Produse pentru copii
» Acasa » Lectii » Conjunctia
Incearca noul TRANSLATOR ONLINE - GRATUIT

Conjunctia

* partea de vorbire care face legatura intre parti de vorbire sau de propozitie.

* ele pot fi:

Conjunctii simple

Conjunctii compuse

E -si

Allorche-atunci cand

O -sau

Affinche-pentru ca sa

Ma –dar

Cioe-adica

Che-care, ca

Eppure-si totusi

Se – daca

Giacche –caci

Dunque – deci

Purche- numai sa

Anzi- dimpotriva

Nemmeno-nici macar

 

Neppure- nici macar

 

Sebbene - desi* dupa rolul indeplinit la nivelul frazei pot fo coordonate sau subordonate:

1. Conjunctii coordonate:

* se folosesc pentru a uni doua elemente ce nu sunt independente unul de altul.
a) Copulative: leaga doua propozitii sau parti de vorbire cu aceeasi valoare- e, anche, pure, eppure,ne, etc.

Exemplu:
Ana va al cinema e Rosa va a teatro. (Ana se duce la film si rosa la teatru).

b) Disjunctive: separa doua propozitii sau parti de vorbire- o, oppure, ovvero, etc.

Exemplu: Voi un cappuccino o un caffe? (vrei un cappucciono sau o cafea?).

c) Adversative: contrarietate - ma, pero, tuttavia, piutosto, oppure, ovvero, etc.

Exemplu: Luca e andato al cinema, ma e il film era scadente. (Luca s-a dus la cinema, dar filmul era prost).

d) Declarative sau explicative: declaratie sau explicatie- cioe, infanti, etc.

Exemplu: Laura e un'amica, infanti mi aiuta siempre. (Laura este prietena mea, de fapt ma ajuta mereu).

e) Concluzive: concluzie sau consecinte- dunque, quindi(deci), ebbeme (deci), etc.

Exemplu: Ho studiato molto, quindi ho presto un bon voto. (am invtat bine deci am luat o nota buna).

f) Corelative: coresponedenta intre doua constructii-e...e, sia...che, ne...ne, o...o, non solo...ma anche, etc.

Exemplu:
Posso prendere sia un cappuccino che un caffe.(pot comanda fie un cappuccino, fie o cafea).


2. Conjuctii subordonatoare:

* folosite pntru a uni doua propozitii dintre care una este dependenta si una este regenta.

a) Declarative: declaratie- che, come, etc.

Exemplu: Dice che non ha visto niente.(spune ca nu a vazut nimic).

b) conditionale:
conditie fara de care actiunea principala nu s-a desfasura-se, qualora, nel caso se, etc.

Exemplu: Se fossi te, agirei diversamente. (Daca as fi in locul tau as actiona altfel).

c) Cauzale: cauza, motiv-perche, visto che, siccome, etc.

Exemplu: siccome e tardi, prendero un tassi. (fiindca este traziu, voi lua un taxi).

d) Finale: scopul realizarii unui lucru - perche, affinche, acciocche, etc.

Exemplu: Parlo a voce alta perche tutti mi posso sentire. ( vorbesc cu voce tare pentru ca toti sa ma aua).

e) Consecutive: consecinta a ceea ce s-a afirmat in propozitia principala.

Exemplu: ero stanco al puto che non mi reggevo in piedi. (eram asa de obosit ca de-abia ma mai tineam pe picioare).

f) Temporale: circumstanta temporala- quando, prima, dopo, finche, ogni volta, etc.

Exemplu: Lo visto quando fossi a casa tua. (l-am vazut cand am fost la tine acasa).

g) Modale: circumstanta modala - come, come se, quasi, etc.

Exemplu: Fa' comme se fossi a casa tua-(Simte-te ca acasa).

h) Adversative:
contrarietate- quando, mentre, etc.

Exemplu: Lo ha fatto in fretta, mentre doveva farlo lentamente. (a facut-o repede, cand de fapt trebuia sa o faca mai incet).

i) Exlusive: exceptie- tranne che, fourche , eccetto che, salve che, etc.

Exemplu:  Senza che ne accorgessimo, si a fatto tardi. (s-a facut tarziu fara sa ne dam seama).

Super Slim