit de viata(ochi);stralucitor
glaze = a pune geam la;a emaila;a smaltui
glazier = smaltuitor;geamgiu
gleam = licarire;lumina slaba(reflectata);pƒlpƒi;a licari;pƒlpƒire
glean = a aduna spicele;a spicui(fapte/stiri)
gleanings = spicuiri;strƒngere de spice;analecte(lit)
glee = bucurie
glee,in high glee = Œn culmea bucuriei
gleeful = voios
gleesome = vezi "gleeful"(rar)
glen = strunga;vale Œngusta de munte
glib = fluent(fam.,peior.)
glibness = usurinta Œn exprimare;volubilitate
glide = a aluneca usor;a se scurge
glide,to glide into bad habits = a aluneca pe o panta rea;alunecare;glisare;a aluneca pe o panta gresita
glider = glisor;planor
glimmer = a sclipi;a luci;a licari
glimpse = licarire trecatoare;privire fugara;scaparare
glimpse,catch a glimpse of = a zari Œn treacat;a Œntrezari
glint = licarire
glisten = luciu;a scƒnteia;scƒnteiere;stralucire;a straluci
glitter = fast;fastuos;a scƒnteia;a straluci;stralucire
gloaming = asfintit;crepuscul
gloat = a privi cu lacomie;a privi cu nesat;privire lacoma
global = global;sferic;atotcuprinzator
globe = Pamƒntul;glob
globetrotter = turist Œn jurul lumii(pe jos)
globetrotting = cutreierarea globului
globular = facut din globule;sferic
globule = globula;sferula
globulin = globulina
gloominess = obscuritate;deprimare;tristete
gloomy = melancolic;trist;Œntunecat
glorification = coma
glorify = a onora;a glorifica;a slavi
glorious = glorios;ilustru;splendid
glory = a se mƒndri;triumf;glorie;nimb
gloss = glosa;glosar;lustru;a lustrui;a explica
gloss over = a face comentarii
glossary = glosar
glossiness = lustru;stralucire
glossy = lustruit;lucios
glove = a Œnmanusa;manusa
glue = clei;a lipi cu clei
gnaw = a roade
go = a merge;a se duce;a deveni;energie;entuziasm;miscare;Œncercare;moda
goal = gol;scop
goalkeeper = portar
god = zeu;dumnezeu
goddaughter = fina
goddess = zeita
godfather = nas
godmather = nasa
godson = fin
going = dus;mers;stare a drumului
gold = aur;de aur
golden = auriu
goldsmith = bijutier
gondola = gondola
gone = part. trec. de la go(merge)
gong = gong
good = bine;bun;rost;folositor;competent;placut;amuzant;sigur;virtuos
good action = binefacere
good-bye = ramas-bun
good-for-nothing = puslama;secatura
good-looking = aratos
goods = marfa
goods train = marfar
goose = gƒsca;carne de gƒsca
gooseberry = agris(a)
gorge = pas;trecatoare;defileu;a (se) ghiftui
gorgeous = frumos;minunat;strasnic
gorilla = gorila
gosling = boboc de gŒsca
gossip = bƒrfa;flecareala;a bƒrfi;a flecari
gown = lnic
grace = njon
graceful = gratios
gracious = amabil
gradation = gradatie
grade = grad;rang;rampa;clasa;calificativ;panta;a grada
gradient = panta
gradual = treptat
graduate = absolvent;licentiat;titrat;a absolvi;a da o diploma;a grada
graduation = absolvire
graft = altoi;grefa;a altoi;a grefa
grain = cereale;grƒne;graunte;bob;farƒmita
gram = gram
grammar = gramatica
grammatical = gramatical
gramme = gram
gramophone = patefon
granary = grƒnar
grand = mare;important;grandios;mƒndru;Œnfumurat;minunat;strasnic
grand daughter = nepoata
grandchild = nepot;nepoata
grandfather = bunic
grandfather's clock = pendula
grandiloquent = grandilocvent
grandma = bunicuta
grandmother = bunica
grandpa = bunicut
grandparent = bunic;bunica
grandson = nepot
grange = casa la tara
granite = granit
grannie = bunicuta
granny = bunicuta
grant = bursa;alocatie;donatie;a acorda;a admite;permisiune;autorizatie
granule = granula
grape = strugure;bob de strugure
grape fruit = grepfrut
graph = graf(mat.);grafic
graphic = grafic;expresiv;colorat
graphic arts = grafica
graphology = grafologie
grasp = apucare;Œntelegere;a prinde;a Œntelege;a patrunde;a accepta cu bucurie
grasping = hraparet
grass = iarba;pasune
grasshopper = lacusta
grate = gratar;gratii;a razui;a rƒcƒi;a calca pe nervi
grateful = recunoscator
grater = razatoare
gratify = a satisface;a multumi;a recompensa
gratitude = recunostinta
gratuitous = gratuit
grave = grav;mormƒnt;serios;a sapa;a ciopli
grave digger = gropar
gravel = pietris;prundis;a pietrui
graveyard = cimitir
gravitate = a gravita
gravity = gravitate;gravitatie;greutate
gray = grey-gri;bursuc
graze = julitura;a zgƒria;a paste
grease = unsoare;grasime;a unge
greasy = unsuros;alunecos
great = mare;maret;mult;important;enorm;minunat;priceput;bun cunoscator
great-granddaugther = stranepoata
great-grandfather = strabunic
great-grandmother = strabunica
great-grandson = stranepot
greatness = grandoare;maretie;importanta
greed = lacomie
greek = greaca;grec;grecesc
green = verde;legume verzi;pasune;necopt;novice;Œnfloritor
green frog = brotacel
green house = sera
green lizard = guster
greengrocer = zarzavagiu
greenhorn = ageamiu;novice;Œncepator
greenish = verzui
greet = binete;a saluta;a Œntƒmpina
greeting = salut
grenade = grenada
grew = trecut de la grow(creste)
grey = gri;cenusiu;plumburiu;sur;carunt;a Œncarunti
greyhound = ogar
gridiron = gratar
grief = amaraciune;jale;mƒhnire;Œntristare;necaz;a mƒhni;a Œndurera
grievance = plƒngere;doleanta
grieve = a necaji;a mƒhni;a fi mƒhnit
grievous = dureros
grill = gratar;grila;friptura la gratar;a frige la gratar;a se praji la soare
grim = aspru;sever;neŒndurator;Œndƒrjit
grimace = grimasa
grin = rƒnjet;zƒmbet;a rƒnji;a zƒmbi
grind = a (se) macina;a (se) rƒsni;a (se) oprima;a (se) toci
grinder = polizor;tocilar;masea;rƒsnita;piatra de moara
grindstone = tocila;piatra de ascutit;gresie
grip = apucare;strƒngere;Œntelegere;a apuca;a tine strƒns
grit = pietris;curaj
grizzled = Œncaruntit
groan = geamat;oftat;a geme;a ofta
grocer = bacan
grocery = bacanie
groom = grajdar
groove = canelura;sant
grope = a bƒjbƒi
gross = vulgar;prost;nerafinat;luxuriant;evident;grosolan;brut
grotesque = grotesc
grotto = grota
ground = pamƒnt;fund;sedimente;zat;motiv;a (se) aseza;part. trec. de la grind
ground nut = arahida
ground squirrel = popƒndau
groundless = nefondat
group = grup;grupa;a (se) grupa
grouse = cocos sau gainusa de munte
grove = crƒng;dumbrava;padurice
grow = a se mari;a se dezvolta;a creste
grow fat = a se Œngrasa
grow thinner = a slabi
grow up = a se maturiza;a se mari
grow weak = a slabi
growing = cultivare;maturizare;crestere
growl = a bombani;a mƒrƒi;a mormai
grown = part. trecut de la grow;crescut;matur
grown up = adult
growth = progres;dezvoltare;crestere
grub = om neglijent;a scurma;vierme;a scotoci
grubby = neglijent
grudge = a-i fi ciuda;a se Œmpotrivi;pica;ranchiuna;animozitate;a invidia
grudgingly = Œn sila
gruel = a snopi Œn bataie;fiertura de ovaz;a pedepsi
gruelling = istovitor
gruesome = groaznic;Œnspaimƒntator
gruff = ragusit;aspru
grumble = a bodogani;a mormai;a bombani
grumpiness = tƒfna;nemultumire
grumpy = tƒfnos;morocanos
grunt = a guita(si fig);a grohai;grohaiala
guarantee = a garanta(si fig);chezasie;garantie
guarantor = chezas;garant
guaranty = chezasie;garantie
guard = a pazi;a apara;a proteja
guard against = a apara de;a fi paznic de;a proteja de;a se pazi de
guard duty = planton
guard house = camera de garda;garnizoana;spatiu Œnchis;planton
guard of honour = garda de onoare
guard rail = balustrada pe autostrada;balustrada
guarded = pazit;critic;precaut
guardedly = Œn mod ocrotit;Œn mod precaut
guardian = gardian;protector;tutore
guardianship = tutela
guarding = care este paznic;care pazeste;pazitor;protector
guava = guava(fruct tropical)
guerilla = de gherila;gherila;membru al unei gherile
guerrilla = gherila
guess = a banui;a ghici;ghicire;ipoteza;presupunere;a-si imagina
guest room = camera de oaspeti
guesthouse = casa de oaspeti;han;pensiune
guffaw = a rƒde zgomotos;hohot de rƒs zgomotos, ragusit
guidance = auspicii;conduita;sfaturi;directie;conducere
guided = ghidat;condus;pregatit;educat;format
guided missile = racheta militara dirijata
guideline = linie calauzitoare;linie directoare;principiu calauzitor
guild = breasla;corporatie;asociatie
guilder = gulden;moneda olandeza
guildhall = casa a breslelor;primarie
guile = viclenie;Œnselaciune;siretenie
guileful = duplicitar;Œnselator;siret
guileless = fara viclenie
guillotine = a ghilotina;ghilotina
guilt = vinovatie;vina
guiltiness = vinovatie
guiltless = nevinovat
guilty = vinovat
guilty conscience = constiinta Œncarcata
guilty,plead guilty = a fi gasit sau a gasi vinovat
guinea fowl = bibilica
guinea hen = bibilica
guinea pig = cobai
guise = aspect exterior;a masca;aparenta;a Œmbraca;Œmbracaminte
guitar = chitara
gulch = rƒpa;prapastie
gull = golf(ape);pescarus;prostut;vƒltoare;abis;credul;a Œnghiti;prapastie
gullet = defileu;esofag;gƒt;strƒmtoare;canal
gullibility = credulitate absoluta
gullible = usor de pacalit;credul;naiv
gully = a croi defileu;defileu
gulp = a Œneca(un suspin);a Œnghiti dintr-o data;dusca;Œnghititura
gum tree = arbore de cauciuc;arbore de guma
gum up = a cauciuca;a lipi
gumboots = cizme de cauciuc
gummy = cauciucat;din guma;lipicios;umflat;adeziv
gun for = a vƒna
gun shots = focuri de arma
gunlock = piedica(de pusca);tragaci
gunner = pistolar;artilerist
gunnery = arta cavaleriei;canonada
gunny = iuta;sac de iuta
gunpowder = praf de pusca
gunrunner = traficant de arme
gunrunning = contrabanda cu arme;trafic de arme
gunshot = bataia unui proiectil;foc de arma;Œmpuscatura;lovitura de tun
gunsmith = armurier
gurgle = a susura(si fig);a gƒlgƒi;susur;murmur
guru = guru;parinte spiritual(India)
gusher = arteziana;om expansiv;sonda din care tƒsneste petrol
gushing = care tƒsneste;plin de efuziune
gust = hohot;rafinament;izbucnire;placere;rafala;distractie
gusto = gust;stil;entuziasm;maniera;bucurie
guts = curaj(argou)
gutter = a face santuri;rigola;viata mizera;sant
gutter press = presa de scandal
guttersnipe = bilete de reclama;haimana(colocvial);copil vagabond
guttural = consoana velara;gutural;velar
guv = guvernator(argou)
guzzle = a mƒnca cu lacomie;nesatul;a bea
guzzler = lacom;bautor;nesatul;betiv
gym = gimnastica;gimnaziu(colocvial)
gym hall = sala de sport(colocvial)
gymkhana = Œntƒlnire sportiva;loc de Œntƒlnire sportiva
gymnasium = gimnaziu;sala de sport
gymnast = gimnast
gymnastics = gimnastica
gynecologist = ginecolog
gynecology = ginecologie
gypsum = ipsos
gypsy = tigan
gyrate = a merge Œn cerc;care se roteste;circumvolut;a se Œnvƒrti;circular
gyration = rotatie;rotire
gyroscope = giroscop
habeas corpus = act justific. al unei arestari
haberdasher = negustor de maruntisuri
haberdashery = pravalie de maruntisuri
habit,riding habit = costum de calarie(pt femei)
habitable = locuibil
habitat = arie de raspƒndire;loc;resedinta;locuinta
habitation = asezare omeneasca;locuire;colonie;locuinta
habitual = obisnuit;deprins;uzual
habitually = a obisnui;de obicei
habituate = a deprinde(cu);a obisnui;a se obisnui;a frecventa
habitue = vizitator frecvent
hack = a ciopƒrti;a ciopli;a cotonogi;a sfarƒma;a stƒlci;a stirbi;a cresta;a taia
hack,hack at = rana
hackle = guler(la cocos);musca artificiala(pt undita)
hackle,with his hackles up = Œnfuriat;mƒnios;zbƒrlit
hackneyed = banalizat;rasuflat;tocit;uzat
hacksaw = bomfaier;fierastrau cu coada
hackwork = munca la comanda
had = trec. si part. trec. de la have(a avea)
haddock = egrefin
hades = iad;infern;naiba
hadn't = forma contrasa de la had not(nu a avut)
haemoglobin = hemoglobina
haemophilia = hemofilie
haemophiliac = hemofil
haemophilic = hemofilic
haemorrhage = hemoragie
haemorrhoids = hemoroizi
haft = a pune mƒner(coada);prasele;miner
haggard = salbatic(cinegetic);prapadit
haggle = a ciopƒrti;a toca
haggle,to haggle about = gƒlceava;tocmeala;a se tocmi;cearta
haggling = ciopƒrteala;gƒlceava;tocmeala
hagiology = hagiologie
hail = a cadea ca grindina;grindina;salut(interj);strigare;urare;a bate
hail a cab = a chema un taxi
hail from = a fi originar din;a veni de la;din
hail(a taxi) = chema un taxi(a)(amer)
hair = par;par(fir de);blana;puf
hair dye = vopsea de par
hair spray = fixativ
hair,by a hair = cƒt pe-aci
hair,by a hair breath = foarte putin;cƒt de cƒt
hair,his hair stands on end = a i se face parul maciuca
hair,lock of hair = suvita de par
hair,to split hairs = a despica firul Œn patru
hair,within a hair of death = la un pas de moarte
hairbreadth = cantitate neŒnsemnata;fir de par
hairbrush = perie de cap;pensula din par(poligr)
hairclip = a tunde cu masina;tunsoare cu masina(de tuns)
haircut = tundere obisnuita;tunsoare
hairdo = coafare;coafura
hairdresser = coafor;frizer
hairdressing = frizare;coafare
hairdressing salon = salon de coafura
hairgrip = agrafa;clama
hairiness = abundenta de par;pilozitate
hairline = fir foarte subtire;frƒnghie din par
hairpin = delicata;persoana fina;agrafa de par
hairpin curve(bend) = cotitura periculoasa pe drum;viraj ac de par
hairraising = care Œti face parul maciuca
hake = peste marin merluccius
hale = sanatos;voinic
hale,hale and hearty = sanatos si voios
half = jumatate;repriza;semestru
half brother = frate vitreg
half caste = corcitura;metis
half cocked = pripit
half cocked(gun) = jumatate armat
half hose = soseta barbateasca
half measure = jumatate de masura;text pe doua coloane(tipogr)
half moon = pata alba la unghii;semiluna
half time = jumatate de norma;pauza la mijlocul unui joc;repriza
half wit = sarac cu duhul;gagauta
half-breed = corcitura;hibrid;metis
half-hearted = fara tragere de inima;sovaitor
half,not half = ba bine ca nu
halfback = mijlocas
halfbaked = necopt;neispravit;neterminat
halfwitted = nerod;prost
halibut = peste de mare(hippoglassus)
halitosis = halitoza(med)
hall,dance hall = salon de dans cu parteneri profesionisti
hall,hall mark = a-si pune amprenta pe(ceva);marca;semn distinctiv;pecete
hall,hallmark = a marca;marca(la aur)
hall,town hall = primarie
hallo = a striga alo sau hei;alo;asculta(interj);hei
hallow = a te Œnchina la;hallo(vechi);sfƒnt;a venera;a sfinti
hallucination = halucinatie;iluzie
halo = a Œnconjura cu o aureola;aureola;halo;aureola mamelonara(anat);nimb
halt,come to a halt = a face o halta
halter = moarte prin spƒnzuratoare;pripon;a priponi;a spƒnzura;streang;capastru
halve = a reduce la jumatate;a Œnjumatati;a taia Œn doua bucati
ham,ham and eggs = oua cu sunca
hamburger = cƒrnat;chiftea;tocatura
hamlet = catun;var stins
hammer = a face praf;ciocan;ciocanas;a ciocani;a dojeni;percutor;a prelucra;cocos
hammer and tongs = din rasputeri
hammock = hamac
hamper = cos cu capac;geamantan de nuiele;a stingheri;a Œmpiedica
hamster = hƒrciog(zool)
hamstring = a lovi pe la spate;a ologi;tendon;a schilodi
hand grenade = grenada de mƒna
hand made = de mƒna(lucru facut)
hand out = a ajuta sa coboare;a da;a elibera
hand over = a preda;a transmite
hand picked = ales pe sprƒnceana;sortat cu mƒna;elita
hand,at hand = la Œndemƒna
hand,change hands = a trece Œn mƒna altcuiva;la alt posesor
hand,force his hand = a-i forta mƒna
hand,off = jos mƒinile(interj)
hand,old hand = expert Œn materie
hand,on the one hand = pe de o parte
hand,on the other hand = pe de cealalta parte
hand,one handed = stƒngaci
hand,out of hand = dereglat;Œncheiat;prompt
hand,second hand = de ocazie;la a doua mƒna
hand,up = mƒinile sus
handbag = geamantan mic;sac de mƒna;sacosa de dama
handball = balonas de cauciuc;handbal;minge
handbill = anunt;Œnstiintare;manifest
handbook = manual;ghid
handbrake = frƒna de mƒna
handcart = carucior cu doua roti;roaba
handcuffed = Œncatusat
handcuffs = catuse;catuse(pl)
handful = pumn de;mƒna
handicap = handicap;dezavantaj
handicapped = arierat;handicapat
handicraft = munca manuala;meserie;mestesug
handiwork = lucru de mƒna;munca manuala
handkerchief = basma;batista;fular;sah
handlebar = ghidon
handler = dresor;intermediar;agent
handling = manipulare
handout = a remite;a da
handrail = balustrada
hands off = jos mƒinile(labele)(pop)
hands,into the hands of = pe mƒinile
handse = microreceptor de telefon
handshake = strƒngere de mƒna
handsome = aratos;prezentabil;chipes
handwork = lucru de mƒna
handwriting = scris de mƒna
handy = usor de mƒnuit;disponibil;comod
hang about(around) = a se Œnvƒrti fara rost;a zabovi
hang glider = deltaplan
hang in the balance = a se balansa;a ezita
hang on = a se agata de;a se tine strƒns de
hang out = a atƒrna afara
hang up = a pune receptorul Œn furca;a amƒna;lasa Œn suspensie;a pune Œn cui
hangar = hangar;sura
hanging committee = comitet de selectare tablouri
hangings = tablouri;draperii
hangman = calau;gƒde
hangover = mahmureala;ramasita
hank = colac de parƒma;constrƒngere;forta;scul;ghem
hank,have a hank over = avea la mŒna,a-l
hanker = dorinta de;a tƒnji dupa;a dori
hanky = batista(limbaj copii)
hanky panky = hocus-pocus;tertipuri;scamatorie
haphazard = hazard;Œntƒmplare;Œntƒmplator
hapless = ghinionist;nefericit
happen = a surveni;a se Œntƒmpla
happen on = a se Œntƒlni Œntƒmplator;a se lovi nas Œn nas cu
happening = happening(curent Œn teatru);eveniment;Œntƒmplare
happily = cu noroc;cu succes;Œn Œmprejurari fericite;din fericire
happiness = eleganta(stil);fericire;fericire;noroc;realizare
happy = care are o Œnclinatie spre;Œncƒntat;nimerit;norocos;fericit
happy dispatch = harakiri(jap)
happy go lucky = harakiri(jap)
happy,a dog happy child = caruia Œi place joaca cu cƒini
happy,be happy(at something) = a se pricepe la ceva
hara kiri = harakiri
harangue = a bate apa Œn piua;a tine un discurs;cuvƒntare;discurs;vorbarie
harass = a hartui;a pustii;a chinui;a deranja
harassment = deranjare;istovire;pustiire;chin;devastare
harbinger = mesager;militar resp.cu Œncartiruirea;a prevesti;sol
hard = teapan;tare;solid
hard and fast = esat(vas);rigid(reguli, legi)
hard back = carte cartonata
hard bitten = Œncapatƒnat;tenace;tare Œn gura(despre cal)
hard cover book = carte copertata("hard-back")
hard labour = munca silnica
hard loan = dezavantajoase;Œmprumut Œn conditii grele
hard luck = ghinion
hard of hearing = tare Œn urechi
hard porn = pornografie extrema
hard up = cos de gunoi stradal;la anaghie;lefter
hard,as hard = cu putere;dificil
hardheaded = tare de cap
hardliner = adept al unei politici dure;intransigent(pol);fanatic
hardly = abia;aproape de loc;cu greutate
hardly ever = aproape niciodata;foarte rar
hardness = rabdare;tarie;tenacitate
hardship = nedreptate;vitregie a soartei;nenorocire
hardware = articole metalice;feronerie;echipament fizic al calculatorului
hardy = Œndraznet;temerar;pripit
hardy annual = planta rezistenta la ger
hare = constelatia Iepurelui;iepure de cƒmp
harebrained = flusturatic;imprudent
harelip = buza de iepure
harem = harem
haricot = iahnie cu carne
haricot bean = iahnie cu carne;fasole
hark away = mars de aici!
hark back = a pisa aceeasi problema;a reveni pe aceeasi pista
hark forward = mars(Œnainte)
hark off = stati pe loc!
hark(to) = a auzi(vƒnat.);a asculta
harlequin = arlechin;bufon;clovn
harlot = desfrƒnata;prostituata
harlotry = prostituate;prostitutie
harm = paguba;rau;vatamare
harm,to mean no harm = a nu avea intentii rele;a avaria;a dauna
harmful = daunator;stricator;suparator;periculos
harmless = inofensiv;nevatamator
harmonic = armonic;armonios
harmonica = armonica;muzicuta(de gura)
harmonics = stiinta armoniei
harmonious = armonios
harmonization = armonizare
harmonize = a armoniza;a concorda;a se potrivi
harmony = Œntelegere;armonie
harp = a cƒnta la harpa;harfa;harpa
harp on = a insista;a starui
harp,jew's harp = drƒmba(muz)
harpoon = a prinde cu harponul;harpon
harpy = harpie;pasare de prada
harridan = babornita;hoasca
harrow,under the harrow = la anaghie
harry = a jefui;a hartui;a devasta
harsh = strident;aspru;sever
harshness = severitate;asprime;cruzime
hart = caprior;cerb
harvest = cules;recolta;a secera;seceris;a culege;a recolta
harvester = combina(agr.);secerator
has = indicativ prez. pers. a III-a sing. de la have (a avea)
hash = repetitie;carne tocata;a toca;a Œncurca
hasheesh = hasis
hasn't = forma contrasa de la has not (nu are)
hasp = Œncuiere;zavor;cheotoare
hassle = ciondaneala;a se ciondani;ciorovaiala;a se certa
hassock = pernita pt Œngenunchiat;smoc de iarba
haste = graba;imprudenta;precipitare
haste,act in haste = a actiona pripit
haste,make haste = grabeste-te;a se grabi
hasten = a Œmboldi;a se grabi;a zori
hastiness = pripa;graba
hasty = grabit;nesabuit;repezit
hat = a pune palaria pe cap;palarie
hat in hand = cu palaria Œn mƒna;smerit
hat rack = cuier pt palarii
hat,hat in hand = respectuos
hatch = ferestruica Œn perete;trapa;a urzi;a cloci
hatchery = crescatorie de pui/pesti;incubator
hatchet = baltag;secure
hatchet,to bury the hatchet = a se Œmpaca
hatching = omor;masacru
hatchway = bocaport;tambuchiu(nav)
hate = a dusmani;a urƒ
hated = antipatizat;urƒt
hateful = urƒcios;detestabil;odios
hatred = pica;ura;vrajba
hatter = palarier
hatter,mad as a hatter = nebun de legat
haughtiness = semetie;trufie;aroganta
haughty = semet;trufas;arogant
haul = captura;cƒstig;prada;a tƒrƒ;tƒrƒre;a trage;a transporta
haulage = tractiune;transport
haunch = coapsa
haunch,to sit on one's haunches = a sta pe vine
haunt = a bƒntui;a frecventa
haunted = bƒntuit(de stafii);obsedat
haunting = care te bƒntuie;obsedeaza(gƒnd)
have = a trebui sa;a avea;a poseda;a consuma
have a scandal = a face scandal;gura
have dinner = a lua masa
have mercy on = a-i fi mila de;a se milostivi de
have time = a avea timp
have to = a trebui sa
have to,to have to go to = a fi obligat sa
haven = liman;port;refugiu
haven't = forma contrasa de la have not (a nu avea)
haversack = ranita
havoc = prapad;dezastru
hawk = a raspƒndi zvonuri;comert ambulant cu;om hraparet;uliu
hawker = vƒnzator ambulant
hawser = otgon;parƒma
hawthorn = gherghin;paducel
hay = a Œntoarce fƒnul;fƒn
hayrick = claie de fƒn
haystack = vezicula
haywire = Œnvalmasit;sƒrma pt legat baloturi de fƒn
haywire,go haywire = a se pierde cu firea;a se ticni
hazard = a cuteza;sansa;risc;a risca;Œntƒmplare
hazardous = primejdios;riscant
haze = abureala;ceata usoara;a Œncetosa;a istovi
hazel = alun;aluna;culoare maronie;caprui-deschis(ochi)
hazy = neguros;voalat
he = barbat;el;partic.care indica genul masc
he-fox = vulpoi
he'll = forma contrasa de la he will (va fi)
he's = forma contrasa de la he is (el este) sau he has (el are)
head = a fi Œn frunte;a fi primul;cap;minte
head for = a se Œndrepta catre
head off = a schimba directia
head-on = Œn piept;frontal
head-wind = vƒnt din fata(nav)
head,per head = pe cap de locuitor
headache = durere de cap;dificultate
headdress = coafura;palarie de dama
headed for = Œndreptat spre
header = caramida asezata perpendicular;plonjon cu capul
heading = titlu(de capitol);directie
headland = promontoriu
headlight = far
headline = rezumatul principalelor stiri;titlu(Œn ziar)
headlong = cu capul Œnainte;navalnic;precipitat
headmaster = director de scoala
headmistress = directoare de scoala
headphone = casca pentru radio
headquarters = sediu central;cartier general
heads or tails = cap sau pajura ?
headwaiter = maitre-d'hotel;chelner(ober)
headway = Œnaintare;progres
heady = ametitor;impetuos
heal = a se vindeca;a reface
healed = restabilit;vindecat
healer = tamaduitor
health = sanatate
health,to your health = Œn sanatatea dv.
healthy = sanatos;viguros
heap = gramada;a Œngramadi;a stoca;teanc
heap up = a Œngramadi;a aduna
heaps of = gramada de;multime
hear = a auzi;a afla
hear out = a asculta pƒna la sfƒrsit
hear,be heard = a fi auzit(de cineva);bagat Œn seama
hearing = auz;raza auditiva
hearing aid = aparat auditiv
hearsay = din auzite;zvon
hearse = dric;nasalie
heart = inima;suflet;fire
heart attack = atac de cord;infarct
heart broken = cu inima zdrobita
heart rending = sfƒsietor;dureros
heart,by heart = pe de rost
heartbeat = emotie;palpitatie
heartburn = arsuri la stomac
hearten = a Œmbarbata;a Œncuraja
heartfailure = criza cardiaca
heartfelt = din toata inima
hearth = camin;vatra
heartily = cordial;din toata inima
heartless = nemilos;crud
hearty = prietenos
hearty meal = o masa copioasa
heat = arsita;caldura;a Œnfierbƒnta;a inflama
heat up = a Œncalzi
heat,dead heat = caldura molesitoare
heat,in heat = Œn calduri
heat,prickly heat = dermatita asem.cu chelbea;basicute de spuzeala(med)
heated = Œnfierbƒntat;Œncalzit
heatedly = Œnflacarat;pasionat
heater = radiator;resou
heath = baragan;iarba neagra;pƒrloaga
heathen = pagƒn
heather = vuietoare(bot)
heating = Œncalzire;Œncalzitor
heatstroke = nfierbƒnta;a inflama
heatwave = val de caldura
heave = a salta;saltare;astma;a ridica
heave a sigh = a ofta din rarunchi
heave to = a opri vasul cu vƒntul Œn fata
heaven knows! = numai Dumnezeu stie
heavenly = divin;ceresc
heavily = greoi;greu
heaviness = povara;greutate
heaving = Œnaltare;ridicare
heavy = abundent;greu
heavy industry = industrie grea
hebrew = evreu;ivrit;limba ebraica
heckle = a sicana;a Œntrerupe
heckler = persoana care sicaneaza
heckling = sicanator;sƒcƒitor
hectic = ftizic;roscat;febril
hecto = hecto gr. "o suta"(prefix)
hedge = a Œmprejmui cu un gard viu;gard viu
hedgehog = arici
hedgehop = a zbura razant cu solul
hee haw = a rƒde zgomotos si vulgar;a rage;zbierat de magar
heed = a baga de seama;atentie;a tine seama de
heedful = atent;precaut
heedless = nepasator;neatent
heel = calcƒi;toc de pantof
heel,cool one's heels(kick) = a face anticamera;a fi lasat sa astepte
heel,down at heel = cu tocurile scƒlciate;jerpelit;sleampat
heel,take to one's heels = lua la sanatoasa,a o
heeled = bine captusit cu bani;Œnarmat
hefty = vƒnjos;puternic
hegemony = hegemonie
heifer = junca
height = Œnaltime;statura
heighten = a se intensifica;a Œnalta;a ridica
heinous = atroce;crunt
heir = mostenitor;urmas
heiress = mostenitoare;urmasa
heirloom = amintire/bijuterie de familie
held = trecut/part.trecut de la hold
helicopter = elicopter
helio = heliograph;helio gr. "soare"(prefix)
heliport = aeroport pt elicoptere
helium = heliu
hell = iad;naiba
hell,go to hell! = la naiba cu tine
hellenic = elenic;grecesc
hellenism = cultura elena;elenism
hellenist = elenist;strain care vorbeste greceste
hellenization = elenizare
hellish = infernal;diabolic
hello = vezi "hallo"
helm = cƒrma;cƒrmuire
helmet = casca tropicala;coif
help = servitoare;a sprijini;a ajuta;ajutor
help oneself = a se servi
help out = a ajuta la nevoie
help,be helped = a fi ajutat
help,i can't help that = nu am ce face
helper = persoana care da ajutor
helpful = de nadejde;serviabil;util
helpfulness = utilitate
helping = ajutator;portie
helpless = neajutorat;neputincios
helter-skelter = alandala;talmes-balmes
hem = a Œngradi;hm!(ezitare);tiv;a tivi
hem,to be hemmed in = a fi Œngradit;a fi Œngradit
hemi = hemi gr. "jumatate"(prefix)
hemisphere = emisfera
hemistich = emistih
hemophiliac = hemofil
hemorrhage = hemoragie
hemorrhoid = hemoroid
hemp = cƒnepa;marihuana
hen = closca;gaina
hence = de acum Œncolo;de aici
henceforth = pe viitor
henchman = acolit;slugoi
hencoop = cotet pt pasari
henpeck = a tine sub papuc
hepatitis = hepatita
her = dat ei;pe ea;ei(pron. posesiv);sa;sai;sale;sau
herald = a vesti;mesager;crainic
herb = buruiana;planta
herculean = herculean;gigantic
herd = cireada;turma
herdsman = cioban;vacar
here = aici;Œncoace
here it is = iata;poftim
hereabout = primprejur;undeva
hereafter = pe urma;Œn viitor
hereby = astfel;drept care
hereditary = mostenit;prin mostenire
heredity = ereditate
herein = Œn acest loc
heresy = erezie
heretic = eretic
herewith = aici alaturat;prin aceasta
heritable = transmisibil;ereditar;care poate mosteni
heritage = mostenire
hermaphrodite = hermafrodit
hermetic = ermetic;obscur
hermit = pustnic
hermitage = manastire;sihastrie
hernia = hernie
hero = erou;viteaz
heroic = eroic;grandios
heroin = heroina
heroine = eroina
heroism = eroism;vitejie
heron = bƒtlan
herpes = herpes
herring = hering;scrumbie
hers = al(a;ai;ale) ei;al(...) sau;al(...) sa; al(...) sai;al(...) sale
herself = se;ea Œnsasi;chiar ea;sine;ei Œnsesi;pe ea Œnsasi
hesitance = nehotarƒre;ezitare
hesitancy = nehotarƒre;ezitare
hesitant = ezitant;nehotarƒt
hesitate = a sovai;a ezita
hesitating = ezitant
hesitation = nehotarƒre;ezitare
hetero- = etero gr. "diferit"(prefix)
heterogeneous = eterogen
heterosexual = eterosexual
heuristic = euristic
hew = a taia;a despica
hewer = taietor
hewn = trecut de la hew
hex = a deochea;vrajitoare;deochi;blestem
hexagon = hexagon
hexagonal = hexagonal
heyday = perioada de prosperitate;culme
hi tech = tehnologie Œnalta
hi-fi = Œnalta fidelitate
hiatus = hiat
hibernal = hibernal
hibernate = a hiberna
hibernation = hibernare
hiccough = sughit;a sughita
hiccup = sughit;a sughita
hick = satean;taran
hidden = part. trecut de la hide;ascuns;tainic
hide = a tainui;piele de animal;a ascunde
hideaway = ascunzatoare;refugiu
hidebound = costeliv;Œngust la minte
hideous = Œnfiorator;oribil
hideout = ascunzatoare
hiding = ascundere;ascunzis
hiding place = ascunzatoare;refugiu
hierarchical = ierarhic
hierarchy = ierarhie;cler
hieroglyphic = hieroglific;simbolic
higgledy-piggledy = ravasit;alandala
high = Œnalt;ridicat;superior
high court(of justice) = tribunal
high fidelity = Œnalta fidelitate
high jump = saritura Œn Œnaltime
high quality = de calitate superioara
high ranking = de rang Œnalt;superior
high rise = bloc turn
high road = sosea principala
high school = scoala secundara;liceu
high seas = largul marii
high season = sezon turistic
high spirits = buna dispozitie
high street = strada mare/principala
high tech,technology = tehnologie avansata
high technology = tehnologie Œnalta
high tide = maxima fluxului;apogeu
high treason = Œnalta tradare
high-handed = arbitrar;arogant
high-minded = mƒndru
highbrow = snob(intelectual);pedant
highchair = scaun Œnalt(pentru copil)
highfaluting = Œngƒmfat;bombastic
highland = regiunea muntoasa a Scotiei
highlight = centrul atentiei;punct principal;a sublinia
highly = foarte;favorabil
highly strung = Œncordat
highness = alteta
highness,your highness! = Œnaltimea Voastra(Alteta)
highway = autostrada;sosea
highwayman = tƒlhar de drumul mare
hijack = deturna(a)(avion);a jefui
hijacker = gangster care deturneaza;gangster care prada
hike = a face o excursie pe jos;excursie pe jos
hike,take a hike = a face o excursie pe jos
hiker = calator;excursionist
hilarious = ilar;zgomotos
hilarity = ilaritate
hill = colina;deal
hillock = delusor;movila
hillside = coasta de deal
hilly = muntos;accidentat;deluros
hilt = prasele;miner
him = il;Œi;l-;lui;pe el
himself = chiar el;el Œnsusi;se
himself,by himself = de unul singur
hinder = a Œmpiedica;a stƒnjeni
hindmost = cel mai din spate/urma;ultimul
hindquarter = but(de vaca)
hindrance = Œmpiedicare;obstructie
hindsight = Œnaltator(la pusca);neprevedere
hindu = hindus;indian
hinge = a prinde Œn balamale;balama;titina
hint = insinuare;aluzie;sugestie;a face aluzie;a sugera
hinterland = interiorul tarii
hip = Œnclinare a acoperisului;sold
hip flask = sticluta plata
hire = a Œnchiria;a angaja
hire purchase = cumparare cu plata Œn rate
hired = angajat;Œnchiriat
hiring = angajare;Œnchiriere
hirsute = paros;necioplit
his = ai lui/sai;al lui/sau;ale lui/sale;a lui/sa;Œi;lui;sau
hiss = a fluiera;sƒsƒit;a suiera;suierat
historian = istoric;cronicar
historic = de importanta istorica;epocal
historical = diacronic;istoric
history = cronica;istorie
histrionics = actorie;arta dramatica
hit = lovitura;succes;a lovi;a nimeri;a plesni;a pocni
hit and run = accident cu fuga faptasului
hit back = a riposta
hit man = ucigas platit
hit parade = parada slagarelor
hit the hay = a se duce la culcare
hit,make a hit = a avea succes
hitch = impuls;a smuci;smucitura;a muta
hitchhike = a calatori cu autostopul
hitchhiker = autostopist
hither = Œncoace
hither and thither = Œncoace si Œncolo
hive = furnicar de oameni;roi;stup
hive,a hive of industry = centru industrial
hoard = a acumula;stoc;a strƒnge;tezaur
hoarfrost = bruma;promoroaca
hoariness = Œncaruntire
hoarse = ragusit;discordant
hoarseness = raguseala;discordanta
hoary = albicios;brumat
hoax = a juca o farsa;farsa;pacaleala;a pacali
hobble = a schiopata;a se poticni
hobby = ocupatie favorita;subiect favorit
hobbyhorse = bat cu cap de cal;cal de lemn
hobnailed = tintuit(talpa)
hobo = muncitor ambulant
hock,hough = spatiu popliteu(anat);vin de Rin
hock,old hock = bere rasuflata
hockey = hochei
hocus pocus = pacaleala;scamatorie
hod = samar;targa
hodgepodge,hotchpotch = amestecatura;ghiveci
hoe = sapa;a sapa;sapaliga
hog = a Œncovoia;porc;Œncovoiere(tehn)
hoggish = dezgustator;scƒrbos
hoi polloi = masele(de oameni);oamenii obisnuiti
hoist = a ridica folosind frƒnghii;scripeti;macara;ridicare
hoity toity = ia te uita!;neastƒmparat;arogant
hold = a pastra;a tine
hold back = impediment;piedica;a retine;a Œmpiedica
hold court = a tine sedinta(la tribunal)
hold dear = a Œndragi;a stima
hold forth = a propune;a oferi
hold in = a tine Œn frƒu;a stapƒni
hold off = a se retine de la;a tine departe
hold office = a detine o functie
hold on = a persevera;a continua
hold on a minute = stai o clipa!
hold on to = a se agata de;a se tine de
hold one's breath = a-si tine rasuflarea
hold one's own = a nu se da batut
hold one's tongue = a-si tine gura
hold out = a se tine tare;a rezista
hold-up = jefuire a unei banci
hold,catch hold of = a se prinde de
hold,get hold of = a pune stapƒnire/mƒna pe
hold,hold one's own = a ramƒne pe pozitie
hold,hold over = a ramƒne Œn functie
holdall = sac de voiaj
holder = arendas;detinator
holding = parcela;proprietate
holding company = societate comerciala holding
holdover = vestigiu
holdup = atac banditesc;blocare(a circulatiei)
hole = gaura;a gauri;groapa;Œncurcatura;a scobi
hole,make a hole in = a face o gaura Œn provizii
holiday = sarbatoare;vacanta;concediu
holidaymaker = vilegiaturist;excursionist
holiness,his holiness = Sanctitatea Sa(Papa)
holler = a tipa;tipat;a zbiera;zbierat
hollow = gaunos;scofƒlcit;gol
hollow,to beat hollow = a Œnvinge cu usurinta;a face praf;cavitate
holly = ilice(bot)
holocaust = holocaust;ucidere Œn masa
holocaust,the holocaust = ucidere Œn masa a evreilor;Œntre
holster = toc de revolver;batiu(tehn)
holy = sacru;sfƒnt;divin
holy scripture = Biblia;Sfƒnta Scriptura
homage = Œnchinare;omagiu
homage,to do/pay homage to = a recunoaste meritele;a omagia
home = casa;camin;locuinta
home currency = moneda nationala
home office = ministerul de interne(brit.)
home,at home = acasa
home,home for elderly = azil pt batrƒni
home,it came home to him = a Œnteles
homegrown = crescut pe lƒnga casa;local
homeland = patrie;tara de bastina
homeless = fara adapost;patrie;familie
homeless,the homeless = cei fara adapost
homely = casnic
homemade = de casa;de casa(facut);improvizat;indigen
homeo = homeo gr. "la fel"(prefix)
homeopathy = homeopatie
homesick = suferind de nostalgie;dor de casa(cuprins de)
homework = tema(pt acasa)
homicide = omucidere;ucigas
homicide,justifiable homicide = omor scuzabil
homiletics = omiletica
homily = omilie;piedica
homing = care se intoarce acasa;Œntoarcere la baza(radioloc.)
homing pigeon = porumbel calator
homo = homo gr. "la fel"(prefix)
homogeneity = omogenitate
homogeneous = omogen;uniform
homogenized europe = Europa unita
homonym = omonim;tiz
homophone = omofon(lingv si muz)
homosexual = homosexual
hone = a rectifica(prin honuire);ascuti(a)(brice);tocila;gresie
honest = cinstit;corect;sincer
honesty = cinste;probitate
honey = ca mierea;dragalasenie;a Œndulci;iubito;iubitule;miere de albine;mieros
honey cake = cozonac cu miere
honeycomb = a face alveole Œn;cu aspect de fagure;fagure de miere;spongios
honeydew = miere extraflorala
honeymoon = luna de miere
honeymoon,to be on one's honeymoon = a fi Œn luna de miere
honeysuckle = caprifoi
honk = a claxona;claxonat;a grohai;grohait
honor = onoare;cinste
honorarium = onorariu
honorary = de onoare;onorific
honour = onoare;cinste
honour a cheque = a onora un cec;a plati
honour,in honour of = a acorda o distinctie;Œn cinstea
honour,on my honour = pe cinstea mea!
honour,on/upon my honour = pe cinstea mea!
honour,your honour = domnule judecator
honour,your honours = onorata curte
hood = capota;gluga;scufie
hooded = acoperit cu gluga;tainuit
hoodlum = scandalagiu;huligan(amer)
hoodoo = piaza-rea;ghinion
hoodwink = a trage pe sfoara;a Œmbrobodi;a lega la ochi
hoof = a lovi cu copita;copita
hoof,on the hoof = ca greutate vie;pe viu(vite)
hoof,to hoof it = a merge pe jos
hook = cƒrlig de undita;cƒrlig
hook up = a Œnhama
hook up(to) = a se agata de
hook,by hook or by crook = prin orice mijloace
hooker = agent ce recruteaza muncitori;vas de pescuit;prostituata
hooligan = haimana;huligan
hoop = a bate cercuri(la butoi);a tusi convulsiv;cerc de butoi;a Œncercui;janta
hoopoe = pupaza
hoot = caraghioslƒc;larma;strigat;a tipa(bufnita);a striga
hooter = claxon;sirena
hoover = a curata cu aspiratorul
hope = nadejde;a spera;speranta;vƒlcea Œnfundata;golf mic
hope,to hope in = a se Œncrede Œn;a-si Œnchipui
hopeful = plin de speranta;promitator
hopeless = disperat;fara speranta
hopper = culegator de hamei;saritor;cutie pt sugestii(Congr. SUA);purice
hopscotch = sotron
horde = a trai Œn comun;ceata;gloata;hoarda
horizon = orizont
horizontal = orizontal;razant(foc)(mil);orizontal
horizontal bars = paralele(gimnastica)
hormone = hormon
horn = corn(de vita);crai nou;claxon;cornet
horn in = furisa;a se infiltra
horned = cornet
hornet = barzaun;viespe mare
hornpipe = un fel de dans marinaresc;vechi instrument de suflat
hornrimmed = cu rama de baga
horny = carnos;cu bataturi
horoscope = horoscop
horrible = hidos;Œngrozitor
horrific = Œnfricosator;oribil
horrified(be horrified) = a fi Œngrozit;cutremurat
horrify = a Œngrozi;a Œnspaimƒnta;a soca
horror = fior;groaza;oroare
hors d'oeuvre = aperitiv
horse = cal
horse opera = film cu cowboy;western
horse sense = Œntelepciune elementara;simt politic(amer)
horse,to ride a high horse = a face pe desteptul;cal(sport)
horselaugh = rƒs zgomotos si grosolan
horseman = calaret;cavalerist
horsemanship = arta calariei;echitatie
horseplay = distractie grosolana;gluma de prost gust
horsepower = cal putere( C.P.);cal putere
horseradish = hrean
horseshoe = potcoava
horsewhip = cravasa;a biciui
horticulture = horticultura
hose = ciorapi;furtun
hosepipe = coada-calului(bot)
hosier = ciorapar;negustor de galanterie de dama
hosiery = ciorapi(dama);tricotaje
hospitable = ospitalier;primitor
hospital = spital;azil
hospitalization = spitalizare
hospitalize = a spitaliza
hospitalized = spitalizat
host = gazda;hangiu;ceata;gloata
hostage = gaj;ostatec;zalog
hostel = camin studentesc;pensiune
hostess = gazda;stapƒna a casei;stewardesa
hostess,air hostess = stewardesa
hostile = dusmanos;ostil;inamic;dusman
hostility = ostilitati(razboi);dusmanie;ostilitate
hot = arzator;muzica de dans cu ritm viu;picant;fierbinte;violent
hot air = aer cald;fanfaronada;vorbe goale
hot line = Œntre sefi de state;linie telefonica directa
hot water(trouble) = belea;disputa aprinsa;Œncurcatura mare
hotbed = rasadnita;focar
hotchpotch = ghiveci
hotel = hotel
hotelier = director de hotel
hothead = persoana impetuoasa;repezita;impetuos;repezit;exaltat
hothouse = sera;uscatorie
hotplate = tabla pt tinut mƒncarea calda
hound = canalie;a haitui;copoi
hour = ora;ceas
hour hand = limba mica(la ceas)
hour,rush hours = ore de vƒrf
hour,small hours = ore tƒrzii(noaptea)
hour,zero hour = ceas hotarƒtor;ora de atac
hourglass = clepsidra
hourly = de fiecare ora;pe ora
house = casa;locuinta
house arrest = domiciliu fortat
house of commons = Camera Comunelor(Parlam.Brit)
house of representatives = Camera Reprezentantilor(amer)
house,public house = firma comerciala;cƒrciuma
house,the house = Bursa din Londra
housebreaker = spargator
housebroken = deprins sa pastreze curatenia;curat(despre cƒini/ pisici)
housebuilder = constructor de locuinte
household = sevitorii casei;gospodarie;familie
householder = cap de familie
housekeeper = menajera;intendent
housemaid = fata Œn casa
housemaster = director de internat;camin
housemother = directoare de camin;gospodina;matroana
housewarming = petrecere de inaugurare casa
housewife = trusa de cusut;gospodina;stapƒna a casei
housework = treburi casnice
housing = construire de locuinte;gazduire;locuinta
hovel = coliba;sandrama;sopron
hover,to hover about somebody = a da tƒrcoale cuiva
hover,to hover on the verge of death = a fi pe patul de moarte
hovercraft = aeroglisor
hoverport = port pt aeroglisoare
hover(over/about) = a se roti Œn jurul;a plana;peste
how = cƒt de;ce;cum
how are you = cum te simti? ce mai faci?
how do you do = buna ziua;va salut
how many = cƒte;cƒti
how many of them = cƒti/cƒte dintre ei/ele
how much = cƒt de mult/cƒt costa
how old are you = cƒti ani ai?;ce vƒrsta ai?
however = oricƒt de;totusi;oricum
howitzer = obuzier
howl = a urla;a zbiera
howl down = a Œnabusi prin urlete
howler = bocitoare;stentor;gafa
hub = bucsa;centru de activitate;butuc
hub,the hub of the universe = buricul pamƒntului
hubble bubble = hubub;narghilea
hubbub = tumult;scandal;zarva
hubby = barbatel
huckster = negustor ambulant;precupet;negustor de maruntisuri
huddle = a arunca claie peste gramada;gramada;a face de mƒntuiala;gloata;a se ghemui
hue = nuanta;a burdusi;culoare
hue and cry = alarma generala;zarva
huff = acces de furie;a jigni;a ameninta;tƒfna;a umfla
hug = a strƒnge Œn brate;a felicita;Œmbratisare
huge = imens;urias
hugging = Œmbratisare
hulking = matahalos;greoi
hull = a lovi cu torpila/bomba un vas;carcasa;coaja;a coji;dezghioca;pastaie
hullo = hallo
hum = a bƒzƒi(albine);freamat;a fredona;zumzet
hum and haw = a se bƒlbƒi;a sovai
human = omenesc;lumesc
human capital = capital uman
human rights = drepturile omului
humane = omenos;uman
humaneness = omenie;umanitate
humanism = caracter laic;cultura;umanism
humanitarian = filantrop;filantropic;umanitar
humanities = stiinte umaniste
humanity = caracter omenesc;omenire;umanitate
humble = a Œnjosi;umil;a umili;supus
humble,your humble servant = prea plecat servitor
humbug = impostura;a Œnsela;a mistifica;sarlatanie;impostor
humdrum = monoton;monotonie;banal;banalitate
humid = jilav;umed
humidity = umezeala;umiditate
humiliate = a jigni;a umili
humiliation = Œnjosire;umilinta
humility = smerenie;timiditate
humming = bƒzƒit;fredonare;fredonƒnd;mormaiala
humming bird = colibri
humming top = sfƒrleaza;titirez
hummock = delusor;magura;mamelon
humor = humour
humorist = umorist
humorous = cu haz;de haz;mucalit;comic;amuzant
humour = a face pe plac;dispozitie;a rasfata;toana;umor;a face concesii
humour,good humour = buna dispozitie
humour,ill humour = proasta dispozitie;tƒfna
hump = cocoasa;a cocosa;a deprima;gheb;a supara
humpback = balena cu cocoasa;cocosat;ghebos;cocoasa;gheb
humping = care cocoseaza;deprimant;suparator
hunch = banuiala;a deprima;presimtire
hundred = suta
hundred,two hundred = doua sute
hundredfold = Œnsutit
hundredth = suta,a o;al o sutelea;sutime
hung = part. trecut de la hang
hungarian = limba maghiara;ungar;ungur;unguresc
hunger = a-i fi foame;a flamƒnzi;foame;subnutritie
hungry = flamƒnd;Œnfometat
hunk = felie mare;halca
hunt = ceata de vƒnatori;a cutreiera;haitui;teren de vƒnatoare;a vƒna;vƒnatoare
hunt down = a urmari pƒna-n pƒnzele albe;a prinde
hunt for = a fi Œn cautarea;a umbla dupa
hunter = cal/cƒine de vƒnatoare;vƒnator
hunting = vƒnatoresc;vƒnatoare
hurdle = gard mobil
hurl = azvƒrlire;a repezi;aruncare;a arunca
hurl curses = a prolifera Œnjuraturi
hurly burly = harababura;zarva
hurray = a izbucni Œn urale;ura! bravo!;urale
hurricane = furtuna;uragan
hurricane lamp = felinar de vƒnt
hurry = a se grabi;a se pripi;repezeala;graba
hurry up = mai repede!;grabeste-te
hurt = a lovi;lovitura;rana;a se rani;a rani;a jigni
hurt deeply = a rani/jicni adƒnc
hurtful = daunator;suparator;dureros
hurtle = a se ciocni(unul de celalalt);a izbi
husband = a economisi;sot;a administra;barbat
husbandry = agricultura;gospodarire;economie
hush = a face sa taca;a linisti(un copil);a se calma;liniste!;ssst!;liniste
hush hush = secret;tainic
hush money = mita;spert
husk = coaja;pastaie
huskily = ragusit
husky = scortos;ragusit;puternic;uscat
hussy = obraznicatura;stricata
hustings = campanie electorala;tribuna
hustle = a da brƒnci;a Œmboldi;Œmbulzeala;agitatie
hustler = ademenitor;persoana expeditiva
hut = cabana;coliba
hutch = vagonet;cusca;lada
hyacinth = zambila
hyaena = hiena
hybrid = corcitura;hibrid
hydrant = gura de apa;hidrant
hydrate = hidrat;hidroxid
hydrate,hydrate of line = var stins
hydrate,hydrate of sodium = soda caustica
hydration = hidratare;hidrogenare
hydraulics = hidraulica;hidromecanica
hydrochloric acid = acid clorhidric
hydrofoil = aripa portanta;nava cu aripi portante;aripa subacvatica
hydrogen = hidrogen
hydrogenous = hidrogenic
hydrolysis = hidroliza
hydrophobia = hidrofobie;turbare(fam)
hydroplane = hidroglisor;hidroplan
hyena = hiena
hygiene = igiena
hygienic = igienic
hygrometer = higrometru
hymen = himen
hymn = cƒntec religios;imn
hymnal = culegere de imnuri
hyper = excitat;Œncordat la maxim
hyperbola = hiperbola(mat)
hyperbole = hiperbola;exagerare(retorica)
hyperinflation = suprainflatie
hypertension = hipertensiune arteriala
hyphen = cratima;liniuta
hyphenated = hyphenate;strain naturalizat
hypnosis = hipnoza
hypnotic = hipnotic;mediu;persoana hipnotizata
hypnotist = hipnotizator
hypnotization = hipnotizare;hipnoza
hypnotize = a hipnotiza
hypochondria = ipohondrie
hypochondriac = ipohondru
hypocrisy = ipocrizie;prefacatorie
hypocrite = fatarnic;ipocrit
hypodermic = hipodermic;injectie subcutanata;seringa;subcutanat
hypodermic syringe = seringa pt injectii subcutan.
hypotenuse = ipotenuza
hypothesis = ipoteza
hypothetical = ipotetic
hysterectomy = histerectomie
hysteria = isterie
hysterical = cu toane;isteric
hysterics = istericale;isterie
hysterics,to fall into hysterics = a face o criza de isterie
h. bomb(hydrogen bomb) = bomba cu hidrogen
i = eu;eul;ego
ice = glazura de zahar;Œnghetata(amer);gheata
ice axe = piolet
ice lolly = Œnghetata pe bat
ice pack = punga de gheata(med);banchiza
ice pick = piolet
ice skate = a patina pe gheata
ice-cream = Œnghetata
iceberg = aisberg
icebound = Œnconjurat de gheturi
icecream = Œnghetata
iced = frapat;racit;Œnghetat
icehouse = ghetarie;siloz de gheata
iceland = Islanda
icicle = turture
icily = cu raceala;glacial
icing = Œnghetare;glazura
icing sugar = glazura de zahar
icon = icoana
icy = frigid;glacial;rece
id card(identification card) = legitimatie
ideal = ideal;Œnchipuit;desavƒrsit
idealize = a idealiza
identical = acelasi;identic
identification = identificare
identify = a se identifica cu;a identifica
identify oneself(with) = contopi cu;a se identifica;a se uni
identity = asemanare;identitate;unicitate
identity card = buletin de identitate;legitimatie
ideological = ideologic
ideology = ideologie
idiom = expresie idiomatica;idiom;limbaj specific;grai
idiot = imbecil;tƒmpit
idiotic = idiot;natƒng
idle = indolent;inactiv;trƒndav
idle away = a nu folosi din plin;a irosi
idle talk = flecareala;palavrageala
idle time = timp irosit;timp mort
idleness = inactivitate;trƒndavie
idler = pierde-vara;roata dintata intermediara;lenes
idol = idol;zeu fals;ideal
idolater = admirator Œnfocat;idolatru
idolatrous = idolatru;pasionat
idolatry = idolatrie
idolize = a idolatriza;a venera
idyll = idila;poezie pastorala
if = daca;Œn cazul cƒnd;conditie;prevedere
if only = macar de-ar fi asa
ignite = a aprinde;a inflama
ignition = aprindere;combustie;contact(auto)
ignominy = infamie;ticalosie
ignoramus = ignorant;natƒng
ignorance = ignoranta
ignorant = neinstruit;ignorant
ignore = a ignora;a respinge
ikon = icon
ill = bolnav;nefavorabil
ill at ease = stƒnjenit;stingherit
ill judged = imprudent
ill natured = antipatic;rautacios;rau
ill-bred = prost-crescut;mitocan
ill-disposed = rauvoitor
ill-fated = ghinionist;nefericit
ill-founded = fara temei;nejustificat
ill-gotten = ilicite;obtinut prin mijl. necinstite
ill-gotten gains = cƒstiguri ilicite
ill-mannered = prost-crescut;mitocan
ill-starred = nenorocos;ghinionist
ill-tempered = prost-dispus;irascibil
illegal = ilegal;ilicit
illegal trade = comert ilicit
illegality = ilegalitate
illegible = ilizibil;necitet
illegitimacy = nelegitimitate;ilegalitate
illegitimate = nedrept;nelegitim;bastard;ilegal
illegitimate child = copil din flori;nelegitim
illicit = ilicit;interzis;ilegal
illiteracy = analfabetism;ignoranta
illiterate = analfabet;incult
illness = maladie;boala
illogical = nelogic;nerezonabil
illuminate = a elucida;a lumina;a lamuri
illumination = iluminatie;lumina
illusion = amagire;nalucire;iluzie
illusion,optical illusion = iluzie optica
illusory = iluzoriu;ireal
illustrate = a exemplifica;a ilustra;a lamuri
illustrated = exemplificat;ilustrat;lamurit
illustration = ilustrare;ilustratie;explicare
illustrious = ilustru;stralucit
image = imagine;infatisare;a semana
image,graven image = chip cioplit;idol
imaginable = de conceput;imaginabil
imaginary = imaginar;ireal
imagination = Œnchipuire;fantezie
imaginative = bazat pe Œnchipuire;fantezist;imginativ;imaginar;inventiv
imagine = a concepe;a deduce;a presupune
imam = imam;imam, conducator religios
imbalance = dezechilibru;instabilitate
imbecile = cretin;idiot;imbecil
imbibe = a se Œmbiba cu;a satura
imbue = a impregna;a Œmbiba;satura cu
imitate = a reproduce;a copia;a imita
imitation = imitare;imitatie;copiere
imitation jewellery = bijuterii false
imitator = imitator
immaculate = imaculat;pur
immanence = imanenta;permanenta
immanency = imanenta;permanenta
immaterial = imaterial;spiritual
immature = nematur;necopt
immeasurable = nelimitat;nemasurat;nemarginit
immediacy = caracter imediat;graba;urgenta
immediate = urgent;imediat
immediately = pe loc;imediat
immemorial = imemorial;stravechi
immensely = enorm;colosal
immenseness = immensity
immensity = imensitate;nemarginire
immerse = a afunda;a cufunda
immersed = afundat;cufundat
immersible = care poate fi cufundat;afundat
immersion = afundare;imersiune;cufundare
immigrant = imigrant
immigrate = a imigra
immigration = imigrare;imigratie
imminence = iminenta;amenintare
imminent = iminent;inevitabil
immobile = imobil;fix;teapan
immobility = imobilitate;neclintire
immobilize = a imobiliza;a fixa
immoderate = necumpatat;exagerat
immodest = indecent;neobrazat
immolate = a jertfi;a sacrifica
immoral = desfrƒnat;stricat
immorality = imoralitate;desfrƒu
immortal = nemuritor;divin
immortality = nemurire;vesnicie
immortalization = imortalizare;trecere Œn nemurire
immortalize = a face nemuritor;a imortaliza
immovable = neclintit;nemiscat;fix
immovables = bunuri imobiliare
immune deficiency = deficienta imunitara
immune(from/to) = ferit de;imun
immunity = rezistenta la
immunity(from) = imunitate
immunization(against) = imunizare Œmpotriva
immunize(against) = a imuniza Œmpotriva
immunology = imunologie
immutable = imuabil;neschimbator;constant
imp = aghiuta;dracusor
impact = izbire;ciocnire
impair = a deteriora;a micsora
impart = a Œmparti cu;a acorda;a comunica
impartial = impartial
impartiality = impartialitate;nepartinire
impassable = de netrecut;impracticabil
impasse = fundatura;impas
impassioned = Œnflacarat;pasionat
impassive = linistit;calm
impassivity = indiferenta
impatience = nervozitate;nerabdare
impatient = nerabdator;nelinistit
impatient,to grow impatient = a-si pierde rabdarea
impeachment = acuzare;punere sub acuzare
impeccable = perfect;impecabil
impecunious = nevoias;sarac
impedance = impedanta
impede = a Œntƒrzia;a Œmpiedica
impediment = bƒlbƒiala;obstacol
impediment, impediments(pl) = bagaje;efecte(mil)
impel = a urni;a forta;a Œndemna
impending = amenintator;iminent
impenetrable = de nestrabatut;impenetrabil
imperative = imperativ;imperios(necesar);urgent
imperceptible = imperceptibil;delicat
imperfect = imperfect;incomplet
imperfection = imperfectiune;deficienta;defect
imperial = Œmparatesc;maiestuos
imperial gallon = galon britanic
imperialism = imperialism
imperialist = imperialist
imperil = a periclita;a primejdui
imperious = imperios(necesar);urgent
imperishable = nepieritor;durabil
impermanent = schimbator;trecator
impermeable = de nepatruns;impermeabil
impersonal = impasibil;impersonal;dezinteresat
impersonate = a juca rolul;a interpreta
impertinence = insolenta;impertinenta
impertinent = impertinent;obraznic
impetigo = impetigo(med)
impetuosity = impetuozitate;avƒnt
impetuous = navalnic;impetuos
impetus = dinamism;impuls
impinge(on/upon) = a avea influenta asupra;a se ciocni
impious = necuviincios;profan
impish = poznas;diabolic
implant = implant;a implanta;a Œnfige
implanting = implantare;Œnradacinare
implausible = de necrezut;neplauzibil
implement = unealta;instrument;a aplica
implementation = Œndeplinire;realizare
implementer = realizator;executant
implementing = utilare;Œndeplinire
implicate = a implica;a Œncurca
implication = implicare;implicatie;amestec
implicit = implicit;tacit
implicit-cost elements = elemente ale costului total
implicit(in) = latent(Œn)
implore = a solicita;a implora
imply = a Œnsemna(ca);a implica;a presupune
impolite = mojic;nepoliticos
impoliteness = necuviinta;grosolanie
imponderable = imponderabil;factori imprevizibili(pl)
import = importanta;a Œnsemna
import cargo = marfuri de import
import controls = controlul importului
import duties = taxe vamale de import
import duty = taxa de import
import licence = licenta de import
import,of no great import = fara prea mare importanta
importance = Œnsemnatate;importanta
importance,of great importance = de mare importanta
important = influent
important(to) = important(pt)
importation = import;importare;marfa importata
imported = importat
importer = importator
import(into) = a importa
impose = a porunci;a pedepsi
impose oneself = a face impresie buna;a se impune
impose(upon) = a impune
imposing = impresionant;impunator
imposition = stabilire(a unei taxe);impunere
impossibility = imposibilitate;neputinta
impossible = imposibil;de necrezut
impotence = impotenta;neputinta
impotency = impotenta
impound = a Œnchide(Œntr-un spatiu);a sechestra
impoverish = a saraci;a secatui
impoverish,be impoverished = secatuit;a fi saracit
impracticability = caracter impracticabil;inaplicabilitate
impracticable = irealizabil;impracticabil
impractical = ineficace;caracter nepractic
impracticality = ineficacitate;caracter nepractic
impregnability = neŒnduplecare
impregnate = impregnata(medic);Œnsarcinata
impregnate,with = Œmbibat cu
impregnation = fecundare;fecundatie;impregnare
impresario = impresar
impress = amprenta;imprimare;a tipari;urma;a imprima
impression = amintire vaga;impresie;Œntiparire;imprimare
impressive = impresionant
imprint = a tipari;a imprima
imprisoned = Œntemnitat
imprisoned,be imprisoned = a fi Œnchis;Œntemnitat
imprisonment = Œnchisoare;recluziune
improbability = improbabilitate
improbable = improbabil;neverosimil
impromptu = pe neasteptate;improvizat
improper = impropriu;nepotrivit
impropriety = caracter impropriu;folosire incorecta;indecenta
improve = a Œmbunatati;a Œndrepta
improved = Œmbunatatit;perfectionat
improvidence = imprudenta;risipa
improvident = neprevazator;risipitor
improvisation = improvizare;improvizatie
improvise = a face la repezeala;a improviza
improvised = improvizat
imprudence = nechibzuinta;imprudenta
imprudent = nesabuit;imprudent
impudence = nerusinare;obraznicie
impudent = nerusinat;obraznic
impugn = a contesta;a ataca
impulse = imbold;impuls
impulsive = impulsiv;repezit
impulsively = Œn mod impulsiv;spontan
impulsiveness = impulsivitate;violenta
impunity = impunitate;nepedepsire
impunity,with impunity = fara teama de urmari;nepedepsit
impure = impur;pƒngarit;spurcat
impurity = necuratenie;impuritati(pl);destrabalare
in = Œn;la;din
in absentia = Œn absenta persoanei
in addition to = Œn plus
in camera = Œn obiectiv
in case = Œn cazul cƒnd
in detail = Œn detaliu
in existence = existent
in extremis = Œn cel mai rau caz
in front of = Œnaintea;Œn fata
in front of it = Œn fata a ceva
in full = Œn Œntregime
in it = Œnauntrul;Œn
in light of = Œn lumina
in need = la necaz;la nevoie
in one piece = facut dintr-o bucata
in one word = Œntr-un cuvƒnt
in return for = Œn schimbul
in the bag = treaba e ca si facuta
in the wind = degeaba
in this = Œn aceasta privinta
in transit = Œn tranzit;Œn trecere
in vain = Œn van;Œn zadar
in-law = ruda prin alianta
inability = incapacitate;neputinta
inaccessible = inaccesibil
inaccuracy = inexactitate;eroare
inaccurate = inexact;neadevarat
inaction = inertie;pasivitate
inactive = inert;lenes
inactivity = lenevie;pasivitate
inadequacy = insuficienta;nepotrivire
inadequate = necorespunzator
inadmissibility = inadmisibilitate
inadvertence = neglijenta;neatentie
inadvertency = neglijenta;neatentie
inadvertent = necugetat;neglijent;neatent
inadvisable = nerecomandabil
inalienable = inalienabil
inane = stupid;absurd
inanimate = neŒnsufletit;mort
inanity = stupiditate;vid
inapplicable = inaplicabil
inappreciable = imperceptibil;neŒnsemnat
inapprehensible = de neŒnteles;de neconceput
inappropriate = neadecvat;impropriu
inapt = neŒndemƒnatic
inaptitude = neiscusinta;neŒndemƒnare
inarticulate = nedeslusit;neclar
inasmuch = Œn masura Œn care;deoarece
inattention = nepasare;neatentie
inattentive = distrat;neatent
inattentiveness = neglijenta;neatentie
inaudible = imperceptibil
inaugurate = a inaugura;a initia;a Œncepe
inauguration = inaugurare;intrare Œn functie
inauguration,inauguration-day = ziua inaugurarii presedentiei
inauspicious = de rau augur;nefavorabil
inborn = firesc;Œnnascut
inbred = rezultat din Œncrucisari;inculcat;Œnnascut;congenital;firesc;Œnnascut
incalculable = incalculabil;enorm
incantation = descƒntec;vraja
incapability = incapacitate;neputinta
incapable = neputincios;incapacitate;nepotrivit
incapacitate(for/from) = a face incapabil(de/sa);a Œmpiedica sa
incarcerate = a Œntemnita;a Œncarcera
incarceration = detentie;Œntemnitare
incarnate = a Œntruchipa;Œntruchipat;Œntrupat
incarnate,a devil incarnate = un drac Œmpielitat
incarnation = Œncarnare;Œntrupare
incautious = nechibzuit;imprudent
incendiary = incendiar;incendiator;agitator
incendiary bomb = bomba incendiara
incense = flatare;a tamƒia;tamƒie;tamƒiere;a atƒta;a irita
incentive = stimulator;Œncurajator;motiv;stimulent
incentives = stimulente materiale
inception = debut;Œnceput
incessant = neŒncetat;continuu
incest = incest
inch = distanta mica;inci;tol;statura(pl)
inch,every inch = Œn Œntregime
inch,within an inch of = la un pas de
incidence = cuprindere;incidenta;raza de actiune
incidence,angle of incidence = unghi de incidenta
incidence(of a disease) = frecventa a unei boli;incidenta
incident = incident;Œntƒmplare
incidental = accidental;ocazional;Œntƒmplator
incidentally = Œn paranteza fie spus;Œntƒmplator
incinerate = a arde;a incinera
incinerator = crematoriu de gunoi
incise = a face o Œncizie;a taia
incision = incizie;taietura
incisive = sarcastic;taios
incisor = incisiv
incite = a atƒta;a stƒrni
incitement = incitare;atƒtare;stimulare
incivility = nepolitete;necuviinta
inclement = nemilos;aspru
inclination = aplecare;panta
inclination,evil inclination = Œnclinatie spre a face rau
incline = a se apleca;a se Œnclina
inclined = aplecat;dispus
include = a include;a cuprinde
included = cuprins;inclus
including = inclusiv
inclusion = cuprindere;includere
inclusive = care cuprinde;inclusiv
incognito = incognito
incoherence = incoerenta
incoherent = incoerent
incombustible = neinflamabil
income = cƒstig(uri);venit(uri)
income control = controlul veniturilor
income statement = declaratie a veniturilor
income tax = impozit pe venituri
incomes policy = politica veniturilor
incoming = sosire;venire
incommensurate = nemarginit;incomparabil
incomparable = incomparabil;neasemuit
incompatibility = incompatibilitate
incompatible = distonant;incompatibil
incompetence = nepricepere;incompetenta;incapacitate
incompetency = nepricepere;incompetenta;incapacitate
incompetent = nepriceput;nepotrivit
incomplete = neterminat;defectuos
incomprehensible = neinteligibil;de neŒnteles
inconceivable = de neconceput;de neŒnteles
inconclusive = neconcludent;neconvingator
incongruous = incompatibil
inconsequential = neimportant
inconsiderable = neŒnsemnat
inconsiderate = nechibzuit;imprudent
inconsistent = inconsecvent;discordant
inconsolable = de nemŒngƒiat;inconsolabil
inconsonant = nearmonios;discordant
inconspicuous = neremarcabil;discret
inconstant = nestatornic;schimbator
incontestable = de netagaduit;indiscutabil
inconvenience = inconvenienta;a incomoda;neajuns
inconvenient = incomod(a)(actiune);inoportun
inconvertible = neconvertibil
incorporate = a integra;a Œncorpora;a uni
incorporation = constituire a unei societati;Œncorporare;unificare
incorporation certificate = certif. de constit.soc.anonima;certificat de Œnmatriculare
incorporation of a company = constituire Œn soc. comerciala;Œnscrierea unei societati
incorrect = incorect;gresit
incorruptible = incoruptibil;integru;cinstit
increase = mari;spor;adaugire;sporire;crestere;a spori;a creste
increase,on the increase = Œn crestere
incredible = incredibil;de necrezut
incredulous = incredul;neŒncrezator;sceptic
increment = spor(de salariu);dezvoltare;cƒstig;crestere
incriminate = a pune sub acuzare;a inculpa
incrimination = Œncriminare;punere sub acuzare
incriminatory = acuzator;Œncriminator
incubate = a cloci
incubation = clocire;incubatie
incubator = clocitoare artificiala;incubator
inculcate = a inspira;a insufla;a imprima
inculpate = a pune sub acuzare;a inculpa
incumbent = culcat;detinator al unei functii;rezemat
incur = a se expune la;a-si atrage asupra sa
incurable = nevindecabil;incurabil
incurious = indiferent;nepasator
incursion = navalire;incursiune
indebted = Œndatorat
indebted(to) = dator
indecency = nerusinare;indecenta
indecent = nerusinat;indecent
indecision = sovaiala;nehotarƒre
indecisive = sovaielnic;nehotarƒt
indeed = Œntr-adevar;sigur
indeed,very much indeed = chiar foarte mult;Œntr-adevar
indefatigable = neobosit;neostenit
indefensible = imposibil de aparat
indefinite = nedefinit;nehotarƒt
indelible = de nesters;de neuitat
indelicacy = de delicatete;lipsa de tact;mijicie
indelicate = nedelicat;neobrazat
indemnification = compensatie;despagubire
indemnify(for) = a despagubi pentru
indemnify(from/against) = a garanta Œmpotriva;a asigura
indemnity = garantie;despagubire
indent = a dantela;a zimtui;a creste
independence = independenta;neatƒrnare
independent = neatƒrnat;independent
indescribable = indescriptibil;inefabil
indestructible = de nezdruncinat;indestructibil
indeterminable = de nedeterminat;interminabil
index = index;indice
index,cost of living index = indicele minimului de trai
india = India
indian = indian din India;piele rosie;indian
indian corn = porumb
indicate = a arata;a indica
indication = indicatie;indiciu
indicative = indicativ;elocvent
indicative(of) = graitor
indicator = contor;indicator
indict = a acuza;a inculpa
indictment = inculpare;rechizitoriu
indifference = lipsa de importanta;nepasare
indifference(to) = indiferenta
indifferent = neŒnsemnat;indiferent;nepasator
indigence = lipsuri materiale;saracie
indigenous = bastinas;indigen
indigent = nevoias;sarman
indigestible = greu de mistuit;indigest
indigestion = dispepsie;indigestie
indignant(at/with) = indignat;revoltat
indignation = indignare;revolta
indignity = a insulta;a ofensa;jignire
indigo = culoarea indigo;planta indigo
indirect = indirect;ocolit
indirectly = pe ocolite;indirect
indiscernible = de nedeslusit;imperceptibil
indiscreet = necumpatat;nechibzuit
indiscretion = indiscretie;limbutie;imprudenta
indiscriminate = facut la Œntƒmplare;fara alegere;fara deosebire
indisposed = indispus;usor bolnav
indisposition = indispozitie;aversiune
indisputable = de necontestat;indiscutabil
indissoluble = insolubil(chim);indestructibil;trainic
indistinct = nedeslusit;confuz;vag
indistinctive = necaracteristic
indistinguishable = insesizabil;nedeslusit;imperceptibil
individual = individual;persoana;razlet;individ
individual credit = credit individual;credit personal
individual proprietorship = proprietate individuala
indivisible = indivizibil
indo-china = Indo-China
indo-european = indo-european
indoctrinate = a Œndoctrina
indolence = indolenta;insensibilitate(medic);lene
indolent = molatec;indolent;nepasator
indonesia = Indonezia
indoor = de camera;de interior
indoors = Œn casa;Œn interior
indorse = a andosa
indorsement = andosare;gir
indubitable = incontestabil;indiscutabil
induce = a Œndemna sa;a provoca
inducement = Œndemn;convingere
induce(to) = a convinge sa
induct = a pune Œn posesie
inductance = inductanta;reactanta
induction = instalare;Œnscaunare
inductive = inductiv;inductor
induct(into) = a Œnscauna
indulge = a se consola cu;a tolera;a face pe plac;a rasfata
indulgence = indulgenta;mila;toleranta
indulgent = Œngaduitor;tolerant
industrial = industrial;industrias
industrial action = activitati ale unor societati
industrial design = design industrial
industrial dispute = conflict de munca
industrial engineering = inginerie industriala
industrialist = fabricant;industrias
industrialization = industrializare
industrialize = a industrializa
industrious = muncitor;harnic
industry = harnicie;industrie;sƒrguinta;Œntreprindere
inedible = necomestibil
ineducable = needucabil
ineffable = inexprimabil;nespus;inefabil
ineffective = fara efect;nereusit;ineficace
ineffectual = fara efect;incapabil
inefficacy = ineficienta;ineficacitate
inefficiency = nepricepere;ineficacitate
inefficient = incapabil;ineficace
inelegant = lipsit de eleganta;necizelat
ineligibility = lipsa de calificare;neeligibilitate;incapacitate
ineligible = inapt
inept = stupid
ineptitude = stupiditate;incapacitate
ineptness = stupiditate;incapacitate
inequality = diferenta;inegalitate;nestatornicie
inequitable = inechitabil;nedrept
ineradicable = imposibil de stƒrpit/eradicat
inert = nemiscat;inert;inactiv
inertness = nemiscare;indolenta;inertie
inescapable = ineluctabil;inevitabil
inessential = neesential;neglijabil
inestimable = de nepretuit;inestimabil
inevitable = fatal;inevitabil
inexact = inexact;incorect
inexactitude = inexactitate
inexactness = inexactitate
inexcusable = de neiertat;nejustificabil
inexhaustible = inepuizabil;neobosit
inexorable = inexorabil;neŒnduplecat;implacabil
inexpedient = dezavantajos
inexpensive = necostisitor;ieftin
inexperienced = neexperimentat
inexperience(of) = lipsa de experienta(Œn)
inexpert = ignorant;nepriceput
inexplicable = inexplicabil
inextricable = fara solutie;Œncƒlcit
infallible = infailibil;iminent
infamous = mƒrsav;rusinos;scandalos
infamy = miselie;ticalosie;infamie
infancy = minoritate;pruncie
infancy,in its infancy = Œn fasa;Œn faza embrionara
infant = minor;prunc;sugaci
infant industry = industrie rudimentara
infant mortality = mortalitate infantila
infant prodigy = copil minune
infant school = gradinita
infantile = copilaros;infantil;pueril
infantile paralysis = paralizie infantila;poliomielita
infantry = infanterie
infarct = infarct
infatuated = Œnnebunit
infatuated(with) = Œndragostit nebuneste
infatuation = pasiune nebuna;orbire
infect = a molipsi;a infecta
infected = contaminat
infection = infectare;molipsire;infectie
infectious = infectat;infectios;contagios
infer = a conchide;a deduce
inference = deductie;concluzie
inferior = subaltern;inferior
inferiority = capacitate redusa;inferioritate
inferior(to) = mai jos /mai prejos decƒt
inferno = infern;iad
infertile = nefertil;sterp
infertility = sterilitate
infidel = necredincios;pagƒn
infidelity = infidelitate;necredinta
infiltrate = a se infiltra;a Œmbiba;infiltrare
infiltration = infiltratie/infiltrare
infiltrator = care se strecoara
infinite = infinit;nemarginit
infinitesimal = infim;infinitezimal
infinitive = modul infinitiv
infinity = infinitate;nemarginire
infirm = firav;neputincios
infirmary = infirmerie
infirmity = debilitate;neputinta
inflame = a Œnflacara;a mistui;a aprinde
inflammation = Œnflacarare;aprindere
inflammatory = inflamator;incendiar
inflate = a umfla
inflated = marit;Œngƒmfat;umflat
inflation = inflatie;umflare
inflation rate = rata inflatiei
inflationary = inflationist
inflect = a Œndoi;a refracta;a curba
inflection = Œncovoiere;curbare
inflexible = inflexibil;rigid
inflict = a da (o lovitura);a produce;a se baga
infliction = pricinuire;suferinta
inflict(on/upon) = a izbi;a lovi
influence = a influenta;influenta;Œnrƒurire
influential = influent
influenza = gripa
influx = varsare(geol);afluenta
influx of gold = aflux de aur
inform = a anunta;a informa
informal = neoficial;familiar
information = informatii
information,a piece of information = o informatie;vesti
informative = cu caracter informativ
informed(inform against) = a denunta pe cineva
informed(well inf'd circles) = cercuri bine informate;documentate
informer = informator;turnator
informing = informare;informativ
infrastructure = infrastructura;temelie
infrequent = rar;ocazional
infringement = Œncalcare;violare
infuriate = a Œnfuria;a mƒnia;mƒniat;furios
infuriating = care scoate din fire;enerveaza/ enervant la culme
infuse = a insufla;a turna;a varsa
infusion = infuzie;varsare;turnare
ingathering = cules;seceris
ingeniousness = ingeniozitate;spirit inventiv;candoare
ingenious(person) = iscusit;ingenios;inventiv
ingenuity = ingeniozitate;spirit inventiv;candoare
ingenuous = ingenuu;inocent
inglorious = umil;obscur;dezonorant
ingoing = care intra/patrunde;patrunzator
ingot = bara;lingou
ingrain = vopsit/ impregnat Œn fibra;a impregna
ingrained = impregnant;Œnradacinat/ impregnat
ingrate = ingrat;nerecunoscator
ingratiate oneself(with) = a intra in gratiile cuiva;a se da bine pe lƒnga
ingratitude = ingratitudine
ingredient = element component;ingredient
ingrowing = Œnradacinat;Œnveterat;incarnata(unghie)
ingrown = Œnradacinat;Œnveterat
inhabit = domicilia in;a locui
inhabitant = locatar;locuitor
inhalant = inhalant;inhalator
inhalation = aspirare;inhalare;inhalatie
inhale = absorbi;a inhala;a inspira
inhaler = filtru de aer;inhalator
inhere = a fi inerent;a exista
inherent = inerent;Œntrinsec
inherit = a mosteni
inheritance = succesiune;mostenire
inheritance tax = taxe de mostenire
inhibit = a inhiba;a paraliza
inhibition = inhibare;inhibitie;impiedicare
inhospitable = neospitalier;neprimitor
inhuman = inuman;feroce;nemilos
inhumane = inuman;nemilos;crud
inhumanity = neomenie;cruzime
inimical = dusmanos;daunator
inimitable = inimitabil;neasemuit
iniquitous = arbitrar;nedrept
iniquity = faradelege;nedreptate
initial = initial;primordial
initialize = a indica prin initiale
initially = la origine/Œnceput;initial
initials = initiale
initiate = a initia;a Œncepe
initiation = initiere;inaugurare;Œnceput
initiative = initiativa
inject = a face o injectie;a injecta;a intercala
injection = injectare;injectie
injudicious = nesabuit;nesocotit
injunction = dispozitie;ordin
injure = a leza;a pagubi;a dauna;a rani
injurious = vatamator;funest;nedrept
injury = dauna;leziune;rana;nedreptate
injustice = inechitate;nedreptate
ink = a pata cu cerneala;a scrie cu cerneala;cerneala
ink,marking ink = cerneala de marcaj
inkling = idee vaga;banuiala;aluzie
inkwell = calimara;cutie de culori(poligr)
inlaid = Œncrustat;lucrat Œn mozaic;machetat
inland = autohton;interiorul tarii
inlay = a Œncrusta;Œncrustare;a marcheta;mozaicare;a parcheta
inlet = golfulet;intrƒnd;orificiu
inmate = bolnav internat;pensionar al unui azil;locatar
inmost = cel mai adƒnc;tainic;intim
inmoving = care intra;patrundere
inn = birt;cƒrciuma de tara;han
inn-keeper = cƒrciumar;hangiu
innards = Œnauntru;maruntaie;Œn interior
innate = Œnnascut;congenital
inner = interior;launtric;tainic
innings = asanare;pamƒnt aluvionar
innkeeper = hangiu
innocence = inocenta;nevinovatie
innocent = inocent;nevinovat
innocuous = inofensiv;nevatamator
innocuous,to render innocuous = a goli de continut
innovate = a inova
innovation = inovatie;Œnnoire
innuendo = aluzie rautacioasa;insinuare
innumerable = nenumarat;multime
inoculate = a inocula;a vaccina
inoculation = inoculare;vaccinare
inoffensive = inofensiv;nevatamator
inoperable = inoperabil
inoperative = inoperant;ineficace
inopportune = inoportun;plicticos;suparator
inordinate = nemasurat;necumpatat;exagerat
inorganic = anorganic;neorganic;neorganizat
input = absorbtie;admisie;consum
inquest = ancheta;juriu;Judecata de Apoi
inquest,the great/last inquest = Judecata de Apoi
inquire,inquire after him = a Œntreba de el;a se interesa
inquire,inquire into = a ancheta;a investiga;a cerceta
inquiry = ancheta;interogare;investigatie
inquisition = perchezitie;cercetare;investigatie
inquisitive = iscoditor;scrutator;curios
inquisitiveness = curiozitate indiscreta
insane = alienat;dement;nebun
insane,to become insane = a-si pierde mintile
insanitary = insalubru;nesanatos
insanity = alienatie mintala;dementa
insatiable = nepotolit;nesatios;lacom
inscribe = a Œnscrie;a grava
inscribed(in/on) = Œnscris;gravat
inscription = Œnregistrare a actiunilor;inscriptie;dedicatie
inscrutable = impenetrabil(plan);enigmatic
insect = insecta;mic defect tehnic auto(amer)
insecticide = insecticid
insecure = nesigur;periculos;primejdios
inseminate = a Œnsamƒnta
insemination = Œnsamƒntare
insemination,artificial insemination = fecundare artificiala
insensate = insensibil;nebunesc;nesabuit
insensitive = insensibil
insensitivity = lipsa de sensibilitate
inseparable = inseparabil;prieteni nedespartiti(pl)
insert = figura;gravura;a insera;pagina intercalata;a insera;a intercala;medalion
insertion = inserare;intercalare;anunt
inset = figura;gravura;a insera;pagina intercalata;a intercala;medalion
inside = viscere;dos;interior
insider = initiat;membru;pasager Œn omnibuz
insidious = prefacut;insinuant;perfid
insight = intuitie;Œntelegere;perspicacitate
insignificance = inconsistenta;insignificanta
insignificancy = inconsistenta;insignificanta
insignificant = infim;minor;neŒnsemnat
insincere = ipocrit;nesincer
insincerity = nesinceritate;ipocrizie
insinuate = a se furisa;a insinua;a strecura
insinuation = lingusire;strecurare;insinuare
insipid = nesarat;insipid;banal
insist = a pretinde;a insista;a starui
insistence = insistenta;staruinta
insistent = insistent
insolence = obraznicie;impertinenta
insolent = impertinent;obraznic
insoluble = de nerezolvat;insolubil
insolvency = insolvabilitate;faliment
insolvent = insolvabil;falit
insomnia = insomnie
insomuch as = dupa posibilitati;Œn masura Œn care
inspect = a inspecta;a controla;a examina
inspected = trecut Œn revista;examinat
inspection = inspectare;inspectie;verificare
inspector = inspector;ofiter de politie;controlor
inspectorate = inspectorat
inspiration = inspirare;inspiratie;respirare
inspire = a Œnsufleti;a inspira
instability = inconstanta;subrezenie;instabilitate
install = a Œnscauna;a instala;a monta
installation = utilaj;instalare;instalatie
installment = rata
installment,to pay on installment = a plati o rata;fascicula
instance = exemplificare;exemplu;a da ca exemplu
instance,at the instance of = la rugamintea
instance,court of first instance = tribunal de prima instanta
instance,for instance = dovada;de exemplu
instance,in the first instance = Œn primul rƒnd
instant = clipa;luna curenta;moment
instant coffee = nes;nescafea
instantaneous = instantaneu;simultan
instantly = pe data;imediat
instead = Œn schimb;(of) Œn loc de
instead of it = Œn loc de asta;Œn schimb
instep = caputa;scobitura a gleznei
instep,he is high in the instep = cu nasul pe sus
instigate = a atƒta;a instiga
instill = a turna cu picatura;a inculca;a infiltra;a se Œntipari /(a)
instillation = inculcare;instalatie/instalare
instinct = instinct;talent natural pt;intuitie
instinctive = inconstient;instinctiv
instinctively = din instinct;Œn mod instinctiv
institute = institut;institut de Œnvatamƒnt superior;asociatie
institute,become institutionalized = a deveni institutionalizat;legiferat
institution = asezamƒnt(de binefacere);doctrina;institutie;instruire
institutionalized = institutionalizat;legiferat
instruct = a initia;a Œnstiinta;a instrui
instruction = indicatii;instructie;dispozitii;Œnvatamƒnt
instructive = instructiv
instructor = instructor;asistent universitar(amer)
instrument = unealta;instrument
instrument,a legal instrument = unealta;instrument
instrumental = instrumental;indispensabil;util
instrumentalist = instrumentist
insufferable = insuportabil;intolerabil
insufficiency = insuficienta
insufficient = insuficient;incomplet
insular = insular;izolat;marginit
insularity = caracter insular
insulate = a izola;a separa
insulation = izolare;separare
insulin = insulina
insult = injurie;a insulta;a ofensa;a ofensa
insulted = insultat;batjocorit
insulting = insultator;jignitor
insuperable = de neŒntrecut;de neŒnvins
insupportable = insuportabil;intolerabil
insuppressible = de nestapƒnit
insurance = prima de asigurare;asigurare
insurance policy = polita de asigurare
insurance premium = prime de asigurare
insurance,social insurance = asigurari sociale
insure = a asigura;a garanta
insured = asigurat
insurgence = insurectie;revolta
insurgency = insurectie;revolta
insurgent = insurgent;rebel
insurmountable = de neŒnvins
insurmountable obstacles = obstacole de netrecut
insurrection = rascoala;insurectie
insurrectional = insurectional;razvratit
insusceptible = inaccesibil(pentru);nesusceptibil de
intact = intact;nestirbit
intake = admisie/aspiratie;putere consumata;ratie
intangible = impalpabil;intangibil;imperceptibil
integer = Œntreg;unitate
integral = esential;integral;integrala;totalitate
integrate = a alcatui;a reuni;a integra
integrated = integrat;Œnglobat;compus
integration = integrare;sintetizare;Œntregire
integrity = deplinatate;integritate;cinste
intellectual = intelectual
intelligence = informatii secrete;stiri;ratiune;inteligenta
intelligence corps = serviciu de informatii
intelligence quotient = coeficient de inteligenta(Iq)
intelligent = inteligent
intelligible = deslusit;inteligibil
intemperate = nestapƒnit;necumpatat
intend = a avea de gƒnd;a intentiona
intended(for) = destinat;intentionat;menit
intense = intens;fierbinte;tare
intensification = Œntarire;intensificare
intensified = Œntarit;intensificat
intensify = Œntari;a intensifica
intensity = intensitate;tensiune;tarie;ardoare
intensive = concentrat;intens;tare
intensive care = reanimare;terapie intensiva
intent = gƒnd;Œncordat;scop;atent
intention = intentie;scop
intention,with intention = dinadins
intentionally = anume;intentionat
intepolate = a interpola;a introduce;a intercala
inter alia = printre altele
inter-governmental agreement = acord interstatal;interguvernamental
interact = a se conditiona reciproc;antract;interludiu
interacting forces = forte de interactiune
interaction = conditionare reciproca;interactiune;interdependenta
intercede = face demersuri(pe lƒnga);a mijloci;a interveni
intercept = a controla;a intercepta;a surprinde
interception = interceptare;stavilire;Œntrerupere
intercession = interventie;demers
interchange = schimburi reciproce;transbordare;succesiune
interchangeable = care se pot Œnlocui Œntre ele;reciproc;alternativ
intercom = comunica(a)(presc)
intercommunication = intercomunicare/atie;a comunica;schimburi reciproce
intercontinental = intercontinental;legaturi intercontinentale
intercourse,sexual intercourse = relatii sexuale
interdict = a pune sub interdictie;a interzice;a Œmpiedica
interest = foloase;interese(pl);profit
interest charged = cu dobƒnda cu tot
interest paid = dobƒnda platita
interest payment = plata dobƒnzii
interest rate = rata dobƒnzii
interest,be interested = a fi interesat Œn;pasionat de
interest,compound interest = dobƒnda compusa
interest,preferential rate of interest = rata preferentiala a dobƒnzii
interested = interesat
interested witness = martor partinitor
interesting = important;interesat
interface = interfata;interdependenta;interconexiune
interface cable = cablu de legatura
interface connector = conector pe interfata(tehn);racordare
interfere = a se amesteca;a mijloci;a interveni
interference = imixtiune;amestec;obstacol
interfering = bagaret;interferent
interim = interimar;interimat
interior = afaceri interne(pol);launtric;interior
interiorize = a interioriza
interject = a strecura;a intercala
interjection = interjectie;exclamatie
interlinear = scris printre rƒnduri
interlocutor = interlocutor
interlude = intermezzo;interludiu
intermarry = a se casatori(Œn afara rasei);casatorie Œntre nationalitati
intermediary = mijlocitor;intermediar
intermediate = mediat;mijlocit;intermediar;a mijloci
interment = inhumare;Œnmormƒntare
intermezzo = intermezzo
interminable = interminabil
intermission = pauza;Œntrerupere
intermittent = Œntrerupt;intermitent
intern = a expedia Œn tara;a lucra ca intern;intern(de spital);a interna
internal = intern;interior
internalize = a da un caracter subiectiv;a-si Œnsusi
international = international;jucator Œn echipa nationala
international monetary fund = Fondul Monetar International
internationalization = internationalizare
internationalize = a internationaliza
internee = detinut(Œntr-un lagar);persoana internata
internment = internare(Œn lagar)
internship = calitatea de a fi intern;functia de a interna;internare
interpellate = a interpela
interpolation = interpolare/interpolatie;inserare;intercalare
interpose = a se interpune;a media;a opune
interpret = a traduce;a interpreta;a explica
interpretation = interpretare;lamurire;traducere
interregnum = interregn(um);interval;ragaz
interrogate = a chestiona;a interoga
interrogated(be interrogated) = a fi interogat;chestionat;Œntrebat
interrogation = chestionare;interogatoriu;interogare
interrogation point = semn de Œntrebare
interrupt = a se Œntrerupe;a deranja
interruption = oprire;ragaz;Œntrerupere
intersect = a intersecta;a se Œntretaia
intersection = intersectie;rascruce
interstate = interstatal
interurban = interurban;mijloc de transport pt suburbii
interval = rastimp;antract;interval
intervene = a surveni;a interveni
intervention = operatie;interventie
interview = a intervieva;interviu;Œntrevedere
interview,be interviewed = a fi intervievat
interviewed = intervievat
interviewer = reporter care ia interviuri
interweave = a Œmbina;a se Œmpleti;a Œntretese
interweaving = Œmbinare;Œmbinat;Œmpletit
interwind = a se rasuci;a se Œmpleti
intestate = ab intestat(jur.);decedat fara testament
intestine = intern;intestin
intestines = mate;intestine
intimacy = legatura strƒnsa;relatie sexuala;intimitate
intimate = intim;familiar;tainic
intimate,become intimate = a deveni intim cu
intimate,to be intimate with = a avea relatii sexuale
intimation = notificare;sesizare
intimidate = a intimida
intimidation = intimidare
into = Œn;Œnspre;spre
into it = Œn chestiunea respectiva;Œnauntru
into the hands of = ara testament
intolerable = nepermis;intolerabil
intolerance(towards) = intoleranta
intolerant = intolerant;neŒntelegator;sensibil la(med)
intonation = intonatie
intone = a intona;a psalmodia
intoxicant = bautura alcoolica;Œmbatator;narcotic
intoxicate = ameti;a Œmbata
intoxicated = ametit;beat
intoxication = intoxicatie;stare de ebrietate
intractable = intratabil;nesupus;refractar
intransigent = intransigent
intransitive = intranzitiv(gram)
intravenous = intravenos
intrepid = Œndraznet;Œntreprinzator
intricacy = Œncƒlceala;complexitate
intricate = complex;complicat;Œncurcat
intrigue = intriga;a intriga;uneltire
intrigue(against) = a unelti
intrinsic(al) = intrinsec;propriu
introduce = a initia;a introduce;a stabili
introduce oneself = a se prezenta
introduction = introducere;prefata
introductory = introductiv;preliminar
introspection = autoanaliza;introspectie
introvert = a Œntoarce spre interior;a introverti;introvertit
intrude = a veni nepoftit;a deranja
intruder = intrus;oaspete nechemat;uzurpator
intruding = care deranjeaza;nechemat
intrusion = intruziune;deranjare;imixtiune
intuition = intuitie
intuitive = intuitiv
inundate = a coplesi;a inunda
inundation = inundare;potop
inure = a se deprinde;a intra Œn vigoare;a obisnui
invade = cotropi;a invada;a coplesi
invader = cotropitor;invadator
invalid = suferind;bolnav;infirm
invalidate = a invalida;a anula
invaluable = nepretuit;incalculabil
invariable = invariabil;neschimbator
invariably = fara exceptie;invariabil
invasion = cotropire;invadare;invazie
inveigh = a critica violent
inveigh(against) = a protesta violent Œmpotriva
invent = nascoci;a inventa
invented = nascocit;inventat
invention = inventie;nascocire;descoperire
inventive = ingenios;inventiv
inventor = inventator;mincinos
inventory = inventar
inverse = invers;opus
inversely = invers
inversion = inversiune;rasturnare
invert = a schimba ordinea;a inversa;a inverti
invertebrate = las;molƒu;nevertebrat
inverted commas = ghilimele
inverted,be inverted = a fi inversat;rasturnat
invest = a plasa;a conferi;a investi
invested = investit;numit
investigation = cercetari;ancheta
investigator = anchetator;cercetator
investiture = Œnscaunare;investitura
investment = investitie;plasament
investment boom = investitie cu succes;succes deosebit Œn investitii
investment credit = credit pt investitii
invigilate = a fi de paza;a supraveghea la teza
invigorate = a prinde puteri;a Œntari
invincible = imbatabil;invincibil
inviolable = inviolabil;sacru
inviolate = neatins;necalcat de om;virgin
invisible = invizibil;ascuns
invitation = solicitare;invitatie
invite = a pofti;a invita;a ruga
inviting = Œmbietor;ademenitor
invocation = n investitii
invoice = factura
invoice,as per invoice = conform facturii;a factura;lista de marfuri
invoicing = facturare
invoke = a invoca;a recurge la
involuntary = involuntar;neintentionat
involve = a amesteca;a complica;a implica
involved = amestecat;Œncurcat;implicat
involved,get involved = a se amesteca;a implica
involvement = implicare;amestec
invulnerable = invulnerabil
inward = tacut;launtric;interior
inwards = Œn/spre interior;sufleteste;Œnauntru
iodine = iod
ion = ion
ionize = a ioniza
ipso facto = chiar prin aceasta
iran = Iran
iraq = Irak
irascibility = irascibilitate
irascible = suparacios;irascibil
irate = iritat;nervos;enervant
ire = Ire(Irlanda);a mƒnia(poetic);mƒnie
iris = diafragma;iris;stƒnjenel
irish = irlandez;limba irlandeza
irk = a obosi;a enerva;a plictisi
irksome = obositor;suparator
iron = fier;fier de calcat;obiect de fier
ironclad = blindat;cuirasat
ironfoundry = turnatorie de fonta;uzina metalurgica
ironic = ironic;sarcastic
ironical = ironic;sarcastic
ironing = calcare;rufe de calcat
irony = ca fierul;ironie;de fier;zeflemea
irradiant = luminos;stralucitor
irradiate = a iradia;a straluci;a difuza
irradiation = iradiere/iradiatie;stralucire
irrational = inexplicabil;absurd
irreconcilable = incompatibil cu;ireconciliabil
irrecoverable = irecuperabil;iremediabil
irrefutable = incontestabil
irregular = Œn dezordine;neregulat
irrelevant = irelevant;neŒnsemnat
irreligious = nereligios;necredincios
irremediable = ireparabil;iremediabil
irreparable = nerecuperabil;ireparabil
irreplaceable = de neŒnlocuit
irrepressible = de nestapƒnit/neŒnfrƒnt;om nestapƒnit
irreproachable = fara cusur;ireprosabil
irresistible = irezistibil
irresolute = sovaielnic;nehotarƒt
irrespective of = facƒnd abstractie de;indiferent de
irresponsible = iresponsabil;nesabuit
irresponsive = flegmatic;apatic
irreverence = lipsa de respect
irreverent = lipsit de respect;nerespectuos
irreversible = ireversibil;irevocabil;implacabil
irrevocable = irevocabil
irrigate = a iriga;a uda
irrigation = irigatie;spalatura
irritable = inflamabil(med);susceptibil;iritabil
irritate = a supara;a irita
irritated(be irritated) = a fi iritat;agasat
irritating = iritant(med);enervant
irritation = agasare;excitatie;iritare/tie
is = e respect
ischemia = ischemie
islam = islam;lumea musulmana;mahomedanism
island = insula;regiune izolata
isle = insula
isn't = forma contrasa de la is not (nu este)
isobar = izobara
isolate = a tine Œn carantina;a izola
isolated = izolat;separat
isolation = izolare;separare
isolationism = izolationism
isolationist =
isosceles = isoscel
israel = Israel
issuance = editare;emitere;publicare
issue = problema;a decurge;editie;urmasi;a rezulta;rezultat;a emite;iesire
issue price = pret de emisiune;valoare initiala
issue,at issue = Œn dezbatere/discutie
issue,join issue with = a se contrazice cu
issue,take issue with = a avea o controversa cu
issue,year of issue = anul aparitiei publicatiei
issuing bank = banca emitatoare
isthmus = istm
it = ea(pentru obiecte/abstractiuni);el
it is believed that = se crede ca
it's = forma contrasa de la it is (este)
it,he is in for it = ceea ce trebuie
it,that is it = asta e
italian = italian;italienesc;limba italiana
italics = cursiv;caractere cursive(pl)
italy = Italia
itch = mƒncarime;rƒie;dorinta de
itch,an itching palm = avid de bani;hraparet
itchy = care produce mƒncarime
item = paragraf;articol;punct
itemize = a enumera(amer);a specifica
items = articole
iterant = recurent;repetat
iterate = a reitera;a repeta
itinerary = calatorie;itinerar;drum
its = ei(obiecte,notiuni,animale);lui /sale/ ei(a/ ale);sale;lui
itself = el Œnsusi(pe);se
ivory = colt de fildes;bibelouri de fildes(pl)
ivory tower = turn de fildes;izolare
ivy = iedera
i.e(id est) = adica
jab = Œmpinge;a vƒrŒ;a baga
jabber = a vorbi repede;a trancani
jack = marinar;cric;individ
jackal = sacal
jackass = dobitoc;natarau;magar
jackboot = cizma
jackboot,the jackboot = guvernare militara
jacket = jacheta;vesta;supracoperta
jackpot = potul sau lozul cel mare
jaded = istovit;uzat
jag = colt ascutit;a zimta;iesitura
jail = a baga la Œnchisoare;Œnchisoare
jailbird(slang) = detinut;puscarias
jailed = Œntemnitat;Œnchis
jailor(jailer) = temnicier
jalopy = rabla
jam = a bruia;dulceata;gem;a ticsi;a Œndesa
jam session = concert improvizat de jazz
jam,money for jam = schimb profitabil
jamb = glaf;pervaz
jamboree = concert de muzica folk;distractie(a cercetasilor);veselie
jamming = blocare(a circulatiei)
jangle = a suna dogit;a distona;larma
janitor = administrator de bloc;portar
january = ianuarie
japan = Japonia
japanese = japonez(a);limba japoneza
jape = a face glume pe socoteala cuiva;gluma
jar = borcan;a hurui;a scƒrtƒi;sunet discordant;recipient
jar,on the jar = Œntredeschis
jargon = dialect hibrid;jargon
jarring = discordant
jasmine = iasomie
jasper = jasp
jaundice = icter;lipsa de bunavointa;invidie
jaundiced = bolnav de icter;partinitor
jaunty = ferches;voios
java = cafea de Java;Java, insula Œn Indonezia
javanese = javanez
javelin = sulita
jaw = falca;gura;falca;gheara;cama(tehn.)
jay = gaita;guraliv
jazz = jazz;vorbarie goala
jealous = gelos
jealous,be jealous = a fi gelos
jealousy = gelozie;suspiciune
jeans = blugi;ginsi
jeep = jeep
jeer = a face glume rautacioase;batjocura;derƒdere
jehovah = Iehova
jell = definitiva;a cristaliza
jellied = cristalizat
jellification = gelatinizare
jellify = a face piftie;a gelatiniza
jelly = jeleu;peltea;piftie
jellyfish = meduza
jeopardize = a periclita;a primejdui
jeopardy = primejdie;pericol;risc
jerboa = rozator mic african
jerk = salt brusc;smucitura;a smuci;a zdruncina
jerky = smucit;convulsiv
jerry = oala de noapte
jersey = haina din tricot;jerseu;flanela
jerusalem = Ierusalim
jest = gluma;a glumi;vorba de duh
jest,in jest = Œn gluma
jester = om glumet;mucalit;bufon
jesting = glume;glumet
jesuit = iezuit
jesus = Isus
jet = avion cu reactie;jgheab;a pulveriza
jet black = negru ca smoala
jet plane = avion cu reactie
jetsam = Œncarcatura arunc. peste bord
jetty = debarcader;jetea(nav);dig
jew = evreu
jewel = bijuterie;nestemata
jeweller = giuvaergiu
jewellery = giuvaeruri
jewish = ebraic;evreiesc
jewry = evreime;ghetou
jib = a se opri brusc;mutra;trinca
jibe = a schimba o vela;a se Œntelege
jiffy = clipita
jiffy,in a jiffy = cƒt ai zice peste
jig = giga(muz);sablon;gabarit
jigger,well i'll be jiggered = sa fiu al naibii
jiggery pokery = intrigi;fleacuri
jiggle = a legana;zgƒltƒi
jigsaw puzzle = mozaic(joc)
jihad = jihad(razboi sfƒnt arab);razboi sfƒnt(musulman)
jilt = a parasi(o iubita);iubita necredincioasa
jingle = zdranganit;a zornai;zornait;a suna
jitter = a avea draci/neastƒmpar
jitterbug = persoana nervoasa
jitters = bƒtƒiala;nervi
jittery = apucat;nervos
job = functie;Œndeletnicire;ocupatie
job,on the job = la datorie;la post
jockey = a calari;jocheu;a escroca
jocose = umoristic;glumet
jocular = comic;amuzant
jocund = voios
jog = a face jogging;zgƒltƒit;zguduitura
jogger = alergator
jogging = pas alergator
john doe = om de rƒnd(nume generic);anonim
join = alatura;a se uni
join forces = a-si uni fortele
join in = a lua parte;a se asocia la;a intra Œn
join up = a intra ca voluntar Œn armata
joiner = tƒmplar
joinery = tƒmplarie
joint = Œncheietura;articulatie;halca;comun;unic;asociat
joint author = coautor
joint company = societate pe actiuni
joint deposit = depozit comun(bancar)
joint owner = coproprietar
joint ownership = coproprietate
joint stock company = societate pe actiuni
joint venture = afacere comuna
jointly = Œn comun;mƒna Œn mƒna
joke = a glumi;farsa;gluma
joke,a practical joke = un renghi
joker = clauza secreta(amer pol);jocher;piedica neasteptata;mucalit;tip
jolly = cherchelit;voios;vesel
jolt = a se hurduca;a vibra;soc
jolting = hurducare;socant;zdruncinator
jordan = Iordania
jostle = a se Œnghionti;a Œmpinge;Œnghiontire;ciocnire
jot = iota;pic
jot down = a nota;a schita
joule = joule(unit. mas.fiz.)
journal = fus;jurnal intim;revista;gƒt
journalism = gazetarie;scrieri pt ziare;ziaristica
journalist = ziarist
journey = calatorie
journeyman = calfa
joust = turnir
jovial = sociabil
jowl = falca
jowl,cheek by jowl = tete-a-tete
joy = placere;bucurie;veselie
joyful = multumit;voios;vesel
joyous = multumit;voios
joystick = masa de comanda;mƒner de comanda joc/avion
jubilant = jubilƒnd;triumfator
jubilee = jubileu
judah = Iuda
judaic(al) = iudaic;evreiesc
judaism = iudaism
judder = a scutura violent;a face sa se hurduce;a zdruncina
judge = a hotarƒ;judecator;arbitru;a judeca;a aprecia
judge advocate = consilier al curtii martiale;procuror al curtii martiale
judge,misjudged = judecat gresit;subapreciat
judged(be judged) = a fi judecat;condamnat
judgement = judecata;hotarƒre;decizie;bun simt;parere
judges = Cartea Judecatorilor(bibl)
judicial = rada
jug,water jug = ulcior de apa
juggle = a jongla cu;a manipula;a aranja
juggle the accounts = a aranja conturile(a Œnsela)
juggler = jongler;escroc
juggling = Œnselatorie;jonglare
jugular = vena jugulara
juice = suc;zeama;miez
juicy = suculent;zemos
jujitsu = ju-jitsu
jukbox = tonomat
july = iulie
jumble = a amesteca;confuzie;harababura
jumble sale = vƒnzare cu pret redus
jumbled = a;ulcior
jumbo = dihanie;colos;elefant
jumbo jet = avion cu reactie urias
jump = saritura;salt
jump ahead = a sari cu capul Œnainte
jump at = a accepta pripit;a ajunge pripit la o concluzie
jump the queue = a nu respecta rƒndul(la coada)
jump,high jump = Œn Œnaltime;a salta;a sari
jump,long jump = Œn lungime
jumper = halat de lucru;parasutist;pulover;saritor;bluza
jumpy = fluctuant;iritabil
junction = Œmbinare;jonctiune;asociatie
juncture = clipa;stare de lucruri;criza
juncture,at this juncture = Œntr-o asemenea conjunctura
june = iunie
jungle = jungla;mlastina cu papuris
junior clerk = functionar subaltern
juniper = ienupar
junk = a arunca la gunoi;jonca(nav);obiecte uzate;toxicoman;vechituri
junket = cheag de lapte;lapte gras;chef;a chefui
junkie = toxicoman
junta = consiliu(Spania);junta(pol)
jupiter = Jupiter;Zeus
juridical = juridic
jurisdiction = competenta juridica;jurisdictie
jurisprudence = jurisprudenta
jurist = jurist
jury = jurati;juriu
just = just;corect
just as = tocmai cƒnd
just because = din cauza ca;numai
just for spite = din dusmanie;de ciuda(numai)
just like that = asa;exact asa
just,just like that = pur si simplu
justice = impartialitate;judecator;justitie;judecata
justice of the peace = judecator de pace
justice,court of justice = judecatorie
justice,do justice to = a fi drept cu;a-i face dreptate
justice,miscarriage of justice = eroare judiciara;Œncalcare a justitiei
justifiable = justificabil;legal
justification = scuza(circumstante atenuante);justificare;aparare
justification,self justification = proprie aparare
justify = a motiva;scuza;a justifica
justify oneself = a se dezvinovati
justify,with justification = justificat
justness = justete;dreptate
jut = a se proiecta Œn afara;proeminenta;iesitura
jute = iuta;locuitor al Iutlandei(ist.)
juvenile = juvenil;pentru tineret;tƒnar;tineresc;necugetat
juvenile court = Tribunal pt minori
juxtapose = a juxtapune;alatura
juxtaposition = juxtapunere;alaturare
kaleidoscope = caleidoscop
kangaroo = cangur
kaolin(kaoline) = caolin
karat = carat
karate = Karate
kashrut = Kash-rut(reguli de sanatate);reguli de sanatate la evrei
kayak = caiac
keel = chila navei(mar.)
keen = ascutit;patrunzator;taios
keen,be keen on = a rƒvni la;dornic
keep = a respecta un angajament;a tine;a pastra
keep aloof = a fi distant;a se tine de-o parte
keep away = a se tine la distanta;a sta de-o parte
keep dry = a pastra uscat;la loc uscat
keep going = a nu se opri;a continua
keep in reserve = a tine Œn rezerva
keep off = a nu se apropia;a tine la distanta
keep on = a mentine;a continua
keep one's head = a nu-si pierde capul
keep oneself to oneself = a evita societatea
keep out = a nu se amesteca;a evita
keep under control = a tine sub control
keeper = custode;paznic;supraveghetor
keeping = paza;pastrare;stapƒnire
keeping one's distance = pastrƒnd distanta;a se tine la distanta
keepsake = suvenir;amintire
kennel = cotet de cƒine;cocioaba;vizuina
kept = part. trecut de la keep
kerb = bordura(de trotuar)
kerbstone = piatra de bordura
kerchief = batic;basma;batista
kerchief,arab head kerchief = basma arabeasca;cu motive arabesti
kernel = sƒmbure;nucleu;miez
kerosene = petrol lampant
ketchup = sos picant
kettle = ceainic(de metal)
kettle,a pretty/fine kettle of fish = frumoasa treaba
key = cheie;tasta;clapa;cheia exercitiilor;solutie;tonalitate (muzica)
key money = filodorma
key ring = inel pe care se tin cheile
keyboard = tastatura;claviatura;tablou de comanda;clape
keyboarder = operator
keyboarding = referitor la tastatura (tabloul de comanda)
keyed = acordat
keyhole = gaura cheii
keynote speech = discurs esential(pol.)
keypad = grupul de taste numerice din dreapta tastaturii(inf.)
keystroke = tastare;apasarea unei taste (inf.)
khaki = culoarea kaki;uniforma kaki
khan = han pentru caravane;han(tatar)
kibbutz = chibut(Œn Israel);cooperativa agricola
kick = a da din picioare;a fi naravas;a protesta
kick starter = demaror cu pedala;pers.ce porn.motorul cu pedala
kick up = stƒrni
kick,free kick = lovitura libera(fotbal)
kick,penalty kick = lovitura de pedeapsa
kick,to kick a goal = a Œnscrie un gol
kick,to kick a row/a fun/a dust = a face gura(taraboi)
kick,to kick the bucket = a da ortul popii
kickoff = repunerea mingei Œn joc;start;Œnceput
kid = ied;manusi glase;piele de capra sau ied;a-si rƒde de;pici;pusti;a pacali
kid with = a glumi cu
kidnap = a fura;a rapi
kidnapper = rapitor(de oameni);hot
kidnapping = rapire
kidney = rinichi;soi
kidney bean = fasole boabe
kill = a asasina;a omorƒ;a ucide
killer = asasin de profesie;ucigas
killing = ucigator;istovitor;mortal
kiln = cuptor de ardere(caramizi)
kilo = kilogram;kilometru
kilogram = kilogram
kilometer = kilometru(amer)
kilometre = kilometru
kilowatt = kilowatt
kilowatt hour = kilowatora
kilt = fustanela scotiana
kimono = chimono;chimonou
kin = neamuri;rude
kin,next of kin = rudele cele mai apropiate;falus
kind = neam;rasa;familie
kind of = fel de;soi de
kind,same kind = acelasi gen;fel
kind,to = dragut cu;amabil;bun
kindergarten = gradinita
kindhearted = bun la inima;milos
kindle = a da foc la;a aprinde
kindling = surcele;excitare;aprindere
kindly = prietenos;binevoitor;favorabil
kindness = bunatate;bunavointa
kindred spirits = spirite Œnrudite
kine = vite
kinetic = cinetic
king = rege
kingdom = regat
kingfisher = pescarus
kingly = maret;regesc;maiestuos
kingship = domnie;guvernare monarhica;regalitate
kink = nod;rasucitura
kinship = Œnrudire;rudenie
kiosk = cabina telefonica;chiosc;pavilion
kip = piele netabacita;pui de somn
kip down = a trage un pui de somn;a se culca
kipper = scrumbie afumata
kirk = biserica(scot)
kiss = a se saruta;atingere usoara;a pupa;sarut
kiss of life = gura-la-gura;respiratie artificiala
kissing = sarut(are)
kit = cada;ciubar;pisicuta;ranita;sac;vadra;echipament
kitbag = sac de voiaj
kitchen = bucatarie
kitchen garden = gradina de zarzavat
kitchen spoon = lingura de bucatarie
kitchenware = ustensile de bucatarie
kite = erete;hraparet;uliu
kite,to fly a kite = a Œnalta un zmeu;a Œncerca sa ia o polita falsa;a sonda terenul
kith and kin = cunostinte
kitten = pisicuta
kitty = mita;pisicuta
kiwi = pasarea kiwi(zool)
klaxon = claxon
kleenex = batista de hƒrtie;servetel
kleptomania = cleptomanie
kleptomaniac = cleptomaniac
klystron = clistron
knack = iscusinta;Œndemƒnare;talent
knapsack = rucsac;ranita
knave = pungas;valet(la carti);ticalos
knead = a framƒnta(aluat,lut);a masa;a plamadi
kneading = plamadire;framƒntare
knee = a lovi/atinge cu genunchiul;frƒntura;genunchi;a Œngenunchea
kneecap = genunchiera;rotula
kneel = a sta Œn genunchi;a Œngenunchea
kneeling = Œngenuncheare
knell = a suna de Œnmormƒntare;dangat;sunet tƒnguitor
knelt = part. trecut de la knell
knesset = Parlamentul Israelului
knew = trec. de la "know"
knickers = pantaloni scurti
knicknack(knickknack) = bibelou;bagatela
knife = cutit
knife,before you can say knife = cƒt ai clipi
knife,pocket knife = briceag
knight = a face cavaler;cal(sah);cavaler
knighthood = cavaleri;rang de cavaler
knit = a tricota;a Œmpleti
knit one's brows = a Œncrunta(sprƒncenele)
knitting = Œmpletitura;tricotare
knitting needle = andrea
knitwear = tricotaje
knob = ciot;mƒner(sferic la usi);nod
knock = a ciocani;ciocanit;a bate;lovitura
knock down = a demola;a doborŒ
knock off = a Œnceta lucrul;a micsora viteza
knock out = a face knock-out;a lasa tablou
knock-kneed = cu picioare strƒmbe
knock-knees = genunchi care se ating
knock,take a knock = a Œncasa o sapuneala zdravana
knocking = ciocanire;demolare;doborƒre
knocking of the knees = atingere a genunchilor
knoll = dƒmb;colina
knot = a Œnnoda;a lega;bucla;nod
knotty = cioturos;cu noduri
know = a cunoaste;a sti
know one's onions = a fi trecut prin ciur/dƒrmon
know the ropes = a sti toate dedesubturile
know-how = tehnica;Œndemƒnare;pricepere
know,to be in the know = a fi la curent
knowhow = tehnica;Œndemƒnare
knowing = cunoastere;informat;priceput
knowingly = constient;intentionat
knowledge = informatie;cunoastere;cunostinte
knowledge of wares = cunoastere a marfurilor;cunoastere a produselor
knowledgeable = bine informat;versat
known = cunoscut;vestit
knuckle = Œncheietura(a degetului);articulatie
knuckle duster = box(arma alba);placa metalica
knuckle under = a ceda;a se supune
ko = de la knock-out
koala = koala
kohl = fard de ochi
kohlrabi = gulie
koran = coran
kosher = cuser
kowtow = a se ploconi;ploconire
kudos = glorie;onoare
kurd = curd
kurdish = limba curda;curd
lab = laborator;Partidul Laburist(Anglia);laborator(presc)
label = eticheta;a eticheta;inscriptie
labelling = etichetare
labial = labial;sunet labial
labile = labil;instabil
labor = munca;truda;efort
labor force = forta de munca
labor pains = durerile facerii
labor supply = asigurare cu brate de munca
labor-saving = care face economie de munca
labor,manual labor = munca manuala
laboratory = laborator
laborer = muncitor necalificat;muncitor
laborious = harnic;muncitor
labour = munca;truda;efort
labour intensive = efort sustinut;munca intensa
labour management decisions = decizii asupra fortei de munca
labour of love = dragoste de munca
labour pains = durerile facerii
labour resources = resurse de munca
labour saving = care face economie de munca
labourer = muncitor necalificat;muncitor
laburnum = bobitel;salcƒm galben
labyrinth = labirint;impas;Œncurcatura
lace = dantela;snur;siret
lace,boot lace = siret de ghete
lace,shoe lace = siret de pantofi
lacerate = a sfƒsia;a tortura;a rupe;a schilodi
laceration = sfƒsiere;chin
lachrymatory = lacrimogen
lachrymose = Œnlacramat;lacramos;plƒngaret
lackey = lacheu
lack(of) = a-i lipsi;nevoie de;lipsa
laconic = laconic
lacquer = lac;varnis
lactation = alaptare;lactatie
lactic = lactic
lacy = dantelat;de dantela
lad = tƒnar;flacau
ladder = brida;a se desira;ochi desirat;scara mobila
laddie = flacaias(scot)
lade = a umple;a Œncarca
laden = plin de
laden(with) = ƒncarcat
ladies' man = curtezan;Don Juan;cavaler
lading = Œncarcatura(nav.);Œncurcatura;navlu
ladle = polonic;cupa
ladle,soup ladle = polonic
lady = sotie/fiica de lord;stapƒna;doamna
lady in waiting = doamna de onoare(a reginei)
ladybird = buburuza
ladykiller = seducator
ladylike = bine-crescuta;de doamna / lady
ladyship = calitatea de lady
ladyship,your ladyship = doamnia voastra
lag = a Œntƒrzia;a zabovi
laggard = mocait;om lenes
lagoon = laguna
laic = laic;mirean
laid = trec. de la "lay"
laid back = ciulit(de urechi);dat pe spate
lair = bƒrlog;vizuina
laird = mosier(scot)
laissez faire = neamestec(politica de)
laity = laici;mireni;nespecialisti;profani
lake = iaz;lac
lama = lama;preot budist
lamasery = lamaserie;manastire de lama
lamb = miel;om blƒnd;miel(carne de)
lambing = fatare(de miei)
lame = olog;schiop
lame brain = om prost
lame duck = falit;ghinionist
lame excuse = neconvingatoare;scuza neŒntemeiata
lameness = ologeala;imperfectiune;schiopatat
lament = a se lamenta;tƒngui;bocet
lamentable = deplorabil;jalnic
lamentation = lamentare/atie
laminate = a se lamina
lamp = felinar;lampa
lampshade = abajur
lance = lance;sulita
lance corporal = caporal(fruntas)
lancer = lancier
lancet = bisturiu
land = pamƒnt
land register = cadastru;registru funciar
land tenancy = arendare
land,native land = tara de bastina
landed gentleman = mosier
landfall = alunecare de teren;aterizare la coasta
landing = aterizare;debarcare;debarcader
landing craft = vas de desant
landlady = hangita;mosiereasa(care da Œn arenda);proprietareasa(de casa)
landlocked = Œnconjurat de uscat;pesti de apa dulce
landlord = mosier;hangiu
landmark = borna de hotar;jalon;punct de reper
landowner = proprietar de pamƒnt
landscape = peisaj
lane = banda de circulatie;culoar(sport);ulita
languid = apatic
languish = a se ofili;a slabi
languish,for = a tƒnji dupa
languishment = lƒncezeala;apatie
languor = moleseala;slabiciune
languorous = languros
lank = desirat;Œnalt si slab
lanky = lung si subtire;costeliv
lantern = felinar;lanterna
lanyard = sfoara;snur
lap = lipait;pe genunchi;plescait;poala
lap dog = catel de salon
lap up = a accepta fara sa judece;a linchi;a sorbi
lapel = rever
lapse = lapsus;greseala;eroare
laptop = calculator portabil
larboard = babord
larceny = furt
larch = larice(Larix sp);zada(bot)
lard = a Œmpana cu slanina;untura
larder = camara;dulap pt tinut mƒncarea
large = mare;larg
large-minded = cu vederi largi;tolerant
large-scale = pe scara mare
large,at large = Œn libertate
large,by and large = Œn general vorbind
large,in large = Œn mare
largeness = vederi largi;marinimie
largo = largo(muz)
lark = ciocƒrlie;pozna;farsa;a glumi
larva = larva;mormoloc
larval = larvar
laryngitis = laringita
laryngoscope = laringoscop
larynx = laringe
lascar = marinar/soldat hindus
lascivious = lasciv
lash = bici;lovitura de bici;a plezni;a biciui
lash-up = aparat improvizat
lass = fetiscana;slujnica(scot)
lassie = fetiscana(scot)
lassitude = moleseala;oboseala
lasso = arcan;lasso
last = cel din urma;trecut(timp);ultim(ul)
last but not least = ultimul dar nu neimportant
last night = aseara;noaptea trecuta
last tuesday = dainui;a dura;martea trecuta;tindec
last year = anul trecut
last-ditch(last out) = facut cu un ultim efort
last,at last = Œn sfƒrsit
latch = clanta;yale;a zavorƒ;zavor
latch,safety latch = zavor de siguranta;yale
latchkey = cheie de la yale
late = defunct;tƒrziu
late charges = adaosuri ulterioare(la pret)
late,at the latest = cel mai tƒrziu
late,be late = a Œntƒrzia
late,of late = Œn ultimul timp;recent
lately = de curƒnd;nu de mult
latency = latenta;potentialitate
lateness = Œntƒrziere;ora tƒrzie;zabava
latent = latent;tainuit
later = comparativ de la late;mai tƒrziu
later on = mai pe urma
lateral = accesoriu;lateral
latex = latex
late(for) = Œn Œntƒrziere
lath = retea(metalica);sipca;lat
lathe = strung
lather = a face sa spumege;clabuc;a sapuni;spuma
latin = latin;limba latina;roman
latin,low latin = latina vulgara
latish = cam tƒrziu
latitude = Œntindere;latitudine;libertate de opinie
latrine = latrina
latter = cel de-al doilea;comparativ de la late;recent;ultim
latter-day = de ultima ora;modern
lattice = grilaj;zabrele
laudable = laudabil;vrednic de lauda
laudatory = proslavire;elogios
laugh = a rƒde;rƒs;rƒset
laugh at = a lua Œn rƒs;a ride de
laugh off = a nu privi lucrurile serios;a scapa de ceva rƒzƒnd
laugh,make laugh(someone) = face sa rƒda,a-l
laughable = comic;ridicol
laughingstock = cal de bataie;obiectul batjocurei
laughter = rƒs;rƒset
laughter,peals of laughter = hohote de rƒs
laughter,to burst into laughter = a izbucni Œn ris
launch = barca;a lansa;lansare;salupa cu motor
launch negotiations = conditii de lansare
launcher = lansator de grenade;lansator de rachete
launchers = pl de la launcher
launching = lansare
launching pad = platforma de lansare(rachete)
launderette = spalatorie automata
laundry = rufe;spalatorie de rufe
laureate(poet laureate) = poet al curtii;poet laureat
laurel = dafin
laurels = cununi de lauri;lauda
laurels,to rest on one's laurels = a se culca pe lauri
lava = lava
lavatory = toaleta;WC public
lave = a scalda;a spala
lavender = de culoarea levanticii;levantica
lavish = a fi darnic;a risipi;darnic
law = lege;regula
law of nations = drept international
law of supply and demand = legea cererii si a ofertei
law-abiding = cetatean care respecta legile;pasnic
law,go to law = a recurge la justitie;a da Œn judecata
law,lay down the law = a ordona
law,read law = a studia dreptul
law,the laws in force = legislatie Œn vigoare
law,to pass a law = a vota o lege
law,to repeal a law = a abroga o lege
lawbreaker = infractor;criminal
lawful = legiuit;permis;legal
lawgiver = legiuitor
lawless = nelegiuit;ilegal
lawn = gazon;pajiste;peluza
lawn mower = masina de tuns gazonul
lawsuit = proces;judecata
lawyer = juristconsult;avocat
lax = moale
laxative = laxativ;purgativ
laxity = delasare;slabiciune
lay = a Œntinde;trec. de la "lie";laic;mirean;a pune;cƒntec
lay aside = a pune la o parte
lay down = a pune fundatia;a-si sacrifica;a Œntocmi
lay eggs = a oua
lay hold of = a pune mƒna pe;a apuca
lay low = a culca la pamƒnt;a distruge
lay off = a concedia temporar;concediere temporara;a dezbraca;Œncetare a productiei
lay up = aduna provizii;a strƒnge
lay-by = parcare(pe sosea)
lay-out = plan general;a arata;proiect;a expune
lay,get laid = a fi doborƒt;acaparat
layabout = pierde-vara;parazit
layer = Œnvelis;strat
layette = trusoul noului nascut
layman = laic;mirean
layout = plan general;proiect
laze = a lenevi
laziness = lene;lenevie
lazy = lenes;indolent
lazybones = trƒntor;lenes
lea = pajiste;cƒmp
lead = glont;plumb;duce;a conduce
lead content = continut de plumb
lead off = a deschide;a Œncepe
lead on = a duce de nas;a prosti
lead soldier = soldat de plumb
lead up to = a pregati terenul pentru
lead,lead in = racord
lead,take the lead = a prelua conducerea
lead,to lead to = a duce la
leaden = ca plumbul;cenusiu;de plumb
leader = conducator;lider;sef;articol de fond
leadership = comanda;sefie;conducere
leading = care conduce;cel dintƒi;principal
leading question = Œntrebare sugerƒnd raspunsul
leaf = fila;foaie;frunza;a Œnfrunzi;a rasfoi
leaflet = fituica;frunzulita;manifest
leafy = cu frunze;Œnfrunzit
league = alia;alianta;leghe;liga;a se coaliza
leak = a pierde apa;scurgere;a se scurge
leakage = dezvaluire(secret);pierdere prin dispersie;scurgere
lean = sarac;uscativ;a se apleca;slab
lean against = a se srijini/rezema de
lean to = suprafata Œnclinata
leaning = Œnclinat
leaning(towards) = simpatie pt
leaning(to) = aplecare
leanness = Œnfatisare costeliva;slabiciune
leant = trec./part.trec. de la "lean"
leap = a sari;a salta;saritura;salt
leap year = an bisect
leap-frog = de-a capra(jocul)
leapt = trec./part.trec. de la "leap"
learn = a Œnvata;a studia;a afla
learned = Œnvatat;savant
learning = eruditie;Œnvatatura/Œnvatare;studiu
learnt = trec./part.trec. de la "learn"
lease = arenda;chirie;a concesiona;a Œnchiria
leased = concesionat;Œnchiriat
leasing = concesionare;Œnchiriere
least = cel mai mic;cel mai neŒnsemnat/mai putin
least,at least = cel putin;macar
least,not in the least = cƒtusi de putin
leather = piele tabacita
leather industry = industria de pielarie
leathery = ca pielea;tare
leave = a lasa;a parasi
leave alone = a lasa Œn pace
leave here = a pleca de aici
leave off = a nu mai purta o haina;a Œnceta;a ispravi
leave out = a sari(peste);a omite
leave taking = ramas bun
leave,leave it to me = las' pe mine
leave,on leave = Œn permisie
leave,on leaving = la plecare
leave,take leave of = a-si lua ramas bun de la
leave,take leave of one's senses = a-si pierde ratiunea
leave,to be left = a ramƒne;concediu;a abandona
leave,to take french leave = sterge englezeste,a o
leaven = a influenta;a plamadi;aluat;a corupe
leavening = transformatoare(influenta)
lecence,driving licence = permis de conducere auto
lecherous = desfrƒnat
lecherousness = desfrƒu;destrabalare
lechery = desfrƒu;destrabalare
lecture = a tine o prelegere;a trage un perdaf cuiva;conferinta;dojana;prelegere
lecturer = conferentiar;docent(univ);lector
lectureship = lectorat
led = trec. si part. trec. de la lead (a conduce)
ledge = bordura;strat
ledger = registru contabil;registru de stare civila(amer);lespede
leech = a lua sƒnge cu lipitori;camatar;lipitoare;a tamadui;vraci
leek = praz
leer = a se uita chiorƒs;privire chiorƒs;privire pofticioasa
lees = drojdie;sediment
leeward = sub vƒnt
leeway = deriva
leeway,to make leeway = a fi Œn deriva
left-handed = contrar acelor ceasornicului;stƒng;stƒngaci
left-handed compliment = compliment nesincer
left-winger = stƒngist
lefthandedness = neŒndemƒnare;stƒngacie
lefthander = lovitura cu stƒnga;stƒngaci
leftist = socialist;stƒngist
leftovers = resturi
leg = picior;suport
leg work = munca de teren
leg-pull = farsa;pacaleala
leg,stretch one's legs = a face o plimbare;a-si dezmorti/Œntinde picioarele
legacy = mostenire;legat
legal = juridic;legal
legal adviser = consilier juridic
legal person = persoana juridica
legal remedy = masura legala
legal status = statut juridic
legal tender = mijloace legale de plata
legalise = a autentifica;a legaliza
legality = legalitate
legalization = legalizare
legalize = a legaliza
legate = guvernator;nuntiu papal;Œmputernicit
legation = legatie;misiune diplomatica
legator = testator
legend = legenda;mit;traditie
legendary = legendar
leggings = ghetre;jambiere
legible = citet;lizibil
legion = legiune
legionary = legionar
legislate = a legifera
legislation = legislatie
legislative = legislativ
legislator = legiuitor
legislature = adunare legislativa;durata mandatului ad.legislat.;legistratura
legitimacy = legitimitate;legalitate
legitimate = legitim;a legitima;a adopta;legal
legitimize = a Œnfia;a adopta
leisure = timp liber;ragaz
leisure time = timp liber
leisurely = Œncet;Œn tihna;pe Œndelete
lemon = culoarea lamƒi;lamƒie
lemonade = limonada
lend = a da cu Œmprumut;a Œmprumuta cuiva
lend,to lend a hand = a da o mƒna de ajutor
lend,to lend oneself to = a se preta la
length = lungime;durata
length,at length = Œn cele din urma
lengthiness = lungime;Œntindere
lengthwise = Œn lungime
lengthwise and crosswise = de-a lungul si de-a latul
lengthy = foarte lung;plictisitor
lenience = blƒndete
leniency = Œndulgenta;blƒndete
lenient = blƒnd;Œngaduitor;sedativ
lens = cristalin(la ochi);lentila
lent = al Pastilor;postul mare;trec./part.trecut de la "lend"
lentil = linte
leopard = leopard
leper = lepros
leprosy = lepra
leprous = lepros
lesbian = din Lesbos;lesbiana;lesbian
lese majesty = crima Œmpotriva statului;lezmajestate
lesion = prejudiciu;leziune;rana
less = comparativ de la little;mai mic;mai putin important;inferior;minor
less developed country(ldc) = tara slab dezvoltata
lessee = chirias;concesionar;arendas
lessen = diminua;a micsora;a reduce
lessening = Œmputinare;slabire
lesser = mai mic;minor
lesson = lectie;ora de curs;prelegere
lesson,to draw a lesson from smth = a trage Œnvataminte din ceva
lest = ca nu cumva;ca sa nu
let = auxiliar al imperativului;a Œngadui;a lasa;a permite
let down = deceptie;a dezamagi;a dezumfla;regres;a lasa Œn jos;declin
let fall = a da drumul la;a lasa sa cada;a mentiona Œn treacat
let fly = a da drumul la;a emite
let in = a lasa sa intre;a deschide
let it be = asa sa fie
let off = a scuti de;a da drumul la
let on = a destainui;a divulga
let out = a da drumul;a pune Œn libertate
let up = a Œncetini;a se opri;Œncetare;oprire;Œntrerupere
let us go = sa plecam
let's go = sa mergem;sa plecam
lethal = fatal;mortal
lethargic = amortit;letargic;inert;apatic
lethargy = amorteala;letargie;inertie
letter = litera;scrisoare
letter box = cutie de scrisori
letter of credit = acreditiv;scrisoare de credit
letter of recommendation = scrisoare de recomandare
letter,man of letters = om de litere;Œnvatat
lettercard = carte postala
lettered = erudit;Œnvatat
letterhead = antet;scrisoare/hƒrtie cu antet
lettering = inscriptie;titlu
lettuce = laptuci;salata verde
leucocyte = celula alba;leucocit(a)
leukemia = leucemie
leukocyte = celula alba;leucocit(a)
level = Œnaltime;nivel;a nivela;orizontal
level crossing = pasaj de nivel(feroviar)
level-headed = cumpatat;echilibrat
level,on the level = cinstit(Œn mod)
level,one's level best = tot posibilul
level,to level at = a tinti asupra
lever = pƒrghie;punct de sprijin;miner
lever up = a salta folosind pƒrghii;a ridica
leverage = mecanism cu pƒrghii;proptea
levi = Levi,fiul lui Iacob si Lea;levit;levi, un trib a lui Israel
leviathan = leviatan;matahala;monstru marin
levirate = Œn iudaism;casatorie cu vaduva fratelui
levitate = a face mai usor;a face sa pluteasca Œn aer
levitation = levitatie
leviticus = Leviticul(biblic)
levity = usurinta;frivolitate
lewd = dezmatat;desfrƒnat
lewdness = prostitutie;desfrƒu
lexical = lexical
lexicographer = lexicograf
lexicography = lexicografie
lexicology = lexicologie
lexicon = lexicon
liabilities = pasiv;raspundere;obligatie
liability = garantie;raspundere;obligatie
liable = obligat;raspunzator
liable to duty = pasibil de fiscalizare/vama
liaison = legatura;legatura de dragoste
liar = mincinos
libber = sustinator al emanc. femeilor
libel = a bƒrfi;defaima(Œn scris);defaimare;pamflet
libellous = calomniator
liberal = liberal
liberalism = liberalism
liberality = darnicie;larghete;impartialitate
liberalize = a liberaliza
liberate = a da drumul;a elibera
liberated = degajat;eliberat
liberation = eliberare;liberare;degajare
liberator = eliberator;salvator
liberty = libertate;permisiune
libidinous = libidinos;lasciv
libido = libido
libra = Balanta(zodie)
librarian = bibliotecar
librarianship = functia de bibliotecar
library = biblioteca
library,circulating library = biblioteca volanta
library,reference library = sala de lectura
libretto = libret
lice = paduche;pl de la louse
licence = licenta;autorizatie;permis
license = a da brevet;a autoriza
licensee = persoana cu autorizatie/permis
licensing = autorizare;permisiune
licentious = imoral;licentios
licentiousness = caracter licentios;imoralitate
licit = legal
lick = a ciomagi;cotonogeala;a linge;lingere
lick into shape = a instrui pe cineva;a forma
lick oneself = linge(a se)(ex:pisica)
licking = snopeala;lingere
lid = pleoapa;capac
lido = lido(lant de insule,Italia);plaja pt Œnot/ bronzat
lie = a fi culcat;minciuna;nascocire
lie detector = detector de minciuni
lie down = a se culca;a Œntinde
lie in = a fi Œn durerile facerii
lie in state = a fi expus pe catafalc onoare
lie with = a face dragoste cu;a se culca cu
lie,give the lie to = a acuza de minciuna
lie,to tell a lie = a minti;a zacea
liege = senior;vasal
lien = drept de sechestru(datornic)
lieu,in lieu of = Œn loc de
lieutenant = locotenent;loctiitor
lieutenant colonel = locotenent-colonel
lieutenant general = general locotenent
life = existenta;viata
life expectancy = speranta de viata
life insurance = asigurare pe viata
life jacket = vesta de salvare
life preserver = bƒta;maciuca
life,for the life of me = Œn ruptul capului
life,how's lifeW = ce mai faci?
life,still life = natura
life,take one's own life = asal
life,to come to life = a prinde viata
life,to lead a dog's life = a duce o viata de cƒine
life,to the life = Œntocmai;aidoma
lifebelt = centura de siguranta;de salvare
lifeboat = barca de salvare
lifeguard = angajat pentru salvare la mare
lifeless = fara viata;neŒsufletit
lifelike = veridic;natural
lifeline = ancora de salvare;balustrada
lifelong = pe viata
lifetime = timp de functionare;toata viata
lift = ridicare
lift off = a decola
lift the ban = a ridica embargoul
lift,give somebody a lift = duce cu masina,a-l;ascensor;a Œnalta
lifting = furt;ridicare
light = a se coborƒ;a se lasa;a lumina;usor;lumina zilei;felinar;a aprinde;delicat
light blue = albastru deschis
light industry = industrie usoara
light pen = cu usurinta la scris
light up = a i se aprinde ochii
light upon = a se Œntƒlni cu;a da peste
light weight = categoria usoara;categorie usoara(box)
light year = an lumina
light-fingered = cu mƒna usoara(de hot)
light-hearted = cu inima usoara;voios
light-minded = usuratic;superficial
light,bring to light = a scoate la iveala
light,come to light = a iesi la iveala
light,light into = a face lumina Œn
light,see the light = a vedea lumina zilei;a se lamuri
lighten = a lumina(i);a Œnveseli;a se Œnsenina;a lamuri;a usura;a se usura;a micsora
lighter = bricheta;lampagiu;slep
lighterman = proprietar de slep
lightheaded = usuratic;nesocotit
lightheartedness = lipsa de griji;voiosie
lighthouse = far(navig)
lighting = iluminat;aprindere
lightness = a lumina;stralucire;usurinta;frivolitate
lightning = fulger
lightning conductor = paratrasnet
lights = bojoci
lights out = cu lumina stinsa;dupa ora stingerii
lightship = far plutitor
ligneous = lemnos
lignify = a se lignifia
likable = atragator;placut;simpatic
like = a-i fi drag;a-i placea;asemanator;preferinte;gusturi(pl);similar;a dori
like enough = a-i placea destul de mult
like-minded = cu aceleasi gusturi/idei
likeable = atragator;placut;simpatic
likelihood = probabilitate;viitor(stralucit)
likely = probabil;verosimil
liken = a compara cu
likeness = Œnfatisare;asemanare
likewise = Œn acelasi fel;de asemenea
liking = preferinta;simpatie;gust
liking,to take a liking for = a prinde gustul de
lilac = liliac;liliachiu
lilliputian = liliputan
lilt = a cƒnta Œn ritm vioi;cƒntec cu ritm vioi;ritm saltaret
lily = crin
lily-livered = las
lily-white = alb ca un crin;descins numai din albi
limb = madular;a dezmembra;membru
limb,out on a limb = Œntr-o situatie periculoasa;vulnerabil
limber = mladios;flexibil;Œngaduitor
limber up = a face Œncalzirea
limbo = dans acrobatic(i-le antile);debara;depozit de vechituri
lime = lamƒi;tei;clei
limelight = lumina rampei
limelight,to be in the limelight = a fi Œn centrul atentiei
limerick = limerick;poezie umoristica absurda
limestone = carbonat de calciu;piatra de var
limey = marinar englez;un englez
limit = limita;a restrƒnge;a limita;hotar
limit of power = Œngradire a puterii;limita a puterii
limited = cu raspundere limitata;limitat;anonim
limited liability = responsabilitate limitata
limited liability company = societate cu rasp. limitata
limited(ltd) = cu raspundere limitata;limitat
limiting rules = reguli restrictive
limn = Œnfatisa;zugravi(a)(poetic)
limousine = limuzina
limp = schiopatat;a schiopata;moale;neputincios
limpet = melc turtit;pers.ce lupta pentru situatia lui
limpid = limpede;clar
limping = care schioapata
limpness = moliciune
limp(ing) = schiopatare
linchpin = cui de osie;fuzeta
linden = tei
line = a captusi;a Œnsirui;a linia;linie;sir;undita
line up = a se aseza la coada;a se alinia;dispozitiv
line,all along the line = tot timpul
line,between the lines = printre rƒnduri
line,draw the line = a trage linia(pt socoteli)
line,in my line = Œn specialitatea mea;pe gustul meu
line,toe the line = a urma linia trasata de
lineage = descendenta;linie;neam
lineament = trasatura
linear = liniar
lineation = liniere;trasare de linii
linefeed = salt la rƒndul urmator
linen = lenjerie;olanda
linen,to wash one's dirty linen = a-si spala rufele murdare
liner = captuseala;pachebot;transatlantic
linesman = arbitru de tusa
linger = a lƒncezi;a zabovi;a Œntƒrzia
lingerie = pƒnzeturi;lenjerie
lingo = limba pasareasca;jargon
lingua franca = limba mixta;lingua franca
lingual = de limba;lingval
linguist = lingvist
linguistic = lingvistic
linguistics = lingvistica
liniment = alifie
lining = dublura;captuseala
lining,silver lining = argintare;lacuire
link = crampon(ferov);facla;a Œnlantui;veriga;legatura
linked = Œnlantuit;legat
links = teren de golf
linnet = cƒnepar;inarita(bot.)
linoleum = linoleum
linseed = samƒnta de in
lint = scama;puf
lintel = buiandrug;prag
lion = leu
lion,the lion = Leul(zodie)
lioness = leoaica
lionize = a face o vedeta din
lip = buza
lip reading = a Œntelege(miscarea buzelor)
lip service = promisiuni desarte;vorbe goale
lip,to do/pay lip service to = a recunoaste/spune de forma
lips = gura
lips,to purse one's lips = a se bosumfla
lips,up to the lips = pƒna peste cap
lipstick = ruj
liquefaction = lichefiere
liquefy = a lichefia
liqueur = lichior
liquid = lichid;fluid
liquidate = a lichida;a regla
liquidated(be liquidated) = a fi lichidat;reglat
liquidation = lichidare;terminare
liquidation,go into liquidation = a intra Œn lichidare
liquidity = lichiditate
liquor = bautura;licoare
liquor,the worse for liquor = cherchelit
lira = lira(Œn Italia/Siria/Turcia)
lisp = a vorbi peltic;bƒlbƒiala;a se bƒlbƒi;sƒsƒit
lissome = suplu;mladios
list = a trece pe o lista;lista;catalog
listen = a fi atent la;a asculta
listen in = a asculta radio(la);a fi pe receptie;a intercepta o convorbire
listener = ascultator;auditor
listening = ascultare;auditie;interceptare
listing = Œnscriere;Œnrolare
listless = apatic
listlessness = nepasare;apatie
litany = litanie
litchi = lichi, fruct din China
literacy = stiinta de carte
literal = cuvƒnt cu cuvƒnt;Œntocmai;literal
literality = literalitate;pedanterie;exactitate
literary = literar
literate = literat;Œnvatat
literature = literatura
lithe = sprinten;mladios
lithium = litiu
lithograph = a litografia;litografie
lithography = litografie
litigant = Œmpricinat;litigios
litigate = a se judeca
litigation = contestatie;litigiu
litmus = turnesol
litre = litru(Anglia)
litter = a murdari;dezordine;gunoi
litter bug = persoana care face gunoi
litterateur = literat;om de litere
little = mic/ marunt(diminutiv);mic;infim
little finger = degetul mic
little people = spiridusi
little,a little = un pic;ceva;putin
little,a little house = o cascioara
little,make little of = a nu acorda mare importanta
littleness = lipsa de Œnsemnatate;meschinarie;micime
liturgical = liturgic
liturgy = liturghie
live = a duce(o viata);viu;a trai;a locui
live in seclusion = a trai izolat
live through = a supravietui dificultatilor
live to be = a trai pƒna;a ajunge
live wire = cablu sub tensiune
livelihood = mijloace de trai;trai
liveliness = Œnsufletire;viociune
livelong = lung;vesnic;tot
lively = sprinten;vioi;vesel
liven = a se Œnsufleti;a anima
liver = ficat
liver,a clean liver = caruia Œi place curatenia
liver,to have a liver = a fi bolnav de ficat;a fi prost dispus;a trai Œntr-un anumit fel
liverish = de culoarea ficatului;hepatic;melancolic
liverwurst = cƒrnat cu ficat;lebervurst
livery = livrea
livestock = inventar viu;septel
livid = livid;plumburiu;vƒnat
living = viu;aprins
living being = fiinta
living space = spatiu de locuit;spatiu vital
living standards = standard de viata
living,cost of living allowance = alocatie cheltuieli Œmbracam.;hrana
living,standard of living = nivel de trai
living,the living = cei vii;viii
lizard = sopƒrla
llama = lama
load = a Œncarca;Œncarcatura;sarcina
loaded = Œncarcat;plin
loading = Œncarcare;Œncarcatura
loads of = o gramada de
loaf = franzela;a hoinari;a trƒndavi;pƒine
loafer = haimana;lenes
loam = huma;lut
loan = a da un Œmprumut;Œmprumut dat
loan shark = camatar
loan word = cuvƒnt Œmprumutat
loaning = Œmprumut/are
loath = care nu e dispus;potrivnic
loathe = a-i fi scƒrba de;a detesta
loathing = sila;aversiune
loathsome = dezgustator
lob = a arunca mingea sus(tenis);a merge anevoie
lobby = foaier;hol
lobbying(amer pol) = Œncercare de influentare
lobbyist = persoana participanta la lobby
lobby(amer pol) = a influenta factori de decizie
lobe = alveola;lob
lobotomy = lobotomie
lobster = homar
local = organizatie locala;tren local;local
locale = scena;teatru
localise = a localiza;a limita
locality = localitate;zona;loc
localize = a localiza;a limita
local(bus) = autobuz local(multe statii)
locate = a stabili locul;a amplasa
located(be located) = a fi localizat;amplasat
locating = amplasare;amplaseaza;care localizeaza;localizare
location = situatie;amplasare;loc
loch = lac(scot)
lock on = a urmari automat tinta
lock out = a concedia muncitori
lock up = a tine sub cheie;a se Œnchide;a Œntemnita;a imobiliza
locked = Œncuiat;zavorƒt
locker = dulap Œnalt pentru bagaje
locker room = vestiar(cu dulapuri individuale)
locking = Œnchidere a unei ecluze;Œncuiere
lockjaw = trismus(tetanos la maxilar)
lockout = blocare(a productiei);locaut;Œntrerupere
locksmith = lacatus
lockup = carcera;Œnchidere a fabricii;arest disciplinar
loco = ticnit
locomotion = locomotie;miscare
locomotive = locomotiva;locomotor
locomotor = locomotor
locum tenens = suplinitor;loctiitor
locus = loc geometric;pozitie;loc
locust = lacusta calatoare;roscov;salcƒm;parazit
locust beam = grinda din salcim
locust tree = salcƒm
locution = expresie;exprimare
lode = filon;vƒna(geol)
lodestone = magnetit
lodge = a se Œncartirui;a ramƒne pe loc;casuta;ghereta;loja(masonica);a investi
lodger = chirias;locatar
lodging = casa(temporara);gazduire;locuinta
lodging house = casa cu camere de Œnchiriat
lodgings = camera/e de luat cu chirie
loft = mansarda;pod
lofty = elevat;semet(munti);mƒndru
log = bustean;butuc
log cabin = cabana de bƒrne
logarithm = logaritm
loggerhead = cap sec;natarau
loggerhead,at loggerheads = la cutite
logging = exploatare forestiera
logic = logica;logic
logical = rational;logic
logician = logician
logistic = logistic
logistics = logistica;logica simbolica(mat)
logjam = blocare a unui rŒu cu busteni
logo = logotip(Œn tipografie)
logorrhea = logoree
logrolling = rostogolire a bustenilor;schimb de laude(Œn presa);tamƒiere reciproca(pol)
logy = ghiftuit
loin = file(de oaie/vaca);sale
loins = sale;spate
loins,to gird one's loins = a-si Œncorda puterile
loiter = a hoinari;a zabovi
loiterer = pierde-vara;vagabond
loitering = fara treaba;trƒndav
loll = a-i atƒrna(limba);a se tolani
loll,loll about = a hoinari
lollipop = acadea;zahar candel pe bat
lone = solitar;singur
lonely = singuratic;parasit
lonely,to feel lonely = a se simti stingher/parasit
lonesome = cuprins de dor;solitar;singuratic
long = Œndelungat;lung(spatial)
long ago = cu mult timp Œn urma;de mult
long bow = arc mare
long bow,to pull the long bow = a face din tƒntar armasar
long distance = Œndepartat;la mare distanta
long drawn out = de durata
long for = a nazui la;a tƒnji dupa;a rƒvni
long in the tooth = batrŒn
long live! = traiasca!
long player = disc microsion
long range = cu perspective largi;cu raza mare de actiune
long range patrol = patrula pe teritoriu mare
long run = Œndepartat(obiectiv)
long run,in the long run = Œn ultima instanta;Œn cele din urma
long standing = de lunga durata
long-period investment = investitie pe termen lung
long-sighted = clarvazator;istet;prezbit
long-suffering = Œndelung rabdator
long-term = pe termen lung
long-winded = lung si plicticos;rezistent la efort;taraganat
long,as long as = atƒt timp/vreme cƒt
long,before long = Œn viitorul apropiat
long,no longer = nu mai
long,so long = pe curƒnd! cu bine!
longevity = longevitate
longhand = scriere obisnuita
longing = alean;dor;plin de dorinta;doritor
longish = lunguiet
longitude = longitudine
longitudinal = longitudinal
longshoreman = hamal Œn port;docher
loo = closet;toaleta
look = privire;uitatura
look after = a se Œngriji de;a supraveghea(copil/bolnav)
look ahead = a privi Œnainte
look alike = a semaana cu
look at = a privi la(tv);a se uita
look down on = a privi cu dispret pe(cineva);a dispretui
look for = a se uita dupa;a cauta
look forward to = a astepta cu placere
look in = a privi drept Œn fata(fig);a trece pe la cineva
look into = a se uita Œnauntrul
look on = a avea vedere spre;a privi
look out = a fi atent;a cauta
look over = a trece Œn revista;a examina
look savage = a arata ca un salbatic;a parea fioros
look through = a se uita prin;a strapunge cu privirea
look up = a cauta un cuvƒnt(Œn dictionar);a ridica privirile
look up to = a trata cu respect;a admira
look,to have a look at = a se uita la
looking forward = cu nerabdare
looking glass = oglinda
lookout = vigilenta;atentie;paznic
looks(pl) = Œnfatisare
loom = a contura;gherghef;a se Œntrevedea;a se ivi
loon = bodŒrlau(Gavia species);cufundar
loony = tacanit
loop = bucla;ochi;lat
loop-the-loop = a executa o bucla aeriana
loophole = crapatura;deschizatura
loose = dezlegat;liber;nedeslusit
loose,at a loose end = neavƒnd ce face;liber
loose,break loose = a scapa din lant
loose,set loose = a dezlega;a da drumul
loosen = a afƒna;a se dezlega;a slabi strƒnsoarea
looseness = largime;desfacere;slabire;instabilitate
loosening = afƒnare;relaxare;slabire
loot = a prada;prada
looter = jefuitor
looting = jefuire
lop = a curata de ramuri;a se pleosti
lope = a curata de ramuri;a se pleosti
lopsided = strƒmb;Œnclinat
loquacious = vorbaret;limbut
loquacity = locvacitate;limbutie
loquat = originar din China si Japonia;gutuiul;pomisor Œnrudit cu marul
lord = stapƒn;suveran;nobil
lord,drunk as a lord = beat crita
lord,the lord = Dumnezeu
lordliness = maretie;splendoare
lordly = boieresc;falnic;pompos
lordosis = lordoza
lordship = calitatea de lord;stapƒnire
lore = Œnvatatura;stiinta
lorgnette = lorneta
lorry = autocamion
lose = a pierde;a rataci
lose face = a se posomorƒ
lose heart = a se descuraja
lose one's heart = a pierde dragostea cuiva
lose one's temper = a-si iesi din fire
lose out = a fi Œnfrint;a pierde mult(la o tranzactie)
lose sight of = a pierde pe cineva din vedere
lose weight = a slabi
loser = Œnvins;pagubas
losing weight = pierderea greutatii;slabind
loss = tiinta
loss-making = care cauzeaza paguba;pierderi
loss,at a loss = Œn impas;Œncurcatura
losses = daune;pierderi
lost = pierdut;trec./part.trecut de la "lose"
lot = soarta;a sorti;tragere la sorti;destin;noroc
lot,a lot of = o multime de
lot,draw lots = a trage la sorti
lot,the lot = norocul;soarta
lotion = lotiune
lots of = o groaza de
lottery = loterie
lotus = lotus
loud = puternica;tare(cu voce)
loud applause = aplauze furtunoase
loudmouth = gura mare
loudness = caracter zgomotos;intensitate;tarie
loudspeaker = difuzor;megafon
lough = laguna;lac(irlanda)
lounge = a se odihni;pierdere de vreme;a se tolani;foaier
lounge suit = costum de strada
lounger = trƒntor;pierde-vara
lour = frunte Œncruntata;a se Œncrunta;Œnfatisare ursuza
louse = paduche
lousy = pacatos;paduchios;prost
lout = badaran;mocofan
louver = crestatura;deschizatura
lovable = atragator;simpatic
love = iubire;dragoste;amor;iubit(a);comoara;zero (sport);a iubi;a adora
love affair = aventura de dragoste
love child = copil din flori
love seat = fotoliu pt doua persoane
love-making = a face curte
love,blind love = dragoste oarba
love,fall in love with = a se Œndragosti de
love,head over ears = Œndragostit pƒna peste urechi
love,in love = Œndragostit
love,make love = a face dragoste;a curta
loveliness = dragalasenie;farmec
lovelorn = deznadajduit;parasit de iubita
lovely = dragut;fermecator;minunat
lover = iubit(a)
lovers = Œndragostiti
lovesick = bolnav de dragoste;de dor(cƒntec)
love(of/for/towards) = a iubi;iubire;persoana iubita;a Œndragi
low = scund;muget;a mugi;jos;josnic
low fat = cu putina grasime(alim.)
low lying = care se ascunde;se face mic
low tide = reflux
low-brow = fara pretentii de intelectual;persoana redusa
low-down = meschin;necinstit
low-keyed = nepretentios
low-lie = a zacea la pamƒnt;a se face mic
lower = aer posac/amenintator;a apleca;a coborŒ
lowering = mohorƒt(cer)
lowland = ses;zona depresionara
lowliness = caracter umil
lowly = de jos;umil
loyal = loial;credincios
loyalty = devotament;loialitate
lozenge = romb;tableta
lo! = iata! uite! ce sa vezi!
ltd = prescurtare de la limited;cu raspundere limitata
lubricate = a gresa;a unge
lubrication = gresare;ungere
lubricious = gresat;unsuros
lucerne = lucerna
lucid = straluminat(poetic);lucid
lucidity = luciditate;luminozitate
lucifer = Luceafarul de dimineata;Lucifer;Satana
luck = sansa;destin;noroc
luck,bad luck = nesansa;ghinion
luck,good luck = bafta;noroc
luckless = nenorocos;ghinionist
lucky = norocos;favorabil
lucrative = lucrativ;profitabil
lucre = cƒstig(peior);bani
ludicrous = grotesc;ridicol
ludo = cu zaruri;joc de copii
lug = toarta;smucitura;a trage
lugubrious = lugubru;sinistru
lukewarm = caldut;lipsit de entuziasm
lull = acalmie;liniste
lullaby = cƒntec de leagan
lumbago = lumbago
lumbar = lombar(anat)
lumber = mobila veche;vechituri
lumber jack = cherestegiu
lumber room = boxa;debara
luminary = astru;luminator(ceresc);far
luminescent = luminescent
luminosity = luminozitate;stralucire
luminous = luminos;limpede;inteligent
lummox = persoana neŒndemƒnatica
lump = angro;masa;gramada
lump together = a pune Œmpreuna
lump,a lump sum = suma globala
lump,to lump it = a inghiti galusca
lump,to sell by the lump = a vinde angro;bulgare
lumpy = plin de cocoloase;zgrunturos
lunacy = sminteala;nebunie
lunar = al lunii;lunar;fantezist
lunar eclipse = eclipsa de luna
lunatic = alienat;nebun
lunatic asylum = de psihiatrie;spital de boli mintale
lunatic fringe = grup de extremisti(amer)
lunch = lunch;prƒnz;a prƒnzi
lung = plamƒn
lung,to have good lungs = a avea plamƒni buni/voce
lunge = funie de manej
lunkhead = tƒmpit;idiot
lupin = cafelute(bot.);lupin )(planta de gradina)
lupine = de lupi
lupus = lupus(med)
lurch = a recurge la tertipuri;a sta ascuns;la pƒnda
lurch,leave him in the lurch = parasi la nevoie,a-l
lure = momeala;nada;a momi
lurid = Œn flacari;stralucitor
lurk = a trage cu urechea;a se furisa;a sta ascuns
luscious = suculent;zemos
lush = a se Œmbata;betiv;luxuriant;bautura;copios
lust = pofta trupeasca;senzualitate
lust after = a dori cu pasiune;a rƒvni
lust for = a dori cu pasiune;a rƒvni
lustful = senzual;desfrƒnat
lustfulness = lascivitate;senzualitate
lustre = policandru;luciu;lustru
lustrous = lucitor;lustruit;lucios
lustrum = cinci ani;lustru
lusty = robust;viguros
lute = chit;lauta;mastic
luxe = eleganta;lux
luxuriate = a huzuri;creste luxuriant(a)(vegetatie)
luxurious = luxos;somptuos
luxury = bogatie;lux
luxury goods = produse de lux
lye = lesie
lying = minciuna;mincinos
lying down = care se odihneste;doarme
lying in = perioada postnatala;nastere
lymph = limfa
lymphatic = debil;limfatic;flegmatic
lynch = a linsa
lynx = linx;rƒs
lyre = lira
lyric = liric;poezie lirica;sentimental
lyricism = lirism
lyricist = poet liric;textier
lyrics = lirica;text al unui cƒntec
l.s.d = drog(artificial)
ma = mamica
ma'am = coana;conita;doamna(amer);doamna(unei doamne nobile)
macadam = drum cu macadam
macaroni = macaroane;spaghete
mace = ghioaga;nucsoara;sceptru
macerate = a emacia;a macera
machete = cutit sabie(amer.de sud)
machiavellian = machiavelic
machination = masinatie;intriga
machine = masina;aparat;dispozitiv
machine gun = a mitralia;mitraliera
machine gun,sub machine gun = pusca mitraliera
machinery = masinarie;mecanism
mackintosh = manta de cauciuc;impermeabil
macrame = dantela;macrame
macro = extindere Œn marime
macrocosm = macrocosmos;cosmos
macroeconomics = macroeconomie;stiinta macroeconomica
mad = alienat;nebun
mad dog = cƒine turbat
mad,drive mad = a Œnnebuni pe cineva;a Œnfuria
mad,go mad = a Œnnebuni;a-si iesi din fire
mad,like mad = ca un disperat;ca un smintit
madam(e) = cucoana;doamna;termen de adresare unei femei
madden = a Œnnebuni;a exaspera
maddening = exasperant;Œnnebunitor;part. prezent de la madden
made = fabricat;facut;part. trecut de la make
made to measure = facut pe masura;potrivit
made up = facut din;mestesugit;component
madhouse = casa de nebuni;ospiciu
madman = dement;alienat;nebun
madness = dementa;furie;nebunie
madonna = icoana;madona
maestro = maestru(mai ales Œn muzica)
mafia = mafie;organizatie secreta
magazine = magazin periodic;revista(lit);magazie de arme(mil)
magic = magie;vraja
magic circle = cerc magic
magical = magic;minunat
magician = magician;vrajitor
magisterial = judiciar;autoritar
magistrate = judecator;magistrat
magistrature = magistratura
magnanimity = marinimie
magnanimous = marinimos
magnate = magnat
magnesium = magneziu
magnet = magnet(si fig)
magnetic = magnetic;magnetizat
magnetism = magnetism
magnetize = a magnetiza
magneto = magnetogenerator
magnification = marire;amplificare
magnificence = magnificenta;splendoare
magnificent = somptuos;splendid
magnify = a mari;a amplifica
magnifying glass = lupa
magnitude = importanta;marime
magnolia = magnolie
magpie = cotofana
mahogany = culoarea mahonului;mahon
mahout = conducator de elefanti;Œn Œndeplinirea(angajament)
maid = camerista;fecioara;fata
maid,old maid = fata batrƒna
maiden = fara experienta;virgina
maiden name = nume de fata
maiden speech = discurs de debut(pol.)
maidenhair = parul fetei(bot)
maidenhead = feciorie;castitate
mail = a trimite prin posta;corespondenta;scrisori;zale
mail,registered mail = scrisoare recomandata
mailbox = cutie postala
mailing list = lista corespondentei -clienti
mailman = postas
main = esential;principal
main road = strada principala;sosea principala
main street = strada principala(Œn prov.)
main support = sprijinul de baza
mainland = continental /opusul insulelor;interiorul unui continent
mainly = Œn principal;mai cu seama
mainspring = cauza principala
mainstay = sprijin principal;straiul arborelui mare(nav)
maintain = a mentine;a pastra
maintenance = mentinere;pastrare;sustinere
maitre d'hotel = sef de sala;majordom
maize = galben-ocru;porumb
majestic = maret;august;maiestuos;nobil
majesty = Majestate(forma de adresare);demnitate;maretie
major = specializare;maior(mil);principal
major general = general maior
majority = majorat;majoritate
make = a fabrica;a face;a produce
make a mistake = a face o greseala;a gresi
make a speech = o alocutiune;a tine un discurs
make away with oneself = a se sinucide
make do = a se descurca cu ce este
make efficient = a rentabiliza
make for = a se duce la(cu vehicol);a se Œndrepta catre
make noise = a face galagie
make out = a discerne;a Œntelege
make the bed = a face patul
make up for = a compensa
make up man = machior;cosmetician
make up one's mind = a se hotarƒ asupra;a decide
make,make believe = a simula;a se preface
maker = autor;creator
makings = calitati;profituri
maladjusted = neadaptat
maladjustment = inadaptibilitate
maladministration = proasta/slaba administrare
malady = boala;maladie
malaise = stare proasta;indispozitie
malaria = paludism;malarie
malcontent = nemultumit;rebel
male = barbatesc;masculin
malediction = afurisenie;blestem
maleficence = rau;vatamare
malevolence = rea-vointa;invidie
malformation = diformitate;malformatie
malice = ranchiuna;rautate
malicious = rautacios;invidios
malign = rauvoitor;malign(med);vatamator
malignant = malign;ticalos
malignity = ura;dusmanie
malinger = a simula boala;a se preface
malingerer = bolnav prefacut
mall = alee de plimbare publica;promenada
mallet = ciocan de lemn;mai(par)
mallow = nalba(bot)
mallow,common mallow = nalba comuna
malnutrition = malnutritie;subalimentatie
malodorous = rau mirositor
malpractice = incompetenta;infractiune
malt = malt
maltreat = a maltrata;a brutaliza
maltreatment = brutalizare;maltratare
mama = mama
mamma = mama(familiar)
mammal = mamifer
mammoth = mamut;urias
mammy = bona;mamica
man = omenire(generic);om;barbat
man about town = baiat de bani gata;om-de-lume
man hour = ora de om-munca
man-at-arms = ostas;razboinic
man's wear = confectii pentru barbati;Œmbracaminte barbateasca
man,best man = cavaler de onoare
man,to a man = incluzƒnd pe toata lumea;pƒna la ultimul om
manacle = catuse(si fig);piedica
manage = a mƒnui;a reusi;a guverna;a administra
manageable = posibil;realizabil
management = administrare;conducere
manager = administrator;director
manageress = administratoare;directoare(brit)
managerial = de directie;diriguitor
managing director = administrator delegat;director
mandarin = chineza standard;mandarin;mandarina
mandate = mandat;Œmputernicire
mandatory = mandatar;Œmputernicit
mandoline = mandolina
mandrake = matraguna
mane = coama(de leu/de cal)
maneuver = a actiona;a manevra;manevra
manganese = mangan
manger = iesle
manginess = aspect rƒios;sordid
mangy = rƒios
manhole = gura de acces(Œntr-un canal)
manhood = barbatie;umanitate
mania = manie;nebunie
maniac = maniac;nebun
manic = care se aseamana cu mania;maniac
manicure = manichiura;manichiurist
manifest = manifest;limpede;clar
manifestation = manifestare;demonstratie
manifesto = declaratie-program;manifest
manifold = variat
manikin = omulet;manechin
manipulate = a manipula;a manevra
manipulation = manevra;manipulare
mankind = rasa umana;sexul barbatesc;omenire
manliness = barbatie;curaj
manly = viril;barbatesc
manna = mana cereasca(si fig)
mannequin = manechin
manner = fel de a fi;maniera;mod
manner,bad manners = comportare urƒta;maniere neelegante
manner,good manners = bune maniere
mannerism = manierism;particularitate
mannerless = lipsit de maniere
manners = obiceiuri;maniere
mannish = masculin;barbatesc
manoeuvrability = manevrabilitate
manoeuvre = manevra;intriga
manometer = manometru
manor = conac
manpower = mƒna de lucru
manpower utilization = folosirea mƒinii de lucru
manservant = servitor
mansion = vila la oras
manslaughter = omucidere
mantelpiece = polita deasupra semineului
mantle = manta
manual = manual
manual labour = munca manuala
manufacture = manufactura
manufacturer = fabricant
manufacturing industry = industrie manufacturiera
manuscript = manuscris
many = multe;multi
map = harta
maple = artar
marathon = maraton
maraud = a prada;a jefui
marble = marmura
marbles = bile(de joaca)
marbles,lose one's marbles = a-si pierde mintile
march = mars;a marsalui
march out = a iesi cu pasi mari
mare = iapa
margarine = margarina
marge = margine
margin = hotar;margine
marginal = marginal;periferic
marginal cost = cost marginal
marginal note = nota marginala
marginal revenue = venit mic
marginal tax rate = impozit mic
marginal utility = utilitate redusa
marijuana = marihuana
marinate = a mura
marine = marin;maritim
marionette = marioneta
marital = matrimonial;conjugal
maritime = maritim
marjoram = sovƒrv
mark = marca;semn;a marca;a semna;a nota;a caracteriza
mark down = a nota
mark off = a Œnsemna;a delimita
mark out = a evidentia;a planifica
mark time = a bate pasul pe loc
mark,quotation marks = semnele citarii
mark,up to the mark = la nivelul corespunzator
mark,wide off the mark = departe de nivelul corespunz.
marked = marcat;Œnsemnat
marker = pontator;semn de carte
market = piata comerciala
market analysis = analiza pietii
market consultancy = consilieri ai pietii
market crash = prabusirea pietii
market place = piata comerciala
market research = cercetarea fenomenelor pietii
market share = participare pe piata
marketable product = produs vandabil
marketing = marketing;vƒnzare si cumparare pe piata
marking = cotare;marcare
marksman = lunetist
marmalade = marmelada
marmot = marmota
maroon = petarda;castaniu
marquee = marchiza(la o cladire)
marquis = marchiz
marrano = evreu crestinat
marriage = casatorie
marriage broker = agent matrimonial
marriage contract = contract de casatorie
marriageable = putƒndu-se casatori
married = casatorit
married,getting married = casatorindu-se
marrow = maduva
marry = a se casatori
marry off = a da Œn casatorie
marsh = mlastina;mocirla
marshal = maresal;sef de politie
marshy = mlastinos
marsupial = marsupial
martial = martial;razboinic
martin = rƒndunica de casa
martinet = zbir
martini = vermut cu gin
martyr = martir
martyrdom = martiraj
marvel = minune
marvellous = minunat
marzipan = martipan
mascara = colorant pentru gene
mascot = mascota
masculine = masculin;barbatesc
masculinity = masculinitate
mash = pasat;terci
mask = masca
masochism = masochism
masochist = masochist
mason = pietrar;francmason
masonic = francmasonic;masonic
masonry = zidarie
masque = pantomima cu masti
masquerade = bal mascat;mascarada
mass = masa
mass media = masmedia
mass-produce = produs de masa
massacre = masacru
massage = frectie;masaj
masseur = masor
massive = masiv
massiveness = masivitate
mast = catarg
master = lin;barbatesc
masculinitate p[sat;tercimasc[ = masochism masochistpietrar;francmasonfrancma
master of ceremonies = maestru de ceremonii
master stroke = lovitura de maestru
master,past master = fost maestru;expert
masterful = despotic;tiranic
masterly = artistic;mestesugit
mastermind = conducere din umbra;creierul conducator
masterpiece = capodopera
masterwork = capodopera
mastery = maiestrie;perfectiune
masthead = vƒrf de catarg
masticate = a mesteca
mastication = mestecare
mastitis = inflamatia pieptului
masturbate = a se masturba
masturbation = masturbare
mat = pres;rogojina
match = a se potrivi cu;chibrit;meci
match,make a match = a contracta o casatorie
match,to be a match for = a fi un adversar redutabil
matching = asortat;potrivire
matchless = fara pereche;neŒntrecut
matchmaker = petitor
matchmaking = petire
mate = coleg;camarad;pereche
material = material
material,raw material = materie prima
materialism = materialism
materialist = materialist
materialistic = materialist
materialize = a materializa
maternal = matern
maternity = maternitate
maternity dress = rochie pt perioada sarcinii
mathematical = matematic
mathematician = matematician
mathematics = matematica
maths = matematica
matinee = matineu
mating = rut
matriarch = matriarh
matricide = matricid
matriculate = a Œnmatricula;a Œnscrie
matriculation = bacalaureat;Œnmatriculare;admitere
matrilineal = pe linie materna
matrimonial = marital;matrimonial;conjugal
matrimony = casatorie
matrix = matca;mitra
matron = matroana
matronly = de matroana;venerabila
matter = materie
matter,a matter of course = ceva firesc;cum era de asteptat
matter,as a matter of fact = de fapt
matter,it does not matter = nu are importanta
matter,what's the matterW = ce se Œntƒmpla?
mattock = sapaliga
mattress = saltea
maturation = maturizare
mature = copt;matur
maturing = maturizare
maturity = maturitate
maudlin = plƒngaret;sentimental
maul = ciocan de lemn;mai(par)
maunder = a se misca alene;a mormai
mausoleum = mausoleu
mauve = mov
maverick = hoinar;ratacitor
maw = burdihan;burta
mawkish = searbad;insipid
maxim = maxima;aforism
maximal = maximal
maximize = a maximaliza
maximum = maximum
may = se poate sa
maybe = poate ca;probabil
mayhem = a mutila;mutilare
mayonnaise = maioneza
mayor = primar
mayoralty = functie de primar
maze = Œncurcatura;labirint
me = ma;mie;pe mine
mead = mied(bautura)
meadow = livada;pajiste
meagre = prapadit;slab
meal = mƒncare;masa
meal ticket = bon de masa
mealy-mouthed = cu vorba dulce;mieroasa
mean = jigarit;mediocru;meschin;umil
mean business = afacere meschina
mean,by all means = cu orice pret
mean,by no means = Œn nici un caz
meander = cotitura;meandru
meaning = sens
meaningful = plin de Œnteles;sens
meaningless = fara sens
means = mijloace
means of payment = mijloace de plata
means of production = mijloace de productie
means,a means = un mijloc pentru
means,by all means = cu orice pret
means,man of means = situat;un om Œnstarit
meant = trec./part.trec. de la "mean"
meantime = Œntre timp
meanwhile = Œntre timp
measles = pojar
measly = de pojar;ieftin
measure = masura
measure,take measures = a lua masuri
measurement = masurare;masura
meat = carne
meaty = carnos
mechanic = mecanic
mechanical = mecanic
mechanics = mecanica
mechanism = mecanism
mechanization = mecanizare
mechanize = a mecaniza
medal = medalie
medallion = medalion
meddle = a se amesteca in;a se baga
meddlesome = bagacios;intrigant
media = medii;mijloace
medial = medial
median = mediana
mediate = a face pe mediatorul;intermediar;a mijloci
mediation = mijlocire;intermediu
mediator = mediator;mijlocitor;intermediar
medical = medical
medicament = doctorie;medicament;remediu
medicate = a satura cu medicamente;a trata medical
medication = Œngrijire medicala;medicatie
medicinal = care vindeca;medicinal
medicine = medicina;doctorie
medicine man = descƒntator;vraci
medieval = medieval
medievalism = medievalism
mediocre = mediocru
mediocrity = mediocritate
meditate = a planui;a cugeta;a medita
meditation = meditare;meditatie;contemplare
meditative = meditativ
mediterranean = mediteranean
medium = mediu
medium term = termen avƒnd o durata medie
medley = amestecatura
meekness = bunatate;blƒndete
meet = indicat;a Œntƒlni
meet half way = a iesi Œn Œntƒmpinarea cuiva
meet the deadline = a indeplini la termenul fixat
meet the demands = a satisface cererile
meet the needs = a satisface nevoile
meeting = Œntƒlnire;adunare
meeting of the board = sedinta a cons. de conducere
megalomania = megalomanie
megaphone = megafon
megaton = megaton
meiosis = litota
melancholia = melancolie
melancholy = melancolic
melanoma = tumoare negricioasa
melee = Œnvalmaseala;Œncaierare
melissa = melisa;roinita
mellifluous = dulce;placut;armonios
mellow = copt;moale
melodic = melodic
melodrama = melodrama
melody = melodie
melon = pepene galben
melon,watermelon = pepene verde
melt = a topi
melt down = a disparea;a se volatiliza
melting point = punct de topire
member = membru
member state = stat membru
membership = calitatea de membru;totalitate de membri
membrane = membrana
memento = aducere aminte;memento
memo = memorandum;Œnsemnare
memorable = memorabil;de neuitat
memorandum = e
memorial = comemorativ;memorial;amintire
memorial day = ziua Eroilor
memorialize = a prezenta un memoriu
memorize = a memoriza
memorizing = memorizare
memory = memorie;amintire
men = plural de la man (barbat)
menace = a ameninta;amenintare
menage = gospodarie;menaj
menagerie = menajerie
mend = a drege;a repara
mend,on the mend = merge spre Œnsanatosire
mendacity = obicei de a minti;falsitate
mended = reparat
mendicant = calugar cersetor;cersetor
menial = servil;slugarnic
meningitis = meningita
menopause = menopauza
menstrual = menstrual
menstruate = a avea menstruatie
menstruation = menstruatie
mensuration = masuratoare;masurare
mental = Œntelectual;mintal
mental asylum = azil pentru bolnavi mintal
mental hospital = spital pt bolnavi mintal
mentality = mentalitate
mention = mentiune
mentor = mentor;instructor;consilier
menu = lista de bucate;meniu
meow = a mieuna;mieunat;miorlai
mercantile = mercantil;comercial;negustoresc
mercenary = mercenar
merchandise = marfuri;marfa
merchant = comerciant;negustor
merchant navy = marina comerciala
merchant ship = vas comercial
merciful = Œndurator;compatimitor;milostiv
merciless = neŒndurator;nemilos
mercurial = mercurial;negustoresc;ingenios
mercury = mercur;Mercur
mercy = mila;caritate
mercy,have mercy = a se Œndura de
mere = simplu
merely = numai;simplu
meretricious = ieftin
merge = a contopi;a cufunda
merger = contopire;fuziune
meridian = amiaza;meridian
merit = merit;rasplata
merit,in merit = ca merit
meritorious = meritoriu;laudabil
mermaid = sirena
merriment = voiosie;veselie
merry = fericit;voios;vesel
merry go round = calusei;scrƒnciob
mesh = gaura(Œntr-o retea);plasa
mesmerism = mesmerism
mesmerize = a hipnotiza
mess = nutret;dezordine;Œncurcatura
mess around = a se afla Œn treaba
mess kit = echipament metalic pt picnic
mess tin = gamela
mess up = a crea dezordine;a strica
mess,make a mess = a amesteca treburile;a ruina;a strica
message = mesaj;misiva
messenger = curier;mesager
messiah = Mesia
messianic = mesianic
messy = conditie murdara;dezordonata
met,to meet = a Œntƒlni
metabolism = metabolism
metal = metal
metal-working industry = industrie metalurgica
metallic = metalic
metallurgical industry = industrie metalurgica
metallurgist = metalurgist
metallurgy = metalurgie
metalworker = muncitor metalurgist
metamorphose = a transforma;a schimba
metamorphosis = metamorfoza
metaphor = metafora
metaphorical = figurat;metaforic
metaphysical = metafizic
metaphysics = metafizica
metastasis = metastaza
mete = masura;limita;margine
meteor = meteor
meteorologist = meteorolog
meteorology = meteorologie
meter = masurator;contor
methinks = cred;mi se pare
method = metoda
methodical = metodic
methodology = metodologie
meticulous = meticulos;minutios
meticulousness = meticulozitate
metier = profesie;meserie
metonymy = metonimie
metre = metru
metric = metric
metrical = metric
metrics = metrica
metronome = metronom
metropolis = metropola
metropolitan = metropolitan;metropola
mettle = natura;esenta;caracter
mettle,on his mettle = a pune pe cineva la ambitie
mezzanine = mezanin
miaow = miorlait;a mieuna;mieunat
miasma = duhoare;miros greu
mica = mica(mineral)
mice = plural de la mouse(soarece)
microbe = microb
microbiology = microbiologie
microcosm = microcosm
microeconomics = microeconomic
microfilm = microfilm
microgroove = microsion
micrometer = micrometru
microorganism = microorganism
microphone = microfon
microscope = microscop
microscopical = microscopic
microwave = cuptor cu microunde
micturition = incontinenta urinara;micturitie
mid = mijloc
midday = amiaza
middle = mijloc
middle ages = evul mediu
middle class = clasa mijlocie
middle- sized = de marime mijlocie
middle-aged = de vƒrsta mijlocie
middling = mijlociu;mediocru
midfield = la mijlocul terenului
midge = musculita
midget = obiect foarte mic;pitic
midnight = miezul noptii
midriff = diafragma
midshipman = aspirant de marina
midst = mijlociu;mediu;mijloc
midst,in the midst = Œn mijlocul;printre
midst,in the midst of = Œn mijlocul
midsummer = miez de vara;mijlocul verii
midway = la mijlocul distantei;intermediar
midweek = mijlocul saptamƒnii
midwife = moasa
midwifery = mosit
midwinter = mijlocul iernii
mien = mina;Œnfatisare
miff = neŒntelegere;cearta
might = s-ar putea;tarie;putere
mighty = viguros;puternic
mighty,become mighty = a deveni puternic
migraine = migrena
migrant = calator;migrator
migration = migratiune;stramutare
migratory = nomad;calator
mike = a trage chiulul;a trƒndavi
mil = mililitru
mild = Œngaduitor;blajin;blƒnd
mildew = mana
mildness = blƒndete;bunatate
mile = mila
mileage = distanta Œn mile;numar de mile parcurse
milestone = piatra indicatoare de mile;jalon
milieu = mediu(social)
militant = combativ;militant
militarism = militarism
militarize = a militariza
military = militar;militaresc
militate = a milita
militia = garda nationala;militie
milk = lapte
milk run = actiune nepericuloasa(mil.)
milking = muls
milkmaid = laptareasa/mulgatoare
milkman = laptar(distribuitor de lapte)
milksop(col.) = papa-lapte
milky = alburiu;laptos;blƒnd
mill = moara
mill about = a se misca Œn cerc
mill,be put through the mill = a face o scoala severa
millenium = mileniu
millennial = milenar
millepede = miriapod
miller = morar
milli = mie(o)
milligram = miligram
milligramme = miligram
millimeter = milimetru
millimetre = milimetru
millinery = atelier de mode
million = milion
millionnaire = milionar
millipede = miliped(vierme)
millstone = piatra de moara
milord = stapƒne! lordul meu! milord!
milt = lapti
mime = interpret de pantomima;mim
mimeograph = mimeograf
mimesis = parodie;imitatie
mimetic = imitativ;mimetic
mimic = mimic;imitativ
mimicry = parodie;imitatie
minaret = minaret
minatory = amenintator
mince = a marunti;a toca
mincing = pretios;afectat;spilcuit
mind = cuget;minte
mind reader = cititor al gƒndurilor;telepat
mind,bear in mind = a tine minte
mind,change one's mind = a-si schimba gƒndul
mind,do you mindW = nu va deranjeaza?
mind,have in mind = a tine minte
mind,i don't mind = nu ma deranjeaza;nu ma supara
mind,if you don't mind = daca nu va deranjeaza;daca sƒnteti de acord
mind,in two minds = a fi nehotarƒt
mind,make up one's mind = a se hotarƒ
mind,never mind = n-are aface
mind,out of one's mind = a-si pierde mintile
mind,put his mind on = a hotarƒ
mind,to my mind = dupa parerea mea
mindful = grijuliu;atent
mine = al meu;mina
mine,of mine = ale mele;dintre ai mei
minefield = district minier
minelayer = puitor de mine
miner = miner
mineral = mineral
mineralogy = mineralogie
mingle = a amesteca;a contopi;a combina
mingled = Œmbinat;amestecat
mingy = carpanos;sgƒrcit
miniature = miniatura
minimal = minim;minimal
minimize = a minimaliza;a subestima;a deprecia
minimum = minimum;minim
mining = minare;minerit
mining industry = industria mineritului
minion = protejat;favorit
minister = ministru;pastor
minister without portfolio = ministru fara portofoliu
minister,prime minister = prim ministru
ministerial = ministerial
ministry of the interior = ministerul de interne
mink = nurca;vizon
minor = minor
minority = minoritate
minstrel = cƒntaret;menestrel
mint = menta;monetarie
minus = fara;minus
minuscule = litera mica;minuscul
minute = minut;fƒn;foarte mic
minutes = proces verbal
minutiae = mici amanunte
minx = frivola;strengarita;stricata
miracle = miracol;minune
miraculous = miraculos;supranatural
mirage = fata morgana;miraj
mire = mocirla;mlastina
mirror = a reflecta;oglinda
mirth = voiosie
misadventure = accident
misalliance = mezalianta
misanthropist = mizantrop
misanthropy = mezantropie
misapply = a folosi incorect;gresit
misapprehension = eronata;Œntelegere gresita
misappropriate = a-si Œnsusi ilegal;a deturna
misbegotten = bastard;nelegitim
misbehave = a comite un adulter;a se purta rau
misbehavior = conduita rea
misbehaviour = conduita rea
misbelief = parere eronata;erezie
misbeliever = eretic;necredincios
miscalculate = a calcula gresit
miscalculation = socoteala gresita;eroare
miscarry = a avorta;a esua
miscegenation = coabitare/casatorie Œntre rase
miscellaneous = amestecat
miscellany = culegere de bucati literare
mischance = ghinion
mischief = bucluc;paguba;greseala
mischief maker = facator de rele;zurbagiu
mischief,make mischief = a crea discordie
mischievous = rau intentionat;rautacios
misconceive = a concepe gresit;a Œntelege gresit
misconduct = purtare rea;adulter
misconstrue = a interpreta gresit
miscreant = mizerabil;ticalos
misdeed = nelegiuire;ticalosie
misdemeanor = crima;delict
misdemeanour = crima;delict
miser = avar;zgƒrcit
miserable = nenorocit;jalnic
miserliness = avartie;zgƒrcenie
miserly = cu zgƒrcenie;meschin
miserly,be miserly = a fi meschin
misery = mizerie;nenorocire
misfire = Œmpuscatura ratata;rateu
misfit = a nu veni bine(o haina);necorespunzator;nepotrivit
misfortune = calamitate;nenorocire
misgiving = presimtire rea;teama;neliniste
misguide = a Œndruma gresit;a induce Œn eroare
mishandle = a manipula prost;a mƒnui gresit
mishap = nesansa;ghinion
mishit = a lovi mingea gresit(sport);lovitura gresita
mishmash = mismas;amestecatura
misinterpret = a talmaci fals;a interpreta gresit
misinterpretation = falsa;interpretare gresita
misjudge = a aprecia gresit;a judeca gresit
misjudgment = judecata sau apreciere gresita
mislay = a pierde;a rataci
mislead = a conduce gresit;a Œndruma gresit
mismanagement = administrare/conducere proasta
misname = a chema gresit;a denumi
misnomer = folosirea unui nume sau termen incorect
misogynist = misogin
misplace = a pune Œntr-un loc nepotrivit
misprint = greseala de tipar
mispronounce = a pronunta gresit
misquotation = citare gresita;citat gresit
misquote = a cita gresit
misreading = a citi;a interpreta gresit
misrepresent = a prezenta gresit
misrepresentation = relatare gresita;prezentare
misrule = guvernare proasta;purtare rea
miss = lovitura ratata;domnisoara;a esua
miss fire = a nu reusi sa traga(o arma)
miss out = a nu nimeri
miss the point = a pierde ideea importanta
miss the target = a nu lovi tinta
missal = carte de rugaciuni(catolica);misal
misshapen = urƒt;diform
missile = proiectil
missing = absent;lipsa
missionary = misionar;propovaduitor
missive = mesaj;misiva;trimis
misspell = a ortografia gresit
misstatement = marturisire gresita/incorecta;afirmatie
miss(an opportunity) = a pierde(o ocazie)
mist = negura;pƒcla;ceata
mistake = greseala;eroare
mistake,by mistake = din greseala
mistaken = fals;gresit
mister = domnul;domnule
mistime = a nimeri prost;a calcula gresit
mistletoe = vƒsc
mistranslate = a traduce prost
mistranslation = traducere proasta
mistreat = a maltrata;a brutaliza
mistress = amanta;cuconita;Œnvatatoare;stapƒna(a casei)
mistrial = un proces prost condus
mistrust = a nu avea Œncredere;neŒncredere
misty = cetos;confuz
misunderstand = a Œntelege gresit;a interpreta gresit
misunderstanding = neŒntelegere;confuzie
misuse = Œntrebuintare gresita;abuz
mite = banut;suma mica
mitigate = a atenua;a usura
mitigation = diminuare;reducere
mitre = demnitate de episcop;mitra
mittens = manusi fara degete
mix = a amesteca;a confunda
mix in = bataie;cearta
mix-up = harababura;Œncurcatura
mixed = mixt;combinat;amestecat
mixer = malaxor
mixing up = amestecare;combinare
mixture = combinatie
mixture concoction = concoctie a unui amestec
moan = geamat;a geme;jeluire;a se tƒngui
moat = sant cu apa(la castel)
mob = gloata;multime
mobile = nestabil;variabil
mobility = mobilitate;vioiciune
mobilization = mobilizare
mobilize = a mobiliza
moccasin = mocasin
mock = a zeflemisi;a-si bate joc de;a ridiculiza
mock-up = macheta;model
mockery = batjocura;derƒdere
modal = modal
modality = modalitate
mode = mod
model = model
modeling = modelare
moderate = a potoli moderat;a modela;retinut
moderation = moderatie
moderator = presedinte de adunare;mediator;arbitru
modern = modern
modernism = modernism
modernistic = modernist
modernity = contemporaneitate;actualitate
modernization = modernizare
modernize = a moderniza
modest = modest;retinut
modest,behave modestly = a avea o atitudine modesta
modesty = modestie
modicum = cantitate mica;redusa
modification = modificare
modify = a modifica
modulate = a adapta;a modula
modulation = modulatie
module = modul
mogul = mogol;mongol
moist = jilav;umed
moisten = a umecta;a umezi
moistening = umectare;umezire
moisture = umezeala;umiditate
moisturising cream = crema pentru umezirea pielei
moke = idiot;magar
molar = masea;molar
molasses = melasa
mold = pamƒnt Œngrasat
moldboard = cormana la plug
molder = a putrezi
moldin = ornamentare;modelare
moldiness = patura de pamƒnt Œngrasat
moldy = acoperit cu pamƒnt Œngrasat
mole = cƒrtita;sobol
molecular = molecular
molecule = molecula
molest = a molesta;a necaji
molestation = hartuire;necajire
moll = asociata unui gangster
mollify = a atenua;a reduce
mollusk = molusca
mollycoddle = barbat sau baiat efeminat
molt = a schimba penele;a napƒrli
molten = topit;turnat
moment = moment
moment,at the moment = Œn acest moment
moment,of great moment = de mare importanta
moment,on the spur of the moment = fara premeditare;grabit
momentary = momentan;trecator
momentum = moment mecanic;inertie
monarch = monarh
monarchy = monarhie
monastery = manastire
monastic = manastiresc
monday = luni
monetary = banesc;monetar
monetary affairs = afaceri banesti;afaceri monetare
monetary system = sistem monetar
monetary,in monetary terms = Œn termeni monetari
money = moneda;numerar;bani
money order = mandat postal
money,in the money = a se scalda Œn bani
money,make money = a cƒstiga bani multi;a face
moneybox = pusculita
moneychanger = agent de schimb;zaraf
moneyed = cu bani;bogat
moneylender = camatar
moneymaker = persoana ce cƒstiga bani multi
mongoose = mangusta
mongrel = corcitura;hibrid
monitor = mentor;sfetnic
monk = calugar
monkey = maimuta
monkey business = matrapazlƒc;pungasie
monkey wrench = cheie franceza
monkish = maimutaresc;strengaresc
mono- = singur
monochrome = imagine monocroma;monocrom
monocle = monoclu
monoculture = monocultura
monogamy = monogamie
monogram = monograma
monograph = monograf
monolithic = monolitic
monologue = monolog
monomania = monomanie
monopolism = monopolism
monopolize = a monopoliza
monopoly = monopol
monorail = cale ferata monosina
monosyllabic = monosilabic
monotheism = monoteism
monotone = monoton
monotonous = uniform;monoton
monotony = monotonie
monsoon = muson
monster = monstru;dihanie
monstrosity = grozavenie;monstruozitate
monstrous = monstruos;hidos;groaznic
montage = montaj;fotomontaj
month = luna calendaristica
monthly = lunar
monument = monument;document
monumental = monumental;maret;urias
moo = muget;a mugi
mooch = a umbla haimana;a trƒndavi
mood = stare de spirit;mod;dispozitie
moodiness = proasta dispozitie;toane
moody = schimbacios;capricios
mooing = muget
moon = luna
moon,full moon = luna plina
moon,once in a blue moon = din an Œn Paste
moonlight = lumina lunii
moonlighting(do a bit of moonlighting) = a lucra noaptea tƒrziu
moonshine = clar de luna
moonstruck = lunatec;zanatic
moor = necultivat;teren mlastinos
moorage = amaraj;dana
mooring = geamandura de legare;post de ancoraj
moose = elan american
moot = lucru discutabil;litigiu;contestabil
moot,a moot point = problema discutabila
mop = cƒrpa de sters;a matura;a sterge
mop up = a curata la umed
mope = a fi deprimat;abatut
morain = morena
moral = moral
morale = stare morala
moralist = moralist
morality = morala;moralitate;etica
moralize = a moraliza
morals = principii morale;morala
moral(of a fable) = morala
morass = situatie grea;mlastina
moratorium = moratoriu
morbid = bolnavicios;morbid;nesanatos
morbidity = morbiditate;stare bolnavicioasa
mordant = Œntepator;caustic;sarcastic
more = mai mult
more than = mai mult decƒt
more,how much more so = cu atƒt mai mult
mores = moravuri
morgue = morga
moribund = muribund
morning = dimineata
morning glory = zorele
morning prayer = rugaciune de dimineata
moron = imbecil;idiot
moronic = Œnapoiat mintal
morose = ursuz;posomorƒt
morpheme = morfem
morphine = morfina
morphology = morfologie
morrow = mƒine;dimineata
morsel = bucatica;a Œmbucatati
mortal = muritor;mortal
mortality = mortalitate
mortar = mortar;tencuiala
mortarboard = drisca;mistrie
mortgage = ipoteca
mortgaged = ipotecat
mortgaging = ipotecare
mortician = antreprenor de pompe funebre
mortification = mortificare;umilire
mortify = a mortifica;a Œnabusi;a jigni
mortise = canelura;deschidere
mortuary = funebru;morga
mosaic = mozaic
mosey = a-si lua talpasita
mosque = mecet;moschee
mosquito = tƒntar
moss = muschi
mossy = acoperit cu muschi
most = cel mai mult
most,make the most of = a profita la maxim de
mostly = Œn special
mote = fir de praf
motel = motel
moth = molie
mothball = bulgare de naftalina
mother = mama
mother-in-law = soacra
mother-of-pearl = sidef
motherhood = maternitate
motherland = patrie
motherly = matern
mothy = cu molii
motif = idee dominanta;motiv central
motile = Œnzestrat cu mobilitate
motility = motilitate
motion = miscare
motionless = imobil;nemiscat
motivate = a motiva;a cauza
motivation = motivare
motley = baltat;multicolor
motor = motorizat;motor
motor show = expozitie de automobile
motorbike = bicicleta cu motor
motorboat = barca cu motor
motorbus = autobuz
motorcar = automobil
motorcycle = motocicleta
motorist = automobilist
motorize = a motoriza
motorway = autostrada
mottled = patat;baltat
motto = deviza;maxima
mould = pamƒnt Œngrasat
mouldboard = cormana la plug
moulder = framƒntator de aluat;modelar
mouldiness = aspect mucegait;mucegai
moulding = fasonare;plamadire
mouldy = mucegait;mucezit
moult = a schimba penele sau pielea
mound = movila;colina
mount = montura;a se urca
mount an offensive = a porni o ofensiva
mountain = munte
mountain ash = scorus de munte
mountaineer = alpinist
mountainous = muntos
mountebank = saltimbanc
mounting = montare;instalare
mourn = a boci;a jeli
mourn lament = bocet de Œnmormƒntare
mourner = bocitoare
mournful = jalnic;trist
mourning = doliu;jelanie
mouse = soarece
mousetrap = cursa de soareci
mousey = soricel
mousse = mus(marina)
moustache = mustata
mouth = gura
mouth organ = armonica de gura;muzicuta
mouth,down in the mouth = a fi descurajat;deprimat
mouth,make one's mouth water = a-i lasa gura apa
mouthful = Œmbucatura
mouthpiece = mustiuc;purtator de cuvƒnt
movable = miscator;mobil
move = a se misca;a porni
move along = a se pune Œn miscare
move back = a se da Œnapoi
move in = a se muta Œntr-o locuinta
move out = a pleca dintr-o locuinta
moveable = miscator;mobil
moved = mutat
moved,be moved = a fi mutat dintr-un loc
movement = miscare
movement of capital = miscare de capital
movie = film
movie house = cinematograf
moving = Œnduiosator;miscator
mow = a tunde iarba;a cosi
mower = cosas;cositoare
mr = dl
mrs = dna
ms = dra;dna
much = mult
much of a muchness = aproximativ;aproape
mucilage = mucilagiu;substanta vƒscoasa
muck = gunoi;murdarie
muck about = a umbla de colo pƒna colo;a trƒndavi
muckrake = grebla pentru gunoi
mucky = plin de gunoi
mucoid = substanta mucoida
mucous = mucilaginos;mucus
mucus = mucilaginos;mucus
mud = namol;noroi
mud bath = baie de namol
muddle = a Œncurca;a zapaci
muddle through = a trece ca gƒsca prin apa
muddleheaded = confuz;zapacit
muddling = tulburator;confuzie
muddy = noroios
mudguard = aripa la automobil
mudslinging = clevetire;calomnie
muff = manson;mufa;natƒng
muffin = briosa;turtita
muffler = fular gros
mufti = muftiu
mug = oala;cana
mugger = crocodil(de India)
muggy = cald;Œnabusitor
mulatto = mulatru
mulberry = dud
mulch = frunze putrede;paie
mulct = amenda
mule = catƒr
mulish = Œndaratnic;Œncapatƒnat
mull = a fierbe vin(cu s.aromatice)
mull over = a medita la;a cugeta
mullet = chefal
multi- = multi-
multicolor = multicolor
multicolored = multicolorat
multicoloured = multicolorat
multidimensional = multidimensional
multifarious = variat
multiform = multiform
multilateral = multilateral
multimillionaire = multimilionar
multiple = multiplu;repetat
multiplication = Œnmultire;multiplicare
multiplicity = multiplicitate;varietate
multiply = a Œnmulti;a multiplica;a reproduce
multipurpose = avƒnd mai multe scopuri
multitude = multime
mum = tacere
mum,keep mum = a tacea mƒlc
mumble = a balmaji;a mormai
mumbling = mormait;mormaitor
mummify = a mumifica
mummy = mumie
mumps = oreion
munch = a rumega;a mesteca
mundane = terestru;lumesc
municipal = municipal
municipality = municipalitate
munificence = darnicie;generozitate
munificent = darnic;generos
munitions = munitii
mural = mural;pictura murala
murder = omucidere;crima
murdered = omorƒt;ucis
murderer = ucigas
murderous = ucigator;criminal
mure = perete;zid
murk = Œntuneric;Œntunecime
murky = mohorƒt
murmur = a murmura;murmur
murrain = boala a vitelor(antrax)
muscle = muschi
muscle bound = muschi Œntepeniti
muscular = muscular
musculature = musculatura
muse = muza;a reflecta;a medita
museum = muzeu
mush = pasat;terci
mushroom = ciuperca
mushroom,pick mushrooms = a culege ciuperci
mushy = poros;spongios
music = muzica
music box = tonomat
music player = picup
music,face the music = emisiune muzicala
musical = muzical;armonios
musical instruments = urmur
musician = muzician
musicologist = muzicolog
musicology = muzicologie
musk = mosc
musk ox = bou-moscat
musket = muscheta
muskrat = sobolan cu miros de mosc
muslin = muslin
muss = Œncurcatura
must = trebuie
must,must not = nu trebuie
mustache = mustata
mustang = mustang
mustard = mustar
muster = trecere Œn revista(militara)
mustiness = aspect de mucegai;umezeala
musty = muced;mucegait
mutable = variabil;schimbator
mutate = a modifica;a schimba
mutation = modificare;schimbare
mute = fara glas;tacut
muteness = mutenie;mutism
mutilate = a mutila;a schilodi
mutilation = schilodire;mutilare
mutineer = rasculat;razvratit
mutinous = revoltat;rebel
mutiny = rascoala;revolta
mutt = mediocritate;idiot
mutter = a bolborosi;a murmura
muttering = bolboroseala;mormait
mutton = carne de oaie
mutton chop = cotlet de berbec
mutual = reciproc
mutual fund = fond de ajutor reciproc
mutual savings bank = banca pentru ajutor reciproc
mutuality = mutualitate;reciprocitate
mutually = Œn mod reciproc
muzzle = a pune botnita;bot
muzzled = cu botnita
muzzy = ametit;zapacit
my = mea;mei;mele;meu
mycology = micologie
myelitis = mielitis
mynah = pasare asiatica
myocarditis = miocardita
myopia = miopie
myriad = miriada;numar mare
myrmidon = mirmidon;slujitor
myrtle = mirt
myself = eu Œnsumi;ma
mysterious = misterios;tainic
mystery = mister
mystic = mistic
mysticism = misticism
mystification = mistificare
mystify = a mistifica
mystique = mistic
myth = mit
mythical = mitic;legendar
mythological = mitologic
mythology = mitologie
m.a = Magister Artium;Military Academy;Master of Arts
nab = a Œnhata;a apuca
nacelle = nacela
nacre = sidef
nadir = nadir
naevus = nadusit
nag = a cicali;cearta
naiad = naiada
nail = cui;unghie
nail file = pila pentru unghii
nail polish = lac de unghii
nail polish remover = eter
nail scissors = foarfece de unghii
nail,nail brush = perie de unghii
naive = copilaros;naiv;nepriceput
naivety = naivitate;simplitate;nepricepere
naked = despuiat;dezbracat;gol
naked eye = cu ochiul liber
nakedness = goliciune;nuditate
name = nume;reputatie;a numi;a stabili;a alege
name plate = tablita cu marca fabricii
name,call names = a insulta pe cineva
name,make a name for oneself = a-si face un nume
name,what's his name = cum se numeste
namedropping = a cita nume de persoane importante;ca prieteni
nameless = fara nume
namely = anume
namesake = omonim
nap = atipire;picoteala
nape = ceafa
napkin = servetel de masa
nappy = bautura tare;pufos
narcissism = narcisism
narcosis = narcoza
narcotic = narcotic
narcotize = a narcotiza
nard = nard
narghile = narghilea
nark = a lua pe cineva Œn raspar
narrate = a istorisi;a povesti
narration = naratiune;relatare
narrative = naratiune;relatare
narrator = povestitor;crainic
narrow = Œngust
narrow escape = a scapa cu mare greutate
narrow minded = obtuz
narrow-mindedness = Œngustime;marginire
narrow,narrow-minded = obtuz;marginit
narrowness = Œngustime;limitare
nasal = nazal
nasality = caracter nazal
nascent = care ia nastere;nascƒnd
nastiness = rautate;ticalosie
nasty = neplacut;dezgustator
nasty business = nesuferita;treaba dezagreabila
nation = natiune
nation wide = Œn toata tara;la nivel national
national = national
national bank = banca nationala
national expendit = cheltuiala nationala
national treatment = cuprinzƒnd toata tara
national wealth = bogatia nationala
nationalism = nationalism
nationalist = nationalist
nationalistic = nationalist
nationality = nationalitate
nationalization = nationalizare
nationalize = a nationaliza
nationwide = pe Œntreaga natiune
native = bastinas;nativ
native land = tara natala
nativity = Craciunul;Nasterea Domnului;nastere
natter = a palavragi;a trancani
natty = spilcuit
natural = natural
natural person = caracter personal natural
natural resources = resurse naturale
naturalism = naturalism
naturalist = naturalist
naturalization = naturalizare
naturalize = a naturaliza
naturally = Œn mod natural
nature = natura
nature reserve = rezervatie naturala
nature,in the state of nature = Œn stare naturala
naught = nimic;nimicnicie
naughtiness = proasta crestere;neascultare
naughty = urƒcios;neascultator
nausea = greata;ameteala
nauseate = a-i fi greata;a provoca greata
nauseous = gretos;scƒrbos
nautical = nautic
naval = naval
nave = naos
navel = buric
navigable = navigabil
navigate = a naviga
navigation = navigare
navigator = navigator
navy = marina
navy blue = bleumarin
nay = ba mai mult;mai mult Œnca
near = aproape
near,bring near = apropie(ceva)
nearby = alaturi
nearly = Œndeaproape;aproape
nearsighted = miop
neat = Œngrijit;curat
neatness = bun gust;simplitate
nebula = albeata;nebuloasa
nebulous = nebulos
necessary = necesar
necessitate = a necesita;a impune
necessity = trebuinta;necesitate
neck = gƒt
neck,save one's neck = a-si salva pielea
necklace = colan;colier
necktie = cravata
necrology = necrolog;registru de decese
necromancy = necromatie;vrajitorie
necropolis = necropola
nectar = nectar
nectarine = piersica
need = a avea nevoie;nevoie
needful = necesar;indispensabil
needle = ac
needle,get the needle = a-i sari tandara
needless = de prisos;nenecesar;inutil
needlework = lucru de mƒna
needn't = forma contrasa de la need not (a nu fi/avea nevoie)
needy = nevoias;sarac
nefarious = infam;necinstit
negate = a tagadui;a nega
negation = negatie
negative = negativ
negatory = negativ
neglect = neglijenta;indiferenta
neglect of duty = neglijare a datoriei
neglected = neŒngrijit;neglijat
neglectful = neglijent;neatent
negligee = halat de casa
negligence = nepasare;neglijenta
negligent = neglijent;neatent
negligent,be negligent = a fi nepasator;neatent
negligible = neglijabil;neŒnsemnat
negotiability = negociabilitate
negotiable = abordabil;negociabil
negotiate = a negocia;a trata
negotiation = Œnvingere;negociere
negro = om negru
neigh = a necheza
neighbor = vecin;Œnvecinat
neighborhood = vecinatate
neighboring = Œnvecinat
neighborliness = buna vecinatate(raporturi de)
neighborly = de buna vecinatate
neighbour = vecin
neighbourhood = vecinatate
neighbouring = vecin;Œnvecinat
neighbourliness = buna vecinatate(raporturi de)
neighbourly = de buna vecinatate
neither = nici
neither,neither nor = nici nici
nemesis = Nemesis;razbunare;razbunatoare
neologism = neologism
neologize = a folosi neologisme
neophyte = neofit
nephew = nepot
nephritis = nefrita
nepotism = nepotism
nerve = nerv
nerve oneself = a se enerva
nerve racking = extrem de enervant
nerve,get on one's nerves = a scoate pe cineva din sarite
nerves = nervi
nervous = nervos
nervousness = nervozitate
nest = cuib
nest egg = Œn cuibar;un ou lasat ca momeala
nestle = a se cuibari
net = fileu;net;plasa
nether = de jos
nethermost = cel mai de jos
nettle = urzica
nettlerash = urticare;eruptie
network = retea
neural = nervos
neurology = neurologie
neurosis = nevroza
neurotic = nevrotic;nevrozat
neuter = neutru
neutral = neutru
neutrality = neutralitate
neutralize = a neutraliza
neutron = neutron
never = niciodata
never mind = n-are importanta
nevermore = nicicƒnd;niciodata
nevertheless = cu toate acestea
new = nou
new fangled = de moda noua
new moon = luna noua
new zealand = Noua Zeelanda
newborn = nou nascut
newcomer = nou venit
newly = de curƒnd;recent
newlyweds = proaspat casatoriti
newness = noutate
news = stiri
news agency = agentie de stiri
news conference = conferinta de presa
news,good news = vesti bune
newscast = buletin de stiri
newsletter = scrisoare/publicatie cu stiri
newspaper = ziar
newspaper,daily newspaper = gazeta zilnica
newspaper,local newspaper = ziar local
newsprint = hƒrtie de ziare
newsreel = jurnal sonor
newt = salamandra de apa;triton
next = urmator
next door = casa de alaturi
next of kin = rude de sƒnge
next to = alaturi
nexus = relatie;legatura
nib = penita
nibble = a musca usor;a ciuguli
nice = dragut;placut
niceness = atitudine placuta;amabilitate
nicety = scrupulozitate;corectitudine
niche = nisa
nick = crestatura;taietura
nick-nack = bibelou
nick,in the nick of time = la tanc
nickel = nichel
nickname = porecla
nicotine = nicotina
niece = nepoata(de frate/ sora/ veri)
niggard = avar;zgƒrcit
niggardly = meschin;zgƒrcit
nigger = negru(om)
niggle = a se ocupa cu nimicuri
niggling = marunt
nigh = aproape
night = noapte
night and day = zi si noapte
night clothes = Œmbracaminte de noapte
night school = cursuri serale
night time = timpul noptii
night watchman = paznic de noapte
night,every night = Œn fiecare noapte
nightcap = boneta de noapte
nightdress = camasa de noapte
nightfall = caderea noptii
nightingale = privighetoare
nightly = Œn fiecare noapte
nightmare = cosmar
nights = noptile
nightshade = maselarita;zƒrna
nightshirt = camasa de noapte
nightstick = baston de cauciuc(politie)
nighty = camasa de noapte pentru femei
nigritude = Œntunecime
nihilism = nihilism
nil = nimic;zero
nile = culoare deschisa
nile,the nile = Nilul
nimble = agil;vioi
nimbleness = agilitate;vioiciune
nincompoop = gagauta
nincompoop(slang) = zevzec
nine = noua
nineteen = nouasprezece
ninety = nouazeci
ninny = neghiob;prostanac
ninth = al noualea
nip = a pisca;a ciupi
nip in the bud = a distruge Œn germen
nipper = cel care musca;ciupeste
nippers = cleste
nipple = sfƒrc
nippy = Œntepator;taios
nit = aluna;gogoasa
nitrate = nitrat
nitre(niter) = salpetru;silitra
nitric = nitric
nitrogen = nitrogen
nitrous = azotos
nitwit = dobitoc;neghiob
nitwit(slang) = zevzec
no = nu
no chance = nici o sansa
no good = bun de nimic
no sweat = fara transpiratie